Tên Con Nguyễn Thị Yến Có Ý Nghĩa Là Gì

--- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Tên Trong Tiếng Hàn
 • Bộ Bộ Kinh Tâm: Sau 9 Năm Vẫn Là Bộ Phim Cổ Trang Đáng Xem Của Trung Quốc
 • Tên Trần Thanh Tâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trần Thanh Tâm Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Trần Thị Thanh Tâm Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Về thiên cách tên Nguyễn Thị Yến

  Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

  Thiên cách tên Nguyễn Thị Yến là Nguyễn, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Xét về địa cách tên Nguyễn Thị Yến

  Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

  Địa cách tên Nguyễn Thị Yến là Thị Yến, tổng số nét là 13 thuộc hành Dương Hỏa. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Kỳ tài nghệ tinh là quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG. Đây là quẻ sung mãn quỷ tài, thành công nhờ trí tuệ và kỹ nghệ, tự cho là thông minh, dễ rước bất hạnh, thuộc kỳ mưu kỳ lược. Quẻ này sinh quái kiệt.

  Luận về nhân cách tên Nguyễn Thị Yến

  Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

  Nhân cách tên Nguyễn Thị Yến là Nguyễn Thị do đó có số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ sung mãn quỷ tài, thành công nhờ trí tuệ và kỹ nghệ, tự cho là thông minh, dễ rước bất hạnh, thuộc kỳ mưu kỳ lược. Quẻ này sinh quái kiệt.

  Về ngoại cách tên Nguyễn Thị Yến

  Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

  Tên Nguyễn Thị Yến có ngoại cách là Yến nên tổng số nét hán tự là 10 thuộc hành Âm Thủy. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ sung mãn quỷ tài, thành công nhờ trí tuệ và kỹ nghệ, tự cho là thông minh, dễ rước bất hạnh, thuộc kỳ mưu kỳ lược. Quẻ này sinh quái kiệt.

  Luận về tổng cách tên Nguyễn Thị Yến

  Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

  Do đó tổng cách tên Nguyễn Thị Yến có tổng số nét là 19 sẽ thuộc vào hành Âm Hỏa. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Tỏa bại bất lợi là quẻ HUNG. Đây là quẻ quẻ đoản mệnh, bất lợi cho gia vận, tuy có trí tuệ, nhưng thường hay gặp hiểm nguy, rơi vào bệnh yếu, bị tàn phế, cô độc và đoản mệnh. Số này có thể sinh ra quái kiệt, triệu phú hoặc dị nhân.

  Quan hệ giữa các cách tên Nguyễn Thị Yến

  Số lý họ tên Nguyễn Thị Yến của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Tính thụ động, ưa tĩnh lặng, đơn độc, nhạy cảm, dễ bị kích động. Người sống thiên về cảm tính, có tham vọng lớn về tiền bạc, công danh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimÂm Thủy – Dương Hỏa” Quẻ này là quẻ Kim Thủy Hỏa: Do được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp được thành công, nhưng khắc vợ, cuộc đời gặp nhiều biến động (hung).

  Kết quả đánh giá tên Nguyễn Thị Yến tốt hay xấu

  Như vậy bạn đã biêt tên Nguyễn Thị Yến bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nguyễn Thị Vân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Thị Thuỳ Vân Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Thị Vân Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Buổi Học Ngoại Khóa Bổ Ích Tại Siêu Thị Metro Các Bạn Lớp Mango Háo Hức Chuẩn Bị Tham Gia Buổi Ngoại Khóa
 • Tên Con Nguyễn Thị Huệ Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Yến Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Tuệ Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Mai Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Minh Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Hoàng Minh Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Về thiên cách tên Nguyễn Yến Nhi

  Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

  Thiên cách tên Nguyễn Yến Nhi là Nguyễn, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Xét về địa cách tên Nguyễn Yến Nhi

  Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

  Địa cách tên Nguyễn Yến Nhi là Yến Nhi, tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Vạn tượng canh tân là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Luận về nhân cách tên Nguyễn Yến Nhi

  Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

  Nhân cách tên Nguyễn Yến Nhi là Nguyễn Yến do đó có số nét là 15 thuộc hành Dương Thổ. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Từ tường hữu đức là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Về ngoại cách tên Nguyễn Yến Nhi

  Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

  Tên Nguyễn Yến Nhi có ngoại cách là Nhi nên tổng số nét hán tự là 3 thuộc hành Dương Hỏa. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Danh lợi song thu là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Luận về tổng cách tên Nguyễn Yến Nhi

  Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

  Do đó tổng cách tên Nguyễn Yến Nhi có tổng số nét là 17 sẽ thuộc vào hành Âm Mộc. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Cương kiện bất khuất là quẻ CÁT. Đây là quẻ quyền uy cương cường, ý chí kiên định, khuyết thiếu hàm dưỡng, thiếu lòng bao dung, trong cương có nhu, hóa nguy thành an. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

  Quan hệ giữa các cách tên Nguyễn Yến Nhi

  Số lý họ tên Nguyễn Yến Nhi của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Tính tình thiện lương, giản dị dễ gần, ôn hoà trầm lặng, luôn hiểu biết và thông cảm với người khác, trọng danh dự, chữ tín. Lòng trượng nghĩa khinh tài, song không bao giờ để lộ. Tính xấu là hay lãnh đạm với mọi sự.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Thổ – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Kim Thổ Mộc: Tuy vận số có thể thành công và sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi đạt được mục đích, nhưng dễ sinh bệnh dạ dày, gia đình bất hòa (nửa cát).

  Kết quả đánh giá tên Nguyễn Yến Nhi tốt hay xấu

  Như vậy bạn đã biêt tên Nguyễn Yến Nhi bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nguyễn Ngọc Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Gia Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Gia Nhi 80/100 Điểm Cực Tốt
 • Tên Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Bảo Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Cao Mai Vân Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Sửu Nhi Là Gì Và Tất Tần Tật Những Điều Liên Quan Đến Từ Này
 • Tên Phan Tâm Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Châu Anh Tài Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Phạm Anh Tài Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Nguyễn Yến Nhi tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Nguyễn có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Yến Nhi có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Nhi có tổng số nét hán tự là 3 thuộc hành Dương Hỏa. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Danh lợi song thu): Âm dương hòa hợp, cát tường phúc hậu, là số thiên-địa-nhân vạn vật hình thành. Có điềm phát đạt, tài lộc dồi dào, đại lợi con cháu, gia vận.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Nguyễn Yến Nhi có tổng số nét là 17 thuộc hành Âm Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ CÁT (Quẻ Cương kiện bất khuất): Quyền uy cương cường, ý chí kiên định, khuyết thiếu hàm dưỡng, thiếu lòng bao dung, trong cương có nhu, hóa nguy thành an. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Tính tình thiện lương, giản dị dễ gần, ôn hoà trầm lặng, luôn hiểu biết và thông cảm với người khác, trọng danh dự, chữ tín. Lòng trượng nghĩa khinh tài, song không bao giờ để lộ. Tính xấu là hay lãnh đạm với mọi sự.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Thổ – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ : Kim Thổ Mộc.

