Đặt Tên Cho Con Cẩm Vân 50/100 Điểm Trung Bình

--- Bài mới hơn ---

 • Tên Phan Cẩm Vân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Người Tên Tân Có Ý Nghĩa Gì
 • Ý Nghĩa Tên Gia Hân
 • Tên Nguyễn Ngọc Khả Hân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Khả Hân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • C. Mối quan hệ giữa các cách:

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Thiên cách” sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Hoả – Hoả Quẻ này là quẻ Kiết: Được bàn bè giúp đỡ, thành công ngoài ý muốn, nhưnh tánh nóng nảy, dễ mất hoà khí

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Địa cách” sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Hoả – Thổ Quẻ này là quẻ Kiết: Cơ sở bền vững, thân tâm an ổn nhưnh khi thiên cách, nhân cách là hoả thì nội ngoại phân ly, sa vào đoản mệnh

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Ngoại cách” gọi là vận xã giao: Hoả – Hoả Quẻ này là quẻ Hung: Tính nóng không cần biết đến người, việc gì bị phê phán công kích vẫn bảo thủ ý kiến mình, dễ hoà đồng với người khác ý. Nếu trong mạng thiếu hoả có thể bổ xung, không thích nghi bên ngoài thích yên ổn

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Hoả – Hoả – Thổ Quẻ này là quẻ Bình Thường: Bên ngoài thấy kiết tường, tuy có phát triển thành công, chỉ vì quá vội vàng, thiếu sức chịu đựng do đó dễ có tác dụng chia rẽ, cần đề phòng thất bại, đoản mệnh, phải nhịn nhục mới giữ được tốt lành ( kiết ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nguyễn Cẩm Vân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trịnh Băng Di Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Bảo Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Bảo Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Bảo Lâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Xã Cẩm Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Công Từ Một Chữ Tâm
 • Tiểu Sử Ca Sĩ Hải Băng
 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Anh Hùng Kiệt Xuất Của Dân Tộc Việt Nam!
 • Nêu Những Lần Đổi Tên Của Tác Phẩm “ Chí Phèo” Của Nam Cao. Ý Nghĩa Của Những Tên Gọi Đó.
 • Giải Mã Ý Nghĩa Tên Duy Hiếu Được Dùng Đặt Cho Baby?
 • DƯ ĐỊA CHÍ XÃ CẨM BÌNH

  Lịch sử hình thành và phát triển

  1. Sự thay đổi tền Làng – Xã Qua các thời kỳ lịch sử (Thời phong kiến, thời pháp thuộc trước cách mạng tháng 8 năm 1945).

  Lịch sử hình thành và phát triển của các làng, bản của xã Cẩm Bình gắn liền với sự hình thành và phát triển của huyện Cẩm Thủy. Theo cuốn “Tên làng, xã Thanh Hóa tập II” có ghi:

  Thời thuộc hán về trước, đây là vùng rừng núi đại ngàn, dân cư thưa thớt. Là vùng đất thuộc huyện Đô Lung, về sau ghép vào huyện Vô Biên … Thời Đinh, Lê, Lý, miền đất này thuộc huyện Cử Long, thời Trần, Hồ gọi là Lạc Thủy.

  Thời Lê, Lê sơ vẫn gọi là huyện Lạc Thủy, niên hiệu Thiệu Bình (Thái Tông 1434) và Diên Ninh (Nhân tông 1954) đổi làm huyện Ba Long rồi đổi lại Đa Cẩm. Đến thời Lê Quang Thuận (Thái Tông 1460 – 1469) Đổi lên là huyện Cẩm Thủy, tên gọi Cẩm Thủy có từ đây. Thời Pháp thuộc xã hội Việt Nam là xã hội phong kiến, nửa thuộc địa. Dưới triều nguyễn (Gia Long) năm thứ nhất 1802 đến năm 1934, xã Cẩm Bình ngày nay thuộc tổng Gia Dụ huyện Cẩm Thủy phủ Thiệu Thiên, sau năm 1934 cùng với Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy lệ vào phủ Quảng Hóa, Trấn Thanh Hoa, cho đến năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945 khởi đầu là nhân dân của 3 Mường, 10 làng nhập lại đó là:

  – Mường Deenh (Danh): phía Đông Nam của xã gồm 4 làng là: Làng Săm, Làng Sổ, làng Sẻ, Làng Vinh.

  – Mường Bình Điện (Bằng địa sách): phía Đông Bắc cuả xã gồm 3 làng là: làng Rạch, làng Song, làng Thác.

  – Mường Phấm (Sấm): phía Tây Bắc của xã gồm 3 làng: Làng Chợ, làng Tô, làng Xanh.

  Trừ 2 làng, làng Tô và làng Rạch về định cư khá muộn (Vào khoảng thế kỷ XVIII), còn lại 8 làng là: Làng Vinh, làng Săm, làng Sổ, làng Sẻ, làng Song, lang Thác, làng Xanh, làng Chợ nhân dân đã định cư ít nhât hàng nghìn năm. Có các căn cứ sau để xác định:

  Một là tiếng nói – Dân tộc Mường phát âm của Mường Cẩm Bình là thống nhất, tương đồng, ngắn ngọn, thô, cứng “Nặng”, ít phụ âm là tiếng của người mường dưới, khác với phát âm của người Mường Thạch Lẫm (Mường trên), khác với người mường Voong (Mường ngoài), khác với người Mường Dồ (Mường trong).

  Hai là Căn cứ vào 2 khu nghĩa địa cổ với cách táng thức khá đặc biệt ở Đống Ình của Mường Deenh (Danh) và Đống lại của làng Xanh với hàng chục ngôi mộ cổ (Hiện không còn nguyên vẹn).

  Ba là qua việc phát lệ của các cổ vật trong quá trình canh tác của nhân dân 3 Mường như 2 Trống đồng ở làng Vinh vào các năm (1978 – 1979), 2 trống đồng ở làng Chợ vào các năm (1997 – 1998), 1 trống đồng ở khu cầu đất làng Săm năm 1999 và 1 trống đồng ở bờ sông khu vực làng Xanh, cùng giáp cổ tay và mũi giáo bằng đồng ở chân núi đá Màng làng sổ, chậu bạc, ấm bạc ở khấm bán làng Săm, cùng thống sừ ở làng Rạch, Bình vôi, bát, đĩa, xứ men đời lý – Trần … ở đống lại làng Xanh. Tuy nhiên trong 3 Mường thì Mường Deenh (Danh) thuộc xã Thúy Thượng xưa là quy mô, đông đúc hơn cả.

  + Mường Deenh xưa có 4 làng là:

  Làng Săm, Sổ, Sẻ, Vinh. Sở dĩ Mường có tên là Mương Deenh là bởi vì Mường này nhân dân lợp nhà sàn bằng cỏ Tranh Xăng, tuy nhiên những nhà khó, nghèo không có đủ Tranh Xăng thì vẫn phải lợp bằng cỏ Deenh một loại cỏ cùng họ với Tranh Xăng, mọc tự nhiên rộng khắp, dồi dào nhưng kém bền vững hơn Tranh Xăng. Mường Deenh để phân biệt với Mường phấm và các Mường Bứa, Mường Trám, Mường khô phía tây (Mường trên) là những Mường lợp nhà bằng lá cọ (Lá Mùn), đặc điểm đó ngày nay còn khá rõ. Từ Cốc – Vàn Mường phấn trở lên ta vẫn gặp khá nhiều đồi cọ, ngược lại xuống đến Sổ, Sẻ ta chỉ gặp mỗi làng vài cây mang tính cảnh trí mà thôi.

  Mường Deenh là một Mường lớn, đứng đầu Mường là một ông Cun – Cun Deenh, tương đương vị trí ông tạo (Đạo Mường), dưới Cun là các tổ chức lý dịch cơ sở ngoài lý trưởng còn có các vị ngũ hương gồm Hương Ba, Hương Bản, Hương Kiểm, Hương Mục và Hương Dịch ông Cun Deenh là người dòng họ phạm văn con cháu của vị thần thành hoàng làng. Phạm Côn được thờ trong ngôi Đình làng Sổ (Đình đã bị tháo dỡ vào năm 1952). Song linh vị và 4 sắc phong hiện vẫn còn lưu chữ tại nhà ông Phạm Xuân Kính, nền móng khu đình vẫn còn đến nay. Thửa khai cơ lập địa Mường Deenh chỉ có 2 làng là làng Vinh và làng Sổ, trong đó làng sổ là đông đúc và quy mô nhất.

  Làng sổ: xưa với làng Săm, làng Sẻ vốn là một khởi nguồn lập làng ven bờ nam sông mã giang, cách quốc lộ 217 ngày nay khỏang 1 km về phía đông Bắc. Cư trú thành 3 tròm là: Khấm Pán (Ván); Cầu Dỏ; Mổ Trảy. Vào khoảng thế kỷ thứ XV những trận lụt lớn, sông mã đổi dòng dữ dôi, xói lở đất đai chia cắt chòm, bản người dân không thể an cư nên chuyển vào chân núi Hạc Sơn (Đồi Rè) định cư ở 3 khu vực như hiện nay, phía Tây là làng Sẻ, phía Nam là lang Săm, ở giữa là làng Sổ. Buổi đầu làng Sổ gồm 5 chòm đó là Chòm Ngọc (Chòm cò ngọc nước – mó nước), Chòm trảy (Cò bụi, cây trảy – một dạng tre), Chòm khế (Có cây khế to), chòm sống (Có cây sống to – cây tai chua), Chòm Sổ (Có cây sổ cổ thụ). Trải qua quá trình phát triển của các Chòm và thay đổi của các cây cổ thụ, chỉ còn một cây Sổ ở khu trung tâm nên người dân chỉ còn gọi là làng Sổ, cho đến năm 1945 làng sổ có 49 hộ.

  Làng Sẻ: Tiếng Mường là Lùm Theẻ do dân làng định cư quanh chân núi mó oóng, về mùa mưa hay có hiện tượng sạt lở, đá rơi xuống tiếng Mường gọi Thẻe thụ (Đá rơi). Lúc mới định cư cũng chỉ có 5 – 6 hộ dân, đến năm 1945 có 10 hộ dân.

  Làng Săm: lúc mới định cư cũng chỉ có 3 – 4 hộ dân, đến năm 1945 có 8 hộ. Đầu làng có một mó nước (Mó đén) rất linh thiêng, quanh năm tuân trào nước thành dòng suối chảy ra Sông Mã, hai bên bờ suối mọc tự nhiên nhiều cây khoai môn và cây rau răm (Săm). Đây cũng là món rau xanh dùng để nấu canh của người Mường (Canh vôn). Ngoài ra còn có vị thuốc kỵ trừ loài đại suối trên đồi người mường vẫn gọi là con “Tơớc” một cách hiệu quả tên làng Săm cũng được đặt với ý nghĩa đó.

  Làng Vinh: thời sơ khởi gọi Chòm Bùi (theo bóng một cây bùi cổ thụ). Căn cứ sắc phong của Vua Thành Thái (1889 – 1907) cho vị thần thành hoàng làng là ông Phạm Văn Huy có công xây đình. Làng đã có 25 hộ của 3 dòng họ là: Họ Bùi, họ Phạm và họ Trịnh và đổi tên thành làng Vinh, ý của các bậc tiền nhân là hãy xây dựng làng bản trở thành: Vinh hiển, Vinh quang – phú quý. Thời phong kiến đã có tổ chức lý dịch cơ sở, đầy đủ lý trưởng và hội đồng “Ngũ Hương”.

  + Mường Bình Điện (Bằng điền sách):

  Vị trí địa lý nằm bên bờ ven Sông Mã thuộc tổng Gia dụ. Buổi khai sơ lập nghiệp gồm ba làng dân thưa thớt:

  Làng Song: Nhân dân làng song định cư ở 4 chòm là: Chòm sống ở chân đồi Ba mường (Có cây sống), Còm Khoăn (Có cây nghĩa Khoăn – Cùng họ cây quýt), Chòm Vả (Có cây vả to), Chòm Song (Có lũy song – tre). Đến năm 1945 có 40 hộ.

  Làng Thác: định cư bên bờ ven Sông mã – Có thác chảy xiết (Gành, gầm), cho đến năm 1945 có 27 hộ dân.

  Làng Rạch: đất làng rạch do ông Quan Lê Thọ (Triều Lê) cùng 305 tù binh người Chăm khai phá vào đầu thế kỷ thứ XV. Đến khi các tù binh già và chết dần được chôn ở khu Đống Chăn theo tục hỏa táng của người Chăm (Về việc này các cụ xưa kể lại; Lính chăm đã bị thiến trước khi đăng lính). Lúc này vị tướng cũng về tuổi già đành bỏ đất mà về Kinh Đo Thăng Long. 2 Con ngựa của quan cũng vì nhớ chủ mà chết, nhân dân làng Song và làng Thác lập đề thờ ngựa quan trên một gò đất cao. Cũng vì thế mà Mường bằng địa sách được gọi trai đi thành Mường Bình Điện. Vào thế kỷ thứ XVIII ông Trương Công Thung là người Mường Hòa Bình dẫn dân bản cùng thân tộc 13 hộ về lập làng ở đây. Ban đầu định cư thành 2 chòm cách nhau một cánh đồng khoảng 600 m, Chòm trại ở phía trong, Chòm rạch ở ven bờ nam sông mã. Đến năm 1945 làng có 27 hộ.

  +Mường Phấm:

  xưa thuộc mường Thạch Lẫm , đến năm 1838, 3 làng là: Làng Chợ, làng tô, làng Xanh được tách từ xã Thạch Sơn.

  Làng Chợ: là một làng Mường cổ, định cư lâu đời, làng nằm bên bờ nam Sông Mã “Trên bến, dưới thuyền”. Có truyền thống giao thương buôn bán với Miền Xuôi và Miền ngược, làng đã có chợ Đình hoạt động thường xuyên gọi là làng Chợ, cũng với ý nghĩa đó ban đầu gồm có 3 Chòm, Chòm Đầm (Chòm trên) có đầm Sen, Chòm thổ (Chòm giữa) về Chòm này có các cụ già cho biết ở dây có mấy quán trọ và phục vụ ăn uống cho nhà Buôn và những nhà giầu có, có tiền ăn uống, đánh bạc. Người Xưa gọi đó là nhà thổ, thổ xưa không có ý nghĩa là chứa đĩ điếm. Chòm Thoi (Chòm dưới) theo tiếng Mường cổ “Thoi là Thao – Sao”, ở chòm này có một ao cổ (Đã bị bồi lấp vào những năm 1980), truyền thuyết kể lại có một ông sao (Thiên thạch) rơi xuống tạo thành ao thoi và một cái vực ở bờ song mã cũng gọi là vực thoi. Cho đến năm 1945 làng Chợ có 45 hộ dân. Về cơ bản vẫn là làng Mường Song cũng đã có một vài hộ người kinh đến sinh sống làm ăn, buôn bán và trở nên giầu có đó là gia đình ông Tài và gia đình nhà bà quản Sâm…

  Làng Xanh: tên làng theo bóng cây Xanh cổ thụ, là một làng Mường cổ, cho đến năm 1945 làng có 34 hộ dân. Làng do 3 anh em họ Phạm Khai Cơ lập thành từ khoảng đầu thế kỷ XV (1427). Khởi đầu ở 3 Chòm là: Chòm Theenh (Sanh – Chòm trung tâm), có nhà thờ ông Phạm Phúc Thịnh là chúa làng (Chùa làng). Chòm Phấm (Chòm có bến Phấm – Bến sông) bên bờ Sông Mã, có nhà thờ ông Phạm Đình Cảnh là chúa làng (Chùa Lùng), Chòm Trại (Chòm có bến nước suối – Khe Sanh) gọi là bến Man (Thang), người dân xuống bến nước bằng thang, Chòm thờ ông Phạm Văn Vụ.

  Làng Tô: được dòng họ Bùi từ Mường Hòa Bình vào khai lập khoảng đầu thế kỷ XVIII, buổi đầu nhân dân định cư ở 2 Chòm, Chòm Khơng (Cây Khơng – Cây Xâng), chòm ngoài ở ven Quốc lộ 217 ngày nay. Cai quản cả làng là ông xã Khơng tức ông Bùi Minh Hứa. Chòm Tô – Chòm trong là có nhiều hộ ở nhiều Mường chuyển về (Tô khế) đông đủ cho đến năm 1945 làng Tô có ….. hộ dân tộc Mường.

  2. Từ cách mạng Tháng tám 1945 đến nay):

  Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 thực hiên quyết định của Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa “Về việc xóa bỏ hệ thống tổ chức hành chính của chế độ phong kiến, thành lập hệ thống hành chính mới”. Các làng của 3 Mường được hợp nhất thành xã Thúy trung, đến cuối năm 1946 thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Huyện Cẩm thủy đã quyết định đổi tên 12 xã được thành lập sau cách mạng tháng 8 – 1945 và thống nhất đặt Chữ đầu của 12 xã là “Cẩm”, tên của Cẩm Bình cũng có chính thức từ đó. Gồm dân của 10 làng về cơ bản thuần Mường. Tuy nhiên ở một số làng như: Làng Chợ, làng Vinh, làng Thác cũng có một số người Kinh do buôn bán, dạy học, làm thuốc, lấy vợ, lấy chồng hoặc chạy loạn mà trở thành dân làng, họ cũng được tạo mọi điều kiện để hòa nhập cùng phát triển và trở nên giầu có, thế lực.

  Năm 1957 có 8 hộ đồng bào dao từ Phu Luông – Hồi Xuân – Quan Hóa về định cư tại chân núi Hạc Sơn ven Quốc lộ 217 phía nam làng Săm gọi là Xóm tám (8 nhà), năm 1958 theo quyết định của UBND huyện, xã Cẩm Bình tiếp nhận làng Ấn gồm có 16 hộ của Cẩm giang chuyển về.

