Xem Nhiều 3/2023 #️ Dịch Vụ Đăng Ký Tên Công Ty Có Cụm Từ “Tập Đoàn” # Top 3 Trend | Uplusgold.com

Xem Nhiều 3/2023 # Dịch Vụ Đăng Ký Tên Công Ty Có Cụm Từ “Tập Đoàn” # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Dịch Vụ Đăng Ký Tên Công Ty Có Cụm Từ “Tập Đoàn” mới nhất trên website Uplusgold.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lượt xem: 2826

Khi thành lập Công ty, vấn đề Quan trọng đầu tiên là Đặt tên Công ty như thế nào để phù hợp với hoạt động kinh doanh, quy định của Pháp luật và được phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.  Hiện nay, có nhiều Công ty muốn đặt tên có cụm từ “Tập đoàn” ( Ví dụ như: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ABC, Công ty TNHH tập đoàn XYZ….). Tuy nhiên có một số trường hợp, đăng ký tên công ty có cụm từ ” Tập đoàn” lại  bị Phòng đăng ký kinh doanh từ chối. 

Vậy căn cứ theo quy định Pháp luật hiện hành và thực tế thì Tên xin đưa ra quan điểm tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

  Luật Doanh nghiệp năm 2014;

  Nghị định số 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp.

  2. Nội dung tư vấn

  Căn cứ theo quy định tại  Điều 38. Tên doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp năm 2014:

  “1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

  b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

  ……

  3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.”

  Ví dụ tên doanh nghiệp dự định đặt là “ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh An” thì cụm từ ” Tập đoàn Khánh An” sẽ được xem là tên riêng, còn loại hình công ty sẽ là công ty Cổ phần. Như vậy,  tên “Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh An” đã đảm bảo đúng quy định về mặt cấu trúc và hình thức.

  Tại khoản 3 điều trên, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

  ·         Trường hợp cấm:

  “ Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

  1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

  2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.”

  Theo quy định trên, nếu phần tên riêng của  tên Công ty dự kiến đặt có chữ ” TẬP ĐOÀN” thì hoàn toàn không thuộc các trường hợp cấm trong đặt tên Doanh nghiệp

  ·      Trường hợp tên Trùng/ Gây nhầm lẫn:

  “ Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

  1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

  2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

  a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

  b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

  c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

  d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

  đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

  e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

  g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

  Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.” 

  Như vậy Nếu Bạn đặt tên công ty có cụm từ ” TẬP ĐOÀN” mà cụm từ này thuộc vào phần tên riêng thì tên công ty của bạn vẫn có khả năng đăng ký, ví dụ như “Công ty Cổ phần tập đoàn Khánh An”.

  Hiện nay có một số trường hợp, cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối chấp thuận tên Doanh nghiệp có từ “TẬP ĐOÀN” mặc dù phía trước đã có loại hình công ty (như Công ty Cổ phần tập đoàn…). 

  Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thường căn cứ vào quy định tại Nghị định 69/2014/NĐ-CP và Điều 188 Luật Doanh nghiệp, theo đó Tập đoàn kinh tế không phải là 1 loại hình Doanh nghiệp mà nó là một nhóm Công ty và cụm từ ” Tập đoàn” không được xác định là tên riêng mà là một loại hình tổ chức. Do đó nếu một công ty sử dụng từ “ Tập đoàn” trong tên của mình sẽ có khả năng gây nhầm lẫn với Các Tập Đoàn đăng ký kinh doanh và cũng không có quy định pháp luật nào quy định rõ ràng.

  Nếu xét ở góc độ pháp luât hiện hành, chúng ta có thể coi cụm từ ” tập đoàn thuộc thành phần tên riêng, phía trước đã có loại hình công ty cụ thể là ” Công ty CP hay Công ty TNHH…” nên không có cơ sở để gây nhầm lẫn với loại hình Tập Đoàn kinh tế theo quy định của pháp luật. Vì vậy tên Doanh nghiệp có cụm từ “Tập đoàn” hoàn toàn có khả năng đăng ký.