  Đánh giá tên Nguyễn Yến Nhi bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Nguyễn Yến Nhi. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nguyễn Linh Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Ngọc Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Đặt Tên Cho Con Lâm Nhi 35/100 Điểm Tạm Được
 • Tên Hồ Lâm Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Lâm Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Khóa Luận Tốt Nghiệp Nguyễn Thị Hải Yến

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Nguyễn Ngọc Thiên Hương Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Lê Nguyễn Nhật Phương Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Trọng Khôi Nguyên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Duy Khôi Nguyên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Duy Khôi Nguyên Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Published on

  1. 1. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếTRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠIKHOA HỆTHỐNG THÔNG TIN KINH TẾ~~~~~~~o0o~~~~~~~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ QUẢN LÝNHÂN SỰ ORANGEHRM TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI &DỊCH VỤ KỸ THUẬT TUẤN MINH.Giáo viên hƣớng dẫn:ĐẶNG MINH TUYỀNSinh viên thực hiện:NGUYỄN THỊ HẢI YẾNLớp: K45S2Mã SV: 08D190138HÀ NỘI – 2013
  2. 2. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếiSV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTPhần 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề cần nghiên cứu.1.2.Tổng quan vấn đề nghiên cứu.1.3. Mục tiêu đề tài.1.4. Đối tƣợng và phạm vi của đề tài.1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu, thực hiện đề tài.1.6. Kết cấu của khóa luận.Phần 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ QUẢN LÝ NHÂN SỰVÀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở CÔNG TY TNHHTM&DVKT TUẤN MINH2.1. Các khái niệm cơ bản, tổng quan về ứng dụng mã nguồn mở và giải pháp mãnguồn mở quản lý nhân sự ORANGEHRM2.1.1. Lý luận về hệ thống thông tin, phần mềm và quy trình triển khai2.1.2. Phần mềm quản trị nhân sự (HRM) và vị trí của HRM trong hệ thống thôngtin (HTTT) Quản lý của doanh nghiệp.2.1.3. Phần mềm mã nguồn mở, hiện trạng và xu hƣớng phát triển2.1.4. Giải pháp mã nguồn mở cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ – Hệ thống quảnlý nhân sự ORANGEHRMGiới thiệu ORANGEHRMORANGEHRM là gì?Các chức năng của ORANGEHRMMô hình triển khai ORANGEHRM và các tiêu chuẩn kỹ thuật.2.2. Thực trạng tình hình quản lý nhân sƣ tại Công ty TNHH TM&DVKT TuấnMinh.2.2.1. Giới thiệu Công Ty TNHH TM&DVKT Tuấn Minh
  3. 3. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếiiSV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D1901382.2.2. Đánh giá tình hình cơ sở hạ tầng HTTT tại Công ty TNHH TM&DVKT TuấnMinh2.2.3. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM&DVKTTuấn Minh2.2.4. Thực tế tình hình quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM&DVKT Tuấn Minh2.2.5. Vấn đề đặt ra cần nghiên cứuPhần 3: TRIỂN KHAI ORANGEHRM TẠI CÔNG TY TNHH TM&DVKT TUẤNMINH3.1. Khảo sát3.2. Kế hoạch triển khai sơ bộ3.3. Thực hiện3.4. Đề xuất và kiến nghịKẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC
  4. 4. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếiiiSV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138LỜI CẢM ƠNNền kinh tế – xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ, đặc biệt là lĩnh vực côngnghệthông tin, đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải có phương pháp quản lý con người một cách cókhoa học và hiệu quả tốt nhất. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng không thểthiếu đượclực lượng lao động và ở đây vấn đề quản trị nhân lực sẽ là nòng cốt quyếtđịnh sự thànhbại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tổ chức và quản trị nhân lựccần được các cấplãnh đạo quan tâm và phải có những phương pháp tối ưu mới đạt được hiệu quả cao trongcông việc.Xuất phát từ vai trò của một sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế kết hợpvớinhững kết quả thu được từ quá trình thực tập tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ kỹthuật (TM & DVKT) Tuấn Minh nên em đã chọn đềtài: “Triển khai phần mềm quản lýnhân sự mã nguồn mở ORANGEHRM tại công ty TNHH thƣơng mại & dịch vụ kỹthuật Tuấn Minh” làm đề tài của khóa luậntốt nghiệp.Em xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc, phòng Kỹ thuật,phòng Tổ chức hànhchính của công ty TNHH TM & DVKT Tuấn Minh… đã giúp em rất nhiều trong việcthuthập số liệu, nắm bắt một số thông tin qua việc phỏng vấn, phiếu điều tra, nhậnthứctình hình thực hiện đề tài phục vụ cho việc nghiên cứu.Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên Đặng Minh Tuyền, bộ môn Tin học, trườngđại họcThương Mại trong thời gian qua đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viếtvà hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.Với thời gian thực tập hạn chế, sự hiểu biết có hạn, khóa luận không thể tránhkhỏinhững thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo,các anh,chị trong công ty TNHH TM & DVKT Tuấn Minh, cùng vớinhững người quan tâm để nộidung khóa luận được hoàn thiện hơn, có thể giải quyếtmột cách tốt nhất các vấn đề nhằmhoàn thiện phần mềm quản lý nhân sự của công chúng tôi xin chân thành cảm ơn!Sinh viênNguyễn Thị Hải Yến
  5. 5. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếivSV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTCNTT Công nghệ thông tinHTTT Hệ thống thông tinTNHH Trách nhiệm hữu hạnTM & DVKT Thƣơng mại và dịch vụ kỹ thuậtDNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏHRM Human resource management: Quản lý nguồn nhân lựcCSDL Cơ sở dữ liệu
  6. 6. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếvSV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼHình 2.1: Mô hình phân cấp HTTTHình 2.2: Mô hình biểu diễn vị trí của HRM trong HTTTHình 2.3: Các phân hệ chức năng của OrangeHRMHình 2.4: Mô hình truy cập thông tin khi triển khai ORANGEHRMHình 2.5: Hệ thống thông tin về đối tƣợng nhân viên khi triển khai ORANGEHRMSơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công tySơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ máy quản lý của công tyBiểu đồ 2.1:Biểu đồ tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận của trung tâm bảohành Ba Đình từ năm 2010 đến năm 2012Bảng 3.1: Kế hoạch sơ bộBảng 3.2: Phản hồi đƣợc ghi nhậnBảng 3.3: Phƣơng án dự phòng an toàn thông tin