  Thực hiện công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở nông thôn, dưới sự lãnh đạo cuả chi bộ xã Cẩm Bình năm 1958 HTX làng Tô được thành lập, đến cuối năm 1959 có 5 HTX được thành lập là: THX làng Chợ; HTX làng Sổ; HTX làng Vinh; HTX làng Xanh; HTX làng Rạch, đến năm 1961 HTX làng Song, làng Thác, HTX làng Ấn được thành lập, đánh dấu thắng lợi phong trào xây dựng 7 HTX ở xã Cẩm Bình.

  Năm 1963 – 1964 thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “cuộc vận động đồng bào Miền xuôi tham gia phát triển kinh tế ở miền núi”, nhân dân tất cả các làng của xã Cẩm Bình đã đón nhận đồng bào ở các huyện Miền xuôi như: Yên Đinh, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa lên định cư.

  Tình hình phát triển Năm 1976 thực hiện Nghị quyết cuả Đảng bộ về tập trung củng cố HTX . Cẩm Bình đã thành lập 3 HTX liên thôn (HTX bậc cao) trên cơ sở 3 Mường trước đây đó là:

  HTX Bình Thanh gồm 3 HTX bậc thấp la: HTX làng Xanh, HTX làng Tô, HTX làng Chợ.

  HTX Bình Thuận gồm 2 HTX bậc thấp là: HTX làng sổ, HTX làng Vinh.

  HTX Bình Hòa gòm 3 HTX bậc thấp: HTX làng Rạch, HTX làng Song, HTX làng Ấn.

  Hai HTX Bình Thanh và Bình Thuận cơ bản giữ nguyên cư, nguyên canh, riêng HTX Bình Hòa nhân dân các Chòm, Làng đã thực hiện chuyển cư từ vùng ven Sông Mã đến nơi ở mới, ven chân đồi 3 Mường, dưới tổ chức HTX là đội Sản xuất.

  Đến những năm 1994 – 1995 để phù hợp với trình độ, năng lực quản lý cuả cán bộ dưới cơ sở và thực hiện chủ trương của các cấp chính quyền cấp trên. Về đổi với mô hình HTX. Các HTX liên thôn giải thể. Các thôn được thành lập đứng đầu mỗi thôn là trưởng thôn, dưới sự lãnh đạo của chi bộ ở mỗi thôn. Đến lúc này có 15 thôn và 01 khu dân cư nằm ở trung tâm xã. Ngày 29 tháng 11 năm 2007 Thôn Tô được tách thành hai thôn đó là: Thôn Tô 1 và thôn Tô 2.

  Như vậy đến năm 2007 xã Cẩm Bình đã có 16 thôn đó là: Thôn Săm, thôn Sổ, thôn Sẻ, thôn Chợ, thôn Xanh, thôn Tô 1, thôn Tô 2, Bình Yên, Bình Sơn, Trung Tâm, thôn Vinh, Thôn 1,2,3,4,5 Bình hòa.

  3. Điều kiện tự nhiên và địa hình:

  Cẩm Bình là một xã Miền núi có địa hình không đồng nhất, cao, thấp sen kẽ lẫm nhau, tuy độ chênh lệch không lớn, nhìn chung có độ dốc từ Nam ra Bắc (Từ vùng đồi Rè và các dãy núi đá vôi chảy ra Sông Mã). Đất đai phì nhiêu, mầu mỡ tập trung hình thành ở 3 Mường, với 2 vùng, rừng, núi, đồi và sông, suối, Hồ, đầm. Vùng rừng Cẩm Bình xưa nguyên sinh, liền một rải từ các thung lũng núi đá vôi Mường phấm (phía tây) nối với Hạc Sơn (Đồi rè) Mường Deenh phía đông là nguồn cung cấp sản vật dồi dào, nhưng cũng nhiều thú dữ như Hổ, Báo …

  Vùng Sông, Suối, Hồ, Đầm là nguồn nước sinh hoạt và nơi cung cấp cá, tôm vô tận. Nhưng cũng chia cắt trở ngại về giao thông, vì vậy Mường Cẩm Bình xưa định cư tập trung ở 2 vùng khá rõ rệt.

  Nhân dân các làng: Làng Vinh, làng Sổ, làng Săm, làng sẻ, làng Tô và sau này là Bình Yên, Bình Sơn định cư ở chân đồi gắn với sản xuất và hình thành tập quán canh tác từ rừng, rẫy. Tiếng Mường gọi là “dân đồng Thung”, nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước “Ngọc – Mó”, nước suối không biết đào giếng, giỏi về săn, bắn, cặp bẫy thú rừng, kém về bơi lội.

  Nhân dân các làng Chợ, Xanh, Rạch, Song, Ấn tập chung hành lang ven Sông Mã, sản xuất gắn với đồng bãi tiến Mường gọi là “Dân Tống Tháo” đồng sông. Nguồn nước sinh hoạt là nước Sông, mỗi làng có nhiều bến sông, người dân không biết đào giếng nhưng giỏi bơi lội và làm nghề chài lưới.

  Nói chung nhân dân các làng ở Cẩm Bình 100% ở nhà sàn, có truyền thống đoàn kết, thống nhất để chống chọi với thiên tai, thú dữ và các thế lực cường quyền phong kiến.

  4. Cấu trúc nhà cửa, vườn tược truyền thống của làng mường.

  Trước năm 1945 người Mường nói chung và người Mường Cẩm Bình nói riêng vốn là một dân tộc sinh sống định cư ở Miền núi. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm thấp, lại sẵn nguồn ngỗ và cũng nhiều thú dữ, nên nhân dân đều làm nhà gác (Nhà sàn) để ở. Nhà sàn được làm ở nơi bằng phẳng, sàn nhà cách li khỏi mặt đất, độ cao thấp có khác nhau nhưng thông thường sàn nhà phải cao hơn đầu người, người cao trung bình đi lại được dước sàn nhà dễ dàng, không phải cúi, lòn. Sàn nhà được làm bằng những cây nứa, luồng, song, tre và những cây ngỗ không mọt. Cột nhà được làm bằng lõi những cây ngỗ không bị mối, mọt như: Kiêng, Lim, Mài Lái, Trắm, Sến, Tấu … , mái nhà được lợp bằng tranh cỏ (Tranh Xăng). Nhà to, nhỏ, rộng, hẹp là tùy vào điều kiện, khả năng, cũng như nhu cầu của mỗi gia đình. Thông dụng người Mường làm nhà 2 gian, 2 chái, mỗi gian rộng, hẹp cũng khác nhau, thông thường khoảng 3 mét. Hai chái 2 bên có bề rộng cân bằng nhau và thường hẹp hơn chiều rộng của 2 gian chính, phối cảnh ngôi nhà là hình chữ nhật, song chiều dài, bề rộng cũng không lệch nhau nhiều. Người Mường thường sống hòa thuận, hiếu thảo, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Con trai cả thường sống với bố mẹ, thờ cúng gia tiên, nuôi dưỡng bố mẹ già, có khi thay mặt bố, mẹ đứng ra tổ chức dựng vợ, gả chồng cho các em, vì thế mỗi căn hộ thường “Tam đại đồng đường”, cá biệt có tứ đại đồng đường, nhưng số này không nhiều. Những nhà khó, nghèo, neo đơn thường làm nhà một gian hai trái, ngược lại những gia đình đông con cháu có điều kiện làm nhà ba gian hai trái. Đặc biệt những nhà giầu có và thế lực thì làm nhà to có khi 5 – 7 gian. Thông thường phổ biến mỗi nhà có một thang lên, những nhà giầu và có quyền thế co hai thang, thang chính và thang phụ, thang dựng ở cuối trái ngoài, dưới một mái phụ gọi là (dềm), chái tiếp giáp với cổng và ngõ để lên nhà. Thang làm băng tre, luồng, các bậc thang chỉ làm số lẻ 7 hoặc 9 không làm số chẵn. Những nhà khá giả làm thang bằng Lim hoặc Dổi. Xung quanh sàn nhà được thưng bằng những phên nứa đan dày, kín. Gia đình giầu có phên xung quanh phên xung quanh sàn nhà thường có ba lớp ở giữa là phên dày (Đang nóng 2), mặt ngoài và mặt trong được đan bằng những thanh nứa rộng chừng khoảng 1,5 phân, hình thoi mắt cáo được trổ hoa văn trông đẹp mắt. Mỗi gian có một cửa sổ (Vòong) to hay nhỏ tùy thuộc vào bề rộng của gian, người Mường gọi là chái ngoài là gian ngoài ở gian này còn thêm một cửa sỏ nữa gọi là (Vòong ngang), tiếp trái ngoài là gian chính, gian để bàn thờ gia tiên, chỗ nghỉ ngơi của ông chủ hộ, cửa sổ gian này gọi là vòong tông, gian chính kế tiếp giành cho con gái ngủ, nghỉ, phía dưới gian này người ta dùng ván rộng 30 phân, rày 3 phân đóng thành một khung vuông mỗi cạnh chừng 1,2 m, đắp đầy đất dùng làm bếp nấu. Bếp nấu tiếng Mường gọi là pêểp vì vậy gian này còn gọi gian pêểp, cửa sổ của gian này cũng gọi là vòong pêểp. Gian trái trong cùng cũng trưng phên nứa dày, kín làm thành căn buồng cho vợ chồng hoặc con dâu ngủ, nghỉ, buồng tiếng Mường gọi là puống. Sát với gian này người Mường thường làm thêm một cái sàn phía dưới dọc theo sàn nhà, dùng để phơi phóng tiếng Mường gọi là tán, tán thấp hơn sàn nhà một chút cột bằng ngỗ cành Lim ít mối, mọt, mặt tán được ghép kín bằng những thanh cây cau hoặc tre luồng, các góc có cột cao để gác sàn phơi quồn, áo, cửa ra tán gọi là vòng tán, sàn tán để phơi các nong, nia, lúa, ngô, đậu … Nối với tán ở một góc phía ngoài cùng, người Mường thường làm thêm một sân nhỏ gọi là Chố Treo, người ta đặt Chố treo một chum hoặc vại đựng nước, Chố treo được thưng kín bởi những bức phên nứa dày, là nơi để rửa ráy và làm thịt, cá. Ở một ngõ Chố treo người ta cấu trúc một lỗ vuông chừng 30 phân dùng cho người già yếu hoặc trẻ nhỏ đi đại tiện – Tiểu tiện thời xa xưa rừng núi quanh nhà, rậm rạp nên Hổ, Báo, thú dữ nhiều. Vì vậy bên cạnh Chố treo người ta còn làm thêm chuồng lợn ngọi là “Chuộng”, chuồng được làm bằng tre, luồng và đặt cao bằng sàn tán, để phòng Cọp, Báo, tuy vậy chuyện cọp bắt lợn ở chuộng thì làng nào cũng có nhất là những nhà ở gần bìa rừng.

  Sân nhà của người Mường có ba lớp, dưới cùng là những thanh chắc ngỗ dày chừng 7 phân, rộng 20 phân được lắp xiên qua các lỗ ngang, dọc của cột nhà, nối các cột thành khối liên kết chắc chắn, lớp trên là những cây luồng, song rải xuất bề rộng của sàn nhà cách đều nhau chừng 20 phân, trên cùng là lớp bả sàn (rán), bả sàn được làm bằng những cây luồng thẳng, to đều, người ta dùng múi dao bỏ tách nhỏ hết các đốt sau đó lách dao một đường xuất chiều dọc cây luông, lộn ra vấn thẳng, phẳng phiu đặt kín thành sàn nhà. Những hộ khá giả người ta làm mặt sàn bằng ngỗ xẻ thành ván bào trơn lắp chặt, những nhà như vậy trông thật đồ sộ và sang trọng. Để có chỗ cất dữ ngô, lúa người ta làm thêm gác xép gọi là rờng, rờng là một sàn gác, những đoạn luồng, song thẳng sát vào nhau bắc qua hai Cạnh nhà, phía trên gian pêểp, bên trên đặt những tấm phên nứa đan kín, lớp phên này rất quan trọng. Ngoài chức năng là nơi cất chữ lúa, ngô, lớp phên cùng với gác rựa ở lớp dưới của bếp nấu ngăn tàn lửa với phần mái chanh không thể gây ra cháy nhà.

  Phần mái nhà, nhà sàn của người Mường có kết cấu như mái nhà của người kinh được lợp bằng cỏ tranh xăng, độ dốc mái khoảng 45 độ, nhà có hai mái chính và hai mái phụ.

  Cấu trúc, quy cách nhà sàn của người Mường Cẩm Bình xưa kia là như vậy. Nhưng hiện nay kiểu nhà sàn này đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là người Mường đã chuyển 100% sang ở nhà đất như người Kinh vào khoảng những năm 1970. Nhà sàn cuối cùng bị dỡ bỏ vào năm 1990. Hiện nay nhà ở của người Mường Cẩm Bình giống như nhà ở của người kinh, tuy nhiên những năm gần đây có một số gia đình khá giả đã khôi phục trở lại nhà sàn bằng ngỗ, lợp ngói, cột bằng xi măng cốt thép, trong số đó có cả người kinh yêu thích nhà sàn. Nét văn hóa đọc đáo của người Mường đã được đúc kết lại một cách hình tượng, hóm hỉnh là: Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, trâu leo mõ, chó leo thang, áo một ngang (Áo khóm phụ nữ), quồn một ống (Váy phụ nữ).

  Về Nhà của người Dao Cẩm Bình đã có nghiên cứu chuyên sâu của ngành văn háo huyện chúng tôi không mô tả ở đây nữa.

  Tuy nhiên nhà của người Dao Cẩm Bình cũng đã thay đổi căn bản. Hiện người Dao Cẩm Bình chủ yếu làm nhà như người kinh.

  Về vườn tược của người Mường xưa có mấy nét cơ bản sau: Vì là Miền núi đất rộng, người thưa nên vườn cũng rộng ít cũng 500 mét vuông, trung bình là 1.000 mét vuông, nhiều thì 5.000 mét vuông, người dân không rào vườn giữa nhà nọ và nhà kia không có bờ rào, mà chỉ trồng những cây như cau, mít, nhãn làm mốc giới tương đối giữa các nhà, vườn chỉ để trồng các cây lâu năm như: Cau, Mít, Bưởi, Nhãn, không trồng rau mầu vì lợn, gà thả rong. Người Mường không đào ao nhà mà thường mỗi làng có một vài ao, đầm (Cộng đồng), ở những thửa ruộng rộng người ta đào một lùm nhỏ (Dù) theo kiểu mô hình lúa, cá để hưởng cá đồng tự nhiên vốn rất dồi dào.

  Những năm 1960 của thế kỷ XX thực hiện chủ trương định, canh định cư của Nhà nước, đặc biệt sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước dân số Cẩm Bình phát triển nhanh chóng. Vì vậy diện tích vườn của các hộ cũng bị thu hẹp lại. Từ năm 2000 trở lại dây những hộ mới ra ở riêng thổ canh chỉ có 300 mét vuông. Thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp của Nhà nước, mỗi hộ gia đình đã và đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

  Nhà cửa vườn tược của người Mường, người Dao xã Cẩm Bình ngày nay đã có thay đổi căn bản, hòa nhập hoàn toàn theo trào lưu chung của nhân huyện Cẩm Thủy. Ngày nay không thể phân biệt được đâu là nhà cửa, vườn tược của người Mường và người Dao với người Kinh

  5. Nguồn nước sinh hoạt của nhân dân và Các mó nước của làng, xã, chòm:

  Nhân dân Cẩm Bình xưa chủ yếu sinh hoạt, uống nước tự nhiên từ sông, suối, người dân không biết đào giếng. Tuy vậy có 4 làng là: Làng Vinh, làng Săm, làng sổ, làng Sẻ, bên cạnh dùng nước sông suối còn dùng nước (Ngọc – Mó nước):

  – Mó Đén ở làng Săm (Tiếng mường gọi vò teèn), mó nước bắt nguồn từ một vỉa đá vôi ở chân núi Hạc Sơn, vỉa đá tuy nhỏ nhưng dáng vút cao gồm những phiến đá chồng lên nhau một cách hùng vĩ. Trước khi có đường cái Tây (217 ngày nay) vào khoảng những năm 1920 của thế kỷ trước thì đường giao thương giữa các vùng đều đi qua đây. Vò tèn cùng với đền làng Săm là một nơi dừng chân lý tưởng. Nhiều lần quan lĩnh Nguyệt ở Mường Khô đi họp dưới huyện đường ở Tổng Vân Tập (Cẩm Vân) dừng nghỉ ở đây cho ngựa tắm và uống nước, mó Đén xưa rất linh thiêng, nguồn nước mó 4 mùa trong xanh không bao giờ vơi cạn, dưới mó là hàng đàn cá thần bơi lội tung tăng (Loài cá Dốc). Vào những năm 1980 người dâm khai thác đá về xây dựng nhà ở nên núi đá cao vút đã bị đánh sập, loài cá dốc ở đây cũng thưa thớt đi nhiều, nguồn nước tuy không bao giờ cạn nhưng cũng không còn được như xưa. Người dân hiện nay đã chuyển sang dùng nước giếng.

  – Nhân dân làng Sổ xưa dùng nước (Ngạc Ngơn) cũng là nguồn nước từ núi Hạc Sơn “Mọc ra” tuy không dồi dào nhưng không bao giờ cạn. Nay Ngọc nước vẫn còn những người dân không dùng nữa mà đã chuyển sang dùng nước giếng khơi và nước giếng khoan.

