Đặt Tên Các Tổng Lãnh Thiên Thần

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Và Ý Nghĩa Các Tháng Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Đọc Giới Thiệu Nhân Vật Trong Fairy Tail (Nam)
 • Tóm Tắt Và Rieview Về Nhân Vật Yamcha Trong Dragonball
 • Danh Sách Các Nhân Vật Mới Trong Dragon Ball Heroes
 • 10 Tử Thần Mạnh Nhất Trong Bleach Bạn Còn Nhớ Họ Không?
 • Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

  Hỏi: Tại Philippines, có một lòng sùng mộ ngày càng gia tăng cho bảy Tổng lãnh Thiên thần với các hình ảnh và tên tương ứng cho bốn vị còn lại, ngoài các Tổng lãnh Thiên thần Michael (Mi-ca-e), Gabriel (Gáp-ri-en) và Raphael (Ra-pha-en). Tài liệu Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ (2001) của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, số 217, mục 2, nói rõ: “Việc thực hành đặt tên cho các Thiên Thần không được khuyến khích, ngoại trừ trong trường hợp của các Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Raphael và Michael đã có tên trong Thánh Kinh”. Tuy nhiên, điều này dường như bị vi phạm rõ ràng khi trong nhiều cửa hàng tranh tượng Công Giáo, các hình ảnh, sách kinh dành kính riêng cho các vị Uriel, Barachiel, Sealtiel và Judiel đang được bán, và các linh mục được xin làm phép các ảnh tượng ấy. Hơn nữa, có các nhà tĩnh tâm Công Giáo, trung tâm tâm linh và các nghĩa trang Công Giáo được đặt tên theo các vị thiên thần ấy, hoặc danh tánh và hình ảnh của các vị ấy là một phần của nơi trong nhà thờ dành cho sự sùng mộ của tín hữu. Chúng con tự hỏi liệu sự sùng mộ ấy với bảy Tổng lãnh Thiên thần cùng với tên và hình ảnh của các vị là hợp pháp về giáo lý không, và đã được phê duyệt ở cấp huấn quyền Giáo Hội chính thức không, bởi vì có nhiều linh mục cổ vũ việc này trong bài giảng của các ngài và trong sự sùng mộ ở giáo xứ. – W. F. C., Manila, Philippines.

  Đáp: Bản văn chính xác được bạn đọc trên nhắc tới là:

  “Tuy nhiên, sự sùng mộ bình dân đối với các Thiên thần, vốn là hợp pháp và tốt lành, có thể làm phát sinh các lệch lạc có thể có:

  “khi, như đôi khi đã xảy ra, các tín hữu thuận theo ý tưởng rằng thế giới là đối tượng cho các đấu tranh của bán thần, hoặc một cuộc chiến không ngừng giữa thần tốt và thần dữ, hay Thiên thần và ác quỷ, mà trong đó con người ở lại với lòng thương xót của lực lượng mạnh hơn và bất lực với lực lượng ấy; vũ trụ luận đó ít có tương quan với tầm nhìn đích thực của Tin Mừng về chiến thắng Ma quỷ, vốn đòi hỏi sự cam kết đạo đức, một tùy chọn cơ bản cho Tin Mừng, sự khiêm nhường và cầu nguyện;

  “khi các sự kiện hàng ngày của cuộc sống, vốn không có hoặc ít có tương quan với sự tiến bộ dần dà của chúng ta trên hành trình tiến về Chúa Kitô, được đọc cách sơ sài hoặc cách đơn giản, thậm chí như trẻ con, để gán mọi thất bại cho Ma quỷ và mọi thành công cho các Thiên thần hộ thủ. Việc thực hành đặt tên cho các Thiên Thần không được khuyến khích, ngoại trừ trong trường hợp của các Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Raphael và Michael đã có tên trong Thánh Kinh”.

  Truyền thống Công Giáo Rôma thường không đề cập đến tên của bảy Tổng lãnh Thiên thần hay thậm chí nhấn mạnh nhiều đến con số bảy này. Đúng là Tobia 12,15 đề cập đến bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa, và Khải Huyền 8,2 đề cập đến bảy thiên thần đứng chầu trước nhan Thiên Chúa, nhưng các văn bản này đã không ảnh hưởng đến đạo Công Giáo Latinh nhiều. Mặt khác, đã có sự sùng mộ liên tục và tuyệt vời đối với ba Tổng lãnh Thiên thần được nêu tên trong Thánh Kinh, đó là Michael, Gabriel và Raphael, cũng như các thiên thần hộ thủ.

  Tuy nhiên, một số nhánh của Chính thống giáo Đông phương sùng mộ bảy Tổng lãnh Thiên thần, mặc dù nhiều chỉ nhánh chỉ nêu thêm tên Uriel như một Tổng lãnh Thiên thần có tên. Truyền thống Anh giáo cũng có lời nguyện với Uriel như một Tổng lãnh Thiên thần thứ tư.

  Các nguồn của các tên khác là tác phẩm Do Thái ngụy thư, vốn không tạo nên một phần của Kinh Thánh. Các tên này được tìm thấy trong Sách 1 Enoch và một danh sách khác trong cái gọi là Sách 2 (hoặc Sách 4) Esdras. Các danh sách này không luôn đồng ý với nhau, mặc dù tên Uriel là tương đối ổn định. Các tên khác gồm có Raguel, Sariel, Jeremiel, Jehudiel, Barachiel, Gabuthelon, Beburos, Zebuleon, Aker và Arphugitonos. Một số các tên này có thể là biến thái trong cách đọc cùng một tên, nhưng các tên khác là như nhau cho một số sách. Các sách trên và các sách tương tự được viết bởi nhà văn Do Thái trong giai đoạn giữa Cựu Ước và Tân Ước, hoặc thậm chí sau nhiều phần của Tân Ước đã được viết, sau cuộc tàn phá thành Giêrusalem vào năm 70.

  Các tên tương tự được đề cập bởi Pseudo-Dionysius (cuối thế kỷ thứ năm đến đầu thế kỷ thứ sáu) và Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô I (540-604).

  Đối với việc đặt tên các thiên thần, Giáo Hội Latinh đã luôn cảnh giác phần nào. Trong một nghị hội hoặc công đồng tổ chức tại Rôma năm 745, Thánh Giáo Hoàng Zachary đã tìm cách kiềm chế một xu hướng tôn sùng các Thiên thần, và cấm sử dụng các tên không được tìm thấy trong Kinh Thánh.

  Một bản văn miêu tả nghị hội (hoặc công đồng) này được ghi lại trong Tập XII của bộ “Annali Ecclesiastici” của Đức Hồng Y Cesare Baronio (xuất bản năm 1607). Bản văn đáng chú ý và có phần khắc nghiệt này của nghị hội xử lý các lời dạy lạc giáo của một linh mục sống ở Đức, tên là Adalbert. Một lời kinh do linh mục này sáng tác có câu như sau:

  “Con cầu nguyện và van xin các Ngài, và khẩn cầu các Ngài, là thiên thần Uriel, thiên thần Raguel, thiên thần Tubuel, thiên thần Michael, thiên thần Adimis, thiên thần Tubuas, thiên thần Sabaoth, thiên thần Simuel”.

  Bản văn của Baronio nói: “Và khi nghe đọc xong lời kinh phạm thượng này, Thánh Giáo hoàng Zachary nói: “Làm thế nào, anh em thân mến, anh em trả lời với kinh này?”. Các Giám mục thánh và linh mục đáng kính trả lời: “Điều gì khác có thể làm thêm, nhưng tất cả những điều đã được đọc trước sự hiện diện của chúng con, cần được đốt cháy trong ngọn lửa; và tác giả của chúng cần bị vạ tuyệt thông. Bởi vì tám tên của thiên thần, mà Adalbert đã nêu ra trong lời kinh của mình, không phải là, ngoại trừ Michael, tên của các Thiên thần, nhưng là tên của ma quỷ, mà Adalbert đã cầu xin để giúp đỡ cho mình. Nhưng chúng ta (như được dạy bởi quyền Tông đồ của Giáo hoàng), và như quyền Chúa đã thông truyền, chỉ thừa nhận không hơn ba tên thiên thần mà thôi, đó là Michael, Gabriel, và Raphael. Các Giáo phụ đã nói như thế. Bởi quyền Chúa, anh em đã nhận biết rằng cuốn sách được gọi là Sách 4 Esdras, trong đó thường nhắc đến thiên thần Uriel, bị loại trừ và bị cấm bởi Giáo Hội Rôma”.

  Trong bản văn này, học thuyết cơ bản là rõ ràng về việc giới hạn cho ba tên Thiên thần trong Kinh Thánh mà thôi. Ngôn từ mạnh mẽ về bản chất ma quỷ khả dĩ của các tên khác nên được nhìn trong bối cảnh sự kết án cụ thể đối với thuyết của Adalbert, chứ không phải như một tuyên bố tuyệt đối. Điều chưa rõ là không biết tài liệu được viết khi nào, và rất có thể nó được viết ra nhiều năm sau khi nghị hội diễn ra. Bốn mươi bốn năm sau, năm 789, tại Công đồng Aix-la-Chapelle, các nghị phụ cũng lên án việc đặt tên cho các Thiên thần.

  Mặt khác, mặc dù có sự miễn cưỡng tổng thể về phía Giáo Hội, thỉnh thoảng có bức tranh với hình ảnh của bảy Thiên thần, như một bức bích họa ở nhà thờ Đức Bà của các Thiên thần tại Rôma vẽ Đức Mẹ đứng giữa bảy Thiên thần. Sự cho phép cũng đã được ban năm 1720 để cung hiến một nhà thờ ở Đức, mà trong đó mỗi vị trong bảy Thiên thần có một bàn thờ riêng.

  Về giáo lý, không có gì nhiều được đọc trong các sự chấp thuận như vậy. Theo các nguyên tắc được chấp nhận chung về giải thích thần học, sự chấp thuận của Giáo Hội cho một phụng vụ hay một lễ, dựa vào truyền thống ngoài Kinh Thánh hay giai thoại, không thể được sử dụng như bằng chứng cho tính xác thực lịch sử của chúng. Giáo Hội chỉ thừa nhận một truyền thống tôn giáo đặc biệt, vốn có thể có một số lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu.

  Trong ý nghĩa này, việc sử dụng tên từ các nguồn ngụy thư không bị cấm tự chính nó. Chẳng hạn Giáo Hội đã lấy tên của ba vị đạo sĩ, tên của cha mẹ Đức Maria, và lễ Đức Bà dâng mình vào đền thánh từ các nguồn ngụy thư. Sự thực hành này không có nghĩa rằng Giáo Hội ban sự khả tín lịch sử cho các sách ấy, nhưng chỉ khẳng định rằng chúng phản ánh một truyền thống lâu đời.

  Tương tự như vậy, sự việc rằng trong một số dịp hiếm hoi, các bức tranh và một nhà thờ đã được cung hiến cho bảy Tổng lãnh Thiên thần, là không gì khác hơn công nhận một sự sùng mộ và truyền thống địa phương. Việc thực hành thiêng liêng áp đảo của Giáo Hội Latinh cho thấy sự sùng mộ lớn lao đối với ba Tổng lãnh Thiên thần, trong khi bỏ qua bốn thiên thần khác được đề cập trong sách Tôbia và Khải Huyền. Không có điều gì chắc chắn được nói về các đặc điểm, biểu tượng, hoặc sự bảo trợ đặc biệt của các Tổng lãnh Thiên thần khác được nêu tên.

