Tên Con Trần Gia Lạc Có Ý Nghĩa Là Gì

--- Bài mới hơn ---

 • Tên Lại Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Lê Xuân Gia Nam Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Gia Quý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Vũ Gia Quý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tên Yến Là Gì Và Cách Chọn Tên Xung Quanh Chữ “yến”
 • Luận giải tên Trần Gia Lạc tốt hay xấu ?

  Về thiên cách tên Trần Gia Lạc

  Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

  Thiên cách tên Trần Gia Lạc là Trần, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Xét về địa cách tên Trần Gia Lạc

  Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

  Địa cách tên Trần Gia Lạc là Gia Lạc, tổng số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Luận về nhân cách tên Trần Gia Lạc

  Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

  Nhân cách tên Trần Gia Lạc là Trần Gia do đó có số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Vạn tượng canh tân là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Về ngoại cách tên Trần Gia Lạc

  Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

  Tên Trần Gia Lạc có ngoại cách là Lạc nên tổng số nét hán tự là 6 thuộc hành Âm Thổ. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Phú dụ bình an là quẻ CÁT. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Luận về tổng cách tên Trần Gia Lạc

  Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

  Do đó tổng cách tên Trần Gia Lạc có tổng số nét là 16 sẽ thuộc vào hành Dương Mộc. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Trạch tâm nhân hậu là quẻ CÁT. Đây là quẻ thủ lĩnh, ba đức tài, thọ, phúc đều đủ, tâm địa nhân hậu, có danh vọng, được quần chúng mến phục, thành tựu đại nghiệp. Hợp dùng cho cả nam nữ.

  Quan hệ giữa các cách tên Trần Gia Lạc

  Số lý họ tên Trần Gia Lạc của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Người này tính tình an tịnh, giàu lý trí , ôn hậu, hoà nhã. Có tinh thần kiên cường bất khuất. Bề ngoài chậm chạp mà bên trong ẩn chứa năng lực hoạt động rất lớn.Sự thành công trong cuộc đời thuộc mô hình tiệm tiến, nhưng vững chắc, lâu bền.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Mộc – Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Kim Mộc Thủy: Trong cuộc sống thường bị chèn ép, làm việc dễ thất bại, gặp nhiều khó khăn, thậm chí đoản mệnh hoặc mắc các bệnh nan y (hung).

  Kết quả đánh giá tên Trần Gia Lạc tốt hay xấu

  Như vậy bạn đã biêt tên Trần Gia Lạc bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Trần Gia Hòa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Gia Mẫn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Phạm Gia Mẫn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Gia Mẫn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Hoàng Quân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Gia Lạc Có Ý Nghĩa Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Tên Gọi Và Lịch Sử Gia Lai
 • Trao Đổi Thêm Về Tên Gọi “pleiku” (Gia Lai)
 • Tên Gọi Gia Lai Có Ý Nghĩa Gì?
 • Tên Nguyễn Gia Quý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tên Gọi Các Mẫu Xe Ford Hiện Nay 2022
 • Về thiên cách tên Nguyễn Gia Lạc

  Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

  Thiên cách tên Nguyễn Gia Lạc là Nguyễn, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Xét về địa cách tên Nguyễn Gia Lạc

  Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

  Địa cách tên Nguyễn Gia Lạc là Gia Lạc, tổng số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Luận về nhân cách tên Nguyễn Gia Lạc

  Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

  Nhân cách tên Nguyễn Gia Lạc là Nguyễn Gia do đó có số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Vạn tượng canh tân là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Về ngoại cách tên Nguyễn Gia Lạc

  Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

  Tên Nguyễn Gia Lạc có ngoại cách là Lạc nên tổng số nét hán tự là 6 thuộc hành Âm Thổ. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Phú dụ bình an là quẻ CÁT. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Luận về tổng cách tên Nguyễn Gia Lạc

  Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

  Do đó tổng cách tên Nguyễn Gia Lạc có tổng số nét là 16 sẽ thuộc vào hành Dương Mộc. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Trạch tâm nhân hậu là quẻ CÁT. Đây là quẻ thủ lĩnh, ba đức tài, thọ, phúc đều đủ, tâm địa nhân hậu, có danh vọng, được quần chúng mến phục, thành tựu đại nghiệp. Hợp dùng cho cả nam nữ.