  Khánh An nhận cung cấp dịch vụ đăng ký tên Doanh nghiệp có cụm từ ” Tập đoàn” Uy tín hiệu quả.

  Hi vọng những tư vấn trên có thể giúp ích cho Quý Khách trong việc đặt tên cho Doanh Nghiệp.

  Mọi vấn đề cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp qua: 

  Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894.

  Email: Info@Khanhanlaw.net

  Hoặc để lại thông tin qua Website Khanhanlaw.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại tới Bạn sớm nhất.

  UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

  Dịch Vụ Đăng Ký Tên Công Ty Có Cụm Từ “Tập Đoàn”

  Khi thành lập Công ty, vấn đề Quan trọng đầu tiên là Đặt tên Công ty như thế nào để phù hợp với hoạt động kinh doanh, quy định của Pháp luật và được phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận. Hiện nay, có nhiều Công ty muốn đặt tên có cụm từ “Tập đoàn” ( Ví dụ như: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ABC, Công ty TNHH tập đoàn XYZ….). Tuy nhiên có một số trường hợp, đăng ký tên công ty có cụm từ ” Tập đoàn” lại bị Phòng đăng ký kinh doanh từ chối.

  Luật Doanh nghiệp năm 2014;

  Nghị định số 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 38. Tên doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp năm 2014:

  “1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  Ví dụ tên doanh nghiệp dự định đặt là ” Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh An” thì cụm từ ” Tập đoàn Khánh An” sẽ được xem là tên riêng, còn loại hình công ty sẽ là công ty Cổ phần. Như vậy, tên “Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh An” đã đảm bảo đúng quy định về mặt cấu trúc và hình thức.

  Tại khoản 3 điều trên, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

  ” Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

  1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

  2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

  Theo quy định trên, nếu phần tên riêng của tên Công ty dự kiến đặt có chữ ” TẬP ĐOÀN” thì hoàn toàn không thuộc các trường hợp cấm trong đặt tên Doanh nghiệp

  2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

  b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

  Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký .”

  Nếu xét ở góc độ pháp luât hiện hành, chúng ta có thể coi cụm từ ” tập đoàn thuộc thành phần tên riêng, phía trước đã có loại hình công ty cụ thể là ” Công ty CP hay Công ty TNHH…” nên không có cơ sở để gây nhầm lẫn với loại hình Tập Đoàn kinh tế theo quy định của pháp luật. Vì vậy tên Doanh nghiệp có cụm từ “Tập đoàn” hoàn toàn có khả năng đăng ký.

  Khánh An nhận cung cấp dịch vụ đăng ký tên Doanh nghiệp có cụm từ ” Tập đoàn” Uy tín hiệu quả.

  Hi vọng những tư vấn trên có thể giúp ích cho Quý Khách trong việc đặt tên cho Doanh Nghiệp.

  UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

  Dịch Vụ Đặt Tên Công Ty

  Bạn đang đau đầu để tìm tên gọi hấp dẫn cho công ty mới? Hay đang bối rối vì tất cả những tên công ty bạn nghĩa ra đều không thể đăng ký được?

  Có vô vàn các tình huống khiến việc đặt tên công ty trở thành một thách thức đối với người khởi nghiệp. Và đây chính là lúc bạn cần tới dịch vụ đặt tên công ty chuyên nghiệp!

  Không còn nghi ngờ gì nữa, tên doanh nghiệp là ấn tượng đầu tiên, quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh. Sở hữu một cái tên công ty hấp dẫn, độc đáo và giầu ý nghĩa khiến bạn nổi bật khỏi đám đông và tiến xa trên con đường chinh phục thành công.

  Dịch vụ đặt tên công ty chuyên nghiệp của THIẾT KẾ MỸ THUẬT mang đến cho bạn giải pháp toàn diện để sở hữu một tên công ty hấp dẫn, hiệu quả, mang đến năng lượng cho các chương trình truyền thông thương hiệu. Đơn giản, chúng tôi giúp bạn an tâm khởi nghiệp và chỉ tập trung vào các vấn đề kinh doanh.