  – Mó Oóng: nhân dân làn Sẻ xưa dùng nước mó Oóng tiếng mường ngọi la vò Oòng đây là nguồn nước sinh hoạt của cả Chòm. Nguồn nước của mó cũng từ núi Hạc Sơn chảy ra, ngoài ra còn có mó Rinh, mó Chè Nè, hai mó này là nguồn tưới cho vài thửa ruộng xưa và thành đầm cá cuả làng, các mó cuả làng Sẻ đến nay vẫn còn nhưng nhân dân đã chuyển sang uống nước giếng khơi và giếng khoan.

  – Mó Vinh, mó nước cuả làng Vinh ở chân núi đá Con Côi (Một mình), tại chân đá con côi mọc ra 2 mó nước, mó trên và mó dưới. Trong đó mó dưới gắn với đình làng Vinh tạo thành không gian thiêng, nguồn nước của nhân dân chủ yếu là 2 mó nước này. Đến nay mó nước vẫn còn không bao giờ vơi cạn nhưng nhân dân đã chuyển sang uống nước giếng khơi và giếng khoan.

  6. Các sứ đồng, nương rẫy:

  Đồng ruộng của nhân dân các làng ở Cẩm Bình trước cách mạng tháng 8 năm 1945 chủ yếu là ruộng một vụ (Vụ 10). Duy nhất ở làng Tô có ruộng hai vụ lúa những không nhiều chỉ khoảng 5 mẫu. Do mó bãi chiêm tuân chảy tạo thành, đây là sứ đồng lầy thụt quanh năm. Trước đây để làm đất người dân chỉ có thể dùng sức người dẫm, đạp cỏ xuống bùn rồi dùng thân cây chuối kéo trang mặt ruộng mà cấy. Các xứ đồng của làng Mường ở Cẩm Bình xưa được đặt tên theo một quy luật phổ biến gồm 4 xứ đồng chính làng nào cũng có.

  Một là: Xứ đồng mang tên Mổ, ruộng Mổ là những thửa ruộng tốt nhất, rộng nhất, gần làng nhất, thường là nhóm công điền như: Mổ Đầm, Mổ Nang, Mổ Thi của làng chợ, Mổ Nay (lớn), Mổ Ngang của làng Xanh, Mổ Nhản làng Sẻ, Mổ của làng Sổ Mổ Hằng, Mổ Thân, Mổ Đình, Mổ Muống, Mổ Thỉnh của làng Thác.

  Hai là: Xứ đồng mang tên Khấm, Khấm cũng là những thửa ruộng rộng nhất, đất tốt vào hàng nhất, nhì của cánh đồng làng như: Khấm Thi, Khấm Bán, Khấm Gạo làng Sổ; Khấm Rè, Khấm Nạy, Khấm Bến làng Săm; Khấm Bái, Khấm Mận, Khấm Mít làng Rạch; Khấm Bưởi, Khấm Thú, Khấm Rài, Khấm Vành của lang Xanh.

  Ba là: Xứ đồng mang tên Rộc, là những thửa ruộng hẹp dài và lầy thụt thường là nơi tiếp giáp giữa hai quả đồi nhỏ hoặc giữa 2 gò đất cao tạo thành như: Rộc Mường, Rộc lâm làng Rạch; Rộc Thúng, Rộc Trung Rộc Phấn cuả làng Sổ; Rộc Bần; Rộc Nhuối làng Chợ, Rộc Khách, Rộc On của làng Xanh…

  Bốn là: Những xứ đồng mang tên Gò: Là những thửa ruộng cao, hẹp, đất xấu như: Gò Khuyên, Gò Dầu làng Sẻ, Gò Thưa, Gò Khỉ làng Xanh; Gò Căng, Gò Vôn làng Chợ; Gò Mả làng Rạch; Gò Cọn, Gò Vàng làng Thác.

  Ngoài ra còn nhiều thửa ruộng được đặt tên theo hình dáng của thửa ruộng: Long Đao, Ống quồn của làng Xanh; Cánh buồng của làng Săm, Ban Vành làng Sẻ, hoặc theo bóng cây như: Cây Đa, cây Kị, cây Lội làng Tô, hay theo sự tích như: Têm Trầu của làng Chợ, Cửa Mả, Cửa Hang… Sự tích Têm trầu được kể. Ở thửa này có một cây gạo cổ thụ sum xuê rợp bóng mát mỗi khi làng có đám (Việc làng) đưa, đón đến đây đều nghỉ giải lao, ăn cơm (Lộ), uống nước, têm trầu và chỉnh trang lại đồ mặc, đội hình trước khi vào làng, kể cả đám rước dâu trong làng cũng phải giải lao. Như vậy tên thửa ruộng đó gọi là ruộng têm trầu.

  Về Nương rẫy Cẩm Bình là một xã Miền núi những thời phong kiến người dân cũng chỉ phát rẫy ở chân đồi như đồi Rè, đồi Ba Mường, đồi On, rẫy liền với khu dân cư để trồng ngô, lúa nương và một số cây râu mầu như: Bầu, Bí, Mướp, Hổng hoặc trồng Bông dệt vải mang tính tự cấp, tự túc. Người dân sự rừng vì nhiều thú dữ, và Chồn, Khỉ phá hoại. Trước năm 1945 chuyện hổ bắt người năm nào cũng có, chỉ những năm mất mùa người dân mới phải vào rừng đào củ mài về độn thêm. Nhưng dân, làng cũng phải tổ chức chặt chẽ và Rầm rộ. Bù lại nguồn sống của nhân dân ngoài đồng ruộng tươi tốt còn có vùng bãi ở ven sông mã phì nhiêu mầu mỡ, bãi của Cẩm Bình hiện nay 156 ha. Vì vậy các cụ xưa ở Cẩm Bình có câu ca “Cơm Trênh, Cà Tìn, Rạo ở Thưa” – “Cơm trên, Cá dưới, Rượu ở giữa”.

  7. Các sông, hón, suối của Cẩm Bình:

  Cẩm Bình nằm bên bờ non Sông Mã giang xuất một giải từ tây thượng nguồn sang đông hạ lưu dài 7 km, người Mường xưa vẫn coi song Mã là Sông “Mạ” – Mẹ. Thiên nhiên ban tặng cho bản mường sự ưu đãi hào phóng vô tận, chủ yếu là thuận lợi. Tuy nhiên cũng có những năm lũ lụt lịch sử những ít khi gây chết người mà chỉ ngập lũ mùa màng, nhất là vùng ven sông. Khi lũ rút đi thì phù xa lại mầu mỡ và đất đai lại trả lại cho người dân gấp bội. Ngoài Sông Mã ở Mường Cẩm Bình còn có nhiều khe, suối (Hón), Như khe Sanh chảy từ đồi ao phía Nam ra Sông Mã khoảng 4 km đi qua 3 làng Tô, Xanh, Chợ. Về mùa tháng 7, tháng 8 nước cả có những năm tràn vào cả đồng ruộng, về mùa khô nước cạn nhưng không bao giờ rứt dòng.

  Hón Mẻm bắt nguồn từ các thung lũng đá vôi chảy qua quốc lộ 217 cầu Móng trâu, qua cầu Vinh ra sông Mã dài 5 km về mùa mưa là kênh tiêu úng, về mùa khô là nguồn dự trữ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cả vùng.

  Ngày nay do rừng đầu nguồn suy giảm, nên lượng nước cũng không còn dồi dào như xưa nhưng quanh năm vẫn còn nước.

  Ngoài ra ở chân đồi Rè còn khởi nguồn 5 Hón nữa đó là: Hón mó Oóng, hón cây trương ở làng Sẻ, hón Ken Rai (Cỏ nai) ở Bình Yên, hón Mó Đến – Cây Xi và Hón Cây Sống ở làng Săm đây là những hón ngắn khoẳng 2,5 km, độ dốc lớn nên về mùa mưa nước đổ tạo thành lũ quét hung dữ về mùa khô nguồn nước cạn kiệt. Trừ hón mó đén – Ao xi ở làng Săm là còn dòng chảy quanh năm.

  8. Núi, đồi và rừng Cẩm Bình:

  Núi, đồi ở Cẩm Bình phổ biến là núi đá vôi, theo thống kê năm 2010 núi đá vôi ở Cẩm Bình 454 ha. Núi tập trung ở các làng phía tây nam của xã, từ làng Chợ qua làng Tô đến làng Sẻ là trùng điệp những dãy núi đá cao hàng trăm mét, tạo thành những thung lũng bằng phẳng sen kẽ như: Thung Trầu, Thung Ván, Thung Vui, Thung Mây, Thung Nhai, Thung loòng ở làng Tô, Trung Vàng ở làng Sẻ. Trước đây là rừng nguyên sinh nhiều gỗ quý như: Kiêng, Mài lái, Ngù Hương, Lát và nhiều thú dữ như: Voi, báo, Hổ gấu … Ngày nay thú và gỗ quý không còn nữa, đất rừng nay đã được giao cho nhân dân khoang nuôi bảo vệ theo dự án rừng phòng hộ. Hệ thống núi đá vôi còn kéo dài theo hai nhánh ra hướng bắc cắt quốc lộ 217 ở hai điểm là: Tại Móng trâu thành dãy đá bạc giữa cánh đồng làng Xanh và thôn Bình Sơn. Tại cầu làng Tô (Cầu Xâng) thành dãy đá Ỉn – hang lòn giữa làng Xanh và làng Chợ. Đặt khu làng Tô và khu trại phong vào thế một thung lũng rộng lớn nhiều hang động, đầm lầy, đầm Chè Nè và là nguồn của hón Sanh (Khe Sanh), Hón Mẻm chảy ra Sông Mã.

  Đồi ở Cẩm Bình có hai loại, đồi đất lẫn đá là đồi mộtt làng Chợ ở bờ Bắc Sông mã, khoảng 35 ha, Đồi On ở làng Xanh diện tích 15 ha, và đồi Rè làng Sổ. Trong đó đồi Rè (Hạc Sơn) là đồi rộng nhất 475 ha, cao nhất 365 mét kéo dài từ làng Sẻ (phía tây) xuống tiếp giáp Thị Trấn Cẩm Thủy 5 km (phía đông), tiếp giáp với xã Cẩm Châu ở phía Nam.

  Đồi đất có 2 đồi là đồi Ao 54 ha là danh giới giữa làng Tô và Cẩm Châu, đồi 3 Mường là nằm giữ lang Xanh (Phía tây), các thôn Bình hòa (phía Bắc) và làng Vinh phía đông Nam. Thời phong kiến đây là rừng nguyên sinh, nhiều muôn thú và ngỗ quý, nay đã khai thác cạn kiệt. Đồi Rè và Đồi Ao đã được giao cho các hộ dân khoanh nuôi và bảo vệ rừng đầu nguồn, đồi 3 Mường đồi On và đồi một đã giao cho hộ dân theo Nghị Định 02 của Chính phủ.

  9. Sở hữu đất đai trước năm 1945:

  Hình thức sở hữu đất từ 1945 trở về trước, sở hữu ruông đât 100 % là tư nhân, cá thể. Tuy nhiên không có ruộng lang đạo, chỉ có ruộng của Địa Chủ, phú nông và của nông dân. Ngoài ra một số làng có một số ruộng giành cho nhà chùa (thừ phật), nhà trung (đạo công giáo)ở làng Rạch và ruộng đình nhưng diện tích không nhiều. Ở hai chúa làng Xanh có 6 xào, làng Sổ 6 xào, làng Rạch 3 xào.

  10. Sở hữu đất đai trong thời kỳ cải cách ruộng đất:

  Trong cải cách ruộng đất toàn xã có 6 địa chủ, làng Chợ có 2 địa chủ và 4 phú nông, làng Vinh có 3 địa chủ, 9 trung nông, làng rạch có 1 địa chủ 3 trung nông. ở 3 làng này địa chủ, phú nông chiếm hữu 90 % ruộng đất chỉ còn là 10 % là của bần nông. Ngược lại ở các làng khác của Cẩm Bình không có địa chủ phú nông chỉ chiếm hữu không quá 10 % ruộng đất còn 90 % của bần nông. cũng có Cố nông nhưng số này không nhiều.

  11. Kỹ thuật trồng lúa nước và trồng trọt trên nương rẫy của người Mường xưa và nay:

  – Kỹ thuật trồng lúa nước:

  Thời phong kiến ruộng đất ở Cẩm Bình 95% ruộng cấy một vụ do dân thưa, ruộng nhiều. Nên nhân dân chỉ cấy vụ 10 đủ ăn cho cả năm, từ xa xưa người dân đã biết dùng trâu, bò để cày bừa và làm lúa nước, những năm mất mùa thiếu đói thì người dân phải vào rừng đào củ Mài về đôn cơm (Khoảng 3 tháng).

  – Kỹ thuật trồng nương rẫy: Về nương rẫy vì có quá nhiều muôn thú phá hoại, nạn khỉ chồn, chuột, nên người dân cũng không trồng lương thực. Ngược lại nhân dân trồng Ngô (Giống bản địa) ở bài song để có lương thực đôn vụ giáp hạt và phục vụ chăn nuôi.

  – Kỹ thuật trồng trọt trên đất bãi:

  Việc sản xuất trên đất bãi trước đây thường là phát dọn đốt cỏ làm sạch, tiếp đến cày bừa bằng dùng trâu, bò sau đó gieo tỉa theo mùa vụ (các loại ngô địa phương). Sau khi có HTX nông nghiệp thì việc sản xuất trên đất bãi có sự thay đổi như dùng máy cày, bừa để làm đất và cùng với việc gieo ngô lai thì đã có thêm các loại cây trồng mới như đậu, lạc, vừng và gần đây là mía nguyên liệu.

  Đến nay do chủ động nguồn nước tưới 100% diện tích ruộng Cẩm Bình đã cấy 2 vụ với giống mới năng xuất cao, nên đã đủ lúa ăn và có thóc thừa tham gia sản xuất hàng hóa.

  Từ rất xa xưa người Mường Cẩm Bình đã dùng trâu, bò làm sức kéo, cày bừa, kéo gỗ… ở Cẩm Bình rất ít ruộng bậc thang.

  12. Chăn nuôi của người Cẩm Bình:

  Trước kia thời phong kiến, người Mường Cẩm Bình đã chăn nuôi trâu, bò để lấy sức kéo và làm thực phẩm hoặc làm của hồi môn cho con gái về nhà trồng. Chủ yếu trăn thả ở đồi tự nhiên.

  Những loài gia cầm như gà, vịt, ngan ngỗng cũng thả rong “Ngày ăn mối, tối ngủ cành cây – gà đồi”, mang tính tự cung, tự cấp. Nay đã khác do đồng cỏ không còn, nên trâu bò cũng giảm sút nhiều về số lượng. Tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn nuôi trâu sinh sản và vỗ béo trâu, bò bằng thức ăn tổng hợp, nhưng mỗi nhà cũng chỉ nuôi từ 1 – 3 con. Còn gà, vịt, ngang, ngỗng cũng đang chuyển mạnh sang nuôi gia trại – trang trại hàng trăm con sản xuất mang tính hành hóa.

  13. Kỹ thuật săn bắn hái lượm:

  Săn bắn hái lượm là tập quán phổ biến ở tất cả các làng Mường Cẩm Bình xưa kia.

  – Về săn bắn: Làng nào cũng có phường sắn, trong phường có nhiều thợ săn giỏi. Là những người biết chế tác ra súng săn (Súng kíp), thuốc súng và có tài bắn súng, nỏ, tài huấn luyện chó săn. Vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 họ tổ chức vào các cánh rừng, đồi để săn thú, khi cuộc săn bắt đầu họ phân công những người giỏi bắn, đón nẹn (Đón lóng) ở các lối mòn khe xuối dự kiến sẽ chuyển qua sau đó thả chó săn cùng với đoàn người cùng hò deo, đánh cồng, huyết sáo, đẻ xua đổi thú dồn vào các hướng có thợ săn đón lõng. Khi có tiếng súng lập tức đoàn người và chó săn xiết chặt vòng vây để bắt thú, khi bắn hạ được con thú to, người ta chia đôi, một nửa chia tất cả các hộ trong làng, nửa còn lại chia đều cho các thợ săn, người trực tiếp bắn hạ được thêm một phần nữa. Ngoài ra những người có chó săn cũng được thưởng thêm một phần. Những phường săn nổi tiếng họ không chỉ săn trong ngày ở một khu rừng mà họ còn tổ chức đi săn dài ngày tới các khu rừng sâu nhiều muôn thú như phường săn của ông trương cong thung làng Rạch từ Hòa Bình đi săn vào tận đồi ba Mường của Cẩm Bình và sau đó dẫn thân tộc và gia đình vào định cư ở Cẩm Bình vào cuối thế kỷ thứ XVIII.

  – Về kỹ thuật đặt cặp bẫy: Để bảo vệ hoa mầu hạn chế sự phá hoại của các loại Chồn, thú nhỏ họ đặt các loại bẫy như: Kẹp (Bẫy chữ A), bẫy bán nguyệt nhỏ quanh nương rẫy. Đối với các loại thú lớn như: Hổ, Báo, Gấu, Lợn rừng, Hưu Nai … họ đặt khăm (lòng bẫy to có mồi nhử), khi thú vào ăn mồi sẽ làm sập khăm. Hoặc đặt Râm (Bẫy kiềng bằng sắt) ở các lối di chuyển của thú, các nguồn nước mà thú mà thú hay đến uống – tắm, đằm hay bẫy cần. Khi chân thú bẫy kiềng, bẫy ngoặm chặt vào chân thú chờ thợ săn đến bắt hoặc đập chết, Khi chân thú xa vào bẫy cần thì cần cứng sẽ rút dây treo một chân lên kiến con vật chỉ còn chợ thợ săn đến bắt hoặc đập chết đem về, loại bẫy này dây dương bẫy được bện bằng dây múc có độ bền, dẻo dai. Đặc biệt khiến cả những con thú dữ như Hổ, Báo, Gấu không cắn phá dứt ra được. Tuy nhiên vẫn chấp nhận cắn đứt một chi của mình mà thoát hiểm, mà sau này nó đã trở nên những con thú hung dữ. Đã có nhiều huyền thoại về Hổ 3 chân, Gấu một tay túc oại túc quái ở xứ Mường mà người già còn kể đến ngày nay.