  7. 7. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế1SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phần 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1.1. Tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề cần nghiên cứu.Quản lý nguồn nhân lực là một khâu quan trọng, quyết định sự thành công hay thấtbại của một tổ chức nói chung hay một dự án nói riêng. Hiểu được tầm quan trọng củaquản lý nguồn nhân lực quyết định không nhỏ đến thành công của các dự án, đặc biệt làđối với các dự án công nghệ thông tin (CNTT).Hiện nay, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tưnhân đều rất quan tâm đến công tác quản lý nhân sự. Đối với các cơ quan nhà nước thìlãnh đạo rất cần những thông tin về trình độ, mức lương, chế độ bảo hiểm.. của nhân viênđể giúp ích cho công tác quản lý, bổ nhiệm, hoặc tổ chức các khóa đào tạo nâng caonghiệp vụ. Còn đối với doanh nghiệp tư nhân, yếu tố con người cực kì quan trọng, quyếtđịnh thành bại của cả tổ chức. Nắm rõ được về năng lực, chuyên môn, điểm mạnh, điểmyếu của từng người là sơ sở để nhà quản lý điều hành doanh nghiệp. Việc quản lý nhân sựtốt hỗ trợ rất nhiều cho việc phát triển các dự án, kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp.Trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin bùng nổ, côngtácquản lý nhân sự cũng cần được tin học hóa. Thay vì việc cần rất nhiều nhân lực,giấy tờ đểlưu trữ phục vụ cho công tác quản lý nhân sự, giờ đây tất cả đều được quảnlý thông quahệ thống thông tin mà cốt lõi là dùng “phần mềm” để điều hành và sửdụng. Lợi ích củaviệc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là vô cùng lớn: hình thứclưu trữ đơn giản, việcxử lý dữ liệu tiến hành nhanh chóng, giảm bớt nhân lực phục vụcông tác quản lý nhânsự… Không những vậy, phần mềm quản lý nhân sự còn có thểkết nối được với các hệthống khác trong tổ chức như kế toán, tiền lương, bảo hiểm…mang lại sự tiện lợi và ưuviệt cho việc giải quyết các bài toán về nhân sự trong cơquan, doanh nghiệp.Phần mềm sẽ cho phép công tác quản lýnhân lực trong công ty được hiệu quả hơn,lãnh đạo có thể dựa vào đó để phân cônglực lượng triển khai các dự án của công ty mộtcách tối ưu nhất, góp phần làm tăngchất lượng hoạt động kinh doanh. Đồng thời, việc sửdụng phần mềm cũng giúp côngty nắm rõ hơn về nhân viên của mình, từ đócó nhữngchính sách cũng như chiến lượcphù hợp để giữ chân người tài.
  8. 9. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế3SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138mở tại các doanh nghiệp Việt Nam chưa rộng rãi, và cộng đồng của OrangeHRM rất hạnchế tại Việt Nam.Trên thế giới có không ít những tài liệu, công trình nghiên cứu về ORANGEHRM.Không thể không nhắc đến một công trình nghiên cứu nổi bật về ORANGEHRM mangtên “Tasting the Delights of ORANGEHRM” của tổ chức COMPUTERWORLD UK.Công trình này đề cập đến sự gia tăng của các ứng dụng mã nguồn mở chạy trên nền webtừ một số phần mềm đời đầu phát triển trên mã nguồn mở như enterprise contentmanagement, customer relationship management…đã tạo một bước ngoặt cho công nghệphần mềm, đánh giá cao những ưu điểm của phần mềm mã nguồn mở: miễn phí, thânthiện với người sử dụng…Tuy nhiên những sản phẩm đời đầu còn biểu hiện sự chưa hoànthiện. Cho đến khi ORANGEHRM là sản phẩm của thế hệ thứ 2 ra đời đã khắc phục đượcnhững hạn chế của thế hệ đầu tiên. Mã nguồn của ORANGEHRM được viết từ đầu chứkhông dựa trên bất kì dự án nào tồn tại từ trước. Sau đó công trình đi sâu nghiên cứu vềcác phân hệ chức năng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các lợi ích vượt trội của ORANGEHRMvà kết luận ORANGEHRM có một sự quyến rũ người sử dụng như vị ngon của trái cây.Ở Việt Nam mới có một số ít các đơn vịkinh doanhORANGEHRM như Công tyCP Đầu tư phát triển công nghệ CMT (CMT Solution), Công ty Tư vấn Marketing ViệtNamBoomerang Soft. Tuy nhiên các công ty trên đều kinh doanh phần mềm chứ khôngchia sẻ những đóng góp của mình về giải pháp ORANGEHRM. Nên ORANGEHRM tạiViệt Nam hiện chưa được biết đến rộng rãi và khai thác triệt để.Nghiên cứu việc ứng dụng và triển khai ORANGEHRM sẽ góp thêm thông tin vềmột hướng đi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ở Việt Nam trong bối cảnh hiệntại ở Việt Nam “khan” thông tin về các giải pháp HTTT hiệu quả.1.3. Mục tiêu đề tài.Tìm hiểu vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp; giới thiệu về giải phápmã nguồn mở và những ưu điểm nổi bật; nhận định tình hình ứng dụng mã nguồn mở tạiViệt Nam.
  9. 11. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế5SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phần 3: TRIỂN KHAI ORANGEHRM TẠI CÔNG TY TNHH TM&DVKTTUẤN MINH.
  10. 14. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế8SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Quy trình phát triển phần mềmQuy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và cáckết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm.Các thuật ngữ tương tự là vòng đời phần mềm và quy trình phần mềm. Đây được coi làmột thành phần tập con của vòng đời phát triển hệ thống. Hầu hết các giai đoạn này đượctiến hành bởi các kỹ sư phần mềm. Cáccông cụ kỹ thuật phần mềm có thể được dùng đểhỗ trợ kỹ sư phần mềm trong một sốgiai đoạn.Có 6 giai đoạn là nền tảng của hầu hết các quy trình phát triển phần mềm đó là: Phân tích đặc tả yêu cầu phần mềm: Phân tích yêu cầu làkhâu kỹthuật đầutiên trong quátrình xây dựng phần mềm. Bên phát triển vàkhách hàng cần phối hợp thựchiện, tìm hiểu xem hệthống cần làm gì.Đặctảcácyêucầuphầnmềmlàcôngviệcxâydựngcáctàiliệuđặctả,trongđócóthểsửdụngtớicáccôngcụnhư:môhìnhhóa,môhìnhtoánhọchìnhthức(aformalmathematicalmodel),tậphợpcáckịchbảnsửdụng,cácnguyênmẫuhoặcbấtkỳmộttổhợpcáccôngcụnóitrên. Thiết kế phần mềm: Làthiết kếcấuhìnhphần cứngvàcấu trúc phầnmềm(gồmcảchứcnăngvàdữliệu)đểcóđượchệthống thỏamãncácyêucầuđềra. Thiết kế 1 phầnmềm gồm các khâu:Thiết kếgiao diện, Thiết kế chương trình, Thiết kếcác tập tin dữliệu Lập trình: Lập trình làquátrình chuyển đổi từthiết kếchi tiết sang mã lệnh.Lựa chọn ngôn ngữlập trình phụthuộc vào các yếu tố: cấu hình máy, số lượng ngônngữlập trình sẵn có, thói quen sửdụng ngôn ngữlập trình, khách hàng Kiểm thử: Kiểm thửlàmột trong những giai đoạn quan trọng trong phát triểnphần mềm, làmấu chốt của đảm bảo chất lượng phần mềm. Kiểm thửlàtiến trình xem xétlại đặc tả, thiết kếvàmã hoá…nhằm phát hiện lỗi phần mềm.Kiểm thửthành công khi pháthiện ra lỗi; kiểm thửkhông phát hiện ra lỗi làkiểm thửdở(Theo Sue A.Conger-The NewSE) Cài đặt phần mềm: Đây là pha khởi động cho quy trình triển khai phần mềmsau khi phần mềm được phát triển qua các giai đoạn ở trên. Bảo trì phần mềm: Làpha cuối cùng của vòng đời hệthống