  Vì vậy, tôi sẽ nói rằng, bởi vì Giáo Hội đã chính thức làm nản lòng việc cổ vũ một linh đạo dựa vào việc đặt tên các thiên thần khác ngoài ba Tổng lãnh Thiên thần đã có tên và thiên thần hộ thủ, mọi người Công Giáo Latinh nên kiềm chế không làm như vậy, ngay cả khi không bị cấm, nếu nói chặt chẽ như thế. Rõ ràng là Giáo Hội Latinh không tin rằng nhiều lợi ích thiêng liêng có thể đạt được từ việc đi theo con đường này, và cho rằng nó không miễn một số nguy hiểm nào đó.

  Việc thiết lập một biểu tượng cho sự tôn kính chung hoặc việc cung hiến một nhà thờ hoặc nhà nguyện cho một thiên thần khác với các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael hoặc thiên thần hộ thủ như một tập thể, đòi hỏi sự cho phép đặc biệt, và một Giám mục không nên cho phép một cung hiến như vậy, hoặc làm phép cho một nhân vật không được công nhận phổ quát là là một thiên thần hay vị thánh trong lịch phụng vụ phổ quát hiện tại.

  Điều này áp dụng cho toàn bộ Kitô giáo La tinh. Còn các tập tục của Chính thống giáo và Anh giáo là hợp pháp trong bối cảnh của các truyền thống thiêng liêng của họ mà thôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael, Phải Chăng Thiên Chúa Quá Bất Công?
 • Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael
 • Danh Sách Các Nhân Vật Trong Truyện Thám Tử Lừng Danh Conan
 • Những Câu Nói Hay Trong One Piece Đầy Ý Nghĩa
 • Bí Ẩn Đằng Sau Tên Gọi Của Các Nhóm Nhạc Kpop
 • Các Tổng Lãnh Thiên Thần

  --- Bài mới hơn ---

 • Richard Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Đặt Tên Cho Con Trai 2013
 • Ý Nghĩa Quả Táo Cắn Dở Ít Người Biết Đến
 • Truy Tìm Ý Nghĩa Logo Apple
 • Những Bí Ẩn Về Trường Đại Học Mở Tp. Hcm Mà Bạn Có Thể Chưa Biết Đến
 • Nhưng Thánh Kinh chỉ nêu tên 3 vị tổng lãnh là : Micae, Gabriel, và Raphael mà thôi. Nhắc đến tên các ngài, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ lời dặn dò của thánh Grêgôriô Cả: “tên các thiên thần là danh xưng chỉ các chức phận chứ không chỉ bản tính”.

  PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

  CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

  MICAE, GABRIEL, RAPHAEL

   

  Giáo huấn của Giáo hội về thế giới thần thiêng rất giản dị và không thay đổi, là có một thế giới như vậy, trong đó gồm có cả thần lành và thần dữ và ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng rằng việc tạo dựng được thể hiện gồm có “muôn vật hữu hình và vô hình”.

   

  Còn về ảnh hửơng của thế giới vô hình, của các thần thiêng đối với chúng ta, chỉ cần nhớ lại biến cố cám dỗ Eva tại vườn địa đàng và biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Trong lịch sử như Thánh Kinh trình bày, thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thể đến thế giới này để thi hành thánh ý Thiên Chúa hay để truyền đạt lời Chúa cho loài người. Thiên thần theo nguyên ngữ là sứ giả. Thánh Grêgôriô thu nhặt nhiều đoạn khác nhau để xếp các thiên thần thành 9 phẩm.

   

   

  Người Do thái vẫn coi tổng lãnh thiên thần Micae là đấng bảo trợ đặc biệt. Trong Kitô giáo, ngài cũng là đấng bảo trợ đặc biệt Giáo Hội. Chúng ta coi ngài là đấng thống soái đạo binh trên trời, dựa theo lời kể của thánh Gioan : “Một cuộc chiến dữ dội xảy ra trên trời, tổng lãnh thiên thần Micae cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng, con rồng và các đồng đảng chống lại mãnh liệt. Song chúng không sao thắng nổi và chúng mất địa vị trên trời. Con rồng lớn tức là con rắn xưa kia, thường gọi là ma quỉ hay là Satan. Kẻ lừa dối thiên hạ, bị quăng xuống đất cùng với đồng đảng của nó” (Kh 12,7-9).

   

  Tổng lãnh thiên thần Gabriel được sai đến với Đức Trinh Nữ Maria ở Nazareth để nói rõ cho Mẹ biết định mệnh của mẹ (Lc 1,23). Ngài cũng đến với Zacaria để nói cho biết việc sinh hạ của Gioan Tẩy giả (Lc 1,11-19). Chính Ngài đã tiên báo cho Daniel biết việc Đấng Thiên Sai đến (Dn 9,21) . Nay ngài được nhận làm đấng bảo trợ của nhân viên bưu điện và điện thoại.

   

  Tổng lãnh thiên thần Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện phận vụ này trong câu chuyện Tobia sau khi ngài giữ gìn trẻ Tobia trong một cuộc hành trình xa và khi được chữa lành cho Tobia cha được sáng mắt. Trong Tân ước, tổng lãnh thiên thần Raphael được đồng hoá với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Giêrusalem và lại xuống hồ trước tiên khi nước mới sủi lên, thì bất cứ mắc bệnh tật gì đều được khỏi cả (Ga 5,1-4).

  Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguồn Gốc & Ý Nghĩa: Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần
 • Website Bệnh Viện Nhi Đồng 2
 • Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
 • Bảo Tàng Hồ Chí Minh
 • Nhà Nước Đại Cồ Việt Trong Tiến Trình Lịch Sử Dân Tộc
 • Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael, Phải Chăng Thiên Chúa Quá Bất Công?
 • Đặt Tên Các Tổng Lãnh Thiên Thần
 • Cách Viết Và Ý Nghĩa Các Tháng Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Đọc Giới Thiệu Nhân Vật Trong Fairy Tail (Nam)
 • Tóm Tắt Và Rieview Về Nhân Vật Yamcha Trong Dragonball
 • Giáo huấn của Giáo hội về thế giới thần thiêng rất giản dị và không thay đổi, là có một thế giới như vậy, trong đó gồm có cả thần lành và thần dữ và ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng rằng việc tạo dựng được thể hiện gồm có “muôn vật hữu hình và vô hình”.

  Còn về ảnh hưởng của thế giới vô hình, của các thần thiêng đối với chúng ta, chỉ cần nhớ lại biến cố cám dỗ Eva tại vườn địa đàng và biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Trong lịch sử như Thánh kinh trình bày, thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thể đến thế giới này để thi hành thánh ý Thiên Chúa hay để truyền đạt lời Chúa cho loài người. Thiên thần theo nguyên ngữ là sứ giả. Thánh Gregiriô thu nhặt nhiều đoạn khác nhau để xếp các thiên thần thành 9 phẩm.

  Người Do thái vẫn coi tổng lãnh thiên thần Micae là đấng bảo trợ đặc biệt. Trong Kitô giáo, Ngài cũng là đấng bảo trợ đặc biệt Giáo hội. Chúng ta coi Ngài là đấng thống soái đạo binh trên trời, dựa theo lời kể của thánh Gioan: “Một cuộc chiến dữ dội xảy ra trên trời, tổng lãnh thiên thần Micae cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng, con rồng và các đồng đảng chống lại mãnh liệt. Song chúng không sao thắng nổi và chúng mất địa vị trên trời. Con rồng lớn tức là con rắn xưa kia, thường gọi là ma quỉ hay là satan. Kẻ lừa dối thiên hạ, bị quăng xuống đất cùng với đồng đảng của nó” (Kh 12,7-9)

  Tổng lãnh thiên thần Gabriel được sai đến với Đức trinh nữ Maria ở Nazareth để nói rõ cho Mẹ biết định mệnh của mẹ (Lc 1,23). Ngài cũng đến với Zacaria để nói cho biết việc sinh hạ của Gioan tẩy giả (Lc 1,11-19). Chính Ngài đã tiên báo cho Daniel biết việc Đấng thiên sai đến (Dn 9,21) . Nay Ngài được nhận làm đấng bảo trợ của nhân viên bưu điện và điện thoại.

  Tổng lãnh thiên thần Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện phận vụ này trong câu chuyện Tobia sau khi Ngài giữ gìn trẻ Tobia trong một cuộc hành trình xa và khi được chữa lành cho Tobia cha được sáng mắt. Trong Tân ước, tổng lãnh thiên thần Raphael được đồng hoá với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Gierusalem và lại xuống hồ trước tiên khi nước mới sủi lên, thì bất cứ mắc bệnh tật gì đều được khỏi cả (Ga 5,1-4).

  * Chúng ta mừng các vị tổng lãnh thiên thần, nhưng đồng thời cũng mừng tất cả các thiên sứ được nhắc tới từ sách Sáng Thế cho tới sách Khải Huyền. Các vị hiện diện cách vô hình để hướng dẫn dòng lịch sử cứu độ.

  Tuy các vị là những sứ giả của Chúa, có nhiệm vụ bộc lộ cho con người biết các kế hoạch của Chúa và mang tới lệnh Người truyền, nhưng trước hết các vị là cộng đoàn đông đảo những vị thờ lạy Thiên Chúa hằng sống.

  Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

  SUY NIỆM 1: Bước vào Nước Trời

  Bài trình thuật Phúc Âm theo thánh Gioan hôm nay diễn tả sự kiện tông đồ Philipphê muốn thuyết phục người bạn của mình là Nathanaen rằng ông đã tìm thấy Ðấng cứu thế mà Lề Luật và các ngôn sứ đã tiên đoán trước, đó là Chúa Giêsu thành Nazareth, con ông Giuse. Nhưng Nathanaen là người công chính và có lòng tôn kính Thiên Chúa, và cũng như nhiều người Do Thái thời đó ông đang trông chờ Ðấng cứu thế đến. Chính lòng khao khát được trông thấy Ðấng cứu thế đã thúc đẩy ông nghe theo lời của Philipphê mà tới gặp Chúa Giêsu. Ông gặp và tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa vì Ngài đã nhìn thấu được những khát vọng sâu xa trong tâm hồn của ông, đó là lòng ao ước được nhận biết Thiên Chúa và được hiệp thông với Ngài trong sự vinh hiển muôn đời.

  Chúa Giêsu đã ban cho Nathanaen một niềm tin mới vào Ðấng cứu thế mà dân tộc Do Thái đã chờ đợi từ lâu là Ngài chính là chiếc thang nối kết giữa Nước Trời với trần gian, như Thiên Chúa đã mở rộng cánh cửa cho tổ phụ Giacóp để đưa ông và dân tộc Do Thái vào Nước Trời với Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu cũng mạc khải cho Nathanaen thấy rằng Ngài chính là Ðấng sẽ phải đến để hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa cho tổ phụ Giacóp.

  Qua mầu nhiệm nhập thể, Con Một Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm cho sự cứu rỗi của nhân loại và thông qua sự cứu rỗi và mầu nhiệm Phục Sinh đã mở rộng con đường cho tất cả nhân loại bước vào một mối liên hệ mới là trở nên các con cái của Ngài. Con Một Thiên Chúa đã mở rộng con đường cho nhân loại đi vào Nước Trời cũng như mang Nưới Trời vào thế gian và vào trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, điều đó có nghĩa là Nước Trời hiện diện ở những ai đi tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa.

  Mười hai môn đệ ở kề cận với Chúa Giêsu để được dịp chứng kiến sự kiện Chúa Cha tác động và ngự trên Chúa Con. Sự kết hợp được biểu lộ một cách trọn vẹn nhất qua mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu. Chính vào giây phút Ngài được nâng lên trên thập giá để bước vào sự vinh hiển muôn đời của Chúa Cha, tất cả chúng ta cũng được gọi để dự phần vào sự mạc khải này và mỗi lần chúng ta cử hành mầu nhiệm hy tế là chúng ta sống lại mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, là vị thượng tế và là con chiên hiến tế trong giao ước mới giữa Chúa Cha và nhân loại.