  Có thể nói người mường đã sáng tạo ra nhiều cặm bẫy rất lợi hại và hiệu quả. Khi có Moong (thú) sa bẫy thì bất cứ người dân nào phát hiện cũng được phép bắt nó đem về cho người đặt bẫy một cách tự giác và người đó được chia phần bằng người đặt bẫy. nếu là Moong to thì cả làng góp gạo, rượu cùng ăn uống mừng may. Về việc này có cả những câu chuyện vui là, những người bà con thân hữu ở xa khi nghe tin đến mưng may thì thịt moong đã hét những gia chủ vẫn rất vui vẻ, giết lợn, mổ gà đãi khách.

  – Về hái lượm: Với người Mương xưa hái lượm đã đen lại nguồn thu đáng kể bỏ xung cho lương thực có các loại củ mài, củ rừng, về thực phẩm là có các loại rau, măng như: Rau Sắng, rau gót, năng mu (Măng đắng), măng trúc, măng mai. Ngoài ra còn đem lại cho người dân nguồn thuốc chữa bệnh vô cùng phong phú.

  14. Đánh bắt thủy sản ơ sông, hón:

  Nghề chài lưới có ở tất cả các làng của Cẩm Bình – đó là 2 cách đánh bắt chủ động, ngoài ra người dân còn cất vó, đơm đó đặt rọ, rập, chầm, làm chuôm để đơm cá thụ động. Xưa kia nguồn tôm cá rất rồi dào nên quanh năm cung cấp thực phẩm cho người dân, về mùa mưa người dân còn đi bắt ôc núi, cua đá về ăn. Cách làm ốc đá phổ biến là: Luộc ốc chín, tháo thịt ốc đem rang hoặc sào bỏ các loại gia vị như riềng, mẻ, mắm tôm.

  15. Món ăn chuyền thống của người Mường – Dao:

  Về cơ bản giống người kinh tuy nhiên chế biến đơn giản không cầu kỳ.

  16. Đồ uống:

  – Rượu: ngươi Mường uống phổ biến rượu nấu từ gạo, men lá, ngoài ra còn làm rượu cần, ủ gạo và men pha nươc lã uống trực tiếp, rượu siêu (Đồ) ủ củ với men đem đồ, làm lạnh như nấu ra rượu để uống.

  – Uống nước: Người Mường uống nước đun sôi với mọt hoặc nhiều loại lá, củ, rễ cây để tạo mầu, mùi và còn là vị thuốc, khong bao giờ uống nước trắng (Nước đun sôi). Ngày nay thì đã khác người dân uống phổ biến là nước lọc hoặc nước chè. Chỉ những người ốm mới uống nước cỏ – Thuốc nam.

  17. Các cây thuốc của người Mường ở Cẩm Bình:

  là những cây củ, quả, lá của những môn thuốc nam, ở người Mường Cẩm Bình hiện khong còn người nào giỏi lấy cỏ nữa. Chỉ còn người Dao ở Bình Sơn, Bình Yên là vẫn duy trì được bài thuốc cổ tuyền nhưng phải có nghiên cứu chuyên sâu mới có thể nắm rõ được.

  18. Giao thương của Cẩm Bình:

  Trước năm 1945 Duy nhất ở Cẩm Bình chỉ có lang Chợ là có chợ Đình họp thường xuyên chủ yếu trao đổi, hàng đổi hàng đến nay không còn nữa.

  19. Dòng họ:

  Người Mường ở Cẩm Bình có tất cả 10 dòng họ là họ Phạm, Bùi, Cao, Quách, Lê, Trịnh, Nguyễn, Trương, Hà, Trần. Trong đó họ phạm là lớn nhất, cũng là định cư sớm nhất ở Cẩm Bình. Dòng họ lang đạo là họ Phạm Côn vị thần thành Hoàng làng Sổ, ngày nay là nhà ông Phạm Xuân Kính.

  Người Dao ở Cẩm Bình có tất cả 7 dòng họ là: Họ Triệu, Bàn, Dương, Phùng. Dòng họ Triệu lớn nhất gồm Triệu Đại, Triệu chung, Triệu Tiểu từ Phù Luông – Hồi Xuân – Quan Hóa về năm 1958.

  Người Kinh ở Cẩm Bình có tất cả 14 dòng họ là họ Nguyễn, Lê, Đỗ, Vũ, Phạm, Dương, Trịnh, Bùi, Đoàn, Lữ, Chu, Phan, Đặng, Đào. Từ 3 huyện Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa về 1962 – 1970.

  20. Hề thống chính trị:

  Ở Cẩm Bình thời phong kiến xa xưa (Trước năm 1936), tồn tại hai hệ thống chính trị, riêng 3 làng Xanh, Tô, Chợ thuộc Mường Phấm xa Thạch Lẫm đứng đầu là là một Thổ Ty hay còn gọi là ông tao (Đao Mương) Phạm Phúc Quang người làng Vàn. Vừa là đạo Mường, vừa là chánh Tổng Gia Dụ, ở hàng tổng còn có phó tổng Phạm Phúc Ngân, cai tổng, cai tài người làng Chợ. Dưới thổ ty là các Bõ Mường – Mục Mường chuyên Toòng coi việc nàh lang – cai giáp chuyên trong coi, cúng lễ, quyền mường, coi việc nộp, biếu, viền mường trông coi việc sản xuất và Mường trong coi việc ma chay.

  – Hương bản quản lý hộ tịch, hộ khẩu.

  – Hương kiểm trông coi việc an ninh.

  – Hương bạ trông coi việc rừng núi.

  – Hương dịch trông coi việc thủ công.

  – Hương mục trông coi việc địa chính.

  Với hệ thống song trùng thống trị như vậy người dân Mường Cẩm Bình đã bị đè nén áp bức rất hà khắc. Vì thế đời sống thật thống khổ khó khăn.

  Chính vì vậy nhân dân 3 làng Xanh, Tô, Chợ dã kiện Chánh tổng xin tách khỏi xã thạch Lẫm để thành lập xã Thạch Sơn. Về việc này các cụ cao tuổi làng Xanh kể lại, người thảo đơn là ông Phạm Minh Do sau này (1950 – 1952) là bí thư chi bộ xã Cẩm Bình, mỗi làng phải nộp 120 đồng án phí lên quan huyện Nguyễn Hữu Mô. Thắng kiện 3 làng thành lập xã mới Thạch Sơn 1936 – 8/1945.

  21. Hệ thống giao thông:

  Trước năm 1945 giao thông giữa các làng, xuôi ngược Cẩm Bình, đồng thời có 2 luồng, Thủy – Bộ, đường bộ chủ yếu la đường mòn, trước khi có đường cái tây 1922 – 1925 chỉ là đi bộ trên những bờ ruộng của bản làng, ven chân đồi, chỉ một số người giầu có mới có ngựa để đi. Nên việc giao lưu của nhân dân rất hạn chế. Tuy nhiên giao thông đường thủy có phần phát triển, từ xa xưa việc lưu thông hàng hoá chủ yếu bằng các phương tiện thủy ở miền núi về xuôi, người ta quấn bè gỗ, luồng, tre, nứa trở hàng nông sản về miền xuôi, có khi ra đến biển, vì vậy hàng nào cũng có người thạo buôn bè. Còn miền xuôi ngược lên có thuyền gỗ, thuyền nan, những nhà thạo buôn đen hàng biển hoặc đồ ra dụng lên trao đổi lấy hàng nông, lâm sản về miền xuôi. Từ năm 1945 đến nay giao thong phát triển nhanh chóng, đường quốc lộ 217 được mở rộng, rải nhựa, vận chuyển bằng xe cơ giới, cùng với hệ thống đường giao thong liên thôn đang được bê tông hóa theo chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giao thông đường bộ đã dần thay thế giao thông đường thủy. Đặc biệt từ khi thủy điện Bá Thước đi vào vận hành hầu như không còn thuyền bè xuôi ngược nữa.

  22. Các nghề truyền thống:

  Thời phong kiến trước năm 1945 phụ nữ mường thạo nghề ươm tơ, trồng bông, dệt vải. Thổ cẩm Mường đạt đến trình độ tinh xảo, với những hoa văn độc đáo, làng nào cũng có những nghệ nhân thực thụ tài hoa truyền đạt cho con gái mường nghề dệt truyền thống. Đến nay do sản xuất hàng hóa công nghiệp phát triển, nghề dệt của phụ nữ Mường hầu như không còn tồn tại nữa. Nghề đan lát cũng dần mai một, hiện chỉ còn một số người già còn đan cót và rổ rá thông thường, nghề nấu gạch, nung vôi cũng không còn tồn tại nữa.

  Vào những năm 2005 – 2006 chính quyền địa phương đã phát động làm hàng Mây – Giang xiên xuất khẩu nhưng do nguồn nguyên liệu cạn kiệt xa trung tâm tiêu thụ nhưng nghề cũng không phát triển được.

  23. Tôn Giáo, tín ngưỡng:

  Ngườì dân Cẩm Bình chủ yếu là theo phong tục thờ ông bà tổ tiên. Nhưng qua thời gian đã xuất hiện thêm một số tin ngưỡng, tôn giáo khách như Đọa phật, đạo Thiên chúa.

  Hiện nay có 25 hộ công giáo tập trung chủ yếu các thôn Bình Hòa và làng Tô, là cư dân từ Hòa Bình chuyển đến vào thế kỷ XVIII:

  – Ở thôn 1 Bình Hòa có 4 hộ trong đó có 3 hộ Mường và 1 hộ Kinh.

  – Ở thôn 2 Bình Hòa có 5 hộ trong đó có 4 hộ Mường và 1 hộ Kinh.

  – Ở thôn 3 Bình Hòa có 1 hộ Mường.

  – Ở thôn Tô 2 có 6 hộ dân tộc Mường.

  – Ở thôn Tô 1 có 3 hộ trong đó có 2 hộ Mường và 1 hộ Kinh.

  – Ở trại phong có 3 hộ dân tộc kinh.

  – Ở thôn Chợ có 1 hộ dân tộc kinh.

  Tất cả các hộ đền đi đi lễ ở Nhà thờ phong ý Cẩm Phong. Ở Cẩm Bình không có nhà thờ.

  24. Đền, Chùa, Đình, Miếu, Nghè am ở địa phương:

  Ở Cẩm Bình xưa tồn tại 7 ngôi đình, 7 thiết kế văn háo làng tất cả đều thờ thần, thành hoàng làng. Đến nay chỉ còn đền làng Vinh, còn 6 đình đã bị hư hỏng, tháo dỡ trở thành phế tính đó là các Đình:

  – Làng Vinh thờ thần rắn (Thủy thần) hiện còn 3 sắc phong và một bia đá đặt đình.

  – Đình lang Xanh thờ thần rắn (Thủy thần) hiện chỉ còn nền móng.

  – Đình làng Chợ thờ thần Trần Khát chân (Thượng tướng cuối chiều Trần).

  – Đình làn Sổ thờ thần hoàng làng: Phạm Côn một vị quan thái giám (Không rõ triều đại nào) đã có công khai lập ngôi đình, đã bị tháo dỡ giờ chỉ còn nền móng. Hiện còn có 4 sắc phong của triều nguyễn, ngôi mộ được nhà ông Phạm Xuân Kính phụng thờ.

  – Đình làng Săm thờ thần thành hoàng làng là ông Phương Tuyền – Đình đã trở thành phế tính chỉ còn lại ngôi mộ của ông được gia đình ông Vũ Văn Hồng chăm, thắp hương nhang.

  – Đền làng Thác thờ thần thành hoàng làng, hiện chỉ còn lại dấu tích.

  Ngoài 7 ngôi đình, lý thì ở Cẩm Bình còn hệ thống các chùa – Am thờ các làng. Như đền âm ở làng Chợ, đây là ngôi đền rất linh thiêng tao lạc trên một gềnh đá ở bờ nam sông Mã gọi là “Bàn Thề”, đền thờ thần đồi Sánh – Đồi một. Truyện kể rằng những ai có việc oan khuất chỉ cần làm cỗ cơm gà lên cúng sẽ được giải oan, người dân làm nương rẫy bị chồn thú phá hoại chỉ cần làm cỗ lên cúng cũng được thần bảo vệ không bị sâm hại nữa.

  Đền móng trâu: Họ Phạm Văn thờ phật.

  Đền hang chùa: Họ Phạm Phúc làng Xanh thờ phật.

  Điện thờ ngựa thần của Tướng quân Lê Thọ ở gò đình lang Rạch.

  Đền thờ bà vua thôi ở làng Chợ, theo người già kể lại bà là phi tần Triều Nguyễn bị phế truất cho về quê. Hiện nay ngô mộ vẫn còn, hàng năm con cháu họ Phạm vẫn nhang khói, không ai giám xâm phạm.

  Ở làng Xanh còn có 3 Miếu thờ chúa chòm:

  – Chòm Theenh thờ ông: Phạm Đình Thịnh.

  – Chòm Phấm thườ ông: Phạm Đình Cảnh.

  – Chòm trại thờ ong: Phạm Đình Lập.

  25. Văn ngệ dân gian:

  * Truyền thuyết thờ thủy thần tại Đình làng Vinh và làng Xanh:

  Ngày xưa làng có hai vợ chồng nông dân già khong có con. Một hôm ông già đi cất vó (ở làng Xanh thì bà giá đi xúc – còn có dị bản là đi đánh rậmngoài bờ sông), một lần cất vó lên ông lão thấy trong vó là một quả chứng chứng to bằng quả chứng gà, ông lão nhặt vứt đi, thì lần cất sáu vẫn thấy cái chứng ấy… lần thứ 3 cũng vậy, lần này ông không vứt đi nữa mà đem về cho mẹ gà ấp. Sau nở ra một con rắn có mồng, mào khác lạ, ngày ngày ông lão bắt nhái cho rắn ăn, trải qua tháng ngày, rắn lớn lên ông cho rắn quấn vào bắp cày theo mình đi cày ruộng và thả cho rắn tự do kiếm ăn. Ông gọi rắn là con và xưng mình là bố. Một hôm ông đi phát bờ rắn cũng kiếm ăn gần bố, không may ông phát phải đuôi rắn làm đứt một đoạn, ông vội vàng hái lá cỏ rừng băng bó vết thương cho rắn. Ông vô cùng đau sót mà nói với rắn, bố già mắt kém không may lỡ chặt đứt đuôi con, con cho bố tạ lỗi, nói đoạn ông cùng rắn lại về nhà bình thường như mọi hôm. Rắn càng ngày càng to lớn, bố mẹ gia khong thể chăm nuôi được nữa bố già bèn nói, nay bố cho con ra vực gầm Sông Mã để con tự lập kiếm ăn (Về đoạn này thì truyền thuyết lang Xanh cho ra vực nghè sông mã) mà sinh sống nhưng rắn chê vực nông cạn, bố lại mang rắn đến vực Mổ (Thị Trấn ngày nay). Từ đó rắn yên ổn sinh sống …Để trả công ơn nghĩa phụ. Rắn khơi mạnh hia mó nước cho dân làng, mó trên và mó dưới ở chân núi đá con côi trước làng Vinh, 2 mó cánh nhau một trăm mét, nước trong mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Luật tục của làng phân chia mó trên dành cho phụ nữ tắm và gánh nước ăn, mó dưới dành cho nam giới tắm. Ở mỗi mó làng đóng khung bằng gỗ lim nghiêm cẩn “Kiêng” không ai vào tắm trong khung này và từ đó người làng Vinh còn “Khem” từ “Cụt”, những con vật nào cụt đuôi phairc gọi là “Cộc”. Đình làng Vinh thờ rắn thần “Chàng ba ông cuth” làm thành hoàng làng. Hiện nay đình làng đã được chuyển khỏi vị trí cũ gần hai mó nước về trước làng, vẫn còn một bia đá và bộ ba sắc phong có Ấn chỉ của vua Thành Thái.

  Truyền thuyết thờ thờ thủy thần của Đình lang Xanh cũng là một duy bản của Đình làng Vinh vàng mổ và thủy thần suối ngọc Cẩm Lương cùng chung mọt gốc thờ mẫu của người Việt Xưa.