  Quan hệ giữa các cách tên Nguyễn Gia Lạc

  Số lý họ tên Nguyễn Gia Lạc của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Người này tính tình an tịnh, giàu lý trí , ôn hậu, hoà nhã. Có tinh thần kiên cường bất khuất. Bề ngoài chậm chạp mà bên trong ẩn chứa năng lực hoạt động rất lớn.Sự thành công trong cuộc đời thuộc mô hình tiệm tiến, nhưng vững chắc, lâu bền.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Mộc – Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Kim Mộc Thủy: Trong cuộc sống thường bị chèn ép, làm việc dễ thất bại, gặp nhiều khó khăn, thậm chí đoản mệnh hoặc mắc các bệnh nan y (hung).

  Kết quả đánh giá tên Nguyễn Gia Lạc tốt hay xấu

  Như vậy bạn đã biêt tên Nguyễn Gia Lạc bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Trần Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Phạm Gia Mẫn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Huỳnh Gia Mẫn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Đại Nam Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lại Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Lê Xuân Gia Nam Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Gia Quý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Vũ Gia Quý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tên Yến Là Gì Và Cách Chọn Tên Xung Quanh Chữ “yến”
 • Bài Báo Cáo Thương Hiệu Omo
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Lại Gia Lạc tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Lại có tổng số nét là 6 thuộc hành Âm Thổ. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Phú dụ bình an): Nhân tài đỉnh thịnh, gia vận hưng long, số này quá thịnh, thịnh quá thì sẽ suy, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Gia Lạc có tổng số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Lại Gia có số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Nhân cách thuộc vào quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Lạc có tổng số nét hán tự là 6 thuộc hành Âm Thổ. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ CÁT (Quẻ Phú dụ bình an): Nhân tài đỉnh thịnh, gia vận hưng long, số này quá thịnh, thịnh quá thì sẽ suy, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Tính thụ động, ưa tĩnh lặng, đơn độc, nhạy cảm, dễ bị kích động. Người sống thiên về cảm tính, có tham vọng lớn về tiền bạc, công danh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Âm ThổÂm Thủy – Âm Thủy” Quẻ này là quẻ : Thổ Thủy Thủy.

  Đánh giá tên Lại Gia Lạc bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Lại Gia Lạc. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Trần Gia Lạc Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Trần Gia Hòa Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Gia Mẫn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Phạm Gia Mẫn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Gia Mẫn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Gia Lạc Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Ý Nghĩa Tên Gọi Và Lịch Sử Gia Lai
 • Trao Đổi Thêm Về Tên Gọi “pleiku” (Gia Lai)
 • Tên Gọi Gia Lai Có Ý Nghĩa Gì?
 • Tên Nguyễn Gia Quý Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Trần Gia Lạc tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Trần có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Gia Lạc có tổng số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Trần Gia có số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Nhân cách thuộc vào quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Lạc có tổng số nét hán tự là 6 thuộc hành Âm Thổ. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ CÁT (Quẻ Phú dụ bình an): Nhân tài đỉnh thịnh, gia vận hưng long, số này quá thịnh, thịnh quá thì sẽ suy, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Trần Gia Lạc có tổng số nét là 16 thuộc hành Dương Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ CÁT (Quẻ Trạch tâm nhân hậu): Là quẻ thủ lĩnh, ba đức tài, thọ, phúc đều đủ, tâm địa nhân hậu, có danh vọng, được quần chúng mến phục, thành tựu đại nghiệp. Hợp dùng cho cả nam nữ.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Người này tính tình an tịnh, giàu lý trí , ôn hậu, hoà nhã. Có tinh thần kiên cường bất khuất. Bề ngoài chậm chạp mà bên trong ẩn chứa năng lực hoạt động rất lớn.Sự thành công trong cuộc đời thuộc mô hình tiệm tiến, nhưng vững chắc, lâu bền.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Mộc – Âm Thủy” Quẻ này là quẻ : Kim Mộc Thủy.