  Lạy Chúa Cha trên trời,

  Qua Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, Cha đã chỉ đường cho chúng con bước vào Nước Trời như chính Cha đã mạc khải cho các tổ phụ và các tông đồ. Xin Cha cũng tỏ lộ Cha cho tất cả chúng con để chúng con biết làm sáng Danh Cha qua cuộc sống chứng tá hằng ngày. Xin cho chúng con luôn tìm thấy niềm hân hoan trong sự hiện diện của Cha để tận hưởng niềm hạnh phúc và sự sống muôn đời nơi Nước Trời.

  (Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

  SUY NIỆM 2: Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Cộng Đồng Siêu Việt

  Nathanael ngạc nhiên khi thấy Đức Giê-su biết rõ ông dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, thế mà lần thứ nhất thấy ông, Người đã thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm tư ông : “Lòng dạ ông không có gì gian dối”.

  Chúng ta ở với Đức Giê-su Ki-tô nhiều hơn chúng ta tưởng. Trong những cơn gian nan khốn khó suốt trên đường đời, Đức Giê-su luôn nhìn chúng ta, theo dõi chúng ta. Nathanael, trong ông: “không có gì gian dối”. Ông đã nhận được ơn mặc khải về tình yêu của Chúa đang hoạt động trong ông. “Tôi đã thấy anh trước rồi” nhưng “Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”… Ông đã tin và được hứa cho thấy rõ ràng, sáng suốt một viễn tượng mới về các thực thể với muôn vật. Và “Anh sẽ thấy trời mở rộng”. Đức Giê-su đã đến : và từ nay trời với đất được hiệp thông với nhau. “Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người”

  Ngày nay chúng ta không còn quen nhiều với các Thiên Thần nữa , ngay cả tên các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Gabriel và Raphael. Chúng ta nhưng hơn cả là Thiên Thần Gabriel trong việc truyền tin : Ngài đã được sai đến với Đức Ma-ri-a để báo tin đầy ơn phúc cho Đức Ma-ri-a, theo Kinh Thánh, các Thiên Thần được dựng lên để chầu chung quanh Thiên Chúa và đưa lời Chúa. Các Thiên Thần còn hướng dẫn chúng ta ngợi khen Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, các Ngài can ngăn chúng ta khỏi co dúm, cuộn mình lại trong chiều kích thấp hèn hư nát của tạo vật, nhắc nhở chúng ta thuộc một cộng đồng siêu việt cao cả, hoàn toàn hướng lên Đức Ki-tô, trong ngôi vị của Con Người là đường dẫn lên Thiên Chúa, đang mở ra trước mắt chúng ta một trời mới, đất mới lớn lao vô cùng : chúng ta có biết lắng nghe tiếng các thiên thần tuyên dương ca tụng Thiên Chúa không?

  Một liên kết mới giữa chúng ta và Thiên Chúa, phúc cho ai thấy và sống trong tình liên kết đó.

  Tôi yêu chuộng một thứ vũ trụ đông đảo các Thiên Thần hơn cả cái vũ trụ trống rỗng và lạnh ngắt đang ở trước mắt chúng ta. Các Thiên Thần sống hòa hợp với Thiên Chúa tuyệt vời hơn là loài người được Đức Ki-tô đưa về sống với Thiên Chúa.

  SUY NIỆM 3: Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Gabriel – Raphael

  Hôm nay Giáo Hội mừng kính tổng lãnh các Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, đây là tên tuổi của ba vị Thiên Thần đã được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần, và khi nói đến các Thiên Thần là nói đến vô số. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên Thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Khi tự tỏ bày cho loài người, Thiên Chúa cũng một trật mạc khải cho chúng ta về thế giới của các Thiên Thần.

  Vào tháng 12 năm 1993, một cuộc thăm dò được tờ báo Time và đài truyền hình thực hiện, cho thấy rằng có đến 69% người dân Mỹ tin sự hiện hữu của các Thiên Thần. Một cuộc thăm dò khác được thực hiện trước đó cũng tìm thấy rằng, 75% dân Mỹ tin có thiên thần.

  Thật thế, nếu Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta sự hiện hữu và hoạt động của các thiên thần, hẳn Ngài cũng muốn cho chúng ta cảm nghiệm hơn về mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Dù chúng ta có thấy các thiên thần hay không, dù các ngài có đến với chúng ta như thần linh hay dưới hình bóng người phàm, thì lời cầu xin của chúng ta luôn được đáp trả. Thiên Chúa hằng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cách diệu kỳ, niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Quả thật, cuộc sống của chúng ta được dệt bằng phép lạ từ giây phút đầu tiên được tạo thành trong lòng mẹ cho đến lúc chào đời rồi lớn lên, mỗi một nhịp đập của trái tim, mỗi một hơi thở của chúng ta không là phép lạ sao?

  Với mỗi người Chúa âu yếm nói: “Ta đã gọi con bằng tên con, con thuộc về Ta”. Chúa Giêsu đã có lý khi mời gọi chúng ta nên giống như trẻ thơ, bởi vì trẻ thơ không ngừng ngây ngất trước những điều kỳ diệu và những phép lạ của cuộc sống. Người lớn thì trái lại thường bị cuốn xoáy trong dòng đời nên dễ đánh mất khả năng chiêm ngắm trước những điều kỳ diệu và các phép lạ của cuộc sống.

  Thiên Chúa yêu thương mỗi người, Thiên Chúa không ngừng bao bọc che chở chúng ta bằng sự hiện diện của vô số các thiên thần. Ðó phải là niềm tin hôm nay khi mừng kính các thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta hâm nóng lại. Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống chúng ta như một phép lạ, nhờ các sứ thần của Ngài, Ngài hướng dẫn và che chở chúng ta trong từng đường đi nước bước của chúng ta.

  Nguyện xin các thiên thần nhất là thiên thần bản mệnh của mỗi người luôn nhắc nhở ta, để ta luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa là tình yêu.

  (Trích trong ‘Sống Tin Mừng’ – R. Veritas)

  Ngày 29-9 là lễ Tam Vị Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT). Tên các TLTT đều có tiếp vĩ ngữ “el”: Michael (Việt ngữ là Micael), Raphael, Gabriel. “El” nghĩa là “trong Thiên Chúa” còn Angel là Thiên thần. Tổng lãnh Thiên thần có thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi.

  Trong các Tổng lãnh Thiên thần có 3 vị “nổi tiếng” là Micael, Raphael, và Gabriel được mô tả trong Kinh thánh. Có thể nhiều người chưa biết rằng TLTT Micael còn được gọi là Beshter, Mika’il và Sabbathiel; TLTT Raphael còn được gọi là Labbiel; TLTT Gabriel còn được gọi là Abruel, Jibril, Jiburili và Serafili. Thế kỷ VIII, Kitô giáo đã biết tôn sùng các Thiên thần.

  MICHAEL (chúng ta quen gọi là Micae) nghĩa là “Người Giống Thiên Chúa” hoặc “Giống Như Thiên Chúa”.

  Micael là Thiên thần đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, là vị trưởng trong các TLTT, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và chính trực. TLTT Micael bảo vệ chúng ta về thể lý, tâm lý và tình cảm. Ngài cũng giám sát mục đích sống của chúng ta. Chức năng chính của ngài là loại bỏ những điều xấu. TLTT Micael cầm gươm lửa để bảo vệ chúng ta khỏi Satan và những điều tiêu cực.

  Khi có ngài ở bên, bạn có thể thấy lấp lánh ánh sáng xanh hoặc đỏ. Hãy cầu xin TLTT Micael nếu bạn thấy mình bị tấn công về tâm lý hoặc thiếu can đảm giữ lời hứa, thiếu động lực, thiếu lòng tin, thiếu can đảm, mất phương hướng, thiếu nghị lực, thiếu sức sống, thiếu tự tin, và cảm thấy bất xứng. TLTT Micael giúp chúng ta nhận biết mục đích sống và giúp bảo vệ.

  Micael đã chiến thắng Satan (thiên thần sa ngã Luxiphe) ở trong Vườn Địa Đàng, dạy cho Adam cách gieo trồng và chăm sóc gia đình, nói với Môsê trên Núi Sinai, và năm 1950 ngài được tôn vinh là Thánh Micael, “bổn mạng của cảnh sát”, vì ngài giúp can đảm và anh dũng. Ngài cũng có “bí quyết lạ” về sửa các thiết bị điện và máy móc, kể cả máy tính và xe cộ. Nếu xe bị hư, hãy cầu xin TLTT Micael!

  Ngài giúp chúng ta hành động theo sự thật mà không thỏa hiệp với tính lim chính và giúp chúng ta tìm ra bản chất và vẫn là chính mình. Ngài hay giúp đỡ nên khi gặp khó khăn trong công việc, khi bị chứng nghiện nào đó, khi bị bệnh, khi đau khổ, hoặc gặp ác mộng, hãy cầu xin TLTT Micael!

  RAPHAEL nghĩa là “Sức Mạnh Chữa Lành của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa Chữa Lành”.

  Chữ Rapha trong tiếng Do Thái nghĩa là “bác sĩ” hoặc “người chữa lành”. TLTT Raphael giúp chúng ta mau lành bệnh về thể lý và tinh thần nếu chúng ta cầu xin ngài. Kinh thánh kể chuyện ông Abraham khỏi đau sau khi ông chịu phép cắt bì. Bạn cũng có thể cầu xin TLTT Raphael thay cho người khác.

  TLTT Raphael là người dễ gần gũi và vui vẻ nhất trong các Thiên thần. Ngài thường được vẽ là người vui vẻ nói chuyện với người khác. Ngài rất ngọt ngào, yêu thương, tử tế và hiền từ, khi bạn thấy những tia sáng xanh là ngài đang ở gần bạn.

  Ngài thường hoạt động với TLTT Micael để trừ các thực thể xấu và luôn “hộ tống” mọi người ở khắp nơi.

  Là người chữa lành, TLTT Raphael là “bổn mạng của các du khách” vì ngài đã giúp ông Tôbia trong các hành trình. Hãy cầu xin TLTT Raphael khi bạn đi du lịch hoặc đi đây đi đó để được bình an trong chuyến đi. Ngoài ra, ngài còn giúp việc chuyên chở, cư trú và đồ đạc an toàn. Ngài cũng nâng đỡ các chuyến hành trình tâm linh, giúp tìm kiếm chân lý và hướng dẫn.

  TLTT Raphael dạy ông Tôbia cách làm hương liệu và dầu thơm bằng cá và đã chữa khỏi mù cho người cha của ông Tôbia. Ngài được cầu xin giúp các y bác sĩ, các thầy thuốc, các nhà trị liệu và các bác sĩ phẫu thuật. Hãy cầu xin ngài nếu bạn là sinh viên trường y hoặc đang học chữa bệnh và xin ngài giúp bạn học tập tốt. Ngài không chỉ giúp chữa lành về thể lý và tâm lý, mà ngài còn chữa lành các vết thương lòng từ quá khứ.

  Trong các lĩnh vực khác, TLTT Raphael còn giúp tìm lại những thứ bị thất lạc, giúp cai nghiện, giúp sáng suốt, tạo tình đoàn kết. Hãy cầu xin TLTT Raphael!

  GABRIEL nghĩa là “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa là Sức Mạnh của Tôi”.

  Chỉ có TLTT Gabriel được mô tả là nữ giới trong nghệ thuật và văn chương, ngài là “sứ giả” và là một trong các TLTT có tên trong truyền thống Do Thái, được coi là một trong hai Thiên thần cao cấp theo truyền thuyết Do Thái giáo và Hồi giáo. Ngoài TLTT Micael, TLTT Gabriel là Thiên thần duy nhất được nhắc đến trong Cựu ước. Ngài là TLTT quyền thế và mạnh mẽ, những ai kêu cầu ngài sẽ cảm thấy muốn hành động và sẽ có kết quả tốt.