  TẠI SAO CẦN ĐẶT TÊN CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP?

  Sở hữu tên công ty, thương hiệu hấp dẫn.

  Luôn luôn có nhiều lựa chọn để đặt tên công ty của bạn.

  Được đảm bảo về việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

  Xây dựng câu chuyện thương hiệu hấp dẫn xunh quanh cái tên. Giúp tạo đối tác khách hàng có cảm tình với công ty, nhân viên yêu mến và gắn bó với thương hiệu.

  Thời gian thực hiện nhanh chóng.

  Và quan trọng nhất, bạn có thể yên tâm đầu tư xây dựng thương hiệu lâu dài mà không phải lo lắng phải thay đổi lại trong tương lai.

  GÓI DỊCH VỤ ĐẶT TÊN CÔNG TY GỒM NHỮNG GÌ?

  Phân tích thị trường ngành hàng.

  Bản thuyết minh ý nghĩa tên thương hiệu.

  5 tên được gửi trong mỗi lần đề xuất phương án.

  Bộ tên công ty bao gồm: tên thương mại, tên viết tắt và tên thương hiệu.

  Không giới hạn hiệu chỉnh phương án.

  Đảm bảo đăng ký tên doanh nghiệp.

  Đảm bảo đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

  Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ thông dụng khác.

  Thời gian thực hiện: từ 7 -10 ngày.

  QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẶT TÊN CÔNG TY TẠI THIẾT KẾ MỸ THUẬT

  Quy trình đặt tên công ty của HIẾT KẾ MỸ THUẬT luôn được thực hiện một cách khoa học, với logic chặt chẽ nhằm tạo ra những phương án hấp dẫn nhưng đảm bảo hiệu quả ứng dụng tối đa. Quy trình 5 bước của chúng tôi gồm:

  Phân tích cạnh tranh.

  Định hướng sáng tạo.

  Sáng tạo tên công ty và thuyết minh ý nghĩa tên.

  Kiểm tra khả năng đăng ký tên doanh nghiệp với Sở KHĐT.

  Xây dựng câu chuyện thương hiệu.

  VÌ SAO BẠN LỰA CHỌN THIẾT KẾ MỸ THUẬT

  THIẾT KẾ MỸ THUẬT là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực sáng tạo thương hiệu với trên 250 khách hàng và trên 800 dự án đã triển khai tại Việt Nam.

  Là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ sáng tạo thương hiệu từ tên gọi, slogan, logo, nhận diện thương hiệu.

  THIẾT KẾ MỸ THUẬT có quy trình đặt tên thương hiệu khoa học và chuyên nghiệp bởi các chuyên gia dầy dặn kinh nghiệm.

  Khách hàng có thể tham khảo hàng loạt các dự án đặt tên công ty, tên thương hiệu của THIẾT KẾ MỸ THUẬT trước khi lựa chọn dịch vụ.

  Hướng Dẫn Đặt Tên Công Ty Khi Đăng Ký Kinh Doanh

  Chuyện đặt tên công ty ở nước ngoài

  Steve Rivkin, bậc thầy trong lĩnh vực marketing, đồng tác giả cuốn sáchKhác biệt hay là chết đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích giúp doanh nghiệp quảng bá, định vị hình ảnh một cách tốt nhất. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, một hàng hóa, dịch vụ khi mới chỉ là ý tưởng trên giấy đã phải cho thấy đâu là nét nổi bật sẽ được khách hàng chú ý, nhớ đến.

  Trong đó, tên gọi thương hiệu chính là yếu tố đầu tiên tiếp xúc với người tiêu dùng, khiến họ cảm thấy nó có thú vị, dễ nhớ hay gợi nhắc đến tính năng đặc biệt nào hay không.