  Đánh giá tên Trần Gia Lạc bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Trần Gia Lạc. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nguyễn Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Phạm Gia Mẫn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Huỳnh Gia Mẫn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Đại Nam Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lý Đại Nam Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Trần Gia Lạc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Gia Lạc Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Ý Nghĩa Tên Gọi Và Lịch Sử Gia Lai
 • Trao Đổi Thêm Về Tên Gọi “pleiku” (Gia Lai)
 • Tên Gọi Gia Lai Có Ý Nghĩa Gì?
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Nguyễn Gia Lạc tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Nguyễn có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Gia Lạc có tổng số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Nguyễn Gia có số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Nhân cách thuộc vào quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Lạc có tổng số nét hán tự là 6 thuộc hành Âm Thổ. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ CÁT (Quẻ Phú dụ bình an): Nhân tài đỉnh thịnh, gia vận hưng long, số này quá thịnh, thịnh quá thì sẽ suy, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Nguyễn Gia Lạc có tổng số nét là 16 thuộc hành Dương Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ CÁT (Quẻ Trạch tâm nhân hậu): Là quẻ thủ lĩnh, ba đức tài, thọ, phúc đều đủ, tâm địa nhân hậu, có danh vọng, được quần chúng mến phục, thành tựu đại nghiệp. Hợp dùng cho cả nam nữ.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Người này tính tình an tịnh, giàu lý trí , ôn hậu, hoà nhã. Có tinh thần kiên cường bất khuất. Bề ngoài chậm chạp mà bên trong ẩn chứa năng lực hoạt động rất lớn.Sự thành công trong cuộc đời thuộc mô hình tiệm tiến, nhưng vững chắc, lâu bền.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Mộc – Âm Thủy” Quẻ này là quẻ : Kim Mộc Thủy.

  Đánh giá tên Nguyễn Gia Lạc bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Nguyễn Gia Lạc. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Phạm Gia Mẫn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Huỳnh Gia Mẫn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Đại Nam Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lý Đại Nam Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Nửa Thế Kỷ “khúc Thụy Du”: Thụy Bây Giờ Về Đâu?
 • Sự Hình Thành Câu Lạc Bộ Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Nguyễn Thị Minh Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Phương Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Thị Trà My Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Thị Trà My Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Facebook Hay Ngắn Gọn, Tên Nick Facebook Buồn, Hài Hước, Tâm Trạng
 • Xuất xứ ban đầu của CLB Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng đá Gia Lai – Kon Tum, ra đời từ năm 1976. Mặc nhiên là một đội bóng chưa chuyên nghiệp. Đội bóng cũng đã từng có lần đoạt chức vô địch giải A2 (giống với hạng 1 hiện nay), khu vực 5 (bao gồm các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên). Đến 1991, tỉnh Gia Lai – Kon Tum bắt buộc phải giải tán.

  Trải qua 9 năm, đội Hoàng Anh Gia Lai được tổ chức với quy mô của một đơn vị chuyên nghiệp. Với danh hiệu thi đấu ở mức bình thường ở giải hạng 1 và không mấy tiếng tăm trên “bản đồ” bóng đá Việt Nam. Nhưng vào năm 2001, đội bóng đã thay đổi sang mô hình bán chuyên nghiệp, dưới sự chỉ huy của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

  Trước ngày thi đấu năm 2002, chủ tịch đội Hoàng Anh Gia Lai là ông Đoàn Nguyên Đức. Đã tạo nên tiếng vang lớn bằng bản kí kết với tiền đạo đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan – Kiatisuk Senamuang. Ông là danh thủ số 1 Đông Nam Á vào thời điểm bấy giờ. Trên tiêu đề của một số tờ báo Thái Lan, họ đã cho chạy những dòng tít lớn “Hoàng Anh là ai? Gia Lai ở đâu” đầy nhạo báng.

  Nói về logo Hoàng Anh Gia Lai thì có thể thấy sự thuần việt ở trong đấy. Trên logo là 2 ngôi sao sáng màu đỏ 2 bên. Phía dưới là ánh mặt trời đang hiện lên trên đỉnh núi tức ý nghĩa là muốn vươn lên bằng mọi cách.

  Một số thành tích mà câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đạt được

  • ASEAN Club Championship: Hạng Ba: 2005
  • V-League: Vô địch: 2003, 2004. Hạng Ba: 2007
  • Cúp quốc gia Việt Nam: Á quân: 2010. Đồng hạng ba: 2014
  • Siêu cúp bóng đá Việt Nam: Vô địch: 2003, 2004
  • Giải hạng nhất: Hạng Ba: 2001-2002. Cấp độ đội trẻ Quốc gia. Vô Địch: U15

  Các HLV câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh là ai? Câu trả lời sẽ có trong bài viết này.