  11. 15. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế9SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Quy trình triển khai phần mềmQuy trình triển khai phần mềm là quy trình đưa phần mềm vào sử dụng sau khiphần mềm đã được xây dựng và hoàn thiện. Quy trình này gồm 2 pha cuối trong toàn bộquy trình phát triển phần mềm đó là pha cài đặt phần mềm và pha bảo trì phần mềm.Cài đặt phần mềm: Pha khởi động cho quy trình triển khai phần mềm và gồmcác bước: Lập kế hoạch cài đặt, Biến đổi dữ liệu, Biên soạn tài liệu hệ thống. Lập kếhoạch cài đặt:+ TừHTTT cũsang HTTT mới, cần phải:1) Chuyểnđổi phần cứng2) Chuyển đổi phần mềm3) Chuyển đổi cơ sởdữliệu (CSDL)4) Chuyển đổi công nghệquản lý5) Chuyển đổi hệthống biểu mẫu (thông dụng)6) Chuyển đổi các phương pháp truyền đạt thông tin7) Chuyển đổi các phương thức lưu trữdữliệu, thông tin8) Chuyển đổi tác phong của lãnh đạo vàcác nhân viên Trong quátrình lập kếhoạch cài đặt, việc chuyển đổi kỹthuật tương đối đơngiản. Tuynhiên, việc chuyển đổi về con người tương đối phức tạp vàkéo dài do sứcỳvàtâm lý ngại thay đổi của người sửdụng. Vìvậy, phải lập kếhoạch chuyển đổi tỷmỷ, bao quát tất cảcác lĩnh vực củahệthống thông tin. Biến đổi dữliệu+ Dữliệu giữa hai hệthống cũvàmới thường không tương thích với nhau về phươngthức lưu trữcũng như quy cách truy cập. Do đórất dễdẫn đến sai sót khi biến đổi dữliệu.+ Qúa trình biến đổi dữliệu:1) Xác định khối lượng vàchất lượng của dữliệu (độchính xác, tính đầyđủvàthứtự).2) Làm ổn định một bản dữliệu vàtổchức những thay đổi cho phùhợp.
  12. 16. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế10SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D1901383) Tổchức và đào tạo đội ngũthực hiện công việc biến đổi dữliệu.4) Lập lịch thời gian của quátrình biến đổi dữliệu.5) Bắt đầuquátrình biến đổi dữliệu dưới sựchỉ đạo thống nhất.6) Thực hiện những thay đổi trong các tệp dữliệu;7) Nếu trong hệthống cũcócác tệp dữliệu thìtốt nhất tổchức biến đổi các tệp dữliệunày trước, sau đómới đến các tệp mới chuyển từ phương thức tổchức thủcông sang.8) Thực hiện bước kiểm chứng lần cuối cùng để đảm bảo các tệp dữliệu đã biến đổiphùhợp với các yêu cầu của hệthống quản lý mới. Biên soạn tài liệu hệthống+ Một phần mềm khi được chuyển giao cho phía khách hàng (người sửdụng)thường kèm theo 2 loại tài liệu sau:- Tài liệu hướng dẫn sửdụng, thông tin được thu thập từcác nguồn khác nhaubao gồm các báo cáo xác định vấn đề, nghiên cứu tính thức thi, đềxuất hệthống và- Tài liệu kỹthuật cho người lập trình vàbảo trìhệthống.Bảo trì phần mềm: Làpha cuối cùng của vòng đời hệthống+ Các hoạt động cần thực hiện:- Quản lý hoạt động bảo trì- Chuẩn hóa hoạt động bảo trì(IEEE 840-1992)+ Các công việc cần thực hiện:1) Hiểu kĩyêu cầu bảo trì2) Phân loại yêu cầu: sửa đổi hay nâng cấp?3) Thiết kếcác sửa đổi được yêu cầu4) Kếhoạch chuyển đổi từthiết kếcũ5) Đánh giácác ảnh hưởng của sửa đổi lên ứng dụng6) Triển khai các sửa đổi7) Thực hiện các kiểm thửđơn vịcho các phần thay đổi8) Tiến hành kiểm thử tăng dần, thực hiện kiểm thửhệthống với các khảnăng mới9) Cập nhật các tài liệu cấu hình, yêu cầu, thiết kếvà
  13. 17. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế11SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D19013810) Kiểm thử.+ Chuẩn hóa hoạt động bảo trìHiện nay, chuẩn IEEE 840-1992 thường được dùng trong các hoạt động bảotrìphần mềm.Các bước bảo trìphần mềm theo chuẩn IEEE 840-19921) Xác định vấn đề2) Phân tích3) Thiết kế4) Triển khai5) Kiểm thửhệthống6) Kiểm thửchấp nhận7) Chuyển giao phần mềm2.1.2. Phần mềm quản trị nhân sự (HRM) và vị trí của HRM trong HTTT Quản lýcủa doanh nghiệp. Khái niệm về quản lý nhân sự HRM (Human resource management)Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp thành tổ chức thì vấnđềquản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phươngthứcsản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự pháttriển ngàycàng cao của nền kinh tế xã hội. Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệpđang đứngtrước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩmdịch vụ của mình.Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm vàdịch vụ, tới các phươngthức Marketing và bán hàng tốt cũng như các quy trình nội bộhiệu quả. Các doanh nghiệphàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tínhchất nhất quán và sự sáng tạo. Đểđạt được mục tiêu này, họ dựa vào tài sản lớn nhấtcủa mình đó là “nguồn nhân lực”.Côngtác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triểnvà duy trì đội ngũ nhân viên vàquản lý chất lượng những người tham gia tích cực vàosự thành công của công ty. Các tổchức trông mong vào các nhà chuyên môn về quảntrị nhân sự giúp họ đạt được hiệu quảvà năng suất cao. Một trong những yêu cầuchính của quản trị nhân sự là tìm ra đúng
  14. 18. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế12SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138người, đúng số lượng và đúng thời điểm trêncác điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp vànhân viên mới. Khi lựa chọn được nhữngngười có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vịtrí thì cả nhân viên lẫn công ty đềucó lợi.Vậy Quản trị nhân sự là gì? Có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng một cáchtổngquát nhất, dễ hiểu nhất thì Quản trị nhân sự là sự khai thác và sử dụng nguồnnhân lực củamột tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Quản trị nhânsự bao gồm tất cảnhững quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng đến mối quanhệ giữa doanh nghiệpvà đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp.Mục tiêu chủ yếu của quản trị nhân sự là nhằm đảm bảo đủ số lượng người laođộng với trình độ và kỹ năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc, và vào đúngthờiđiểm để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Như vậy, một câu hỏi đặt ra: aiphụtrách quản trị nhân sự trong quản lý doanh nghiệp? Rõ ràng câu trả lời sẽ là: mọinhàquản lý trong doanh nghiệp. Phần mềm quản trị nhân sự (HRM)HRM là một thuật ngữ viết tắt của Human Resource Management, về bản chất nócũng là quản trị nguồn nhân lực như đã đề cập ở trên. Ngày nay thuật ngữ này được ngầmhiểu để ám chỉ phần mềm máy tính quản lý nhân sự, hay một phân hệ trong HTTT quảnlý, một công cụ cho nhà quản lý nhân sự hiện đại.Phần mềm HRM là một thành phần trong HTTT, với một HRM hoàn hiện nó cókhả năng đáp ứng 3 tầng của HTTT như sau:Tác nghiệp: như tính lương, chấm công, theo dõ ngày nghỉ lễ,…Chuyên gia: Quản trị hiệu suất, tuyển dụng, đào tạo,…Chiến thuật: Báo cáo tình hình sử dụng nhân sự, chọn lọc, đánh giá nhânsự,…
  15. 19. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế13SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138 Vị trí của HRM trong HTTT Quản lý của doanh nghiệpTheo quan điểm về phân loại trước đây thì HRM chỉ có thể phụ vụ ở tầng tácnghiệp, tuy nhiên vai trò của quản lý nhân sự càng ngày càng được đẩy cao nên nó đãđược phát triển lên các tầng cao hơn trong HTTT.Một số chuyên gia ví von “phòng nhân sự không bao giờ gần phòng CEO” , nên tacó thể thấy vị trí của HRM không tới cấp chiến lược, nhưng như vậy không có nghĩa là nónằm ngoài chiến lược, mà nó thể hiện ý chí của nhà chiến lược thông qua hoạt động tổchức của chiến lược.Vì vậy phần mềm quản trị nhân sự đơn giản hơn nhiều so với các phần mềm khác,nhưng quản trị nhân sự không hề đơn giản vì bản chất của con người là phức tạp. Sử dụngphần mềm quản lý nhân sự không có nghĩa là sẽ quản lý nhân sự hiệu quả mà nó chỉ làcông cụ trợ giúp cho công tác quản lý, điều quan trọng là nó được sử dụng như thế nào?Có hợp lý hay không?2.1.3. Phần mềm mã nguồn mở, hiện trạng và xu hƣớng phát triểnTác nghiệpChuyên giaChiến thuậtChiến lƣợcHRM- Chấm công- Tính lƣơng- Theo dõi ngàynghỉ lễ- ….- Quản trị hiệu suất- Tuyển dụng- Đào tạo- ….- Báo cáo tình hìnhsửdụng nhân sự- Chọn lọc nhân sự- Đánh giá nhân sự- …Hình 2.2. Mô hình biểu diễn vị trí của HRM trong HTTT