  TLTT Gabriel là người đã truyền sứ điệp cho Thánh Êlidabét và Đức Mẹ Maria về việc thụ thai và sinh con, là Thánh Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu thành Nadarét. Nếu bạn sắp lập gia đình, hãy cầu xin TLTT Gabriel giúp bạn trong việc thụ thai, sinh sản và dạy dỗ con cái.

  TLTT Gabriel có thể giúp chúng ta về nghệ thuật và giao tiếp. Ngài sẽ hành động như một huấn luyện viên, gợi cảm hứng và kích thích các nghệ sĩ, các nhà báo và những người làm việc về truyền thông, ngài giúp hành động một cách can đảm và mau mắn.

  Ngài cũng giúp chúng ta nhận biết ơn gọi đích thực của mình. Hãy cầu xin ngài hướng dẫn nếu bạn đi không đúng đường tâm linh, nếu bạn muốn hiểu cuộc sống và mục đích sống. Nếu bạn dự định chuyển nhà, mua bán công to việc lớn hoặc muốn đổi nghề, hãy cầu xin TLTT Gabriel!

  Cũng hãy cầu xin ngài nếu cơ thể bạn bị ngộ độc hoặc đầu óc nghĩ về những chuyện xấu, ngài sẽ giúp bạn thanh tẩy hồn xác. Các phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị quấy rối tình dục, rồi cảm thấy mình ô uế, bị dằn vặt, hãy cầu xin TLTT Gabriel!

  (chuyển ngữ từ AngelFocus.com)

  Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa,

  Đấng dựng nên muôn vật hữu hình cùng vô hình.

  Các thụ tạo vô hình ở đây chính là chư vị thiên thần.

  Chư vị này sống gần bên Thiên Chúa để phục vụ Ngài và nhân loại.

  Hơn nữa, các thiên thần là những người đã phục vụ Đức Giêsu Kitô,

  từ khi Ngài chào đời đến khi Ngài quang lâm.

  Sứ thần Gabrien được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ Maria

  để loan báo về sự hạ sinh của Đấng Cứu Độ (Lc 1, 26).

  Ta nghe tiếng ngợi khen của muôn vàn thiên binh cùng với sứ thần

  trong đêm Con Thiên Chúa giáng sinh trên trái đất (Lc 2, 13).

  Ta cũng thấy các thiên thần hiện ra để phục vụ Đức Giêsu (Mt 4, 11),

  sau khi Ngài chiến thắng những cám dỗ của quỷ dữ nơi hoang địa.

  Khi Đức Giêsu bị xao xuyến trước cái chết sắp đến,

  một thiên thần từ trời đã đến tăng sức cho Ngài (Lc 22, 43).

  Ngài đã không tránh né cái chết

  bằng cách xin Cha cấp cho mình mười hai đạo binh thiên thần (Mt 26, 53).

  Tin Vui Phục sinh được loan báo bởi các thiên thần từ mộ trống (Lc 24, 6).

  Vào ngày tận thế, các thiên thần của Đức Giêsu sẽ đi theo Ngài

  khi Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét cả thế giới (Mt 16, 27).

  Đức Giêsu nay ngự bên hữu Thiên Chúa trên trời,

  trổi vượt trên các thiên thần và được các thiên thần thờ lạy (Dt 1, 4. 6).

  Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay

  cũng nói đến tương quan giữa Đức Giêsu và các thiên thần.

  Trong lần gặp gỡ với Nathanaen và các bạn của ông

  Đức Giêsu đã long trọng hứa là họ sẽ thấy trời rộng mở,

  và “các thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người” (c. 51).

  Trong một giấc mộng, Giacóp đã chiêm bao thấy

  “một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời,

  trên đó có các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống” (St 28, 12).

  Đức Giêsu nhận mình chính là chiếc thang đó, là Đấng Trung Gian

  nối đất với trời, nối Thiên Chúa với nhân loại.

  Các thiên thần cũng phải qua Ngài mà đến phục vụ con người.

  Các thiên thần cũng là những đấng trung gian được sai đi,

  nhưng họ phải qua Đấng Trung Gian duy nhất và đích thực,

  vì Đấng đó vừa trọn vẹn là người, vừa trọn vẹn là Thiên Chúa.

  Lên lên xuống xuống trên thang Giêsu là việc của các thiên thần.

  Lên với Thiên Chúa để dâng cho Ngài nỗi thống khổ của nhân loại.

  Xuống với nhân loại để mang cho họ ân lộc và sứ điệp từ trời.

  Thiên thần vừa gần với con người, vừa gần với Thiên Chúa,

  vừa tựa trên đất, vừa đụng tới trời, nên kéo trời xuống đất và đưa đất lên trời.

  Xin được quyền năng của Sứ thần Micae: Ai bằng Thiên Chúa.

  Xin được sức mạnh của Sứ thần Gabrien: Thiên Chúa hùng dũng.

  Xin được ơn lành mạnh của Sứ thần Raphaen: Thiên Chúa chữa lành.

  Kitô hữu là người hạnh phúc vì biết mình được nâng đỡ chở che.

  Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,

  xin giúp con quên mình hoàn toàn

  để ở lại trong Chúa. lặng lẽ và an bình như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.

  Lạy Đấng thường hằng bất biến,

  mong sao không gì có thể khuấy động

  sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa ;

  nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con

  tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa !

  Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,

  xin biến hồn con thành chốn trời cao,

  thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa,

  nơi Chúa nghỉ ngơi.

  Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình

  nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,

  với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ

  và phó mình cho Chúa sáng tạo.

  (Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)

  Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Các Nhân Vật Trong Truyện Thám Tử Lừng Danh Conan
 • Những Câu Nói Hay Trong One Piece Đầy Ý Nghĩa
 • Bí Ẩn Đằng Sau Tên Gọi Của Các Nhóm Nhạc Kpop
 • Ý Nghĩa Ẩn Sau Tên Gọi Các Nhóm Nhạc Nổi Tiếng Kpop
 • Tên Tiếng Anh Của Bạn Là Gì? Cách Đặt Tên Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa
 • 7 Tổng Lãnh Thiên Thần

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đặt Tên Con Cháu Dòng Họ Nguyễn Phúc
 • Tìm Hiểu Các Quân Trong Đế Chế Và Đặc Điểm Của Từng Loại Quân
 • Đặc Điểm 16 Loại Quân Trong Đế Chế Aoe 1 – Tips Age Of Empires
 • Ý Nghĩa Mẫu Danh Maria
 • Maria Trong Tiếng Tiếng Anh
 •  Có 7 vị tổng lãnh thiên thần (Archangel) trên Thiên đàng theo thần thoại Ki-tô giáo. Tại sao đều là 7? Chúng ta cần biết rằng con số 7 là một con số thần bí xuất hiện trong rất nhiều thần thoại và truyền thuyết các nước. Trong Kinh thánh, con số 7 có thể coi là con số đại diện cho Chúa. Chúa mất 7 ngày để tạo ra thế giới, Eve được tạo ra từ xương sườn thứ 7 của Adam, Kinh thánh ban đầu của được chia thành 7 phần, 7 món quà của Chúa, 7 phép bí tích, 7 đại tội…

  Có thể nói con số 777 là con số thể hiện sự hoàn hảo, toàn vẹn, con số đại diện cho Chúa trời. Và chính vì thế, con số 666 được cho là con số đối nghịch của 777, là con số đại diện cho quỷ dữ.

  Michael

  Là thiên thần bảo vệ và là người quyền lực nhất trong số các thiên thần. Tên của Ngài cũng có nghĩa là “Người sánh bằng với Chúa” (One who is as God). Ngài được coi là một nhà lãnh đạo và là người bảo hộ cho sự công bằng, công lý và lòng thương xót. Trong cuộc chiến Hell vs Heaven trứ danh, Michael là người lãnh đạo các thiên thần chống lại cuộc lật đổ của Lucifer. Tổng lãnh thiên thần Michael được miêu tả như một chiến binh cầm thanh gươm lớn. Michael thường giúp đỡ con người trong những hoàn cảnh khiến họ lo lắng, sợ hãi. Ngài giúp họ cảm thấy an toàn hơn và bớt đi sự hoài nghi, sợ hãi.

   

  Raphael

  Đây là vị tổng lãnh thiên thần đại diện cho sự chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngài giúp con người giảm bớt các cơn nghiện, tăng cường sức mạnh ý chí để họ vượt qua bệnh tật và giúp những thầy thuốc nâng cao tay nghề của mình. Raphael là vị thiên thần đại diện cho hòa bình và hòa hợp. Ngài cũng là người bảo trợ cho những vị khách bộ hành, giúp họ luôn cảm thấy an toàn trên suốt hành trình của mình. Raphael thường được miêu tả cầm trên tay một cây quyền trượng có hình 2 con rắn quấn quanh ở đầu.

   

  Gabriel

  Gabriel là vị tổng lãnh thiên thần đóng vai trò người đưa tin của Chúa (phụ trách ban truyền thông, điện tín, liên lạc). Chính ngài là vị thiên thần đã xuống trần thông báo cho Đức mẹ đồng trinh Maria về sự hạ sinh của chúa Jesus. Với một cây kèn luôn cầm trên tay, ngài là vị thiên thần bảo trợ cho các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, giáo viên và nghệ sĩ… giúp họ tìm thấy động lực và sự tự tin. Ngài được cho là người giúp đỡ chúng ta trong việc giao tiếp, đặc biệt là những người nhút nhát và sợ hãi việc tương tác với xã hội. Ngoài ra, Gabriel còn bảo hộ cho bà mẹ và trẻ em, bảo hộ sự mang thai và sinh nở được diễn ra tốt đẹp.

   

  Jophiel

  Được mệnh danh là “Vẻ đẹp của Chúa”, Jophiel là vị tổng lãnh thiên thần bảo trợ cho các nghệ sĩ. Nhờ có Jophiel, con người chúng ta mới nhận thấy những vẻ đẹp của cuộc sống và tìm cách giữ gìn nó. Hơn hết, Ngài giúp cho chúng ta cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của những con người tốt bụng xung quanh, qua đó mà có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống ( ở Việt Nam chắc đang cần bà lắm đấy!). Bởi là người bảo trợ cho các nghệ sĩ, Jophiel được cho là người giúp họ hoàn thiện những tác phẩm nghệ thuật, đưa tâm hồn họ trở về với bình yên và giúp họ có cái nhìn đa chiều hơn về một vấn đề.

   

  Azrael (đôi khi được coi là Uriel)

  Được mệnh danh là “Thiên thần của cái chết”, Azrael làm nhiệm vụ chào đón và dẫn đường cho những linh hồn trong quá trình họ đi từ sự sống đến với cái chết và đồng thời cũng giúp những người thân của họ vực dậy và nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

  Với bốn khuôn mặt khác nhau, thiên thần Azrael có thể nhìn thấu bốn phương trên Trái đất. Ngoài ra, ngài còn có 4.000 đôi cánh, toàn bộ cơ thể của ngài được bao quanh bởi những con mắt và lưỡi của những người đang sống trên Trái đất. Thiên thần Azrael có nhiệm vụ ghi tên những người được sinh ra và gạch tên những người vừa chết đi trong cuốn sách dày, lớn luôn mang theo bên mình.

   

  Ariel 

  Mang biệt danh “Con sư tử của Chúa” (Lion of God), Ariel là vị thiên sức bảo hộ cho động vật và thiên nhiên. Ngài luôn hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, chăm sóc các loài vật. Ariel cũng là người đáp ứng những mong muốn của con người về nước, thức ăn, nơi ở… (kiểu ban hậu cần). Ngoài ra, ngài còn là cai quản trật tự của vũ trụ, trông coi các hành tinh và các vì sao.