  Hợp tác bóng đá của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

  Năm 2007, Thể thao Gia Lai được thành lập với cái tên HAGL-Arsenal-JMG. Được cho là sự kết hợp giữa công ty Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Arsenal nên có cái tên là câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai arsenal.

  HLV của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

  Từ năm 2005-2006: Arjhan Somgamsak đến từ Thái Lan

  Năm 2006: Kiatisuk Senamuang đến từ Thái Lan

  Từ năm 2006-2007: Chatchai Paholpat đến từ Thái Lan

  Từ năm 2007-2008: Anant Amornkiat đến từ Thái Lan

  Từ năm 2008-2009: Dusit Chalermsan đến từ Thái Lan

  Từ năm 2009-2010: Chatchai Paholpat đến từ Thái Lan

  Từ năm 2010-2011: Kiatisuk Senamuang đến từ Thái Lan

  Năm 2011: có hai vị HLV trưởng dẫn dắt đội bóng đó là Dusit Chalermsan đến từ Thái Lan và Huỳnh Văn Ảnh đến từ Việt Nam.

  Từ năm 2012 -2014: HLV trưởng Choi Yoon-Kyum đến từ Hàn Quốc

  Từ năm 2014 -2015: Guillaume Graechen đến từ Pháp

  Từ năm 2022-10/2017: Nguyễn Quốc Tuấn từ Việt Nam

  Từ tháng 10/2017- đến nay: Dương Minh Ninh từ Việt Nam

  Câu lạc bộ đã dẫn dắt và đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết. Chính vì lẽ đó mà Hoàng Anh Gia Lai là một trong những câu lạc bộ bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nhất tại Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Logo Hoàng Anh Gia Lai Fc
 • Hậu Vệ Việt Kiều Mới Toanh Vừa Khoác Áo Hoàng Anh Gia Lai Là Ai?
 • Tên Con Nguyễn Phương Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Ngọc Phương Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Hướng Dẫn Cha Mẹ Cách Đặt Tên Cho Con Trai, Gái Sinh Năm 2022 Hay & Nhiều Ý Nghĩa
 • Sự Thành Lập Nước Âu Lạc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Trần Ngân Giang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Ngân Giang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Minh Giang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Minh Giang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trần Hoài Giang Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Theo Đại Việt sử ký toàn thư, nước Âu Lạc tồn tại từ 257 đến 208 TCN. Nhưng sách này cũng ghi chép rằng cuộc kháng chiến chống Tần xảy ra năm 214 TCN và quận Tượng do nhà Tần lập là nước ta là quân Tần đã chiếm được nước Âu Lạc, nhưng sau đó lại chép tiếp cuộc kháng chiến chống Triệu của An Dương Vương từ năm 210 đến 208 TCN. Đây là sự nhầm lẫn và mẫu thuẫn trong chính sử của ta, điều mà các nhà sử học vẫn đang nghiên cứu để xác minh.

  Theo giả thuyết về cuộc kháng chiến, liên minh bộ lạc Tây Âu của Thục Phán đã có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với nước Văn Lang của Hùng Vương. Mối quan hệ vừa giao lưu, liên kết, vừa đấu tranh, xung đột giữa hai tộc người gần gũi nhau về dòng máu, về địa vực, về kinh tế, văn hóa như vậy là cơ sở và cũng là bước chuẩn bị cho sự hợp nhất hai tộc người Việt – Tây Âu để mở rộng và phát triển nước Văn Lang. Cuộc kháng chiến chống Tần càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu thế phát triển đó.

  Cuộc chiến đấu kéo dài 5 đến 6 năm đã thắt chặt quan hệ đoàn kết gắn bó vốn có người Tây Âu và người Lạc Việt. Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến càng củng cố và nâng cao uy tín của Thục Phán không những trong cộng đồng người Tây Âu mà cả trong người Lạc Việt.

  Tất cả tình hình diễn ra trước và trong cuộc kháng chiến chống Tần là những bước chuẩn bị cho sự thành lập nước Âu Lạc thay thế nước Văn Lang và chuyển ngôi vua từ Hùng Vương sang An Dương Vương Thục Phán.