  16. 20. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế14SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng mộtgiấy phép nguồn mở. Giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổivà cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi.theo Tổ chức Sáng kiến Nguồn mở (OSI – Open Source Initiative)Phần mềm mã nguồn mở tạo ra cách tiếp cận thị trường mới”Cuộc đua” gia công phần mềm ngày càng khó khăn hơn. Những quốc gia mới nổitrong bản đồ gia công phần mềm như Ethiopia, Ba Lan, Uruguay, Ai Cập… đã làm nóngthị trường với chính sách giá thấp, hấp dẫn không kém Việt Nam, Philippines. Nhưngđiều khó chịu nhất là phải trả lời câu hỏi thường trực của khách hàng khi họ được chàomời một sản phẩm phần mềm : “tại sao tôi phải mua (hay sử dụng) sản phẩm của công tyanh trong khi có thể tải về miễn phí sản phẩm nguồn mở với tính năng tương tự ?”Các công ty khởi đầu dự án thường mong lợi dụng tài năng trên khắp thế giới giúphọ trong quá trình cạnh tranh với những công ty khổng lồ như Microsoft hay Oracle. Vềmặt kinh doanh, các công ty này mong thu hút khách hàng mới bằng các phần mềm miễnphí, sau đó thu lại tiền bán dịch vụ triển khai và hỗ trợ.”Mươi, mười lăm năm trước, 80-90% lợi nhuận của các công ty phần mềm lớn làthu được từ việc bán bản quyền phần mềm, ngày nay con số này giảm xuống chỉ còn50%,” Bob Hayward, Phó chủ tịch Gartner châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá. Việc bánbản quyền (license) các hệ thống như CRM (Customer Relation Management), LMS(Learning Management System)… theo tháng hoặc năm đã trở nên khó chấp nhận đối vớikhách hàng. Những công ty dẫn đầu tại Silicon Valley đã triển khai một cách tiếp cậnkhác : SAAS (Software as a Service) để “dụ dỗ” khách hàng tiếp tục mở hầu bao chonhững giá trị cộng thêm mà công ty họ phải đưa vào. Điều dễ hiểu là công ty phần mềmphải bỏ thêm chi phí để duy trì sự hấp dẫn và tính cạnh tranh của sản phẩm.Cuộc cách mạng mã nguồn mở bắt đầu từ LinuxXu hướng mã nguồn mở trong hệ điều hành Linux cho phép tất cả mọi người cùngcộng tác lập trình. Trong trường hợp Linux, những đối tượng tham gia không chỉ gồm vài
  17. 21. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế15SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138công ty phân phối mà còn có cả những tập đoàn lớn như IBM và Intel, cũng như nhữngngười tình nguyện trên khắp thế giới. Với nhiều lập trình viên tham gia dự án như vậy,phần mềm sẽ phát triển nhanh hơn những hệ thống đóng kín như của Microsoft.Linux bùng nổ vào năm 1999 với sự ra mắt của Red Hat và VA Linux Systems vàcác máy chủ Linux từ IBM, Dell Computer, Hewlett-Packard và Compaq chúng tôi sau đó, các nhà đầu tư bắt đầu xây dựng những công ty hoạt động trong các dự ánmã nguồn mở như dự án ứng dụng thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu, Java, nhắn tin trựctuyến, e-mail, ngôn ngữ và công cụ lập trình.Chưa bao giờ cộng đồng phần mềm nguồn mở phát triển phong phú như hiện nay.Cách đây năm năm, một công ty phần mềm phải đầu tư rất nhiều vốn liếng để tự pháttriển từ đầu một web portal. Hiện nay, tất cả có thể tải về mã nguồn (source code) của mộtweb portal có chức năng phong phú như DotNetNuke, Rainbow. Ngay cả những hệ thốngứng dụng cho doanh nghiệp như CMS, CRM cũng được cung cấp miễn phí. Trong khi đó,theo Jason Fried, Giám đốc Công ty 37Signals:”phần mềm doanh nghiệp đang chết dầnbởi chúng cồng kềnh, không mấy hiệu quả và quá đắt đỏ”.Trong các công ty đang nỗ lực đưa phần mềm nguồn mở vào môi trường doanhnghiệp, IBM tỏ ra đúng đắn nhất với các trọng tâm dịch vụ và đào tạo. IBM đã xây dựngcác trung tâm toàn cầu “Centers of Competency” để đào tạo khách hàng về mã nguồn mởtừ nhiều năm nay. “Những trung tâm này góp phần nâng cao mức độ nhận thức về mãnguồn mở,” nhà phân tích George Weiss của Gartner nhận xét. “Chúng chỉ ra cách thứcLinux có thể ứng dụng trong các ngành công nghiệp cụ thể, và đó là điều rất hấp dẫn vớinhiều công ty.” Và kết quả là, chỉ riêng Linux đã mang lại cho IBM hàng tỷ USD lợinhuận mỗi năm. Như vậy, sự phát triển mã nguồn mở không hề tỷ lệ nghịch với khả năngsinh lời. Mã nguồn có thể miễn phí, nhưng “mỏ vàng” lại xuất hiện trong quá trình hỗ trợphần mềm, đào tạo và xuất bản. Dịch vụ cộng thêm đem lại giá trị gia tăng cho các giảipháp phần mềm mở.Các công ty phần mềm cũng đã khôn ngoan hơn khi phát triển các sản phẩm. Họtận dụng những thư viện có sẵn, thậm chí những giải pháp nguồn mở có sẵn để rút ngắnthời gian phát triển. Các công ty phần mềm cũng tích hợp các module mã nguồn mở vào
  18. 25. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế19SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138đồng, 200 đối tác trên 5 châu lụcHình 2.3: Các phân hệ chức năng của Orang HRM
  19. 26. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế20SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Các chức năng của ORANGEHRM.Các phân hệ chức năng của ORANGEHRM:(1) Phân hệ quản trị ( Administration Module )- Thiết lập thông tin doanh nghiệp (Thông tin chung, cơ cấu, phòng ban, vănphòng).- Thiết lập thông tin nghề nghiệp (Tên nghề nghiệp, mức lương, cấp bậc… ).- Thiết lập thông tin bằng cấp (Thông tin tốt nghiệp, chứng chỉ nghề…).- Thiết lập kỹ năng (Kỹ năng mềm, ngoại ngữ ).- Thiết lập thông tin người sử dụng.- Thiết lập Email thông tin.(2) Phân hệ quản lý thông tin cá nhân ( Personal Information Management)- Thông tin cá nhân (Tên, ngày sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú…).- Hình ảnh.- Thông tin liên lạc chi tiết.- Thông tin công việc.- Thông tin lương, mức lương.- Thông tin kinh nghiệm làm việc.- Thông tin bằng cấp tốt nghiệp…..(3) Phân hệ nhân viên ( Employee Self Service )- Phân hệ cho phép nhân viên tự đăng nhập bằng tài khoản của mình, hiển thịcác thông tin cá nhân, cập nhật thông tin.(4) Phân hệ báo cáo ( Reports Module )- Phân hệ cho phép tùy biến, định nghĩa và tạo các báo cáo.(5) Phân hệ ngày nghỉ lễ ( Leave Module )- Định nghĩa ngày nghỉ lễ, kiểu ngày nghỉ lễ.- Thống kê ngày nghỉ toàn bộ nhân viên.- ….(6) Phân hệ theo dõi ngày công ( Time and Attendance Module )