  * Truyền thuyết “Khem” hùm của dòng họ Phạm làng Chợ: Vào một buổi chiều tà có một bà già họ phạm chăn trâu bên đồi một (Thuộc khu vực làng Chỏ Cẩm Lương) vào bìa rừng đuổi trâu về, Bất chợt gặp một hổ mẹ đang đẻ … ca đẻ có vẻ gặp khó, kéo dài, hổ mẹ gần như đã kiệt sức nên khong hề còn biểu hiện gì là hung dữ nữa, vì khoảng cách đã quá gần nên bà già cũng chẳng kịp tháo lui, sau phút bàng hoàng bất kinh bà liền tĩnh tâm lại phát hiện ra tình huống trớ trêu này. Mặt hổ mẹ hai dòng lệ tuân chảy tỏ vẻ cần thiết cầu giúp. Bà già thấy vậy lấy hết sức can đảm, bình tĩnh tiến về phía sau mẹ hổ nhẹ nhàng kéo giúp hỏ con ra. Xong việc bà cũng lui dần rồi thoát hiểm. Sau vụ đỡ đẻ bất đắc dĩ, bỗng một sáng sớm thức dậy mẹ ra “Tán” rửa mặt mắt nhắm, mắt mở bà giật mình nhìn thấy một khúc loóng to ở trên tán, nhưng xem kỹ lại thì ra một con lợn lang trắng đã bị Hổ cán chết. Sau khi tĩnh tâm lại bà cùng cả nhà khẳng định đây là “Nom” mà hổ mẹ trở ơn cứa tử và cứ như thế năm bữa, nửa tháng bà lại nhận được nom hổ. Cho đến bà già chết thì hổ mới thôi biếu nom. Nhưng cũng từ đấy mà dòng họ phạm nhà bà vào rừng không bao giờ gặp hổ. Cảm kính trước nghĩa cả liêu trai này mà dòng họ phạm “Khem Hổ”. Những khi gặp phường săn bắn chết Hổ hoặc bẫy được Hổ mọi người đều khóc “Ô hô” và chít khăn tang 3 ngày Truyền thuyết này còn có cả dòng họ Bùi làng Rạch. Họ này không bao giờ sợ hổ, những năm loạn rừng được dòng họ này canh gác các bà mới dám gặt các thửa ruộng ven rừng.

  * Thuyết lầm lón làng chợ: Thửa xa xưa dân làng Chợ định cư bên bờ hữu ngạn sông mã nhưng lại có đất đồi bên bờ tả ngạn đối diện với vị trí của làng bên này sông. Nhân dân lang Chợ đều chăn thả trâu, bò bên đồi một vào những ngày hè năng, nóng bọn trẻ chăn trâu trèo lên rặng sung ở bãi lớn để nhảy xuống tắm, bãi lớn thuộc đất làng Chỏ (Lương hòa Cẩm lương), do mải tắm sao nhãng trong coi trâu, bò để trâu bò phá hoại hoa mầu của nhân dân làng Chỏ làm người dân vô cùng bức xúc và tức giận. Họ lẳng lặng làm một cái Mượng to (Đục đơm cá ven sông), Đơn dựng đứng, ngầm dưới nước chỗ vị trí cây sung mà bọ trẻ lang Chợ vẫn hay nhảy xuống tắm. Kết quả là 9 đứa trẻ đã thi nhau nhảy vào Mượng mãi đến đứa thứ 10 Mượng đã đầy nên thoát chết mà chạy về báo với dân làng Chợ. Dân lang Chợ kéo nhau thưa kiện lên quan, quan phán việc 2 làng để cho 2 làng tự giải quyết – Hòa giải. Các vị chức sắc hai làng họp bàn và thống nhất quyết định: Đem một con trâu bạc và đặt một thùng dầu lên lưng trâu bạc lên ngọn đồi Seénh (Sách) là một đồi rất linh thiêng thuộc nhân dân làng Chợ để làm lễ thề với lời thề rằng “Khi thần đồi giết chết trâu bạc, thùng dầu roi xuống đỏ loang tới đâu thì đât làng chợ tới đó, xác trâu bạc vứt ra cửa hón lầm khi nào biến thành hòn đó trắng nổi lên thì thanh niên hai làng mới được lấy nhau và khi nào đồi Sánh có vắt (Đỉa đồi), làng Chỏ có cá rô lên đòng thì mới trả lại đất. Thùng dầu đổ xuống đã lan khắp đến chân làng Chỏ và bãi lầm lón vì thế mà làng chợ có đồi Sánh và bãi lầm lón cho đến ngày hôm nay.

  Ngày nay rặng sung vẫn sum suê tán lá bên bờ sông, mà hòn đó trắng không thấy xuất hiện và trải qua bao thế hệ những đôi trai, gái của hai làng vẫn không lấy được nhau, cũng có một vài cặp bất chấp lời thề nhưng hạnh phúc cũng không được bền lâu, chỉ được một thời gian rồi tan vỡ. Sau sự kiện này làng Chợ đã lập đền Âm “Bàn Thề” thuộc chòm giữa để thờ thần công lý đồi Sánh. Năm 1952 phong trào đấu tranh chính trị đền Âm không còn nữa hiện chỉ còn một gành đá trơ gan cùng tuế nguyệt.

  *Truyền thuyết đình lang Săm: Đình làn Săm thờ vị thần thành hoàng làng là ông Phượng Tuyền (Họ phạm) là một trong 3 anh em kết nghĩa của đất mương Deenh xưa; ông Phạm Con thành Hoàng làng Sổ, ông Phạm Quyền thành hoàng làng Sẻ. Tương truyền kể rằng ông Phạm Tuyền là một thanh niên cương tráng chưa có vợ, có tài săn bắn, giỏi lấy cỏ nam trị bệnh cứu người. Ông được triều nguyễn phong chức lãnh binh (Thời vui Thành Thái), năm ấy ông về thăm làng nghỉ chưa tại mó đén rồi bị hổ dữ quật chết. Vô cùng thương tiếc ông nhân dân chòm Săm đã lập đền thờ tri ân tôn thờ ông là vị thần thành hoàng làng đình có sắc phong của vua thành thái. Rất tiếc sau bao nhiêu biến cố của lịch sử đến nay đình đã trở thành phế tính, sắc phong mới cũng đã thất lạc. Hiện chỉ còn mọ phần của ông vẫn được nhà ông Vũ Văn Hồng hương khói.

  * Truyện lịch sử cách mạng:

  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945. Cẩm Bình trở thành căn cứ cách mạng của Đảng và quân đội. Năm 1950 làng Xanh có đoàn cán bọ Trung Ương Lào về gồm hai bộ phận, bộ phận ban ngành ở làng bái Cẩm lương, còn ở lang Xanh là bọ phận chỉ huy theo các cụ già kể lại: thủ trưởng là Ông Chăn khiển trọ nhà ông cổ Biển và một vài đồng chí bảo vệ, một người nữa là phiên dịch: Phạm Văn Chạo người làng Bẹt xã Cẩm Thạch, ông là cán bộ của ta nhưng giỏi tiếng Lào. Phó thủ trưởng là ông Thông Phết và một vài đồng chí bảo vệ trọ tại nhà ông cố Năm và một phó thủ trưởng nữa là Thao Phin một vài đồng chí bảo vệ trọ tại nhà ông cố Tòng. Cả 3 nhà này đều năm ven bờ sông mã đối diện với lang Bái là nơi đóng quân của ban ngành Lào, đoàn ở đó từ tháng 6 – 10 thì chuyển đi. Trong thời gian đóng quân ở làng tình cảm nhân dân giành cho đoàn thật nghĩa tình, nhân dân bù đắp mọi thiếu thốn của cán bộ như với lãnh đạo Đảng, Chính phủ của mình vây, thậm chí họ còn không phân biệt được đây là nhiệm vụ Quốc tế vẻ vang vì. Không biết vì bí mật. Chính vì vậy mà đoàn cán bộ Lào được an toàn tuyệt đối. Sự kiện này để lại cho Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Bình ngày nay bài học về tình đoàn kết thủy chung, trong sáng của Tổ quốc Việt Nam với đất nước Lào anh em.

  * Lịch sử làng Xanh và lịch sử Đảng bộ xã Cẩm Bình: 1947 – 2012: Ghi nhận làng xanh là điểm đến và là địa bàn an toàn cho tổ chức Đảng (chi bộ Phan Bội Châu xã Cẩm Bình) và chính quyền cách mạng thời đầu non trẻ. Năm 1952 đơn vị bộ đôi D230 đã về đóng quân ở làng Xanh dể mở đợt chỉnh huấn, bộ đội trọ ở các gia đình: Ông Phạm Đình Đại; Phạm Văn Hiên; Phạm Văn Tòng; phạm Văn Năm; Phạm Văn Biển… Do có điệp ngầm chỉ điểm nên vào trưa ngày 30/6/1952 thực dân Pháp cho máy bay đánh bom hủy diệt vào làng Xanh và làng Đá đình làng sổ trận bom diễn ra trong xuất 5 giờ với 30 chiếc máy bay, bay tầm thấp, bắn súng máy kết hợp với thả bom đã giết chết 24 người dân vô tội chiến khoảng 10% dân số của làng, trong đó có 6 trẻ em, bom còn làm bị thương 5 người và làm chết một số trâu, bòa của nhân dân. Tuy nhiên từ ngày 27 tháng 6 năm 1952 đợ vị bộ đội D230 của ta đã duy chuyển lên làng Chảy xã Cẩm Thạch. Sau trận bom những anh bọ đội cụ Hồ đã lập tức có mặt để cấp cứu, băng bó và sơ cứu cho nhân dân. Đồng thời hướng dẫn nhân dân xã Cẩm Bình đi sơ tán trong mưa bong, Bão đạn, tình quân dân vốn như cá với nước càng trở nên gần gũi máu thịt. Trận bom của thực dân Pháp gây nên tội ác chiến tranh dã man, thổi bùng ngọn lửa căm thù giặc trong nhân dân Cẩm Bình. Ngay sau đó gia đình đã tự sắm quân tư trang động viên con em theo đơn vị D230 và trở thành những anh bộ đội vệ Quốc quân oai hùng. Ngược lại đồng chí Nguyễn Văn Uyên trở thành con nuôi của cố Đại, Đồng Xuân Khoa con nuôi của cố Tòng.

  Phát huy truyền thống căn cứ địa cách mạng, sau này Cẩm Bình còn trở thành nơi đóng quân an toàn tuyệt đối cho đơn vị kho quân khí L822 ở hang lòn, hang phấn xuất cuộc kháng chiến chóng mỹ cứu nước cho dến đại thắng mùa xuân năm 1975. Cẩm Bình ngày nay xứng đánh là đại danh lịch sử cách mạng. Đình làng Xanh, đình làng Vinh, đình làng Sổ xứng đáng là di tích lịch sử văn hóa tâm linh của các bản mường xã Cẩm Bình.

  * Tục ngữ Mường:

  – Ăn trạt mời mắt xương méo, ở chôống nhá reo mời hay loóng xương pồ. Dịch: Ăn nhạt mới biết thương Mèo, lấy chồng nhà neo đơn mới biết lòng thương bố, mẹ.

  – Khò tứng vội rấu, chấu tứng vội xưng – Chấu mơng, khò xương ông trới còn pơng ti pắt lái. Dịch: Nghèo khó đừng vội âu sầu, có giầu dừng vội xưng khoe, thấy người giầu mà mừng, thấy người khó mà thương, bởi ông trời còn bưng đi, bắt lại.

  – Chân say mấn sa hơ reé mà cò, của pồ , mế cho nư tràng pò rò món. Dịch: Chân tay làm ra mới nên giầu có của bố mẹ cho chỉ như chiếc hoa chuối mòn.

  – Tềnh Pò dâm như tềnh ôống pác, tềnh vò rarc như tềnh ôống pà. Dịch: Đến bóng râm như đến với Bác, đến mó nước như đến với bá. Nghĩa là đến với Bác sẽ được ít – Chi mình râm mát trối, còng đến với Bá (Bác gái) sẽ được nhiều thứ hơn, được uống nước, được tắm giặt lại còn kiếm được cua, cá, ốc ếch … ý nói con cháu muốn xin, hoặc vay mượn thì hỏi Bá sẽ rộng lượng hơn.

  – Thửa àn mả – Rả đàm. Dịch: Sửa được Mã – Rã đám.

  * Dân ca Mường: Người Mường Cẩm Bình xưa chỉ thấy có 2 loại:

  – Hát dao duyên: Chỉ nam thanh nữ tú hát đối nhau nhằm thử tài ứng đối và tìm hiểu để chọn vợ, chọn chồng. Có 2 làn.

  Điệu hát trao duyên:

  + Trao duyên hát bằng giọng Mường trong của những làng mường bản đại.

  + Trao duyên hát bằng giọng Mường ngoài (Mường có nguồn góc Hòa Bình).

  Hai lối hát có khác nhau về sắc nhả chữ, còn nội dung chủ yếu vẫn là trao duyên (Giao duyên).

  – Hát xường: Tiếng mường gọi là Veéc Xướng là loại hình văn nghệ truyền thống của người Mường. Ngường ta Veéc Xướng ở các đám mừng, vui như: Lễ hỏi vợ, ra mắt rể, lễ cưới và kể cả trong lễ pồn pôông, hay mưng tân gia, mừng sinh nhật, mưng lúa mới, mừng năm mới. Tuyệt đối không bao giờ hát Xường trong đám buồn. Người hát Xường giỏi là người có năng khiếu hát hay, nhưng quan trọng là tài diễn Xướng, ứng đáp tức thời chính vì vậy trong xã hội Mường xưa những người hát Xường hay thường có số đào hoa. Nhiều phan hâm mộ như ngôi ca nhạc thời nay vậy.

  – Dân ca mới: Sáng tác mới bằng tiếng mường theo làn điệu cải lương Nam bộ:

  + Theo lý cây bông: Hôm Nay măng Veé ùn dâu àn du ơi ùn ơi, nhá ha phui lằm, phui leẻ ơi ùn ơi, khà trênh í như khà tịn, phui là ha đếu phui, khà trênh í như khà tịn, phui là ha đếu phui.

  + Câu 1 vọng cổ: Trở vến quê hương khâu ba năm lình gian khổ, hẩu qua nhá pên kỉa ùn xam í tà bặt dóm, hỏi ró xung quyenh chưa cò ai ngỏ lới, xương ùn rối rỏ mơi cón rưởi moộng xố chăng cho, cho rênh chưa tạm chơm tếu cưa kèn, xương ùn hôm tảy chăng àn, ăn í chăng ngon chỉ mòn yêu phó ! rỏ mơi con cùn trong khấm chưa to. Moộng xô pảo vé ho cho, ho xương ho gả, chăng cần cò cày chi.

  + Lưu thủy hành văn: Ùn săm nay loóng phui như năm mời … phui lằm pởi ví nay tà cò du, ì du ý phui seo khà tin, khà trênh măng àn tin í phui chăng kèm. Sật là ở hiến cho rênh cặp àn duyên lénh, pơỉ ní trở lênh ùn sam, tru bèo, cùn náy, kha têền.

  Dịch nghĩa:

  + Được tin hôm nay em cưới vợ, nhà ta vui mừng khôn tả, bản dưới, Mường trên nghe đựơc tin cũng vui theo.

  + Vọng cổ: Trở về quê hương sau 3 năm quân trường gian khổ, cô bé nhà bên ngày nào giờ đã lúng liếng hoa khôi, hỏi xung quanh chưa có ai yêu, anh quyết chí yêu em, nhưng khổ nỗi mẹ anh nuôi lợn chưa kịp to để làm lễ cưới, bố mẹ vợ biết tình ý đó quyết: bố thương, bố gả không cần có lợn to.

  + Lưu thủy, hành văn: Lòng chú em vui như tết bởi vì nay đã cưới được vợ, vợ em cũng vui chẳng kém. Thật là ở hiền nên gặp duyên lành, từ nay gia đình em trâu béo, lợn to, gà nhiều.

  (Soạn giả Phạm Long Hưng làng Xanh – Cẩm Bình)

  – Thơ mới: Thơ châm biếm bằng tiếng Mường:

  Có tép là người Mường tòn (1)

  Trưởc tà phải lứa một con khôồng nà (2)

  Bà Đoàn với dẫn đến nhà

  Không gà tép phải chạy ra thuyền chài

  Mua àn con cá cân hai

  Đem về nấu với một vài lá rau

  Bà Đoàn nói phải một trâu

  Tép ta phấn khởi ba trâu cũng làm

  Ai ngờ bụng nó gian tham

  Ăn rồi nó chẳng có bàn cái chi

  Trước khi cắp đít ra đi

  Lại còn nói mặt anh rì chăng cò lế àn ho

  Bà Đoàn mới hỏi nhỏ to

  Trưởc ho măng veé dâu tà cò du

  Tép ta mới cười hú hu

  Máng thề lẻo rỏ ì ru tứng lằng .

  (1) Mường tòn ở Thạch Thành.

  (2) Khống Nà ở Bá Thước.

  (Tác giả Phạm Minh Do – Làng Chợ Cẩm Bình)

  * Hát ru Mường:

  – Lếu lếu làng làng kỉa con tràng pẳt kha trênh pọt tốn tô, mặc ào lố lố ti tô ào xàm nhám cày ò ủt ới con, pổ tâm lón cho con trở lái, pồ măng xiệt mế măng hái, con trở lái cho pồ, mế nôống, con trở vến chôồng nhà giông, pơi ngáy kháng khầu , trở vến nhá chầu pởi ngáy kháng răm nẳp đôi trăm ti thăm ùn vá cón mải lá piêng cón tang pẻ mún thiếng ti piêng ôống con pôông pào dỏ rạc măt măng rênh dào dào, dỏ lạc mặt măng rênh dào dơ, trở piến tìn ì chăng rênh, trở piens trên í chăng măng àn.

  Dịch: – Lếu lếu làng làng thấy con diều hâu bắt gà trên ngọn đồi tô mặc áo hoa đi đổi áo chàm, khóc chi nữa hỡi em, cha đi trả của cho con gái trở lại, bởi bố thấy thiệt, mẹ thấy hại, con trở lại cho bố mẹ được khỏe, con về nhà chồng từ hồi tháng sáu, tháng năm đem theo đôi trằm (Vòng Bạc) tặng cô em chồng. Em chồng còn mải chơi hội, chơi piêng (Bạn), thương con nhỏ nước mắt rào rào nằm trở sấp cũng không yên, trở ngửa cũng không được.