  Trong cuộc kháng chiến, trên thực tế, cộng đồng cư dân Lạc Việt – Tây Âu đã thành hình. Nhưng việc Thục Phán thay thế Hùng Vương, tự xưng An Dương Vương và lập ra nước Âu Lạc có lẽ được thực hiện sau khi kháng chiến thành công. Đại Việt sử lược chép rằng : ” Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi mà lên thay” Một số thần tích và truyền thuyết dân gian lại cho rằng, sau nhiều cuộc xung đột, cuối cùng Hùng Vương, theo lời khuyên của con rể là Thanh Tản Viên, đã nhường ngôi cho Thục Phán.

  Tên nước Âu Lạc gồm hai thành tố Âu (Tây Âu, Âu Việt) và Lạc ( Lạc Việt), phản ánh sự liên kết hai nhóm người Lạc Việt và Tây Âu. Trong triều vua Thục vẫn có Lạc hầu và các địa phương vẫn do lạc tướng cai quản. Lãnh thổ nước Âu Lạc cũng được mở rộng trên cơ sở hai vùng lãnh thổ Văn Lang và Tây Âu. Sự thành lập nước Âu Lạc không phải là kết quả của một cuộc chiến tranh thôn tính, tiêu diệt, mà là một sự hợp nhất cư dân và đất đai của Lạc Việt và Tây Âu, của Hùng và Thục. Vì vậy, nước Âu Lạc là một bước phát triển mới, kế tục và cao hơn nước Văn Lang. Cũng vì vậy, không những người Tây Âu, mà cả người Lạc Việt và con cháu của họ đều coi An Dương Vương Thục Phán là một vị anh hùng có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

  Theo cuốn dư địa chí Cổ Loa, các nhà sử học cho rằng, Nước Âu Lạc chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, theo giả thuyết trên là khoảng gần 30 năm (khoảng 208 – 179 TCN). Do đó, thời gian tồn tại của nước Âu Lạc không tách ra thành một thời kỳ lịch sử riêng, mà được coi như một giai đoạn phát triển tiếp tục của nước Văn Lang và cũng nằm trong một thời đại chung: thời đại dựng nước đời Hùng Vương và An Dương Vương.

  Kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa thời Âu Lạc đều tiếp tục phát triển trên cơ sở những thành tựu đã đạt được của nước Văn Lang. Văn hóa Đông Sơn vẫn là cơ sở văn hóa chung của nước Văn Lang và nước Âu Lạc, nhưng có những bước phát triển mới về một số mặt. Đặc biệt do yêu cầu bức thiết của cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, trong thời Âu Lạc, kỹ thuật quân sự có những tiến bộ vượt bậc.

  Một cải tiến vũ khí quan trọng của thời kỳ này là việc sáng chế ra loại nỏ bắn một lần nhiều phát tên, thường gọi là nỏ liễu hay loại nỏ liên châu. Loại vũ khí mới lợi hại đó đã được thần thánh hóa thành “nỏ thần” (thần nỗ) trong truyền thuyết dân gian. Năm 1959, khảo cổ học đã phát hiện được ở Cầu Vực, phía nam thành Cổ Loa, cách thành ngoại vài trăm mét, một kho mũi tên đồng gốm hàng vạn chiếc. Đó là một loại mũi tên gồm đầu tên có ba cạnh và chuôi dài cắm vào tên. Rải rác nhiều nơi trong và ngoài thành cũng tìm thấy mũi tên có kiểu dáng khác nhau.

  Một công trình lao động lớn, một kiến trúc quân sự nổi tiếng thể hiện tập trung nhiều chỉ tiêu phát triển của nước Âu Lạc là thành Cổ Loa.

  Sau khi thành lập nước Âu Lạc, An Dương Vương đã chọn Cổ Loa làm kinh đô và xây dựng ở đó một tòa thành lớn. Đấy là thành Cổ Loa, kinh thành của nước Âu Lạc đời An Dương Vương.

  Cổ Loa nằm ở cùng đồng bằng giáp trung du của lưu vực sông Hồng, trên bờ bắc Hoàng Giang. Ngày nay, Hoàng Giang chỉ là một đoạn sông đã bị bồi lấp và đã được cải tạo thành một kênh thủy nông. Nhưng theo các tài liệu địa lý học lịch sử xưa kia, Hoàng Giang là một con sông lớn, nối liền sông Hồng với sông Cầu ở Quả Cảm – Thổ Hà. Trên bản đồ và thực địa, dấu vết của dòng sông cũ còn rõ nét với những đoạn gọi là sông Thiếp hay Ngũ Huyện Khê (sông chảy qua 5 huyện: Yên Lãng, Kim Anh, Đông Ngàn, Yên Phong, Tiên Du).