  20. 27. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế21SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138- Định nghĩa nhóm khách hàng và dự án.- Tạo bảng thời gian theo dõi (timesheets).- ….(7) Phân hệ quản trị quyền lợi ( Benefit Module )- Định nghĩa chính sách quyền lợi.- Lên kế hoạch tài chính quền lợi.- Tổng hợp chính sách y tế (bảo hiểm y tế,…).(8) Phân hệ tuyển dụng ( Recruitment Module )- Liệt kê vị trí còn thiếu ( đang tuyển).- Thêm bớt, định nghĩa mức lương.- Thêm bới cấp bậc quản lý.- Quản lý thông tin ứng viên.- …(9) Quản trị hiệu xuất ( Performance ) (1)- Liệt kê, thêm, sửa, xóa, sao chép, xem lại theo ngày tháng các loại chỉ sốđánh giá thực hiện công việc (Key performance Indicator list -KPI list)Mô hình triển khai ORANGEHRM và các thông số kỹ thuật.ORANGEHRM chạy trên môi trường web, sử dụng mô hình máy chủ máy trạm.Truy cập thông qua trình duyệt web như Internet Explore, FireFox… Có thể càiORANGEHRM trên mạng nội bộ (LAN), diện rộng (WAN) hoặc mạng internet.Yêu cầu máy chủ (hosting- sever)* OS: Windows Server Hoặc Linux Server* Web server: IIS hoặc Apache hỗ trợ PHP* Database: MySQL 5* Language: PHP 5/GD2Yêu cầu máy khách (client)1Phân hệ này mới đƣợc nâng cấp từphiên bản OrangeHRM 2.6, hiện tại các bạn sẽ không tìm thấy nó ởtài liệuhƣớng dẫn trong phụ lục, vì nhà cung cấp chƣa phát hành tài liệu chính thức cho bản 2.6 trởlên. Sửdụng phân hệnày không quá khó nhƣng đòi hỏi ngƣời quản trị phải có kiến thức về chỉ số KPI.
  21. 28. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế22SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138ORANGEHRM không yêu cầu phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào vào cácmáy client, ngoài những phần mềm thường cài sẵn bao gồm:* OS: Bất kỳ* Trình duyệt web: Internet Explore, Firefox hoặc Safari phiên bản cập nhật mớinhất.* Truy cập được vào máy chủ thông qua trình duyệt.Hình 2.4: Mô hình truy cập thông tin khi triển khai ORANGEHRM
  22. 29. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế23SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Hình 2.5: Hệ thống thông tin về đối tượng nhân viên khi triển khaiORANGEHRM
  23. 30. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế24SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D1901382.2. Thực trạng tình hình quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM&DVKT TuấnMinh.2.2.1. Giới thiệu Công Ty TNHH TM&DVKT Tuấn MinhTên công ty: Công Ty TNHH TM&DVKT Tuấn MinhHình thức sở hữu vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạnVốn đăng ký kinh doanh: 17 tỷ VNĐLĩnh vực kinh doanh: Công ty đứng trên danh nghĩa là 1 trung tâm bảo hành uỷquyền của SONY tại Hà Nội – trung tâm bảo hành SONY Ba Đình (ASC Ba Đình)Ngày thành lập: 19/3/2000Địa chỉ văn phòng: Tầng 1 – khu tập thể C4Giảng Võ – Quận Ba Đình – Hà NộiNgành nghề kinh doanh:+ Cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chính hãng củaSONY+ Tư vấn các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng các thiết bị củaSONYChiến lược kinh doanh: Trở thành nơi cung cấp dịch vụ bảo hành chuyên nghiệpnhất, nhanh nhất, chất lượng tốt nhất của SONY tại Hà Nội.Cơ cấu tổ chức:Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty
  24. 31. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế25SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Sơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty2.2.2. Đánh giá tình hình cơ sở hạ tầng HTTT tại Công ty TNHH TM&DVKT TuấnMinhCông ty được trang bị một cơ sở hạ tầng CNTT khá tốt và đầy đủ để đảm bảo nhucầu công việc. Đây là ưu điểm dễ nhìn thấy nhất của công ty và cũng vì đặc trưng công tylà một trung tâm bảo hành ủy quyền của SONY – một trong các công ty hàng đầu thế giớivề sản xuất đồ điện tử.100% máy tính văn phòng của công ty là máy tính chính hãng của SONY. Các kỹthuật viên được hỗ trợ khi mua mới máy tính SONY chính hãng nên các kỹ thuật viên đềusử dụng máy tính của SONY, 100% máy tính sử dụng hệ điều hành Window 7 có đăng kýbản quyền do SONY hỗ trợ.Về các phần mềm hỗ trợ khác: 100% máy tính sử dụng bộ văn phòng MicrosoftOffice không có đăng ký bản quyền chính thức, tất cả máy tính tại công ty có sử dụngphần mềm tích hợp an ninh mạng BKAV PRO.Kết nối mạng: Công ty kết nối mạng internet ADSL của FPT với tốc độ 25Mbps.Điểm đánh giá mức độ hài lòng về kết nối Internet của công ty trung bình là 8,5/10.Toàn bộ các phòng ban trong công ty làm việc trên 1 HTTT mang tên:AP.NeWSIS (Asia Pacific Net-enable Workshop Service Intergation System) (trừ phòngtài chính & kế toán sử dụng HTTT nghiệp vụ riêng). Hầu hết hoạt động của công ty đềuxoay quanh hệ thống: Vào thông tin máy bảo hành/sửa chữa, in phiếu nhận, phiếu trả,phân công công việc cho kỹ thuật viên, thống kê tình hình máy sửa, đặt linh kiện, báo cáo,
  25. 32. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế26SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138quản lý…. Đây là HTTT được triển khai tại tất cả các trung tâm bảo hành của SONY tạicác nước châu Á Thái Bình Dương do trụ sở SONY tại Trung Quốc phát triển.Hệ thống có 7 Module có chức năng tương ứng với các phòng ban. Cụ thể:ModuleReception(Sử dụng cho bộ phận lễ tân – phòng hành chính),Module Repaire – moduledành cho kỹ thuật viên, Module Stock management và module Logistic – dành cho quản lýkho – đặt, nhận, xuất, lưu trữ linh kiện,Module Report Inquiry – module báo cáo, ModuleManagerment – module quản lý (chỉ dành cho cấp quản lý), Module Support – hỗ trợ (ítdùng)2.2.3. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM&DVKTTuấn Minh Cách tính thu nhập của công tyKết quả hoạt động kinh doanh của công ty được đánh giá trên số lượng thiết bịcông ty bảo hành, sửa chữa thành công. Tương ứng, thu nhập của công ty tỷ lệ thuận vớisố thiết bị trên. Về doanh thu: Sony trả tiền công cho công ty sau các tháng thống kê rabao nhiêu máy công ty nhận bảo hành, sửa chữa. Có nhiều mức khác nhau tương ứng vớiloại thiết bị, mức độ hỏng hóc của thiết bị, có thay linh kiện không, thiết bị bảo hành haytính phí. Tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm gần nhất.Số liệu về tình hình kinh doanh của công ty 3 năm gần nhất được tổng hợp và môhình hóa trong sơ đồ sau:
  26. 33. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế27SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Biểu đồ 2.1. Biểu đồ tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận của trung tâmbảo hành Ba Đình từ năm 2010 đến năm 2012Tổng doanh thu và tổng lợi nhuận của công ty tăng dần trong 3 năm gần đây nhấttừ năm 2010 đến năm 2012. Công ty đang không ngừng phát triển về chất lượng và uy tín.Công ty đã cải thiện được vị trí xếp hạng của mình trong số các trung tâm bảo hànhSONY tại Hà Nội, từ vị trí số 4/9 (năm 2010) vươn lên vị trí 2/9 (năm 2012) về cả chấtlượng bảo hành và doanh thu.2.2.4. Thực tế tình hình quản lý nhân sự tại Công ty TNHH TM&DVKT TuấnMinh.Đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty :Tổng số : 24Trình độ trên đại học : 3Trình độ đại học : 12Số cán bộ công nghệ thông tin có thâm niên trên 3 năm : 5Cơ cấu cán bộ công nhân viên :Quản lý : 6Chuyên gia CNTT, kỹ thuật điện tử : 11Nhân viên kế toán, kho: 3Nhân viên hành chính, tổng hợp : 6Công tác quản lý nhân viên trong công tyCông ty TNHH TM&DVKT Tuấn Minh là công ty nhỏ, tuy nhiên việc quản lýnhân viên cũng rất được chú trọng. Điển hình, lãnh đạo trong công ty nắm rất rõ về thôngtin lý lịch cơ bản của từng người. Từ các thông tin cơ bản như quê quán, quá trình họctập, trình độ học vấn…đến các thông tin về nhân thân, sở trường, cá tính cũng được bộphận lãnh đạo của công ty nắm rõ.Đào tạoMỗi khi SONY có sản phẩm mới đòi hỏi các kỹ thuật viên đi học nghiệp vụ mới.Sau được đào tạo, giám đốc sẽ cho các kỹ thuật viên làm 1 bài test xem họ nắm kiến thức