   

  Chamuel ( hay Camael)

  Tên của Chamuel nghĩa là “Người thấy Chúa” hoặc “Người đứng trước Chúa” (One who sees/ stands before God). Nhiệm vụ của Ngài là bảo vệ con người khỏi nỗi sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực, đem lại hòa bình cho thế giới. Chamuel tiếp thêm sức mạnh cho con người để vượt qua nghịch cảnh cũng như giúp mỗi người tìm thấy những điều đáng trân quý trong cuộc sống mà dường như đã đánh mất. Cầm trên tay một thanh kiếm rực lửa, Chamuel chính là người thi hành mệnh lệnh của Chúa, trục xuất Adam và Eve ra khỏi vườn địa đàng.

  Partager :

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Tên Của Thiên Thần Và Ý Nghĩa Của Chúng / Văn Hóa Chung
 • Giải Mã “Bí Ẩn” Tên Của Những Album Hip
 • Các Xét Nghiệm Máu Thông Thường Và Ý Nghĩa Của Chúng.
 • Xét Nghiệm Huyết Học Là Gì? Ý Nghĩa Của Các Chỉ Số Trong Xét Nghiệm Máu
 • Tết Nguyên Đán Là Gì? Nguồn Gốc Ý Nghĩa Phong Tục Ngày Tết 2022
 • Các Tổng Lãnh Thiên Thần Của Thiên Chúa

  --- Bài mới hơn ---

 • Thầy Giáo Dạy Văn Bất Ngờ Gây Bão Mạng Xã Hội Với Cái Tên Độc Lạ “đặng Hoàng Anh Tao”
 • Cách Chọn Quân Và Cài Đặt Bản Đồ Trong Đế Chế, Aoe
 • Ý Nghĩa Các Nâng Cấp Cơ Bản & Quan Trọng Trong Aoe
 • Các Nâng Cấp Trong Aoe Vô Cùng Quan Trọng Cho Tân Thủ
 • Tên Trần Ngọc Thiên Kim Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Chúng ta thường chỉ biết và nghe nói đến Ba Tổng Lãnh Thiên Thần là Micae, Raphael, và Gabriel. Nhưng thực ra còn nhiều Tổng Lãnh Thiên Thần khác, nghĩa là chúng ta chưa “quen” chư vị đó. Bên cạnh đó, ngay trong tam vị Tổng Lãnh Thiên Thần vừa nói cũng có nhiều điều chúng ta chưa biết. Đơn cử như: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae còn được gọi là Beshter, Mika’il và Sabbathiel; Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael còn được gọi là Labbiel; Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel còn được gọi là Abruel, Jibril, Jiburili và Serafili.

  Vậy những chư vị Tổng Lãnh Thiên Thần còn “xa lạ” mà chúng ta chưa biết hoặc ít khi biết tới là ai? Đó là:

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel nghĩa là “Ánh sáng của Thiên Chúa”, “Lửa của Thiên Chúa”, hoặc “Thiên Chúa là Ánh sáng”.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel được coi là một trong các Tổng Lãnh Thiên Thần khôn ngoan nhất vì thông minh, xử lý mau lẹ và thấu hiểu, nhưng ngài rất tinh tế. Thậm chí bạn không thể nhận ra ngài đã đáp lại lời cầu của bạn khi bạn có ý tưởng mới lạ hoặc thông minh đột xuất.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel đã cảnh báo ông Noe về lụt Đại hồng thủy, giúp ngôn sứ Ezra hiểu các lời tiên báo mầu nhiệm về Đấng Mesiah sẽ đến và cho nhân loại biết các dấu chỉ. Ngài cũng soi sáng trong các tình huống, cho biết thông tin tiên tri và cảnh báo. Vì thế, lĩnh vực hoạt động của ngài là làm điều lạ, giaỉ quyết vấn nạn, hiểu biết tâm linh, học tập, thời tiết, thay đổi trái đất và viết lách. Khi động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, dông bão, thiên tai và biến đổi khí hậu, hãy kêu cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel giúp cho tai qua nạn khỏi hoặc chữa lành và phục hồi sau đó.

  Thế kỷ VIII, Kitô giáo được cảnh báo về lòng sùng kính thái quá mà nhiều người dành cho các thiên thần. Và vì lý do nào đó, năm 145, triều đại Đức Giáo Hoàng Zachary, một Hội đồng La Mã truyền lệnh bỏ tên 7 Tổng Lãnh Thiên Thần ra khỏi danh sách các Tổng Lãnh Thiên Thần của Giáo Hội, một trong các vị đó là Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Chamuel (cách viết khác: Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Seraphiel, Shemue) nghĩa là “Người thấy Thiên Chúa” hoặc “Người tìm kiếm Thiên Chúa”.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Chamuel là thiên thần của tình yêu thuần khiết, ngài có thể nâng bạn lên khỏi hố sâu u buồn và tim lại tình yêu trong lòng mình. Ngài giúp chúng ta đổi mới và cải thiện các mối quan hệ cũng như tìm được người bạn tâm giao. Ngài hành động với chúng ta trong việc xây dựng nền tảng vững chắc trong các mối quan hệ (kể cả sự nghiệp) để các mối quan hệ lâu dài, ý nghĩa và lành mạnh. Bạn biết ngài ở bên bạn khi bạn cảm thấy xao xuyến trong lòng và cơ thể như có kiến bò.

  Nếu có mối quan hệ nào rạn nứt, nếu bạn cố giữ mối quan hệ và không cho người kia tự do bày tỏ tình cảm, hãy cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Chamuel hướng dẫn và nâng đỡ. Ngài cũng có thể giúp bạn trong các lĩnh vực nếu bạn cần củng cố quan hệ cha mẹ và con cái, nếu bạn cảm thấy khó yêu thương người khác, nếu lòng bạn chai cứng và đầy cảm xúc tiêu cực, nếu bạn chia tay với ai đó, nếu bạn mất một người thân, nếu bạn bị căng thẳng hoặc trầm cảm, nếu bạn thất vọng, nếu bạn cô đơn hoặc đau khổ, nếu bạn cần được yêu thương, nếu bạn bị phê phán hoặc chỉ trích, nếu bạn không cảm thấy yêu đời.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Chamuel cũng có thể giúp đỡ trong việc kiến tạo hòa bình thế giới, tiến triển nghề nghiệp, sống có mục đích và tìm kiếm những gì đã mất.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Jophiel (cách viết khác: Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel) nghĩa là “Vẻ đẹp của Thiên Chúa”.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Jophiel là thiên thần hiện diện trong Vườn Địa Đàng và sau đó chăm sóc các con của ông Noe. Ngài là Tổng Lãnh Thiên Thần về nghệ thuật và vẻ đẹp, là bổn mạng các nghệ sĩ, giúp đỡ trong các kế hoạch nghệ thuật, suy nghĩ những điều tốt đẹp, nhìn ngắm và đánh giá các vẻ đẹp ở xung quanh. Ngài là Tổng Lãnh Thiên Thần về trang trí nội thất nên ngài giúp làm đẹp nhà cửa và công việc. Ngài soi sáng bằng cách cho chúng ta những ý tưởng hay và giúp khả năng làm nghệ thuật. Ngài giúp chúng ta thấy cái đẹp trong mọi sự.

  Ngài giúp chúng ta sáng tạo, đồng thời giúp chúng ta lắng đọng và cảm thấy mùi hoa hồng. Hãy cầu xin Ngài nếu bạn cần vui sống vì mất phương hướng sống, nếu tâm hồn bạn ngủ quên và cần đánh thức, nếu bạn muốn biết mình là ai và muốn sống cao thượng, nếu bạn muốn thăng tiến trên hành trình tâm linh.

  Bạn nhận ra ngài khi làm việc nếu bạn đang tìm cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống và muốn khôn ngoan hơn, mọi sự sẽ trở nên rõ ràng và dễ dàng xử lý.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Raguel (cách viết khác: Akrasiel, Raguil, Rasuil, Rufael, Suryan) nghĩa là “Người bạn của Thiên Chúa”.

  Ngài là Tổng Lãnh Thiên Thần bênh vực những người bị áp bức. Hãy xin ngài giúp đỡ khi bạn cần có sức mạnh và sự tôn trọng. Ngài giúp giả quyết các vụ tranh chấp, giúp hợp tác và hài hòa trong các nhóm người và gia đình. Ngài bảo vệ những người bị đối xử bất công, và giúp giải hòa.

  Trong sách Khải huyền của Thánh sử Gioan, Tổng Lãnh Thiên Thần Raguel được coi là người giúp Thiên Chúa: “Ngài sẽ sai Thiên thần Raguel, nói rằng: Hãy đi thổi kèn kêu gọi các thiên thần của băng giá, băng tuyết và băng đá, rồi giáng cơn giận xuống trên những người đứng bên trái”.

  Dù ngài được ca tụng, nhưng năm 745, ngài bị Giáo Hội La Mã giáng cấp (cùng với các thiên thần khác, kể cả Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel). Lúc đó, Đức Giáo Hoàng Zachary mô tả Tổng Lãnh Thiên Thần Raguel là ma quỷ (demon) “tự cho mình là thánh”.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Ariel (theo thuyết Thần thông) nghĩa là “Sư tử của Thiên Chúa” và thường có sư tử kèm theo. Khi Tổng Lãnh Thiên Thần Ariel ở gần bạn, có thể bạn bắt đầu thấy hình những con sư tử ở xung quanh bạn. Ngài liên kết với gió. Trong sách thần bí của Do Thái giáo và thuyết Thần thông, ngài hoạt động sát cánh với Vua Solomon qua sự hiện hình, giải thoát và quyền phép của Chúa.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Azrael (theo Do Thái giáo và Hồi giáo) nghĩa là “Người được Thiên Chúa giúp đỡ”, mệnh danh là Thiên thần của Tử thần. Người Do Thái và Hồi giáo rất sợ ngài. Vai trò quan trọng của ngài là giúp người ta bước vào Nước Trời ngay trong giờ lâm chung. Ngài giúp người ta bớt đau đớn thể lý, giúp họ không sợ chết. Ngài là người an ủi, che chở những thân nhân buồn sầu và giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát.

  Mỗi khi Tổng Lãnh Thiên Thần Azrael nháy một mắt là có một người từ giã cõi đời. Ngài cũng theo dõi những người hấp hối bằng cách ghi ngày tháng năm sinh của người sống và xóa tên những người đã qua đời.

  Với những người theo Thuyết thần thông, ngài được coi là một trong 10 Tổng Lãnh Thiên Thần. Theo truyền thống Do Thái, ngài là người trung gian, nhậm lời cầu nguyện của dân Israel trước các Thiên thần ở tầng trời thứ bảy.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Haniel (theo người Babylon và thuyết Thần thông) nghĩa là “Hồng ân Thiên Chúa” và thường được gọi bằng danh xưng Hoàng tử hoặc trưởng các Thiên thần hoặc trưởng các quốc vương và các nhân đức. Vì thế, Tổng Lãnh Thiên Thần Haniel được coi là một trong 7 Tổng Lãnh Thiên Thần. Một số bản văn của thuyết Thần thông tin ngài hộ tống Enoch tới thế giới thần linh và ngài được biến thành Thiên thần Metatron, chỉ có 2 người được trở thành Thiên thần là ngài và người anh em là Elijah.

  Ngài giúp chúng ta phát hiện những gì đã mất trong các liệu pháp tự nhiên như thuốc nước, thuốc bột và tinh thể. Ngài sẽ giúp bạn bất kỳ lúc nào bạn cần ăn nói trước công chúng và giúp bạn vẫn bình tĩnh và tập trung. Bạn cũng có thể cầu xin ngài giúp đem lại vẻ đẹp, sự hài hòa và những người bạn biết yêu thương.