  – Lếu lếu làng lôổc chồng ông chếnh chồng rôổc pền pai món nhà ngái ti rứng vến măng mai xuồng xôồm, xôồm cán hểt rẻ vó thung ti táng rứng rung một mếnh, một trùa, mặc ào luá con nhá ngái chăng cho, chắn vến ti lo ống pồ, chắn vến ti lồ ống mế. Tói nhá vua, mặc ào vua váng, tói nhá khang mắc ào váng trơi. Pồn mắt trới vến khơi rằng rằng, Pồn mắt trới vến khơi rằng rỏ, rằng chểt một ngón xâu cở ở khưa khà, rằng chểt một ngón xâu và ở ngoài khưa táng, chểt một lấu eenh chì eenh cháng ngôi pênh pang trêênh tấu rôồng ngứa.

  Dịch: Lếu lếu làng lôổc giống ông chếnh chống đò dọc ngược, bến pai người nhà ngài đi rừng về nghe mệt xuống tắm, tắm cạn cả nước mó thung, đi đường truông một mình, bát nhà vua mặc áo vua vàng, bát nhà thao mặc ao vàng thao, bốn mặt trời buổi trưa nắng rát, nắng chết một ngọn cỏ giữa khá, nắng chết ngọc dau má giữa đường, nắng chết mọt người anh chồng đang ngồi penh pang trên lưng ngựa.

  * Đồng dao mường:

  – Tập pú pù lá lu là lu, tập pú pù lá lu là loóc, tâp pôông poóc lá lu lá lèn, mế tổt tén tềnh hôm, mế tổt tén tềnh tràng, mế lai làng đi puân, mế lại làng đi pàn, pàn táng xa lênh mapú pù (Lên đồng mộng du).

  Dịch: Tập pú pù lá lu là loóc, tâp pôông poóc lá lu lá lèn mẹ thắp đèn đến đêm, mẹ đốt đèn đến sáng, mẹ lai láng đi buân, mẹ lai láng đi bán, bán đường xa nên ma pú pù (Lên đồng).

  (Đây thực chất là trò chơi lên đồng của con trẻ chăn trâu ngoài đồng)

  – Thuổng thuống bà luổng cắt cau, bà lau cắt lèen í ù chắn lẳn roóng roóng hôông roóng róng viềng chắn xa xiềng ôóng pa chạch tóoc.

  Dịch: Thuổng thuổng bà luổng cắt cau, bà lau cắt kèn í ù chắn lăn, reo reo hông, reo reo miếng (Miếng đồng để đồ cơm của người mường). Không ra tiếng với chúng tao thì tao chém toốc (vứt đi).

  (Đây là lời khấn của lũ trẻ chăn trâu ngoài đồng khi làm kèn dạ để thổi)

  – Lung tung pheng lấu leng pẻ cẳp, lấu lẳp ti pơ, lấu lớ tâm sàn, lấu làn tâm phải, lấu ải pẻ chó, lấu có nàng xịt, lâu tịt rỏ ăn, cả lángg ăn xịt.

  Dịch: Lung tung pheng thằng lenh làm bẫy kẹp, thằng lắp đi pơ (Đi thăm xem có thú dính bẫy không), thằng lờ đâm sán, thằng lạn đuôn phải, thằng ải bẻ chân, thằng cò làm thịt, thằng tịt không được ăn, cả làng ăn thịt.

  * Sự tích loài người ( truyện cổ dân tộc Dao – Bình Sơn): trang 648 – 650 Địa chí huyện Cẩm Thủy – NXB Khoa học xã hội Hà Nội – 2022.

  26. Lãnh Đạo lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa:

  1. Đ/c Lê Mạnh Lành – Định cư từ Yên Định lên Bình Hoà 2 năm 1963.

  2. Đ/c Nguyễn Đăng Tuất – Định cư từ Yên Định lên Bình Hoà 3 năm 1963.

  3. Đ/c Nguyễn Tế Độ – Giám đốc lâm trường Cẩm Thuỷ về hưu ở làng Xanh.

  4. Đ/c Phạm Văn Công – Phó ty giáo dục tỉnh về hưu tại lang Vinh.

  Vào những năm 1943 đồng chí là người giác ngộ cách mạng và đem truyền đơn của Đảng về phát tán ở xã Cẩm Bình. sau cách mạng tháng 8 bác tham gia chỉ đạo phong trào diệt giặc dốt ở huyện, rồi trở thành hiệu trưởng trường bổ túc công nông của tỉnh và trở thành phó ty giáo dục, đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

  Cả 4 đồng chí lão thành cách mạng tiền khởi thường trú tại xã Cẩm Bình đến nay không còn nữa.

  27. Lãnh đạo trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954):

  Năm 1950 ở làng Xanh có đoàn cán bọ ở Làovề đóng quân từ thang 6 đến tháng 12 năm 1950. Theo các cụ kể lại đoàn gồm 2 bộ phận.

  – Bộ phận ban ban ngành và chiến sỹ đóng quân ở làng Bái Cẩm Lương bên tả ngạn sông mã.

  – Đối diện bên này sông là bộ phận chỉ huy thủ trưởng là Ông Chăn khiển trọ nhà ông cổ Biển và một vài đồng chí bảo vệ, một người nữa là phiên dịch: Phạm Văn Chạo người làng Bẹt xã Cẩm Thạch, ông là cán bộ của ta nhưng giỏi tiếng Lào. Phó thủ trưởng là ông Thông Phết và một vài đồng chí bảo vệ trọ tại nhà ông cố Năm và một phó thủ trưởng nữa là Thao Phin một vài đồng chí bảo vệ trọ tại nhà ông cố Tòng.

  Các cụ khẳng định đây là đoàn cán bộ Trung ương Lào, nhưng không rõ là lãnh đạo Đảng ay Chính phú, mọi nhu cầu họ đều mua bằng bạc, còn thực phẩm thì các chiến sĩ tổ chức bắt rắn rất giỏi. Họ bắt được nhiều rắn nhốt vào cái đụt của nhà cố biển, khi nướng ăn họ không quyên để phần cho cố và gia đình, kỹ thuật bắt cá bằng tay không ở sông và ở đầm cũng rất tài tình.

  Năm 1952 đơn vị bộ đôi D230 đã về đóng quân ở làng Xanh dể mở đợt chỉnh huấn, bộ đội trọ ở các gia đình: Ông Phạm Đình Đại; Phạm Văn Hiên; Phạm Văn Tòng; phạm Văn Năm; Phạm Văn Biển

  Địa điểm sinh hoạt và học tập là Đình làng Xanh, ngôi đình này nằm ở chân đồi On dưới sum suê và đồi cây nguyên sinh, đảm bảo bí mật. Do có điệp ngầm chỉ điểm nên vào trưa ngày 30/6/1952 thực dân Pháp cho máy bay đánh bom đã giết chết 24 người dân.

  Tuy nhiên đơn vị D230 đã kịp thời duy chuyển đến làng Chảy xã Cẩm Thạch vào ngày 27 tháng 5 năm 1952 nên được an toàn tuyệt đối.

  Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Tháng 01 năm 1946 xã Thuý Trung được thành lập, đến tháng 12 năm 1946 đổi tên là xã Cẩm Bình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Mã Ý Nghĩa Tên Thiên An Có Gì Đặc Biệt?
 • Ý Nghĩa Tên Tường Là Gì Và Những Tên Đệm Đặc Sắc Cho Tên Tường
 • Bộ Quà Tết Xuân Xanh
 • Viết Chữ Thư Pháp Theo Tên
 • Vẻ Đẹp Rực Rỡ Của Anh Sa
 • Đặt Tên Cho Con Đỗ Cẩm Bình 65/100 Điểm Tốt

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Đào Cẩm Bình 27,5/100 Điểm Tạm Được
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Quý Bình 45/100 Điểm Trung Bình
 • Tên Trần Băng Tâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Hải Băng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Hải Băng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • C. Mối quan hệ giữa các cách:

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Thiên cách” sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Thổ – Hoả Quẻ này là quẻ Kiết: Không được cấp trên thương mến, giúp đỡ hoặc phúc ấm ông bà bảo hộ bình an

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Địa cách” sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Thổ – Kim Quẻ này là quẻ Kiết: Có khuynh hướng tiêu cực, nhưng cũng được yên ổn và phát triển

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Ngoại cách” gọi là vận xã giao: Thổ – Thổ Quẻ này là quẻ Kiết: Hay giúp người nhưng thiếu tâm quyết đoan, ý chí bạc nhược, số lý các cách khác mạnh và phối hợp được với tan tài là điềm lành, có khả năng thành công

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Hoả – Thổ – Kim Quẻ này là quẻ Bình Thường: Thừa hưởng sự nghiệp tổ tiên, bậc lớn tuổi dìu dắt, khá thành công, chỉ vì có khuynh hướng tiêu cực, dễ mắc bệnh do khó nhọc, bình an, kiết tường ( kiết ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Cẩm Bình Thúy 62,5/100 Điểm Tốt
 • Tên Con Lý Đức Bình Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Đức Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Gia Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Gia Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Đặt Tên Cho Con Cẩm Bình Thúy 62,5/100 Điểm Tốt

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Đỗ Cẩm Bình 65/100 Điểm Tốt
 • Đặt Tên Cho Con Đào Cẩm Bình 27,5/100 Điểm Tạm Được
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Quý Bình 45/100 Điểm Trung Bình
 • Tên Trần Băng Tâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Hải Băng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • C. Mối quan hệ giữa các cách:

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Thiên cách” sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Kim – Hoả Quẻ này là quẻ Hung: Thành công rất gian nan, trừ phi có ngoại lệ đặc biệt. Bất bình, bất mãn, có khi phát điên, tự sát.

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Địa cách” sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Kim – Thổ Quẻ này là quẻ Kiết: Hoàn cảnh yên ổn, thân tâm bình an, đạo đức chắc chắn sẽ thành công

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Ngoại cách” gọi là vận xã giao: Kim – Mộc Quẻ này là quẻ Kiết: Khiêm tốn, lễ phép, vì người quên mình, hy sinh mọi gian khổ, cuối cùng được người tin cậy mà phát đạt thành công

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Hoả – Kim – Thổ Quẻ này là quẻ : Vận thành công khó vươn lên được, có sự phiền não và khó khăn, thân tâm nhiều bệnh, dễ bị bệnh não, phổi. Số lý kiết mới có thể chuyển sang thế ổn định ( hung ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Lý Đức Bình Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Đức Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Gia Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Gia Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Hải Bình 85/100 Điểm Cực Tốt
 • Đặt Tên Cho Con Đào Cẩm Bình 27,5/100 Điểm Tạm Được

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Quý Bình 45/100 Điểm Trung Bình
 • Tên Trần Băng Tâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Hải Băng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Hải Băng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • [ Mưa Sao Băng Eta Aquarids 5
 • C. Mối quan hệ giữa các cách:

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Thiên cách” sự bố trí giữa thiên cách và nhân cách gọi là vận thành công của bạn là: Mộc – Thuỷ Quẻ này là quẻ Kiết: Như cỏ cây nhờ ơn mưa móc, đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Địa cách” sự bố trí giữa địa cách và nhân cách gọi là vận cơ sở Mộc – Kim Quẻ này là quẻ Hung: Cảnh ngộ biến chuyển lạ lùng, thường bị bức hại lại bị đám bộ hạ uy hiếp, cơ sở bất ổn

  Quan hệ giữa “Nhân cách – Ngoại cách” gọi là vận xã giao: Mộc – Thổ Quẻ này là quẻ Nửa kiết: Con gái có sức mê hoặc, con trai nhiều khổ tâm, dễ sinh bất bình bất mãn, có tính tốt, muốn được người đời biết đến, số lý đều tốt thì có thể thành công

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số): Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tài: Thuỷ – Mộc – Kim Quẻ này là quẻ : Thời trẻ cảnh ngộ bất ổn, nhưng nhờ pock ấm tổ tiên hoặc nhờ cấp trên đề bạt nên đến trung niên thành tựu lớn. Tuy nhiên quá lao khổ nên dễ sinh bệnh gan, hoặc bị ngoại thương nguy hiểm ( hung )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Đỗ Cẩm Bình 65/100 Điểm Tốt
 • Đặt Tên Cho Con Cẩm Bình Thúy 62,5/100 Điểm Tốt
 • Tên Con Lý Đức Bình Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Đức Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Gia Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Hoa Cẩm Chướng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Ý Nghĩa Hoa Cẩm Chướng
 • Tên Nguyễn Thị Hoa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Thị Phương Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Thị Thơm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Giáo Án Ngữ Văn 6
 • Hoa Cẩm chướng, dân gian hay gọi là hoa Phăng. Tươi tốt và bồng bềnh, những cánh hoa Cẩm chướng thật mềm mại mà trông tuyệt đẹp khi được cắm trong các lọ hoa nhỏ, ngắn. Nó sẽ trở thành tâm điểm trên bàn ăn hoặc bàn trà trong phong khách nhà bạn.

  Một bông hoa Cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu và sự đam mê. Hoa này còn tượng trưng cho “Tình bạn”, đây là loại hoa dành tặng cho bạn bè, đối tác nhân một dịp đặc biệt nào đó.

  Một bông hoa Cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu và sự đam mê. Hoa Cẩm chướng màu đỏ mang nghĩa là sự ngưỡng mộ. Hoa Cẩm chướng màu trắng được biết đến là điều may mắn, tốt đẹp và những bông hoa Cẩm chướng màu hồng tượng trưng cho sự biết ơn.

  Ý nghĩa của Hoa Cẩm Chướng:

  Khế ước mến yêu; sức khoẻ và sinh lực; quyến rũ; tình yêu của phái nữ.

  Hoa Cẩm chướng nói chung: Sao bạn lại vô tình, thờ ơ đến thế

  Hoa Cẩm chướng râu: Lòng can đảm – Sự tài trí

  Hoa Cẩm chướng sẫm: Lòng tự trọng , danh dự

  Hoa Cẩm Nhung: Tôi mến bạn lắm!

  Cẩm chướng có vằn sọc: không; lời từ chối; xin lỗi em không thể hiểu anh; ước gì anh có thể hiểu em

  Cẩm chướng đỏ: con tim anh khát khao em; mang nghĩa là sự ngưỡng mộ.

  Cẩm chướng đơn sắc: em đã chấp nhận; anh đồng ý với em; anh “tuân lệnh” em! Yes!

  Cẩm chướng hồng: anh sẽ không bao giờ quên em; tượng trưng cho sự biết ơn.

  Cẩm chướng tía: tính thất thường (đồng bóng); hay thay đổi và kì dị; dễ thay đổi

  Cẩm chướng trắng: em của anh thật dịu dàng và đáng yêu; em thật thánh thiện; tình yêu tinh khôi; quà tặng chúc may mắn của phụ nữ; điều may mắn, tốt đẹp…

  Cẩm chướng vàng: lời từ chối, không thèm anh đâu!

  Sự tích của Hoa cẩm chướng:

  Cẩm chướng cũng xuất phát từ một chuyện tình. Câu chuyện tình của một cô công chúa tóc dài sống lẻ loi trong cung điện trên vùng thượng nguồn. Trời cao nguyên lành lạnh đủ làm tăng màu đen óng ả của mái tóc, làm căng làn da mặt trắng hồng mịn màng như bông, làm màu đỏ của đôi môi người con gái như mọng hơn lên trong màn sương sáng, và nhất là làm đôi mắt ướt của nàng như sáng long lanh trong những giọt sương…Cẩm chướng đẹp nổi tiếng khắp nơi, nhưng đồng thời nàng bao giờ cũng mang một vẻ buồn. Sở dĩ nàng phải chịu cảnh sống lẻ loi giữa vùng hẻo lánh này chỉ vì lời tiên đoán của một lão ông với vua cha, khi nàng vừa chào đời, rằng nàng sẽ phải chịu nhiều bất hạnh.

  Vua cha vì sợ, và thương con, nên đành đem nàng đi cất giấu nơi đèo heo khuất gió để tránh khỏi hung tà. Thế nhưng tiếng đồn xa gần về sắc đẹp của Cẩm chướng cũng lan nhanh, nhất là những buổi chiều khi giọng hát của nàng lan rộng khắp núi đồi, hoà vào hợp âm của những chú chim non hót véo von xung quanh, và những cơn gió reo bên ngoài…Bao nhiêu người đánh tiếng hỏi vợ, nhưng vua cha một mực từ chối, thâm tâm vẫn để ý kiếm tìm một phò mã xứng danh…

  Một ngày kia, Cẩm chướng lâm bạo bệnh. Thầy thuốc hết sức chữa nhưng đành cúi đầu chịu thua. Bỗng đâu vị lão phu ngày nọ đòi diện kiến nhà vua, và phán rằng bệnh của nàng chỉ có thể chữa được bằng cánh lá của một loài hoa trắng, mọc cheo leo trên đỉnh núi, giữa hai vực thẳm và một ngọn thác….Vua phải tìm cho bằng được cánh hoa đó để cứu con, nên truyền lệnh hễ ai kiếm được đóa hoa đó, sẽ lấy được nàng, và sẽ được truyền ngôi cho. Bao nhiêu chàng trai đua nhau vào rừng tìm kiếm, nhưng đều thất vọng, trong khi đó sức khoẻ của Cẩm chướng tắt dần…

  Trong lúc mọi người thất vọng, một hôm, người tiều phu trẻ, dáng nghèo nàn, xuống ngựa đem dâng vua cha bông hoa màu trắng…Từng cánh hoa phục hồi sức khỏe của nàng. Đôi mắt từ từ mở ra, lần đầu tiên để người ân nhân nhìn thấy bóng hình của hai đóa hoa thấp thoáng trong ánh mắt đó…

  Lễ cưới được cử hành chưa được bao lâu, thì tai biến xảy đến cho đất nưóc. Tuân lệnh vua cha, chàng phò mã trẻ cầm quân, tạm chia tay với vợ, ra xa trường dẹp giặc ngoại xâm. Họ hẹn nhau ngày đoàn tụ, và chiều chiều nhờ gió hát gửi theo hướng đến người kia, như một lời trò chuyện… Những lá thư viết trên những cánh chim làm tin, đều đặn bay đi về…

  Một hôm nàng bặt tin chồng, tiếng hát của nàng dường như loãng vào khoảng không, chỉ còn tiếng vọng lại từ gió núi. Cẩm chướng chờ mãi tin chồng, nhưng những cánh chim bay đi, rồi lại trở về không…..Đoán điềm chẳng lành đã xảy ra, chiều chiều nàng ra nơi thác núi, tiếp tục chờ tin. Cho đến một buổi chiều, chim bay về đem tin chẳng lành…Bật khóc, và tuyệt vọng, Cẩm chướng tung mình theo giòng thác, mất tích giữa giòng nước ồ ạt…..