  27. 34. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế28SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138mới đến đâu, đã đủ để làm việc chưa. Kỹ thuật viên chưa đủ vững vàng về kiến thức sẽđược tổ chức đào tạo riêng tại công ty do 1 kỹ thuật viên tốt hơn đảm nhận.Đây cũng cóthể coi là mộtđiểm rất hay của công ty. Vì kỹ thuật viên vừa được nâng cao tay nghề củamình, vừa tránh được các sai lầm đáng tiếc khi sửa chữa thiết bị vì không nắm chắc kỹthuật và theo đó là đươc thưởng thêm nếu chất lượng công việc tốt.Chấm côngTrên thực tế công tác chấm công trong công ty chưa được tốt. Mỗi trưởng phòngphụ trách việc nắm bắt tình hình vắng đủ mỗi ngày của từng phòng và trưởng phòng hànhchính là người tổng hợp cho toàn công ty. Vì công ty có 2 cơ sở nên việc chấm công ở cơsở 2 phải ủy nhiệm cho một nhân viên khác vì trưởng phòng tập trung hết ở cơ sở 1 vàđặc thù công việc ở cơ sở 2 là cung cấp dịch vụ tại nhà khách hàng nên nhiều khi khó theodõi. Thêm vào đó, có những khi phòng kỹ thuật phải làm việc cả vào những ngày nghỉ,làm việccả buổi tối để hoàn thành công việc. Vì vậy công tác chấm công cho nhân viêncàng trở lên phức tạp hơn.Công ty không có phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc quản lý nhân sự. Hiệntại công việc quản lý nhân sự đang được trưởng phòng hành chính thực hiện trên exceltheo hình thức liệt kê họ tên, ngày tháng. Cách làm này còn rất thủ công, tốn nhiều thờigian và công sức.Thưởng hàng thángSau mỗi tháng nghiệm thu. Tùy vào thành quả làm việc của mỗi nhân viên màcông ty có những chính sách thưởng khác nhau cho nhân viên. Thông tin về số lượngcông việc và chất lượng làm việc sẽ được lấy từ HTTT AP.NeWSIS và qua theo dõi củacác trưởng phòng.Hình thức thưởng thường bằng tiền mặt vào lương, cũng có thể là tăngthời gian nghỉ phép, hoặc tổ chức các chuyến du lịch.Văn hóa công tyCông ty có đội ngũ nhân viên trẻ trung và năng động. Cho nên các hoạt độngnghệ thuật, thể thao của công ty khá sôi nổi. Công ty có đội bóng đá thường xuyêntổchức các trận giao hữu với các cơ sở bảo hành khác của SONY hay với những kháchhàng là doanh nghiệp, vừa tạo sân chơi để nhân viênthư giãn sau những khoảng thời gian
  28. 35. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế29SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138làm việc căng thẳng, đồng thời tạo mối quan hệtốt với khách hàng và những doanh nghiệpcùng ngành.Tổ chức các đợt nhận sinh viên thực tậpGiống như các công ty hoạt động kinh doanh khác. Công ty TNHH TM&DVKTTuấn Minh cũng thường xuyên nhận các sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường vàocông ty thực tập, học việc. Công ty không đề cao trình độ của sinh viên ở cấp bậc đại họchay cao đẳng, điều quan trọng là sinh viên ham tìm hiểu công nghệ mới và về sảm phẩmcông nghệ như Smart phone, Laptop, Tivi LCD… Với mục tiêu là đào tạo và giữ lại làmnguồn nhân lực cho công ty hay cung cấp nhân lực cho các trung tâm bảo hành mới củaSONY vì thế những sinh viên đến với công ty sẽ được tìm hiểu và học hỏi về lĩnh vựckinh doanh của công ty, về công nghệ cũng như tiếp xúc với những thiết bị điện tử.Nhận xét, đánh giá về công tác quản lý nhân sự tại công ty Công Ty TNHHTM & DVKT Tuấn Minh:Từ những thực tế về công tác quản lý nhân sự của công Công Ty TNHH TM &DVKT Tuấn Minh. Ta có thể thấyđược những điểm tích cực và điểm còn tồn tại như sau: Tích cựcCông tác quản lý con người của công ty TNHH TM&DVKT Tuấn Minh là khá tốt.Công ty rất chú trọngđến đầu tư phát triển con người. Từ những thông tin cơ bản nhất vềnhân viên, đến những điều rất nhỏ nhặt cũng đều được lãnh đạo công ty chú ý đến. Có thểnói, trong công ty luôn có một môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng. Nhân viên luôn coicông ty như một gia đình lớn, không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi chia sẻ niềm vui,nỗi buồn. Thêm vào đó, chính sách về lương, thưởng của công ty cũng khá hấp dẫn. Kíchthích khả năng làm việc và giữ chân nhân viên. Đồng thời văn hóa công ty cũng đượcđánh giá rất cao. Tồn tạiTuy nhiên, trong công tác quản lý nhân sự, công ty TNHH TM&DVKT TuấnMinh còn có một vài điểm cần khắc phục như:
  29. 36. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế30SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138 Tỉ lệ nhân viên đi làm muộn cao. Do việc chấm công do con người quản lý nên dễdàng bỏ qua sự trễ giờ của nhân viên và công ty chưa có chính sách kỷ luật rõ ràngcho việc đi làm muộn nên các kỹ thuật viên thường không đến trước 8h00, côngviệc tại phòng kỹ thuật thường bắt đầu lúc 8h30 hay 9h00. Như vậy hiệu suất làmviệc giảm và rất lãng phí thời gian. Hiện nay có nhiều công ty áp dụng hình thứcquẹt thẻ hay xác nhận vân tay, như vậy kỉ luật làm việc sẽ được cải thiện rẩt nhiều. Công việc chấm công cho nhân viên gặp nhiều khó khăn do công ty có 2 cơsở và giờ giấc làm việc của nhân viên đôi khi khá phức tạp. Chưa có công cụ quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp mà vẫn thực hiện thủcông gây vất vả và tốn thời gian. Cách quản lý khó đưa ra được những so sánh, đánh giá giữa các nhân viên. Khó khăn trong việc xác định các hình thức phạt hay buộc phải điều chỉnhhoạt động do vi phạm nội quy của công ty do không có đủ các tài liệu cơ bản để xác địnhphạm vi và mức độ vi phạm.2.2.5. Vấn đề đặt ra cần nghiên cứuTheo Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam , có đến 96% doanh nghiệpđăng ký ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khối này tạo ra đến 40% tổng sản phẩmquốc nội, tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi năm và là động cơ chạy chính cho nền kinhtế Việt Nam.Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế, khả năng quản lý của khối doanh nghiệpnày còn hạn chế trong khi các phần mềm quản lý hiện nay khá tốn kém, gây nhiều khókhăn cho doanh nghiệp. Các DNVVN ngày càng trở nên e ngại với các giải pháp phầnmềm quản lý.Trong thời gian gần đây, cụm từ mã nguồn mở được nhắc đến nhiều cùng với cụmtừ “miễn phí” và “mềm dẻo”. Triển khai các giải pháp mở sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệmđược rất nhiều chi phí đồng thời tăng tính cạnh tranh thông qua gia tăng hiệu quả quản lý.