  Trong các bản văn cổ của Do Thái giáo, Tổng Lãnh Thiên Thần Jeremiel (cách viết khác: Ramiel) là một trong 7 Tổng Lãnh Thiên Thần chính, tên ngài nghĩa là “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” hoặc “Người được Thiên Chúa dựng nên”. Người ta tin ngài đã giúp Baruch, một tác giả viết nhiều bản văn của Do Thái giáo hồi thế kỷ I, và có nhiều thị kiến. Người ta cũng tin rằng ngài đã đưa Baruch đi tới các tầng trời. Việc Đấng Mesiah đến là một trong các thị kiến của Tổng Lãnh Thiên Thần Jeremiel.

  Ngài giúp chúng ta xem lại cuộc sống để chúng ta có thể sửa sai bằng cách điều chỉnh tích cực. Ngài cũng có thể giúp chúng ta thay đổi đời sống, làm chúng ta mạnh mẽ hơn và dẫn chúng ta trên đường ngay nẻo chính. Ngài còn giúp chúng ta sáng suốt và thấy điều tiên báo, đồng thời giúp chúng ta hiểu những giấc mơ.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron (theo Do Thái giáo và thuyết Thần thông) là một trong 2 tên của các Tổng Lãnh Thiên Thần không tận cùng bằng tiếp vĩ ngữ “el”. Ngài là một trong 2 Tổng Lãnh Thiên Thần là con người trước khi trở thành thiên thần (người kia là Elijah trở thành Tổng Lãnh Thiên Thần Sandalphon). Khi còn là con người, ngài là Enoch. Nghĩa của Metatron không rõ, nhưng một số người cho rằng tên đó nghĩa là “Người chiếm chỗ gần Ngai Thiên Chúa” hoặc “Thiên thần của sự hiện diện”, cũng có thể tên ngài được rút ra từ Danh Thánh Giavê (Yahweh), tiếng Do Thái dùng để chỉ Thánh Danh Thiên Chúa.

  Khi còn tại thế, Enoch là tiên tri và ký lục, đồng thời là học giả về các điều bí mật của trời, được nhận “Sách của Thiên thần Raziel”, sách ghi chép công việc của Chúa do Tổng Lãnh Thiên Thần Raziel ghi chép rồi trao cho Adam, Noe, Enoch và Solomon. Cuối cùng, Thiên Chúa hộ tống Enoch trực chỉ tầng trời thứ bảy (tầng trời cao nhất) để cư ngụ và làm việc. Enoch được trao cho đôi cánh và trở thành Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron. Vì hoàn tất công việc xuất sắc trên thế gian, ngài được trao cho công việc tương tự là ghi chép hồ sơ về mọi thứ xảy ra trên thế gian và giữ hồ sơ Akashic, đó là “Sách Sự Sống”. Trên trời, ngài là ký lục trưởng và chịu trách nhiệm ghi chép và tổ chức mọi hồ sơ. Ngài giúp chúng ta hiểu viễn cảnh Nước Trời và biết cách làm việc với vương quốc Thiên thần.

  Ngài có vị trí đặc biệt trong tâm dân chúng. Sau cuộc Xuất Hành (Exodus), Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron dẫn con cái Israel qua hoang địa và đến nơi an toàn. Ngài tiếp tục dẫn dắt con cái ngày nay, cả trên trời và dưới đất, đồng thời giúp họ vào Trời sau khi vượt qua gian khổ.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Raziel (theo Do Thái và thuyết Thần thông) làm việc sát cánh với Đấng Tạo Hóa và biết các bí mật của vũ trụ về cách vận hành. Ngài ghi chép các bí mật trong một cuốn sách đầy biểu tượng và quyền phép của Chúa gọi là “Sách của Thiên thần Raziel”. Sau khi ông bà nguyên tổ bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, Tổng Lãnh Thiên Thần Raziel trao cho ông Adam cuốn sách hướng dẫn cách thể hiện và nhận Ơn Chúa. Sau đó, tiên tri Enoch nhận cuốn sách trước khi ngài về trời và trở thành Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron. Ông Noe cũng nhận một cuốn sách từ Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael và ông Noe đã dùng các thông tin trong đó để đóng tàu và giúp mọi người sau Đại Hồng Thủy.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Raziel có thể giúp chúng ta hiểu các bí mật, các nguyên tắc biểu hiện, hình học thánh (sacred geometry), vật lý lượng tử (quantum physics) và các thông tin cao cấp khác. Ngài cũng giúp chúng ta tới khả năng tâm lý, tăng khả năng nhìn, nghe, hiểu biết và cảm thấy sự hướng dẫn của Chúa. Ngài còn giúp chúng ta sáng suốt.

  Tên Tổng Lãnh Thiên Thần Sandalphon (theo Do Thái và thuyết Thần thông) là một trong 2 tên của các Tổng Lãnh Thiên Thần không có tiếp vĩ ngữ “el”. Ngài là anh em song sinh với Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron. Chỉ có 2 vị Tổng Lãnh Thiên Thần này có nguồn gốc là con người. Tổng Lãnh Thiên Thần Sandalphon là tiên tri Elijah và Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron là con người khôn ngoan Enoch. Thiên Chúa cho họ trở thành Thiên thần để thưởng công họ đã làm việc xuất sắc trên thế gian.

  Việc lên trời của Elijah xảy ra khi ông được nâng lên trời trên một chiếc xe đầy lửa (fiery chariot) do 2 con ngựa lửa kéo đi, theo sau là gió cuốn, một sự kiện đã được ghi trong chương II của sách Các Vua, quyển II.

  (Chuyển ngữ từ chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel Và Raphael (Ngày 29 Tháng 9)
 • 9 Thiên Thần Và Ác Quỷ Trong Các Tôn Giáo
 • Top 10 Rapper Nổi Tiếng Nhất Việt Nam 2022
 • Ý Nghĩa Đằng Sau Nghệ Danh Của Idol Kpop
 • Hóa Ra Đây Chính Là Nguồn Gốc Của Các Tên Tướng Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • Tổng Lãnh Thiên Thần Của Thiên Chúa

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Hạo Thiên Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Thiên Hạo Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Trang Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Thu Trang Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Thu Trang 50/100 Điểm Trung Bình
 • Tổng lãnh Thiên Thần Michael

  1.Michael – Victoriosus – Người chiến thắng

  2.Gabriel – Nuntius – Sứ gỉa

  3.Raphael – Medicus – Thầy thuốc

  4.Uriel – Fortis Socius – Người đồng hành mạnh mẽ

  5.Jehudiel – Remunerator – Người làm ơn

  6.Barachiel – Adjutor – Người trợ giúp

  7. Sealthiel – Oarator – Người bầu cử

  Tổng lãnh Thiên Thần Michael đứng đầu bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa. Tiên Tri Daniel đã diễn tả Tổng lãnh Thiên Thần Michael đứng về phía Thiên Chúa: “Thời đó, Michael là đấng vẫn thường che chở dân người.” ( Daniel 12,1).

  Tổng lãnh Thiên Thần Michael được xưng tụng với danh xưng bằng tiếng Latinh: Quis ut Deus? – Ai bằng Thiên Chúa?.

  Theo tương truyền:

  -Thiên Thần Michael được liệt vào hàng Thiên Thần quân đội chiến đấu đã đánh thắng Thiên Thần quỉ dữ Lucifer.

  -Thiên Thần Michael đã vâng lệnh Thiên Chúa cầm gươm đuổi Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà ra khỏi vườn địa đàng, sau khi Ông bà phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa.

  – Thiên Thần Michael cũng là vị Thiên Thần thổi kèn Posaune đánh thức gọi những người đã qua đời sống lại ra khỏi mồ.

  Tổng lãnh Thiên Thần Michael là vị Thiên Thần có sức mạnh khả năng đi đến quyết định dứt khoát lại mang chiến thắng cho Thiên Chúa, khi giết chết con rồng mãng xà ma qủi, như sách Kinh Thánh thuật lại:„ Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.” Khải Huyền 12, 7-9).

  Tổng lãnh Thiên Thần Michael, theo vâng mệnh Thiên Chúa, đã quyết định lằn ranh giữa Trời và hỏa ngục. Vì thế , Vị Tổng lãnh Thiên Thần Michael được chọn là quan thầy bầu cử cho những người trong giờ phút cơn hấp hối.

  Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel

  Tên Gabri-El có ý nghĩa „ sức mạnh của Thiên Chúa”. Là Vị sứ gỉa của Thiên Chúa được sai đến báo tin cho thiếu nữ Maria ở làng Nazarethê, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa sẽ đầu thai làm người trong cung lòng Maria:” Sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng sẽ phủ rợp bóng trên chị… ( Lc 1,26/38).

  Khi hiện ra với Ngôn sứ Dacharia trong đền thờ, vị Tổng lãnh Thiên Thần đã nói: „ Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.” ( Lc 1,19).

  Hằng ngày trong đời sống đức tin của Hội Thánh, vào lúc 12.00 giờ trưa chuông thánh đường đổ hồi, kinh tuyền tin được xướng đọc lên. Như vào mỗi ngày Chúa Nhật lúc 12.00 giờ trưa, Đức Thánh Cha từ trên cửa sổ văn phòng làm việc cùng đọc kinh truyền tin với mọi người Gíao dân đứng tụ tập ở quảng trường Thánh Phero bên Vatican.

  Tiếng chuông lúc 12.00 trưa và Kinh Truyền tin nhắc nhớ đến Tổng lãnh Thiên Thần Gabri-El, là Sứ Gỉa của Thiên Chúa mang loan báo tin vui Chúa Giêsu Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người.

  Tổng lãnh Thiên Thần Rafael

  Tên Rafa-El mang ý nghĩa „ Thiên Chúa chữa lành”. Trong Kinh Thánh sách Tobia thuật lại Thiên Thần Rafael vâng mệnh Thiên Chúa chữa lành bệnh mắt cho Tobia:

  „Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa.17 Và thiên sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai. Ông Tô-bít thì được khỏi các vết sẹo trắng ở mắt, để ông được ngắm nhìn tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa.” ( Tobia 3, 16″)

  Thiên Thần Rafael luôn hằng đồng hành che chở Tobia trên đường đi. ( Tobia 6, 10)

  Tổng lãnh Thiên Thần Rafael trở thành bổn mạng phù hộ cho con người đi xa du lịch

  Ông Bà Cha Mẹ nào ngay từ lúc con cháu còn nhỏ thơ bé cũng đều to nhỏ âm thầm cầu xin với các Thiên Thần phù hộ cho đời sống thể xác lẫn tinh thần của chúng. Bằng an hồn xác là nhu cầu căn bản rất cần thiết cho đời sống.

  Sống lòng bác ái giúp đỡ nhau, kính trọng sự sống, điều chân thật lẽ phải luôn là nhu cầu làm nên khung nền kiến tạo đường đời sống tình liên đới con người với nhau trong xã hội.

  Sống thể hiện một đời sống trong tương quan tình liên đới với Đấng là nguồn đời sống, nguồn tình yêu và ơn tha thứ, luôn là nhu cầu khát vọng của tinh thần con người ở đời.

  Nhu cầu tinh thần này không chỉ là nhu cầu thiêng liêng đạo giáo, nhưng đó là nhu cầu đời sống văn hóa của con người ở vào mọi thời đại. Nhu cầu tinh thần văn hóa này cùng với những nhu cầu khác cho sự sống thể xác giúp đời sống có đầy đủ ý nghĩa, triển nở cùng mang đến niềm vui hạnh phúc.

  Các Thiên Thần của Thiên Chúa là Sứ gỉa được Thiên Chúa gửi sai đến cùng đồng hành trợ giúp con người trong mọi hoàn cảnh đời sống thể hiện tình lòng thương xót bác ái vị tha.

  Với người tín hữu Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa là Đấng của sự chân thật, sự tốt lành thiện hảo, là Thiên Chúa của lòng khoan dung tha thứ qua Thánh Gía Chúa Giêsu Kitô.