  Từ Cổ Loa, theo Hoàng Giang có thể ngược lên sông Hồng, rồi theo sông Hồng, sông Đà, sông Lô có thể lên tận miền núi rừng phía Bắc và tây bắc hay theo Hồng, sông Đáy có thể xuôi xuống vùng đồng bằng và ra biển. Từ Cổ Loa, theo Hoàng Giang cũng có thể xuôi xuống sông Cầu để qua sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên miền núi rừng đông bắc hay theo Lục Đầu Giang xuống sông Thái Bình, sông Kinh Thày tỏa rộng khắp vùng đồng bằng ven biển.

  Cổ Loa nằm giữa vùng đồng bằng, ở vị trí trung tâm của đất nước và đầu mối của các hệ thống giao thông đường thủy, dân cư đông đúc, kinh tế phát đạt. Việc dời đô về Cổ Loa, với vị trí địa lý, giao thông, kinh tế như vậy, chứng tỏ một yêu cầu phát triển mới của nước Âu Lạc. Thủ đô của nước Âu Lạc không thể ở vùng trung du như trước nữa, mà phải là một trung tâm về mọi mặt của đất nước.

  Cổ Loa có tên nôm là chạ Chủ. Truyền thuyết dân gian cho biết, khi xây dựng đô thành mới, An Dương Vương đã dời dân chạ Chủ xuống vùng đất bãi cuối sông Hoàng, khai phá đất hoang lập nên những xóm làng mới. Đó là làng Quậy gồm Quậy Cả, Quậy Rào, Quây Con thuộc xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội). Thành Cổ Loa được xây dựng trên một vùng đất đã được khai phá và có xóm làng cư trú từ lâu đời.

  Thành Cổ Loa là một chỉ tiêu phản ánh tập trung sự phát triển nhiều mặt của nước Âu Lạc đời An Dương Vương. Nó không những chứng tỏ tài năng lao động sáng tạo, những tiến bộ về kỹ thuật xây dựng, về kỹ thuật và nghệ thuật quân sự của người Việt cổ, mà còn biểu thị một bước phát triển mới của Nhà nước Âu Lạc, của quyền lực xã hội, của sự phân hóa xã hội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bước Đầu Tìm Hiểu Ý Nghĩa Các Địa Danh Ở Cà Mau
 • Ý Nghĩa Của Tên Gọi Dự Án “hội An Golden Sea”
 • Tìm Hiểu Xuất Xứ Tên Gọi Đà Lạt
 • Chút Tên Gọi Đà Lạt Là Gì?
 • Tên Vũ Ngọc Gia Hân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Các Tên Lạc Đẹp Và Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Phan Khả Nhiên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Đặng Khả Nhiên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Alexander: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, Đặc Trưng
 • Tên Sasha Có Nghĩa Là Gì Đối Với Một Cậu Bé. Ý Nghĩa Của Tên Alexander, Tính Cách Và Số Phận
 • Tên Con Lê Phan Bảo An Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên đẹp cho bé trai – Đặt tên cho con trai

  – Bấm chọn các chữ cái A B C… để xem các tên đẹp, tên hay theo từng vần tương ứng.

  – Chọn các tên khác cùng vần ở phần cuối bài viết.

  Các tên vần L khác cho bé trai:

  Đặt tên cho con có nhiều cách thức, từ đặt tên theo phong thủy, theo ngũ hành, Tứ trụ, nhưng tựu chung lại tên đặt vẫn phải có vần điệu và ý nghĩa, nên chứa thêm những tâm tưởng, ước vọng, niềm tin của cha mẹ và truyền thống của gia đình đối với con cái.

