【#1】Đặt Tên Tiếng Việt Unicode Cho Ổ Đĩa Trong Windows

Trong Microsoft Windows, để đặt tên cho một ổ đĩa, bạn thường vào Properties. Nhưng bạn không thể đặt tên cho ổ đĩa quá 11 kí tự, và chỉ gồm các chữ cái A – Z, a – z, dấu cách, dấu gạch nối chân (_) và các chữ số. Windows không cho phép bạn dùng chữ Việt Unicode hoặc các ký tự đặt biệt khác (như , /, @, #, :,(c), (r)…), nhưng với thủ thuật sau đây, bạn có làm được điều ấy cho các ổ đĩa, kể cả các ổ đĩa CD/DVD, flash USB với số ký tự cho phép lên đến 32. Thật là hay nếu bạn làm một đĩa CD nhạc tặng người thân mà khi mở ra thấy CD có được gán cái tên là ” Thân tặng bạn yêu dấu của tôi ” kèm theo một kiểu tượng dễ thương. (Bài viết áp dụng cho các hệ điều hành Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista).

Đầu tiên, bạn mở Notepad ra, soạn tập tin có dạng như sau:

Icon= Open=

Nhấn Ctrl+S để lưu lại với tên chúng tôi tại thư mục gốc của ổ đĩa cần đặt tên, kiểu EncodingUnicode. Nếu muốn đặt tên cho CD, DVD thì kéo thả file này vào thư mục gốc của CD trước khi ghi.

File icon cần làm biểu tượng cho ổ đĩa nên đặt cùng thư mục gốc với file chúng tôi

Ví dụ tôi có một icon đặt tên là chúng tôi và muốn đặt tên cho ổ đĩa của mình là ” Thân tặng bạn yêu dấu của tôi “ thì tôi sẽ soạn file chúng tôi như hình 1.

Khởi động hoặc đặt cho ổ đĩa một cái tên khác bất kỳ. Và kết quả thu được như trong hình 3.

Muốn trở lại như cũ, chỉ cần xóa file chúng tôi là xong.

Mai Nhựt Tân ([email protected])