  Lòng tin vào Thiên Thần vượt qúa khỏi sự suy hiểu cùng thắc mắc của trí khôn con người. Thắc mắc thuộc về đời sống con người. Và thắc mắc giúp con người tỉnh thức thêm ra.

  Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa, 29.09.

  Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Thiên Bảo Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Minh Quân Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Hoàng Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Hoàng Anh 77,5/100 Điểm Tốt
 • Tên Nguyễn Hoàng Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Và Raphael

  --- Bài mới hơn ---

 • Thánh Lễ Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 • Tam Vị Tổng Lãnh Thiên Thần
 • Tên Nguyễn Thị Trang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Kỳ Hân Tự Hào Khoe Ý Nghĩa Tên Thật Nguyễn Thị Mộng Điệp
 • Tên Nguyễn Ngọc Thùy Linh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Các ngài là những thiên thần; cụ thể hơn, các ngài là những tổng lãnh thiên thần. Các ngài làm nhiệm vụ bảo vệ con người; và chúng ta biết đôi chút về mỗi vị từ kho tàng Kinh Thánh.

  Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

  Micael, Gabriel và Raphael được gọi là “các thánh” vì lẽ các ngài thực sự là thánh. Thế nhưng các ngài khác biệt với hầu hết các vị thánh khác bởi các ngài không phải là người. Các ngài là những thiên thần; cụ thể hơn, các ngài là những tổng lãnh thiên thần. Các ngài làm nhiệm vụ bảo vệ con người; và chúng ta biết đôi chút về mỗi vị từ kho tàng Kinh Thánh.

  Tên của tổng thần Micael có nghĩa là “ai bằng Thiên Chúa?” Ba cuốn sách của bộ Kinh Thánh nói về Đức thánh Micael là: Đaniel, Khải Huyền và thư thánh Giuđa. Trong sách Khải Huyền, nơi chương 12, các câu 7-9, chúng ta đọc thấy có một trận chiến vĩ đại xảy ra trên trời. Micael và các thiên thần của ngài giao chiến với Satan. Micael trở nên nhà vô địch về lòng trung thành đối với Thiên Chúa và là đấng bảo vệ Dân Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin thánh Micael làm cho tình yêu của chúng ta ngày thêm thắm thiết đối với Đức Chúa Giêsu và với việc thực hành đức tin Công giáo.

  Danh xưng Gabriel có nghĩa là “sức mạnh Thiên Chúa.” Ngài cũng được sách Đaniel đề cập tới. Gabriel rất quen thuộc đối với chúng ta bởi ngài là nhân vật quan trọng trong Tin mừng của thánh ký Luca. Vị tổng lãnh thiên thần này đã báo tin cho Đức Maria rằng Mẹ sẽ trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Gabriel cũng báo tin cho Dacaria rằng ông và vợ ông là bà Êlizabeth sẽ có một con trai và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Gioan. Gabriel chính là sứ giả của Tin mừng. Chúng ta hãy nài xin ngài giúp chúng ta cũng trở nên những sứ giả tốt lành như ngài.

  Chúng ta hãy dâng một lời nguyện tắt lên ba vị tổng thần: Lạy thánh Micael, thánh Gabriel và thánh Raphael, xin hãy ở cùng con hôm nay. Xin hãy bảo vệ con cho khỏi những nguy hại tâm hồn và thể xác. Xin hãy giúp con luôn sống trung thành với Chúa Giêsu và trở nên chứng nhân tuyệt hảo của tình yêu Chúa. Amen.

  (Theo tinmung.net)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Bảo Thiên Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Lại Nguyễn Minh Quân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Niềm Tin Mãnh Liệt Của Chàng Trai Khiếm Thị Nguyễn Văn Hoàng
 • Một Số Cách Kết Hợp Tên Hay Và Ý Nghĩa Cho Con Trai.
 • Tên Trần Thị Phương Thảo Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tam Vị Tổng Lãnh Thiên Thần

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Nguyễn Thị Trang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Kỳ Hân Tự Hào Khoe Ý Nghĩa Tên Thật Nguyễn Thị Mộng Điệp
 • Tên Nguyễn Ngọc Thùy Linh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tuần 9. Ca Dao Than Thân, Yêu Thương Tình Nghĩa
 • Tên Lê Thị Hường Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên các Tổng lãnh Thiên thần (TLTT) đều có tiếp vĩ ngữ “el”: Michael (Việt ngữ là Micae), Raphael, Gabriel. “El” nghĩa là “trong Thiên Chúa” còn Angel là Thiên thần. Tổng lãnh Thiên thần có thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi. Trong các Tổng lãnh Thiên thần có 3 vị “nổi tiếng” là Micae, Raphael, và Gabriel được mô tả trong Kinh thánh. Thế kỷ VIII, Kitô giáo đã biết tôn sùng các Thiên thần.

  Micae nghĩa là “Người giống Thiên Chúa” hoặc “Giống như Thiên Chúa”. Micae là Thiên thần đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng, là vị trưởng trong các TLTT, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và chính trực. TLTT Micae bảo vệ chúng ta về thể lý, tâm lý và tình cảm. Ngài cũng giám sát mục đích sống của chúng ta. Chức năng chính của ngài là loại bỏ những điều xấu. TLTT Micae cầm gươm lửa để bảo vệ chúng ta khỏi Satan và những điều tiêu cực. Khi có ngài ở bên, bạn có thể thấy lấp lánh ánh sáng xanh hoặc đỏ. Hãy cầu xin TLTT Micae nếu bạn thấy mình bị tấn công về tâm lý hoặc thiếu can đảm giữ lời hứa, thiếu động lực, thiếu lòng tin, thiếu can đảm, mất phương hướng, thiếu nghị lực, thiếu sức sống, thiếu tự tin, và cảm thấy bất xứng. TLTT Micae giúp chúng ta nhận biết mục đích sống và giúp bảo vệ.

  Micae đã chiến thắng Satan (thiên thần sa ngã), ở trong Vườn Địa Đàng để dạy cho Adam cách gieo trồng và chăm sóc gia đình , nói với Môsê trên Núi Sinai, và năm 1950 ngài được tôn vinh là Thánh Micae, “bổn mạng của cảnh sát”, vì vì ngài giúp can đảm và anh dũng. Ngài cũng có “bí quyết lạ” về sửa các thiết bị điện và máy móc, kể cả máy tính và xe cộ. Nếu xe bị hư, hãy cầu xin TLTT Micae!

  Ngài giúp chúng ta hành động theo sự thật mà không thỏa hiệp với tính lim chính và giúp chúng ta tìm ra bản chất và vẫn là chính mình. Ngài hay giúp đỡ nên khi gặp khó khăn trong công việc, khi bị chứng nghiện nào đó, khi bị bệnh, khi đau khổ, hoặc gặp ác mộng, hãy cầu xin TLTT Micae!

  Raphael nghĩa là “Sức mạnh Chữa lành của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa chữa lành”.

  Chữ Rapha trong tiếng Do Thái nghĩa là “bác sĩ” hoặc “người chữa lành”. TLTT Raphael giúp chúng ta mau lành bệnh về thể lý và tinh thần nếu chúng ta cầu xin ngài. Kinh thánh kể chuyện ông Abraham khỏi đau sau khi ông chịu phép cắt bì. Bạn cũng có thể cầu xin TLTT Raphael thay cho người khác.

  TLTT Raphael là người dễ gần gũi và vui vẻ nhất trong các Thiên thần. Ngài thường được vẽ là người vui vẻ nói chuyện với người khác. Ngài rất ngọt ngào, yêu thương, tử tế và hiền từ, khi bạn thấy những tia sáng xanh là ngài đang ở gần bạn.

  Ngài thường hoạt động với TLTT Micae để trừ các thực thể xấu và luôn “hộ tống” mọi người ở khắp nơi.

  Là người chữa lành, TLTT Raphael là “bổn mạng của các du khách” vì ngài đã giúp ông Tôbia trong cách hành trình. Hãy cầu xin TLTT Raphael khi bạn đi du lịch hoặc đi đây đi đó để được bình an trong chuyến đi. Ngoài ra, ngài còn giúp việc chuyên chở, cư trú và đồ đạc an toàn. Ngài cũng nâng đỡ các chuyến hành trình tâm linh, giúp tìm kiếm chân lý và hướng dẫn.

  TLTT Raphael dạy ông Tôbia cách làm hương liệu và dầu thơm bằng cá và đã chữa khỏi mù cho người cha của ông Tôbia. Ngài được cầu xin giúp các y bác sĩ, các thầy thuốc, các nhà trị liệu và các bác sĩ phẫu thuật. Hãy cầu xin ngài nếu bạn là sinh viên trường y hoặc đang học chữa bệnh và xin ngài giúp bạn học tập tốt. Ngài không chỉ giúp chữa lành về thể lý và tâm lý, mà ngài còn chữa lành các vết thương lòng từ quá khứ.

  Trong các lĩnh vực khác, TLTT Raphael còn giúp tìm lại những thứ bị thất lạc, giúp cai nghiện, giúp sáng suốt, tạo tình đoàn kết. Hãy cầu xin TLTT Raphael!

  Gabriel nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa là Sức mạnh của tôi”.

  Chỉ có TLTT Gabriel được mô tả là nữ giới trong nghệ thuật và văn chương, ngài là “sứ giả” và là một trong các TLTT có tên trong truyền thống Do Thái, được coi là một trong hai Thiên thần cao cấp theo truyền thuyết Do Thái giáo và Hồi giáo. Ngoài TLTT Micae, TLTT Gabriel là Thiên thần duy nhất được nhắc đến trong Cựu ước. Ngài là TLTT quyền thế và mạnh mẽ, những ai kêu cầu ngài sẽ cảm thấy muốn hành động và sẽ có kết quả tốt.

  TLTT Gabriel là người đã truyền sứ điệp cho Thánh Êlidabét và Đức Mẹ Maria về việc thụ thai và sinh con, là Thánh Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu thành Nadarét. Nếu bạn sắp lập gia đình, hãy cầu xin TLTT Gabriel giúp bạn trong việc thụ thai, sinh sản và dạy dỗ con cái.

  TLTT Gabriel có thể giúp chúng ta về nghệ thuật và giao tiếp. Ngài sẽ hành động như một huấn luyện viên, gợi cảm hứng và kích thích các nghệ sĩ, các nhà báo và những người làm việc về truyền thông, ngài giúp hành động một cách can đảm và mau mắn.

  Ngài cũng giúp chúng ta nhận biết ơn gọi đích thực của mình. Hãy cầu xin ngài hướng dẫn nếu bạn đi không đúng đường tâm linh, nếu bạn muốn hiểu cuộc sống và mục đích sống. Nếu bạn dự định chuyển nhà, mua bán công to việc lớn hoặc muốn đổi nghề, hãy cầu xin TLTT Gabriel!

  Cũng hãy cầu xin ngài nếu cơ thể bạn bị ngộ độc hoặc đầu óc nghĩ về những chuyện xấu, ngài sẽ giúp bạn thanh tẩy hồn xác. Các phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị quấy rối tình dục, rồi cảm thấy mình ô uế, bị dằn vặt, hãy cầu xin TLTT Gabriel!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thánh Lễ Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 • Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Và Raphael
 • Tên Con Nguyễn Bảo Thiên Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Lại Nguyễn Minh Quân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Niềm Tin Mãnh Liệt Của Chàng Trai Khiếm Thị Nguyễn Văn Hoàng
 • Nguồn Gốc & Ý Nghĩa: Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Tổng Lãnh Thiên Thần
 • Richard Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Đặt Tên Cho Con Trai 2013
 • Ý Nghĩa Quả Táo Cắn Dở Ít Người Biết Đến
 • Truy Tìm Ý Nghĩa Logo Apple
 • Theo Sách Thánh thì Thiên Chúa đã dựng nên rất đông các tạo vật thiêng liêng vô hình và các thánh tiến sĩ thì nói có lẽ các thần này được dựng nên trong ngày thứ nhất khi bắt đầu công việc tạo dựng.

  Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu chực hầu hạ Đức Chúa Trời, giúp đỡ loài người và gìn giữ vũ trụ.

  Theo như các lần các ngài xuất hiện, hiện ra, ta thấy các ngài là những vị thiêng liêng, tốt lành, quyền phép, mạnh mẽ và mau lẹ. Các ngài cũng đã từng trải qua cuộc thử thách. Trong cuộc thử thách này có một số đông đã tỏ ra không chịu thần phục Thiên Chúa. Đứng đầu là Luciphe nên đã bị Thiên Chúa loại bỏ.

  MICAE

  Theo sách Khải huyền của thánh Gioan thì khi ấy trên trời có một cuộc đại chiến. Một bên do Đức Micae lãnh đạo, bên kia là do Luciphe. Micae là thiên thần dũng mãnh. Với khẩu hiệu: “AI BẰNG THIÊN CHÚA”, ngài đã anh dũng đẩy lui bè lũ Luciphe. Khẩu hiệu này đã trở thành tên của ngài (MICAE).

  Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Micae, vị thủ lãnh các thiên thần lành trên trời và còn là bổn mạng của Giáo hội dưới thế. Chính Ngài đã nhiều lần hiện xuống trần gian với nhiều nhiệm vụ khác nhau để thực hiện sứ mạng cao cả của Ngài.

  Chúng ta hãy bắt chước Ngài: luôn trung thành với Chúa. Mỗi khi chúng ta bị thế gian xác thịt cám dỗ muốn xa lìa Chúa, chúng ta hãy lập lại lời của Ngài: Ai bằng Thiên Chúa? Vâng! Chẳng ai bằng Thiên Chúa cả. Tiền bạc, vui sướng xác thịt, chức quyền không có gì sánh được với Thiên Chúa cả.

  Không có một ai, một vật nào được phép đứng ngang hàng với Thiên Chúa của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng tốt lành, thánh thiện, mạnh mẽ phép tắc vô cùng. Người nhân từ vô biên, hiểu biết mọi sự, làm được mọi sự. Ngài là cội rễ mọi sự, là cùng đích của mọi loài. Không ai bằng Thiên Chúa.

  RAPHAEL

  Raphael xuất hiện ở trong Cựu Ước. Cựu Ước nói về Raphael như thế này:

  “Ông Tobia người Do thái thuộc chi họ Neptali bị bắt làm tôi mọi bên nước Assyria  vì dân Do thái bị bại trận. Thời gian ở đất khách quê người Tobia luôn giữ lòng trung thành làm tôi Chúa. Ông bị tai nạn làm cho đôi mắt bị mù hoàn toàn. Gia đình ông túng đói quá không có cách nào xoay trở. Lúc đó ông nhớ đến món tiền trước kia ông đã cho nhà Gabelo mượn. Ông sai người con của ông cũng có tên là Tobia – Để khỏi lầm lẫn sau này người ta gọi là Tobia-con đến nhà Gabelo để xin lại món tiền đã cho vay. Tobia-con sẵn sàng vâng lời nhưng Tobia-con không biết đường đi. Tổng lãnh Grabriel đã hiện ra dưới hình dạng một người thanh niên để đẫn đường. Dọc đàng Raphael cứu Tobia-con khỏi bị cá nuốt. Tới nơi Grabriel còn giúp cho Tobia-con cưới được vợ là Sara và đồng thời còn đòi nợ giùm Tobia.

  Công việc xong, Tobia-con cùng với vợ trở về nhà. Raphael bảo cho Tobia-con lấy mật cá mà xức vào mắt cho Tobia cha. Tobia cha được khỏi mù. mắt được sáng trở lại, cha con Tobia hết sức vui mừng. Đứng trước những ơn mà cả nhà vừa mới được: đòi được nợ, cưới được vợ, lại khỏi bị mù cha con ông Tobia muốn lấy phân nửa số tiền đòi được để gọi là đền ơn đáp nghĩa đối với người thanh niên đã tận tình giup đỡ gia đình mình. Khi ấy “người thanh niên” tốt lành đó mới tỏ ra cho cha con Tobia biết mình là thiên thần của Thiên Chúa đã được sai đến để giúp đỡ gia đình ông. Nói xong điều đó thiên thần liền biến đi.

  Câu truyện của cha con Tobia cho chúng ta thấy Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc những kẻ kính sợ Người. Raphael có nghĩa là “THẦY THUỐC CỦA THIÊN CHÚA”

  GRABRIEL

  Tên Grabriel có nghĩa là “SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA”.

  Chính đức Grabriel đã hiện ra với tiên tri Đaniel để cho Đaniel biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra.

  Chính đức Grabriel đã hiện ra với Giacaria báo tin cho ông biết ông sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan.

  Luca ghi lại quang cảnh cảm động này như sau: “Khi ấy ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Sứ thần của Chúa hiện ra với ông… thấy vậy ông bối rối. Sự sợ hãi ập xuống trên ông. Những sứ thần bảo ông: “Này ông Giacaria, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ của ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan”

  Ông thưa lại: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điêu ấy? Vì tôi đã già và bà nhà tôi cũng đã lớn tuổi.?

  Sứ thần đáp lại:” Tôi là Grabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến với ông và loan báo Tin vui đó cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không chịu tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. (Lc 1,1-20) v.v… Và sau đó mọi việc xẩy ra như thế nào thì chúng ta đều đã được biết.

  Rồi cũng theo Tin Mừng của Luca, sau sáu tháng, sứ thần Grabriel còn được Thiên Chúa gửi đến trần gian với một sứ mạng còn cao trọng hơn nhiều: Đó là sứ mạng truyền tin cho Đức Maria. Nếu Giacaria đã ngỡ ngàng thì Đức Mẹ còn  ngỡ ngàng hơn. Việc của Giacaria với bà Elizabeth chỉ là việc giữa con người với con người. Còn việc của Đức Maria là việc của Thiên Chúa: “Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế  người con do bà sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa”(Lc 1,35)

  Sau tiếng Xin vâng của Đức Mẹ cả vũ trụ đều phải nhảy mừng. Thi sĩ Hàn mặc Tử khi nghĩ đến biến cố này thôi cũng đã phải run rảy mà thốt lên như thế này:

  “Hỡi sứ thần Thiên Chúa Grabriel.

  Khi người xuống truyền tin cho thánh nữ

  Người có nghe xôn xao muôn tinh tú

  Người có nghe náo động cả muôn loài?”

  Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng trước mắt chúng ta.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Website Bệnh Viện Nhi Đồng 2
 • Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
 • Bảo Tàng Hồ Chí Minh
 • Nhà Nước Đại Cồ Việt Trong Tiến Trình Lịch Sử Dân Tộc
 • Thầy Phong Thủy Tiết Lộ Điểm Tuyệt Mệnh Giống Nhau Giữa 2 Căn Nhà Trong 2 Vụ Thảm Sát
 • Thánh Lễ Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

  --- Bài mới hơn ---

 • Tam Vị Tổng Lãnh Thiên Thần
 • Tên Nguyễn Thị Trang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Kỳ Hân Tự Hào Khoe Ý Nghĩa Tên Thật Nguyễn Thị Mộng Điệp
 • Tên Nguyễn Ngọc Thùy Linh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tuần 9. Ca Dao Than Thân, Yêu Thương Tình Nghĩa
 • Sáng ngày 29/09/2015 tại Gx Russeykeo, giáo phận Xuân Lộc, Thánh Lễ Mừng Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael đã diễn ra trong bầu khí hân hoan và sốt mến. Đặc biệt hơn, Thánh tổng lãnh thiên thần Micae là b ổn m ạng của Ban L ễ Sinh Giáo xứ

  4 h 30 Khởi đầu là giờ kinh chung để cầu nguyện cho mỗi người, đặc biệt là riêng cho Ban Lễ Sinh Giáo xứ. Dù khí trời của cuối thu lạnh lẽo, thế nhưng vì lòng hăng say mến Chúa, cộng đoàn vẫn kín chỗ đễ tham dự Thánh lễ.

  4 h 45 Sau lời dẫn của Thầy Giuse, Cha Chủ tế Phaolô và đoàn Lễ Sinh rước kiệu thánh Micae từng bước tiến rước vào trong sự trang nghiêm.

  Trong bài dẫn, Thầy Giuse nhấn mạnh bổn phận và trách nhiệm của một người Lễ Sinh nhiệt thành cũng như Thầy xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho sáu tân lễ sinh được phong nhậm, để các bạn có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một người làm việc nơi bàn Thánh.

  Dâng lời cầu nguyện cho Ban Lễ Sinh và những người nhận Các Tổng Lãnh Thiên Thần làm bổn mạng là thông điệp mà cha chủ tế muốn nhắn nhủ đến mỗi người. Thông điệp đó lại một lần nữa được nhấn mạnh hơn trong bài giảng, Ngài chia sẻ với cộng đoàn về cội nguồn và ý nghĩa tên của các Tổng Lãnh Thiên Thần: “Micae nguyên nghĩa là ai bằng với Thiên Chúa”.

  Cha cũng nhấn mạnh: Trong thế giới hữu hình và vô hình, các Thiên thần là cầu nối giữa loài người với Thiên Chúa. Micae là tổng lãnh các Thiên Thần là cánh tay oai hùng của Thiên Chúa trong việc chiến đấu với Satan, Xứ Thần Gabriel là vị thừa sai mang tin mừng cứu chuộc đến cho con người qua mẹ Maria và vị thầy thuốc Raphael là phương thuốc cứu chữa những nỗi đau của con người.

  Thánh lễ được tiếp nối bằng phần cử hành phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm và sốt sắng.

  Cuối cùng đại diện Ban Lễ Sinh dâng lời cảm ơn đến Cha chánh xứ Phaolô, Cha phó Giuse và Thầy xứ qua lãng hoa tươi thắm cùng những lời tri ân sâu sắc nhất.

  Thánh Lễ kết thúc tốt đẹp qua những lời tạ ơn và phép lành cuối lễ.

  Không khí ấm cúng của gia đình dân chúa vẫn không theo Thánh lễ mà kết thúc. Không khí ấy lại được hâm nóng hơn trong giờ dùng điểm tâm sau Thánh lễ trong sự hiệp thông dâng tràn.

  “Có được Ban Lễ Sinh như hôm nay không chỉ riêng công ơn của các Cha, các Thầy, quý Dì mà nó còn là của sự hiến dâng của quý phụ huynh và sự âm thầm hy sinh quảng đại của quý ân nhân. Cầu chúc cho Ban Lễ Sinh ngày một lớn mạnh hơn trong bổn phận, trách nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa”.

  Trước đó vào 19h tối ngày 28/09/2015, Cũng tại Giáo xứ Russeykeo, Để chuẩn bị cho các Ban Lễ Sinh mừng lễ quan Thầy với tâm hồn bình an nhất, Cha Phó Giuse đã ban bí tích hòa giải, giảng tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể với các em lễ sinh. Đặc biệt, trước giờ Chầu Thánh Thể, Cha đã chủ sự nghi thức phong nhậm cho sáu tân lễ sinh mới của giáo xứ.

  BAN TRUYỀN THÔNG GX RUSSEYKEO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Và Raphael
 • Tên Con Nguyễn Bảo Thiên Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Lại Nguyễn Minh Quân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Niềm Tin Mãnh Liệt Của Chàng Trai Khiếm Thị Nguyễn Văn Hoàng
 • Một Số Cách Kết Hợp Tên Hay Và Ý Nghĩa Cho Con Trai.
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100