  Đặt tên cho con trai thường mang ngữ nghĩa nam tính, phẩm đức, có sắc thái mạnh mẽ, ý chí, có nhân, có nghĩa, có hiếu, có trung, có hoài bão và chí hướng. Tên con trai thường được được đặt dựa trên:

  • Phẩm đức nam giới về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, văn, tuệ như: Trí Dũng, Chiến Thắng, Quang Vinh, Kiến Quốc, Vĩ Hùng…
  • Tính phú quý, tốt đẹp: phúc lành (Hoàng Phúc, Đăng Phúc); an khang (Bảo Khang, Hữu Khang); cát lành (Quý Hiển, Phước Vinh)…
  • Truyền thống gia đình, tổ tiên: Chí Đức, Hữu Tài, Tiến Đạt, Duy Khoa, Trọng Kiên, Minh Triết
  • Kỳ vọng của cha mẹ với con cái như thành đạt, thông thái, bình an, hạnh phúc: Chí Đạt, Anh Tài, Minh Trí, Duy Nhất, Tùng Thọ…

  Đặt tên cho con gái thì cần mang nhiều nghĩa thiên nữ tính, nữ đức, có sắc thái thể hiện sự hiền dịu, đằm thắm, đoan trang và tinh khiết. Tên con gái thường được đặt dựa trên:

  • Phẩm đức nữ giới về tài, đức, thục, hiền, dịu dàng, đoan trang, mỹ hạnh: Thục Hiền, Uyển Trinh, Tố Anh, Diệu Huyền…
  • Tên loài hoa: hoa lan (Ngọc Lan, Phương Lan), hoa huệ (Thu Huệ, Tố Huệ), hoa cúc (Hương Cúc, Thảo Cúc)…
  • Tên loài chim: chim Quyên (Ngọc Quyên, Ánh Quyên), chim Yến (Hải Yến, Cẩm Yến)…
  • Tên màu sắc: màu hồng (Lệ Hồng, Diệu Hồng), màu xanh (Mai Thanh, Ngân Thanh)…
  • Sự vật hiện tượng đẹp đẽ: Phong Nguyệt, Minh Hằng, Ánh Linh, Hoàng Ngân…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Võ Bảo Nhiên Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Võ Yên Nhiên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Phan Yên Nhiên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Yến Trang Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Đinh Yến Trang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Nguồn Gốc Tên Gọi Âu Lạc

  --- Bài mới hơn ---

 • Nền Văn Minh Sông Hồng
 • Nhạc Chuông Trách Ai Vô Tình
 • Tiểu Sử Ca Sĩ Giáng Tiên
 • Tên Phạm Ngân Giang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Bùi Ngân Giang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Atabook.com – Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.

  Nước Văn Lang của các vua Hùng tồn tại đến cuối thế kỉ 3 Tr. CN thì bị quân Tần xâm lược. Năm 218 Tr. CN, Tần Thủy Hoàng đã phái 50 vạn quân chia làm năm đạo tiến vào xâm lược Bách Việt – địa bàn cư trú của người Việt ở nam Giang Tô, Chiết Giang. Cuộc chiến tranh xâm lược Bách Việt của nhà Tần kéo dài 10 năm (218 -208 Tr. CN). Lạc Việt và Tây Âu là hai nhóm phía nam của Bách Việt đã đứng lên chống lại cuộc xâm lược của nhà Tần kéo dài khoảng 6 năm, tính từ khoảng năm 214 Tr. CN đến năm 208 Tr. CN.

  Vốn là láng giềng gần gũi với nhau ( người Lạc Việt phân bố ở lưu vực Tây Giang, trong vùng Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam và một phần Vân Nam, Quý Châu; còn người Tây Âu cư trú ở một địa bàn gồm vùng nam Quảng Tây, Cao Bằng và có thể là cả vùng núi rừng phía bắc Bắc Bộ) nên giữa người Lạc Việt và người Tây Âu đã có sự đoàn kết chặt chẽ trong việc đấu tranh chống kẻ thù chung.

  Trong cuộc kháng chiến này, vai trò chỉ huy của Thục Phán – thủ lĩnh của liên minh bộ lạc Tây Âu được nâng lên rất cao, không những trong người Tây Âu mà cả trong người Lạc Việt. Vì vậy, sau khi cuộc kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn, Thục Phán đã chính thức thay Hùng Vương đứng đầu nhà nước. Chính sự liên kết của hai nhóm người Tây ÂuLạc Việt nên lần này nhà nước có tên là Âu Lạc.