  Từ chỗ chân nàng đứng, theo những giọt nước mắt rơi xuống, người ta về sau tìm thấy một loài hoa mới, với dáng dấp y hệt như đóa hoa trắng của anh tiều phu trẻ cứu người, chỉ khác màu đỏ thắm. Đóa hoa nở cạnh giòng thác, êm đềm, và dịu dàng, nhưng vẫn kiêu sa và vững vàng giữa trời gió cao nguyên và khí trời khắc nghiệt của cao nguyên.

  Lạ hơn nữa, trong những ngày u uất nhất, người lữ khách vô tình soi bóng trên giòng nước, sẽ thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh, và bóng hình y hệt đôi mắt nàng công chúa. Từ đó hoa mang tên Cẩm chướng, để tưởng nhớ hoài đến nàng công chúa chung thuỷ chờ chồng…..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Ý Nghĩa Của Hoa Cẩm Chướng
 • Tên Phạm Huyền Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Bài 20. Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp Kết Thúc (1953
 • Tên Con Nguyễn Thị Minh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Thị Hương Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Cẩm Có Ý Nghĩa Gì? Gợi Ý Đặt Tên Đệm Cho Tên Cẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Lại Hồng Hoa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Hồng Hoa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Hồng Hoa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Đặt Tên Cho Con Đào Huệ Hồng 57,5/100 Điểm Trung Bình
 • Đặt Tên Cho Con Trần Huệ Hồng 75/100 Điểm Tốt
 • Theo nghĩa Hán- Việt, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Cẩm là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh. Vì vậy, cha mẹ đặt tên Cẩm cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Anh Cẩm là gì

  Anh là tài năng. Anh Cẩm là gấm lụa tốt đẹp, chỉ con người có cốt cách đạo đức

  Xem ý nghĩa tên Ánh Cẩm là gì

  Tên Ánh theo nghĩa Hán Việt, gắn liền với những tia sáng do một vật phát ra hoặc phản chiếu lại, ánh sáng phản chiếu lóng lánh, soi rọi. Theo nghĩa Hán Việt, “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Ánh Cẩm” là tên dành cho các bé gái với ngụ ý chỉ sự thông minh, khai sáng, khả năng tinh vi, tường tận vấn đề của con.

  Xem ý nghĩa tên Bích Cẩm là gì

  Chữ “Bích” theo nghĩa Hán Việt, là là từ dùng để chỉ một loài quý thạch có tự lâu đời, đặc tính càng mài dũa sẽ càng bóng loáng như gương. “Cẩm” với ý nghĩa mang vẻ đẹp đa sắc màu và tinh tế. Vì vậy tên “Bích Cẩm” dùng để chỉ con người với mong muốn một dung mạo xinh đẹp, sáng ngời, một phẩm chất cao quý, thanh tao, là người tài càng mài dũa, càng rèn luyện sẽ càng tỏa sáng.

  Xem ý nghĩa tên Đăng Cẩm là gì

  “Đăng” trong tiếng Hán – Việt có nghĩa là ngọn đèn. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Đăng Cẩm” là sự kết hợp độc đáo tạo ra tên con mang ý nghĩa là sự soi sáng & tinh anh, bên cạnh vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế

  Xem ý nghĩa tên Diệu Cẩm là gì

  “Diệu” theo nghĩa Hán – Việt có nghĩa là đẹp, là tuyệt diệu, ý chỉ những điều tuyệt vời được tạo nên bởi sự khéo léo, kì diệu. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Diệu Cẩm” mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút, tinh tế nên thường phù hợp để đặt tên cho các bé gái.

  Xem ý nghĩa tên Dương Cẩm là gì

  Dương có nghĩa là ánh sáng mặt trời, là biểu tượng cho sự ấm áp, vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh và toả sáng như những tia nắng mặt trời. Bên cạnh đó, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Đặt tên “Dương Cẩm” cho con, bố mẹ mong muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Giang Cẩm là gì

  “Giang” là dòng sông, thường chỉ những điều cao cả, lớn lao. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Dùng tên “Giang Cẩm” đặt cho con vì thường thích những hình ảnh con sông vừa êm đềm, vừa mạnh mẽ, như cuộc đời con người có lúc thăng có lúc trầm, đa dạng và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Giao Cẩm là gì

  “Giao” tên của loài cỏ giao, có tiếng tăm vững bền, gắn bó. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Giao Cẩm” là sự kết hợp độc đáo, tạo ra tên gọi lạ tai mà nhiều ý nghĩa, thường dùng đặt cho bé gái với mong muốn của bố mẹ con sẽ như nhành cỏ giao, đa sắc màu và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Hoàng Cẩm là gì

  “Hoàng” thường để chỉ những người vĩ đại, có cốt cách vương giả, với mong muốn tương lai phú quý, sang giàu. Cẩm là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa là mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh. “Hoàng Cẩm” đặt cho con với mong muốn con được mọi người yêu thương, quý trọng.

  Xem ý nghĩa tên Hồng Cẩm là gì

  Theo nghĩa gốc Hán, “Hồng” là ý chỉ màu đỏ, mà màu đỏ vốn thể hiện cho niềm vui, sự may mắn, cát tường. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Theo thói quen đặt tên của người Việt, tên Hồng Cẩm thường được đặt cho con gái, thể hiện rõ nét loài hoa xinh đẹp, luôn ngời sắc hương. Vì vậy, tên Hồng Cẩm luôn gợi sự tươi vui, xinh đẹp, là hình ảnh giàu sức sống.

  Xem ý nghĩa tên Hương Cẩm là gì

  “Hương” có nghĩa là mùi thơm. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Hương Cẩm” là cái tên ngọt ngào, nhẹ nhàng thường dùng cho bé gái với ý nghĩa con như làn hương êm đềm, tinh tế mang đến cho cuộc đời sự bình an, thư thái, tạo cảm giác dễ chịu, được mọi người yêu mến.

  Xem ý nghĩa tên Huyền Cẩm là gì

  Theo tiếng Hán – Việt, “Huyền” có nhiều nghĩa như dây đàn, dây cung, màu đen, dùng để chỉ người có nét đẹp mê hoặc, lạ lẫm, kỳ ảo nhưng thu hút. Bên cạnh đó, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Huyền Cẩm” là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa là mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh nhưng bí ẩn. Vì vậy, đặt tên này cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Khánh Cẩm là gì

  Theo tiếng Hán – Việt, “Khánh” được dùng để chỉ những sự việc vui mừng, mang cảm giác hân hoan. Bên cạnh đó, “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Khánh Cẩm” thường để chỉ những người mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế, đức hạnh, tốt đẹp, mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ cho những người xung quanh.

  Xem ý nghĩa tên Kim Cẩm là gì

  “Kim” theo tiếng Hán – Việt, có nghĩa là tiền, là vàng. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Kim Cẩm” thường được cha mẹ đặt với hàm ý mong muốn cuộc sống sung túc, phú quý vững bền, kiên cố dành cho con cái. Ngoài ra “Kim Cẩm” còn thể hiện sự quý trọng, trân quý của mọi người dành cho con.

  Xem ý nghĩa tên Lam Cẩm là gì

  “Lam” là tên gọi của một loại ngọc, có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, còn “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Lam Cẩm” dùng để chỉ người có dung mạo xinh đẹp, quý phái cùng những phẩm chất cao sang của bậc vua chúa, sẽ mang lại may mắn, điềm lành cho những người thân yêu.

  Xem ý nghĩa tên Lệ Cẩm là gì

  Theo tiếng Hán – Việt, “Lệ” có nghĩa ước lệ là xinh đẹp, mỹ miều. “Cẩm” có nghĩa là lấp lánh, rực rỡ. Tên “Lệ Cẩm” thường để chỉ dung mạo xinh đẹp của người con gái, người mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Minh Cẩm là gì

  “Minh” bên cạnh nghĩa là ánh sáng, sự thông minh, tài trí được ưa dùng khi đặt tên, còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm, hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra (bình minh), thể hiện sự khởi tạo những điều tốt đẹp. Cẩm là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa là mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh. Vì vậy, đặt tên “Minh Cẩm” cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Mỹ Cẩm là gì

  Mỹ trong tiếng Hán Việt có nghĩa là xinh đẹp, tốt lành, để chỉ về người con gái có dung mạo xinh đẹp như hoa. Bên cạnh đó, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Mỹ Cẩm” mang ý nghĩa mong con lớn lên xinh đẹp, tâm tính tốt lành.

  Xem ý nghĩa tên Ngọc Cẩm là gì

  “Ngọc” theo tiếng Hán Việt là viên ngọc, loại đá quý có nhiều màu sắc rực rỡ, sáng, trong lấp lánh, thường dùng làm đồ trang sức hay trang trí. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Ngọc Cẩm” thể hiện người có dung mạo xinh đẹp, tỏa sáng như hòn ngọc quý, mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Nguyên Cẩm là gì

  Nguyên Cẩm là một cái tên đẹp để đặt cho con gái với ý nghĩa con là người mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế, hiền hòa, giàu đức hạnh & tâm hồn trong sáng, nguyên vẹn, tròn đầy.

  Xem ý nghĩa tên Phi Cẩm là gì

  Chữ “Phi” theo nghĩa Hán – Việt có nghĩa là nhanh như bay – di chuyển với tốc độ cao. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Phi Cẩm” dùng để chỉ người nhanh nhẹn trong suy nghĩ, tính cách cũng như hành động. Vẻ ngoài thanh tú, tính khí ôn hòa. Tên “Phi Cẩm” là điều mà cha mẹ mong muốn con mình sẽ thông minh, nhanh nhẹn, làm được nhiều điều phi thường và vươn tới những tầm cao rạng rỡ.

  Xem ý nghĩa tên Phương Cẩm là gì

  Chữ “Phương” theo nghĩa Hán – Việt có mang nghĩa là hương thơm. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Đây là tên thường dùng cho bé gái, ý chỉ người sáng suốt, trí tuệ. Tên “Phương Cẩm” là mong muốn của cha mẹ muốn con mình luôn làm những điều tốt, điều lành, làm cha mẹ yên lòng.

  Xem ý nghĩa tên Phượng Cẩm là gì

  Theo nghĩa Hán – Việt, “Phượng” là tên gọi tắt của loài chim “Phượng Hoàng”, tượng trưng cho sự bất diệt, sự sống vĩnh cửu. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Phượng Cẩm” là cái tên được đặt với mong muốn con sẽ xinh đẹp rạng ngời, khỏe mạnh, có sức sống mãnh liệt

  Xem ý nghĩa tên Quỳnh Cẩm là gì

  “Quỳnh” là tên một loài hoa ngát hương thơm lừng. Theo truyền thuyết, “Quỳnh” còn là biểu tượng cho tấm lòng thơm thảo, nhân từ. Bên cạnh đó, theo nghĩa Hán Việt, “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Vì vậy, đặt tên “Quỳnh Cẩm” cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Sơn Cẩm là gì

  Theo nghĩa Hán Việt, “Sơn” là núi, tính chất của núi là luôn vững chãi, hùng dũng và trầm tĩnh. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Vì vậy tên “Sơn Cẩm” là sự kết hợp gợi cảm giác con như ngọn núi oai nghi, bản lĩnh, có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn, bên cạnh đó còn mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Thái Cẩm là gì

  “Thái” theo nghĩa Hán – Việt có nghĩa là thông thái, thuận lợi, chỉ sự yên vui, bình yên, thư thái. “Cẩm” có nghĩa là vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế. Đặt con tên “Thái Cẩm” là mong con có cuộc sống bình yên, vui vẻ, tâm hồn lạc quan, vui tươi, hồn nhiên.

  Xem ý nghĩa tên Thanh Cẩm là gì

  Theo nghĩa Hán – Việt, “Thanh” có nghĩa là màu xanh, tuổi trẻ, còn là sự thanh cao, trong sạch, thanh bạch. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Người tên “Thanh Cẩm” thường có khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng và cao quý, mang vẻ đẹp đa sắc màu và tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Thiên Cẩm là gì

  Theo nghĩa Hán Việt, “Thiên” có nghĩa là trời, thể hiện sự rộng lớn, bao la. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tựa như bầu trời bao la, người tên “Thiên Cẩm” thường đĩnh đạc, luôn mạnh mẽ, có cái nhìn bao quát, tầm nhìn rộng lớn và mang vẻ đẹp đa màu sắc, tinh tế.

  Xem ý nghĩa tên Thu Cẩm là gì

  Theo nghĩa Tiếng Việt, “Thu” là mùa thu, là mùa chuyển tiếp từ hạ sang đông, thời tiết dịu mát dần. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Thu Cẩm” là mong cho con sẽ trong sáng, xinh đẹp, đa sắc màu như khí trời mùa thu, đồng thời con sẽ luôn nhận được nhiều sự yêu thương và may mắn.

  Xem ý nghĩa tên Thục Cẩm là gì

  Theo nghĩa gốc Hán, “Thục” có nghĩa là thành thạo, thuần thục, nói về những thứ đã quen thuộc, nói về sự tinh tường, tỉ mỉ. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Thục Cẩm” là tên gọi khá giản dị được đặt cho các bé gái nhằm mong ước con có được tính kiên cường, chăm chỉ, tinh tế, làm gì cũng chú tâm hoàn thành tốt.

  Xem ý nghĩa tên Thùy Cẩm là gì

  Theo từ điển Tiếng Việt, “Thùy” có nghĩa là thùy mị, nết na, đằm thắm. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Thùy Cẩm” là tên thường được đặt cho bé gái với mong muốn con luôn xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, cuộc đời con cũng nhẹ nhàng như tính cách của con vậy.

  Xem ý nghĩa tên Tú Cẩm là gì

  Tú trong nghĩa Hán – Việt, là ngôi sao, vì tinh tú lấp lánh chiếu sáng trên cao. Còn “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Dùng tên “Tú Cẩm” cho con, bố mẹ ngầm ý hi vọng con là dung mạo xinh đẹp, đáng yêu.

  Xem ý nghĩa tên Xuân Cẩm là gì

  Xuân viết đầy đủ là mùa xuân: là mùa của cây cối đâm chồi, nảy lộc, sinh sôi phát triển. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Xuân Cẩm” là tên thường dành cho các bé gái với hi vọng con như mùa xuân rạng ngời, mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Bài viết ý nghĩa tên Cẩm, đặt tên Cẩm cho con thuộc chuyên mục xem ý nghĩa tên . Bài viết được cung cấp bởi http://lysophuongdong.vn

  Incoming search terms:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Nghĩa Cẩm Hồng 65/100 Điểm Tốt
 • Đặt Tên Cho Con Hồng Anh 60/100 Điểm Tốt
 • Tên Nguyễn Hồng Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lý Hồng Như Ý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tên Hồng Là Gì? Bộ Tên Đệm Cho Tên Hồng Hay Nhất
 • Têm Cẩm Có Ý Nghĩa Gì, Tên Đệm Nào Đẹp Ghép Với Tên Cẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Hoàng Hồng Hoa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Hồng Hoa Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Chia Sẻ Những Mẫu Chữ Ký Tên Nga Đẹp Nhất Theo Phong Thủy
 • Tên Hoàng Hồng Trà Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Hồng Trà: 5 Điều Bạn Cần Biết Về Hồng Trà (Trà Đen)
 • Ý nghĩa của tên Cẩm trong tiếng Việt

  Trong tiếng Việt, tên Cẩm thể hiện:

  + Cẩm có ý nghĩa mỹ lệ. Sự hào nhoáng, đẹp đến mức sang trọng, gây tác động, chú ý mạnh mẽ. Là vẻ đẹp hoàn mỹ, ai cũng muốn đạt được.

  + Cẩm có ý nghĩa khôn khéo. Tài giỏi, khéo léo thể hiện qua cử chỉ, lời nói và hành động. Khôn ngoan và sáng suốt, đưa ra những quyết định đúng đắn trong mọi trường hợp.

  + Cẩm có ý nghĩa phong phú. Nhiều, đa dạng. Ý chỉ sự dồi dào, đầy đủ, có tính sáng tạo, thông minh. Đưa ra cách giải quyết vấn đề theo nhiều hướng khác nhau, nhằm đem lại kết quả tốt nhất.

  Ý nghĩa của tên Cẩm trong Hán Việt

  Cẩm (錦) là gấm. ① Gấm: 錦衣夜行 Áo gấm đi đêm; ② Rực rỡ và đẹp đẽ: 錦藻 Lời văn mĩ lệ (đẹp đẽ); ③ Lộng lẫy.