  Tên chứa đặc trưng sản phẩm

  Không nhiều hãng gan dạ đặt tên như “Apple” vì “quả táo” chẳng có một chút gợi nhắc gì về sản phẩm công nghệ thông minh. Thay vào đó, bạn nên tìm cái tên ngắn gọn, có thể ngay lập tức làm nổi bật tính năng, sự độc đáo của sản phẩm.

  Chẳng hạn như, muối biển là mặt hàng nhiều người mặc nhiên cho rằng tất cả đều như nhau thì vẫn có thể được những bộ óc kinh doanh sắc sảo phân biệt hóa thành công. Real Salt là hãng chuyên sản xuất muối ăn gây chú ý nhờ tên gọi của mình. Theo nhà sản xuất, cách làm muối ở đây không giống như phần lớn các công ty khác khi doanh nghiệp không thêm bất cứ thứ gì và tách gì ra khỏi đó, khiến sản phẩm này chứa tới 60 loại khoáng chất vi lượng tốt cho sức khỏe. Thông điệp “chân chính” mà chữ “real” mang lại khiến sản phẩm này trở thành một loại muối mà mọi người muốn sử dụng cho bữa ăn của mình. Kết quả là Real Salt xuất hiện trên bàn ăn các nhà hàng cao cấp, tại nhiều hệ thống siêu thị phân phối, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe khác trên khắp nước Mỹ.

  Nhiều hãng muối biển khác cũng nổi tiếng nhờ cách đặt tên, có thể kể đến Australian Pink (màu hồng Australia) – loại muối dịu nhẹ, có hình tinh thể tuyết mảnh mai; Bolivian Rose (đóa hồng Bolivian) – loại muối được tinh chế thủ công ở dãy núi Andes, có màu của các loại khoáng chất trong đất hay Cyprus Black (màu đen đảo Síp) – muối trắng biển Địa Trung Hải được trộn lẫn với than củi. Rõ ràng, ngay từ tên gọi, người nghe đã có những hình dung đặc biệt, cụ thể về tính chất của những loại muối này, khiến họ cảm thấy chúng rất đặc trưng.

  Tên chứa từ lặp, ký tự lặp

  Tên thương hiệu với thông điệp khác biệt sẽ góp phần mang lại thành công cho sản phẩm. Nhưng đây không phải là cách duy nhất, bởi có nhiều thương hiệu khác có những cái tên không tuân theo công thức này nhưng vẫn gây ấn tượng vì sự thú vị, dễ nhớ của cấu tạo âm thanh. Các nghiên cứu ngôn ngữ học cho thấy, những cái tên có phụ âm, nguyên âm lặp đi lặp lại sẽ khiến mọi người dễ nhớ hơn.

  Bạn có thể bắt gặp nhiều sản phẩm có tên gọi “bắt tai” như vậy quanh mình, chẳng hạn CocaCola, BlackBerry. Não bộ con người vốn tồn tại cơ chế trí nhớ ngắn hạn với những thứ mới lạ và dài hạn với những thứ thân quen, tiếp xúc nhiều. Những tên gọi lặp đi lặp lại này sẽ dễ dàng được não bộ ấn tượng, tạo nên cảm giác quen thuộc cho người nghe và lọt vào khu vực trí nhớ dài hạn. Có thể liệt kê hàng chục thương hiệu phổ biến khác áp dụng công thức đặt tên này như Dunkin’ Donuts, Green Giant, Rice-A-Roni, Weight Watchers, KitKat.

  Tên là từ ghép mới

  Một cách đặt tên thương hiệu thú vị khác mà bạn có thể tham khảo là tự tạo nên một từ vựng mới bằng cách ghép các từ có sẵn. Trên thực tế, trong ngôn ngữ, chúng ta bắt gặp không ít những từ mới được tạo thành bằng việc ghép hai từ có sẵn để tổng hợp các nét nghĩa của chúng, chẳng hạn “brunch” (bữa ăn giữa buổi sáng và trưa) là sự kết hợp của “breakfast” (bữa sáng) và “lunch”(bữa trưa). Tương tự, trong kinh doanh, Microsoft chính là ví dụ điển hình của cách ghép để tạo nên từ mới của cụm “software for microprocessors” (phần mềm cho bộ vi xử lý).