  Nước Âu Lạc chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, khoảng gần 30 năm (khoảng 208 – 179 Tr. CN). Hơn nữa, tính chất chung của cả hai giai đoạn Hùng Vương và An Dương Vương cũng không có gì khác biệt lớn, do đó, thời gian tồn tại của nước Âu Lạc không tách rời ra thành một thời kì lịch sử riêng mà được coi như một giai đoạn phát triển tiếp tục của nước Văn Lang và cũng nằm trong một thời đại chung: thời sơ sử hay còn gọi là thời đại dựng nước đời Hùng Vương và An Dương Vương. Chú thích

  (1) Tức An Dương Vương, cha của nàng Mỵ Châu. Sau này, ông bị con rể là Trọng Thủy (con của Triệu Đà) lợi dụng sự nhẹ dạ của Mỵ Châu đánh tráo nỏ thần Kim Quy nên mất nước.

  (2) Số liệu trên là dựa theo Sử Ký Tư Mã Thiên (Trung Quốc). Còn theo các sử cũ của Việt Nam như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì thời gian Thục Phán làm vua kéo dài 50 năm, từ 257 TCN đến 208 TCN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vài Nét Về Lịch Sử Hình Thành Khu Đô Thị Hội An
 • Chợ Đêm Đà Lạt Có Gì Đặc Sắc Trong Tháng 1/2021? * Du Lịch Số
 • Ý Nghĩa Tên Gọi Đà Lạt
 • Tên Vũ Cát Gia Hân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Vũ Gia Hân Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần L (Tên: Lạc) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần L (Tên: Lài) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần L (Tên: Lam) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần L (Tên: Lan) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần L (Tên: Lang) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần L (Tên: Lành) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Danh sách tổng hợp đầy đủ nhất về ý nghĩa tên cho bé trai và bé gái hay nhất theo vần L (tên: LẠC)

  • An Lạc: An Lạc chỉ vào cảm giác an toàn vui vẻ, hàm nghĩa con người may mắn tốt đẹp
  • Băng Lạc: Băng là tuyết giá. Băng Lạc là niềm vui cứng rắn, chỉ người con gái quyết đoán mạnh mẽ, tính cách quật cường
  • Bích Lạc: Bích là toàn vẹn. Bích Lạc nghĩa là niềm vui toàn vẹn, chỉ con người hạnh phước may mắn
  • Gia Lạc: Gia là nhà, là gia đình, tổ ấm còn Lạc là niềm vui, yêu đời, trẻ trung. Gia Lạc mang ý nghĩa con là niềm vui, mang đến sự trẻ trung cho gia đình.
  • Hồng Lạc: Hồng Lạc là tên loài chim thủy tổ người Nam trong truyền thuyết, chỉ vào điềm cát tường may mắn trong đời
  • Khang Lạc: Khang là mạnh khỏe. Khang Lạc là người vui vẻ mạnh khỏe, may mắn hạnh phúc
  • Minh Lạc: Minh là sáng rõ, Minh Lạc là niềm vui rạng rỡ, chỉ con người vui vẻ hòa đồng trung thực
  • Mỹ Lạc: Mỹ là đẹp đẽ. Mỹ Lạc được hiểu là niềm vui tươi đẹp, chỉ vào hạnh phúc trọn vẹn
  • Nhân Lạc: Nhân Lạc nghĩa là con người sảng khoái vui vẻ, bình yên tốt lành
  • Nhiên Lạc: Nhiên là tự nhiên. Nhiên Lạc là niềm vui tự nhiên, chỉ vào người con gái thuần phác chân thành
  • Như Lạc: Như Lạc là niềm vui hẳn nhiên, như vốn có, thể hiện thái độ tích cực, may mắn
  • Thiên Lạc: Thiên là ngàn. Thiên Lạc là ngàn vạn niềm vui, thể hiện tình cảm cha mẹ khi có con ra đời
  • Uyển Lạc: Uyển là mềm mại uyển chuyển. Uyển Lạc chỉ vào con người hạnh phước dồi dào, mọi việc như ý.
  • Yên Lạc: Yên là ổn định an lành. Yên Lạc là niềm vui bình dị yên ổn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần K (Tên: Ký) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần K (Tên: Kính) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần K (Tên: Kim) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần K (Tên: Kiều) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Đặt Tên Cho Con Trai Và Con Gái Theo Vần K (Tên: Kiệt) Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhất
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100