  Tên đệm đẹp ghép với tên Cẩm

  Anh Cẩm

  Anh là tài năng. Anh Cẩm là gấm lụa tốt đẹp, chỉ con người có cốt cách đạo đức

  Ánh Cẩm

  Tên Ánh theo nghĩa Hán Việt, gắn liền với những tia sáng do một vật phát ra hoặc phản chiếu lại, ánh sáng phản chiếu lóng lánh, soi rọi. Theo nghĩa Hán Việt, “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Ánh Cẩm” là tên dành cho các bé gái với ngụ ý chỉ sự thông minh, khai sáng, khả năng tinh vi, tường tận vấn đề của con.

  Bích Cẩm

  Chữ “Bích” theo nghĩa Hán Việt, là là từ dùng để chỉ một loài quý thạch có tự lâu đời, đặc tính càng mài dũa sẽ càng bóng loáng như gương. “Cẩm” với ý nghĩa mang vẻ đẹp đa sắc màu và tinh tế. Vì vậy tên “Bích Cẩm” dùng để chỉ con người với mong muốn một dung mạo xinh đẹp, sáng ngời, một phẩm chất cao quý, thanh tao, là người tài càng mài dũa, càng rèn luyện sẽ càng tỏa sáng.

  Đăng Cẩm

  “Đăng” trong tiếng Hán – Việt có nghĩa là ngọn đèn. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Đăng Cẩm” là sự kết hợp độc đáo tạo ra tên con mang ý nghĩa là sự soi sáng & tinh anh, bên cạnh vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế

  Diệu Cẩm

  “Diệu” theo nghĩa Hán – Việt có nghĩa là đẹp, là tuyệt diệu, ý chỉ những điều tuyệt vời được tạo nên bởi sự khéo léo, kì diệu. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Diệu Cẩm” mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút, tinh tế nên thường phù hợp để đặt tên cho các bé gái.

  Dương Cẩm

  Dương có nghĩa là ánh sáng mặt trời, là biểu tượng cho sự ấm áp, vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh và toả sáng như những tia nắng mặt trời. Bên cạnh đó, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Đặt tên “Dương Cẩm” cho con, bố mẹ mong muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Giang Cẩm

  “Giang” là dòng sông, thường chỉ những điều cao cả, lớn lao. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Dùng tên “Giang Cẩm” đặt cho con vì thường thích những hình ảnh con sông vừa êm đềm, vừa mạnh mẽ, như cuộc đời con người có lúc thăng có lúc trầm, đa dạng và tinh tế.

  Giao Cẩm

  “Giao” tên của loài cỏ giao, có tiếng tăm vững bền, gắn bó. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Giao Cẩm” là sự kết hợp độc đáo, tạo ra tên gọi lạ tai mà nhiều ý nghĩa, thường dùng đặt cho bé gái với mong muốn của bố mẹ con sẽ như nhành cỏ giao, đa sắc màu và tinh tế.

  Hoàng Cẩm

  “Hoàng” thường để chỉ những người vĩ đại, có cốt cách vương giả, với mong muốn tương lai phú quý, sang giàu. Cẩm là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa là mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh. “Hoàng Cẩm” đặt cho con với mong muốn con được mọi người yêu thương, quý trọng.

  Hồng Cẩm

  Theo nghĩa gốc Hán, “Hồng” là ý chỉ màu đỏ, mà màu đỏ vốn thể hiện cho niềm vui, sự may mắn, cát tường. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Theo thói quen đặt tên của người Việt, tên Hồng Cẩm thường được đặt cho con gái, thể hiện rõ nét loài hoa xinh đẹp, luôn ngời sắc hương. Vì vậy, tên Hồng Cẩm luôn gợi sự tươi vui, xinh đẹp, là hình ảnh giàu sức sống.

  Hương Cẩm

  “Hương” có nghĩa là mùi thơm. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Hương Cẩm” là cái tên ngọt ngào, nhẹ nhàng thường dùng cho bé gái với ý nghĩa con như làn hương êm đềm, tinh tế mang đến cho cuộc đời sự bình an, thư thái, tạo cảm giác dễ chịu, được mọi người yêu mến.

  Huyền Cẩm

  Theo tiếng Hán – Việt, “Huyền” có nhiều nghĩa như dây đàn, dây cung, màu đen, dùng để chỉ người có nét đẹp mê hoặc, lạ lẫm, kỳ ảo nhưng thu hút. Bên cạnh đó, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Huyền Cẩm” là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa là mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh nhưng bí ẩn. Vì vậy, đặt tên này cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Khánh Cẩm

  Theo tiếng Hán – Việt, “Khánh” được dùng để chỉ những sự việc vui mừng, mang cảm giác hân hoan. Bên cạnh đó, “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Khánh Cẩm” thường để chỉ những người mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế, đức hạnh, tốt đẹp, mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ cho những người xung quanh.

  Kim Cẩm

  “Kim” theo tiếng Hán – Việt, có nghĩa là tiền, là vàng. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Kim Cẩm” thường được cha mẹ đặt với hàm ý mong muốn cuộc sống sung túc, phú quý vững bền, kiên cố dành cho con cái. Ngoài ra “Kim Cẩm” còn thể hiện sự quý trọng, trân quý của mọi người dành cho con.

  Lam Cẩm

  “Lam” là tên gọi của một loại ngọc, có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, còn “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Lam Cẩm” dùng để chỉ người có dung mạo xinh đẹp, quý phái cùng những phẩm chất cao sang của bậc vua chúa, sẽ mang lại may mắn, điềm lành cho những người thân yêu.

  Lệ Cẩm

  Theo tiếng Hán – Việt, “Lệ” có nghĩa ước lệ là xinh đẹp, mỹ miều. “Cẩm” có nghĩa là lấp lánh, rực rỡ. Tên “Lệ Cẩm” thường để chỉ dung mạo xinh đẹp của người con gái, người mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Minh Cẩm

  “Minh” bên cạnh nghĩa là ánh sáng, sự thông minh, tài trí được ưa dùng khi đặt tên, còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm, hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra (bình minh), thể hiện sự khởi tạo những điều tốt đẹp. Cẩm là tên dành cho các bé gái với ý nghĩa là mong con có một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh. Vì vậy, đặt tên “Minh Cẩm” cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Mỹ Cẩm

  Mỹ trong tiếng Hán Việt có nghĩa là xinh đẹp, tốt lành, để chỉ về người con gái có dung mạo xinh đẹp như hoa. Bên cạnh đó, Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Mỹ Cẩm” mang ý nghĩa mong con lớn lên xinh đẹp, tâm tính tốt lành.

  Ngọc Cẩm

  “Ngọc” theo tiếng Hán Việt là viên ngọc, loại đá quý có nhiều màu sắc rực rỡ, sáng, trong lấp lánh, thường dùng làm đồ trang sức hay trang trí. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Ngọc Cẩm” thể hiện người có dung mạo xinh đẹp, tỏa sáng như hòn ngọc quý, mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Nguyên Cẩm

  Nguyên Cẩm là một cái tên đẹp để đặt cho con gái với ý nghĩa con là người mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế, hiền hòa, giàu đức hạnh & tâm hồn trong sáng, nguyên vẹn, tròn đầy.

  Phi Cẩm

  Chữ “Phi” theo nghĩa Hán – Việt có nghĩa là nhanh như bay – di chuyển với tốc độ cao. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Phi Cẩm” dùng để chỉ người nhanh nhẹn trong suy nghĩ, tính cách cũng như hành động. Vẻ ngoài thanh tú, tính khí ôn hòa. Tên “Phi Cẩm” là điều mà cha mẹ mong muốn con mình sẽ thông minh, nhanh nhẹn, làm được nhiều điều phi thường và vươn tới những tầm cao rạng rỡ.

  Phương Cẩm

  Chữ “Phương” theo nghĩa Hán – Việt có mang nghĩa là hương thơm. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Đây là tên thường dùng cho bé gái, ý chỉ người sáng suốt, trí tuệ. Tên “Phương Cẩm” là mong muốn của cha mẹ muốn con mình luôn làm những điều tốt, điều lành, làm cha mẹ yên lòng.

  Phượng Cẩm

  Theo nghĩa Hán – Việt, “Phượng” là tên gọi tắt của loài chim “Phượng Hoàng”, tượng trưng cho sự bất diệt, sự sống vĩnh cửu. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Phượng Cẩm” là cái tên được đặt với mong muốn con sẽ xinh đẹp rạng ngời, khỏe mạnh, có sức sống mãnh liệt

  Quỳnh Cẩm

  “Quỳnh” là tên một loài hoa ngát hương thơm lừng. Theo truyền thuyết, “Quỳnh” còn là biểu tượng cho tấm lòng thơm thảo, nhân từ. Bên cạnh đó, theo nghĩa Hán Việt, “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Vì vậy, đặt tên “Quỳnh Cẩm” cho con với ý muốn con mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Sơn Cẩm

  Theo nghĩa Hán Việt, “Sơn” là núi, tính chất của núi là luôn vững chãi, hùng dũng và trầm tĩnh. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Vì vậy tên “Sơn Cẩm” là sự kết hợp gợi cảm giác con như ngọn núi oai nghi, bản lĩnh, có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn, bên cạnh đó còn mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  Thái Cẩm

  “Thái” theo nghĩa Hán – Việt có nghĩa là thông thái, thuận lợi, chỉ sự yên vui, bình yên, thư thái. “Cẩm” có nghĩa là vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế. Đặt con tên “Thái Cẩm” là mong con có cuộc sống bình yên, vui vẻ, tâm hồn lạc quan, vui tươi, hồn nhiên.

  Thanh Cẩm

  Theo nghĩa Hán – Việt, “Thanh” có nghĩa là màu xanh, tuổi trẻ, còn là sự thanh cao, trong sạch, thanh bạch. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Người tên “Thanh Cẩm” thường có khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng và cao quý, mang vẻ đẹp đa sắc màu và tinh tế.

  Thiên Cẩm

  Theo nghĩa Hán Việt, “Thiên” có nghĩa là trời, thể hiện sự rộng lớn, bao la. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tựa như bầu trời bao la, người tên “Thiên Cẩm” thường đĩnh đạc, luôn mạnh mẽ, có cái nhìn bao quát, tầm nhìn rộng lớn và mang vẻ đẹp đa màu sắc, tinh tế.

  Thu Cẩm

  Theo nghĩa Tiếng Việt, “Thu” là mùa thu, là mùa chuyển tiếp từ hạ sang đông, thời tiết dịu mát dần. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Tên “Thu Cẩm” là mong cho con sẽ trong sáng, xinh đẹp, đa sắc màu như khí trời mùa thu, đồng thời con sẽ luôn nhận được nhiều sự yêu thương và may mắn.

  Thục Cẩm

  Theo nghĩa gốc Hán, “Thục” có nghĩa là thành thạo, thuần thục, nói về những thứ đã quen thuộc, nói về sự tinh tường, tỉ mỉ. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Thục Cẩm” là tên gọi khá giản dị được đặt cho các bé gái nhằm mong ước con có được tính kiên cường, chăm chỉ, tinh tế, làm gì cũng chú tâm hoàn thành tốt.

  Thùy Cẩm

  Theo từ điển Tiếng Việt, “Thùy” có nghĩa là thùy mị, nết na, đằm thắm. “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Thùy Cẩm” là tên thường được đặt cho bé gái với mong muốn con luôn xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, cuộc đời con cũng nhẹ nhàng như tính cách của con vậy.

  Tú Cẩm

  Tú trong nghĩa Hán – Việt, là ngôi sao, vì tinh tú lấp lánh chiếu sáng trên cao. Còn “Cẩm” có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Dùng tên “Tú Cẩm” cho con, bố mẹ ngầm ý hi vọng con là dung mạo xinh đẹp, đáng yêu.

  Xuân Cẩm

  Xuân viết đầy đủ là mùa xuân: là mùa của cây cối đâm chồi, nảy lộc, sinh sôi phát triển. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. “Xuân Cẩm” là tên thường dành cho các bé gái với hi vọng con như mùa xuân rạng ngời, mang vẻ đẹp đa màu sắc và tinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Phan Thị Cẩm Hồng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lý Cẩm Hồng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Phạm Hồng Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Hồng Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Hồng Mai Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Quảng Ninh Làm Việc Với Bgh Thcs Cẩm Bình Về Vụ Nữ Sinh Đánh Bạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Hoàng Như Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trương Như Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Như Bình Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Băng Tâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Băng Tâm Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Lãnh đạo Sở GD ĐT Quảng Ninh, lãnh đạo UBND thành phố Cẩm Phả làm việc khẩn với trường THCS Cẩm Bình.

  Việc hai học sinh lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Cẩm Bình đánh nhau xảy ra từ ngày 5/3/2019 xuất phát từ nguyên nhân trêu đùa rồi mang tên ông, bà, bố mẹ ra chửi, dẫn đến xô xát rồi bị một em học sinh khác cùng lớp quay clip.

  Điều đáng quan tâm là sự việc xảy ra hơn một tháng nhưng chỉ đến khi mới đây, một học sinh đưa clip lên mạng xã hội thì chính quyền và ngành giáo dục địa phương mới hay biết.

  Tại buổi làm việc, ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả cho biết: “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc và thông tin cụ thể cho báo chí. Với Ban Giám hiệu trường THCS Cẩm Bình chúng tôi yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và hiện tại chúng tôi đã đình chỉ công tác điều hành với hiệu trưởng và đình chỉ công tác giảng dạy với giáo viên chủ nhiệm 7A3”.

  Báo cáo của UBND thành phố Cẩm Phả.

  Trường THCS Cẩm Bình, nơi xảy ra sự việc.

  Bà Vũ Thị Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh thừa nhận đây là sự việc đáng buồn của ngành giáo dục Quảng Ninh: “Ngành sẽ phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và sẽ làm một cách quyết liệt hơn nữa. Ngành đã tổ chức các hội nghị trực tuyến tới 14 huyện, thị xã, thành phố và mời Giám đốc công an tỉnh, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo về quán triệt ở góc độ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh nhưng sự việc vẫn xảy ra nên chúng tôi rất là buồn. Và khi xảy ra vi phạm, khuyết điểm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và đúng quy định”./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Tại Công Ty Cổ Phần Giầy Cẩm Bình
 • Ý Nghĩa Và Nguồn Gốc Một Số Địa Danh Bắc, Trung, Nam
 • Tên Con Lê Đức Bình Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Đức Bình Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Trần Đức Bình Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Hoa Cẩm Tú Cầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Duy Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Hoàng Minh Đức Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Minh Đức Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Hoàng Đức Minh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đã Là Fan Của Nu’est Mà Không Biết Những Điều Sau Thì Phí Lắm!
 • /5 – 0 Bình chọn – 41 Lượt xem

  Hoa cẩm tú cầu tên tiếng Anh của hoa là Hydrangea

  Cẩm tú cầu là một trong những loài hoa phổ biến, hay xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tên gọi khác của hoa là hoa cẩm tú, thuộc họ Hydrangeaceae. Xuất xứ của hoa là từ Nhật Bản, sau này được nhân giống rộng rãi ở Việt Nam.

  Cẩm tú cầu cũng có mặt ở Bắc Mỹ cùng nhiều nước châu Á. Hoa cẩm tú cầu không có hương thơm nhưng lại có nhiều màu sắc ấn tượng khác nhau.

  Tên gốc của hoa: Cẩm tú cầu

  Tên khoa học của cẩm tú cầu là: Hydrangea macrophylla

  Tên tiếng Anh của hoa: Hydrangea

  Tên gọi khác của loài hoa này là: Dương Tú Cầu, hay Tử Dương, hoa Bát tiên

  2. Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu

  Cẩm tú cầu là một loài hoa mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, tình yêu,…Bên cạnh việc mang tới những điều tốt lành thì nó còn mang tới cả những điều không tích cực. Cụ thể là:

  Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu theo màu sắc

  Thông thường mỗi màu sắc mà cẩm tú cầu có đều sẽ tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau.

  Màu hồng: Thể hiện tình cảm chân thành, lãng mạn tới từ con tim. Và nó thường được yêu thích trong đám cưới.

  Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu xanh dương: Đại diện cho thái độ vô cảm, lạnh lùng, chối bỏ tình cảm. Hoa thường dùng để với mong muốn xin được tha thứ từ đối phương.

  Màu trắng: Đại diện cho sự thuần khiết, duyên dáng, kiêu ngạo,…

  Bạn có thể không biết rằng, trong thành phần của hoa cẩm tú cầu chứa rất nhiều canxi, kẽm, selen, magie… Bên cạnh đó, chúng còn có chứa chất oxy hóa, và có khả năng kháng viêm với tên gọi là phytochemical.

  Nên hoa cẩm tú cầu thường xuyên được sơ chế để tạo thành thuốc chữa một vài bệnh lý đơn giản. Bệnh đó là: đái tháo đường, vảy nến, viêm ruột, viêm khớp,..

  Cẩm tú cầu có vô số các ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống nên những giỏ hoa cẩm tú cũng khá thích hợp để dùng trong những dịp đặc biệt như chúc mừng, sinh nhật, cảm ơn, hoa cưới,..

  Nhiều quốc gia, còn dùng hoa cẩm tú cầu để chúc mừng 4 năm ngày cưới. Dùng đóa cẩm tú cầu xanh để tặng cho đối phương khi muốn nhận được sự tha thứ,…

  Bên cạnh đó, cẩm tú cầu còn được dùng kết hợp với hoa hồng, hoa baby, hoa lily,… để tạo ra một món quà cực kỳ ý nghĩa, ấn tượng với người tặng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Hoa Cẩm Tú Cầu Ý Nghĩa Hoa Tươi
 • Khám Phá Ý Nghĩa Của Hoa Cẩm Tú Cầu
 • Tên Con Phạm Minh Châu Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Minh Châu Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Phạm Ngọc Minh Châu Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100