  Những cái tên thương hiệu được sáng tạo từ việc ghép từ này có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất, một từ mới hoàn toàn dễ đăng ký thương hiệu hơn so với từ có sẵn thông thường vì bạn không bao giờ phải lo lắng việc trùng lặp. Thứ hai, một cái tên ngắn gọn lại gây ấn tượng cho người nghe về ít nhất hai nội dung cốt lõi mà các từ gốc gợi đến. Chẳng hạn, cái tên “Amtrak” là cách ghép của “American track” khiến người nghe biết ngay đây là một công ty vận tải đường sắt xuyên nước Mỹ, món đồ uống “Frappuccino” nổi tiếng của Starbucks là một hỗn hợp của “frappe” (sinh tố đá xay) và cappuchino. Sự sáng tạo này khiến bạn vừa có một từ mới bản quyền, vừa mang đến một lượng thông tin cốt lõi để thuyết phục những khách hàng của mình bỏ tiền ra trải nghiệm.

  Chuyện đặt tên công ty ở Việt Nam

  Ở Việt Nam hiện nay, các chủ doanh nghiệp cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề đặt tên công ty sao cho hay nhất, hợp thời nhất. Có người phải tính đến yếu tố phong thủy, có người phải bỏ tiền thuê người đặt tên công ty. Tuy nhiên, tìm được cái tên công ty hay chưa phải là bước cuối cùng, doanh nghiệp cần đăng ký được cái tên đó. Asadona xin giới thiệu một số lưu ý khi đặt tên công ty trong quá trình đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp tham khảo.

  Tên công ty có thể viết bằng tiếng nào?

  Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh có 3 vùng để điền tên công ty: Tên chính, tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

  Tên chính: Phải có loại hình và tên riêng, trước đây tên này phải thuần việt tuy nhiên hiện nay luật doanh gnhiệp 2014 đã cho phép tên chính không thuần việt thâm chí một số Sở KHĐT còn cho phép bỏ phần loại hình.

  Tến tiếng nước ngoài: Phải là tên chính dịch ra tiếng nước ngoài với kiểu chữ la tinh.

  Tên viết tắt: Phải là tên viết tắt từ tên chính hoặc tên tiếng nước ngoài.

  Tên công ty có được trùng với công ty khác không?

  Hiện nay tên công ty phải không trùng trên toàn quốc. Và vì toàn quốc đã có rất nhiều công ty nên thường thì những tên hay hoặc tên có 2 chữ rất khó đặt được.

  Đặt tên công ty thế nào để giữ thương hiệu?

  Có nhiều công ty phát triển từ hộ kinh doanh, đã có thương hiệu từ trước, nhưng khi đăng ký kinh doanh thì tên công ty bị trùng không đặt được, vậy doanh nghiệp phải làm sao?

  Hãy mở rộng tên thuơng hiệu bằng cách thêm ngành nghề – sản phẩm hoặc một số từ thông dụng vào.

  Ví dụ thương hiệu đã có là cơ sở Kim Thành, khi đăng ký tên công ty thì chữ Kim Thành đã trùng. Doanh nghiệp có thể đặt là Công ty TNHH Sản xuất Kim Thành hay công ty TNHH Môi trường Kim Thành. Lưu ý nếu như đã có Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Thành thì cái tên Công ty TNHH Dịch Vụ Kim Thành sẽ không đăng ký được do có thể gây nhầm lẫn.

  Tra cứu tên công ty có bị trùng hay không ở đâu?

  Bộ KHĐT có trang web tra cứu tên công tên công ty tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

  cách đặt tên công ty, đặt tên công ty, đặt tên thương hiệu, hướng dẫn đặt tên công ty

  Bạn đang xem bài viết Dịch Vụ Đăng Ký Tên Công Ty Có Cụm Từ “Tập Đoàn” trên website Uplusgold.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!