  30. 37. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế31SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Tìm kiếm một giải pháp mở không khó, nhưng sử dụng nó như thế nào và bắt đầutừ đâu? Giải quyết được vấn đề này ta sẽ chỉ được cho doanh nghiệp hướng đi hợp lý đểxây dựng HTTT.Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu khi triển khai phần mềm OrangeHRM ở côngty TNHH TM&DVKT Tuấn Minh như sau:+ Nghiên cứu quy mô, cơ cấu nhân sự và cách thức quản lý nhân sự của công tyTNHH TM&DVKT Tuấn Minh để biết được mô hình OrangeHRM phù hợp nhất vớicông ty: thêm, ẩn chức năng; chỉnh sửa code…ở mô hình mặc định.+ Những điều cần chú ý khi triển khai phần mềm mã nguồn mở, cụ thể đối vớiOrangeHRM.+ Phần mềm yêu cầu CSDL được tổ chức như thế nào để từ đó xây dựng lại CSDLhoặc tái cấu trúc CSDL.+ Lựa chọn nhà cung cấp nào để có dịch vụ triển khai, bảo hành, bảo trì, nâng cấptân tụy, chuyên nghiêp và giá cả hợp lý nhất.+ Tài chính cần thiết cho việc triển khai OrangeHRM, tài chính trong quá trình sửdụngkhi cần chỉnh sửa, bào trì, nâng cấp…+ Nhân lực cho việc triển khai thử và khi chính thức đưa phần mềm vào hoạt động:về số lượng và trình độ admin, huấn luyện sử dụng và quản trị hệ thống như thế nào.+ Hiệu quả phần mềm mang lại cùng những ưu điểm trên thực tế có giống vớinhững ưu điểm được phản ảnh, có rủi ro nào khi triển khai không và cách khắc phục hoặcgiảm thiểu.+ Những thay đổi, cải tiến cần thực hiện khi đưa phần mềm vào triển khai chínhthức.+ Mức độ phù hợp của phần mềm với công ty. Có hay không nên áp dụng phầnmềm là giải pháp lâu dài cho hoạt động quản lý nhân sự tại công ty?+ Ngoài ra, khi tiếp cận với xu hướng hiện đại, các bạn sinh viên cũng tỏ ra lúngtúng, khó hiểu về các giải pháp, các mô hình, cách thức phát triển của mã nguồn mở. Đặcbiệt là trong hoàn cảnh Hệ Thống Thông Tin là một ngành mới xuất hiện ở Việt Nam gầnđây. Vì vậy bài khóa luận cũng cần phải làm rõ các vấn đề về các khái niệm cơ bản, các
  31. 38. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế32SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138cách thức cơ bản, một ví dụ để các bạn tham khảo, hiểu hơn về ngành học, xây dựnghướng đi cho mình trong tương lai.
  32. 39. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế33SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phần 3: TRIỂN KHAI ORANGEHRM TẠI CÔNG TY TNHH TM&DVKT TUẤNMINH.3.1. Khảo sát.a) Về hoạt động quản lý nhân sự.Doanh nghiệp chưa có phòng ban riêng biệt về quản lý nhân sự, công tác quản lýnhân sự do người đứng đầu các phòng ban đảm trách và trưởng phòng hành chính phụtrách quản lý tổng hợp.Các nhà lãnh đạo nắm bắt thông tin về nhân sự thông qua báo cáo của cấp dưới vàđưa ra các quyết định về tuyển dụng, xa thải , bậc lương, khen thưởng với nhân viên.Phòng kế toán căn cứ vào báo cáo nhân sự của cán bộ đứng đầu các phòng ban lậpdanh sách nhân sự của công ty, mức lương được tính theo cấp bậc và năm công tác, trìnhđộ, ngày công, khoán sản phẩm (cách tính áp dụng khác nhau với các loại nhân viên).Nhân viên công ty được chia làm hai nhóm(1) Nhóm nhân viên chính thức:a. Lãnh đạo cấp cao ( Giám Đốc, P.Giám đốc)b. Lãnh cạo cấp trung (Kế toán trưởng, các Trưởng phòng)c. Lãnh đạo cấp cơ sở (các tổ trưởng)d. Nhân viên Hành chính sự nghiệp (các nhân viên văn phòng)e. Chuyên gia kỹ thuật (Các chuyên gia kỹ thuật và kỹ thuật viênthông thường)(2) Nhóm nhân viên hợp đồnga. Nhân viên tập sự ( Thực tập viên hoặc nhân viên mới kí hợp đồngtập sự)b) Về hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng.- Máy tính được trang bị ở đầy đủ tất các phòng ban và được nối mạng internet24/24.Tại phòng hành chính có 1 máy tính cấu hình cao nhất có thể đóng vai trò làmmáy chủ:
  33. 40. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế34SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138* OS: Windows Server* Web server: Apache hỗ trợ PHP* Database: MySQL 5* Language: PHP 5/GD23.2. Kế hoạch triển khai sơ bộ.STT Giai đoạn Nhân lực Công việc Thời gian1. Thử nghiệm 1 kỹ thuậtviên – Thựctập sinh- Nâng cấp bộ nhớ máychủ.- Cài đặt thử nghiệmtrên máy chủ.- Cập nhật dữ liệu thửnghiệm.- Phân quyền- Trình bày thử nghiệm- Ghi nhận các ý kiếnphản hồi.15-20 ngày2. Đánh giá mứcđộ phù hợp &Chỉnh sửa.1 kỹ thuậtviên – Thựctập sinh- Đánh giá mức độ phùhợp. Nếu mức độ phùhợp cao tiếp tục thựchiện dự án.8-10 ngày( có khả năngkéo dài hơndự kiến tùyvào các yêucần thay đổi)Lãnh ĐạoDoanh nghiệp- Lên yêu cầu thay đổivới hệ thống- Lên yêu cầu thay đổivới tổ chức, cách thứcquản lý (hạn chế)
  34. 41. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế35SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D1901381 NHÂNVIÊN kế toán- Chỉnh sửa chươngtrình (nếu cần thiết).3. Cài đặt(Nếu những yêucầu thay đổiđược đáp ứng sẽtiến hành càiđặt, nếu khôngngừng triển khaitừ giai đoạn 2hoặc triển khaigiai đoạn 3 songsong với giaiđoạn 4)1 kỹ thuậtviên – Thựctập sinh- Cài đặt lại trên máychủ- Đào tạo- Nâng cấp những thayđổi của chương trình(Nếu cần thiết)2-3 ngày4. Vận hành & Bảotrì1 kỹ thuậtviên – Thựctập sinh- Viết tài liệu hướngdẫn sử dụng.- Hướng dẫn sử dụng- Ghi nhận lỗi- Sửa lỗi- Lên các phương ándự phòng an toànthông tin10-12 ngàyBảng 3.1: Kế hoạch sơ bộ3.3. Thực hiện.Giai đoạn 1: Thử Nghiệm.
  35. 42. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế36SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phạm vi thử nghiệm: quản lý và các kỹ thuật viên phòng kỹ thuật.Phân quyền:- Trưởng phòng kỹ thuật: admin- Nhân viên Kế toán: admin- Nhân viên khác: ESS ( Employee Self Service )Các vấn đề được ghi nhận:STT Vấn đề về Mô tả1. Chức năng – Chức năng AdminNationalities không cần thiết (hìnhảnh được in trong phụ lục)- Một số chức năng tạm thời chưa sử dụng được nhưPerformance (quản trị hiệu suất) do chưa có quy chuẩnvà cách thức xây dựng thang KPI- Thiếu chức năng về: chấm công (công nhật, công khoán)2. Trình độ – Đa phần nhân viên được đề nghị dùng thử khó tiếp cậnphần mềm do bất đồng ngôn ngữ (ngôn ngữ mặc địnhcủa phần mềm là tiếng Anh).- Phòng kỹ thuật được chia nhỏ 3 tổ sản xuất, tổ trưởngchịu trách nhiệm chấm công và kiểm tra chất lượng sảnphẩm của nhân viên cuối ngày. Các tổ trưởng quen vớicách quản lý thủ công và báo cáo kết quả hàng ngày choTrưởng phòng. Trưởng phòng không quen và khó tiếpcận sử dụng OrangeHRM.- Nhân viên kế toán dễ dàng làm quen với OrangeHRM,nhưng không quen với các báo cáo(Report), đánh giáhiệu suất (Performance)3. Chi phí – Chi phí nâng cấp thêm 1 database trên host: 80.000 VNĐ(cho thời hạn 1 năm)Bảng 3.2. Phản hồi được ghi nhậnĐánh giá:- Giai đoạn thử nghiệm hết sức đơn giản, không tốn kém và không làm gián đoạnhoạt động của công ty.- Ở giai đoạn này chủ yếu là để thu nhận những ý kiến phàn hổi từ phía người sửdụng.Giai đoạn 2: Đánh giá mức độ phù hợp và chỉnh sửa.Đánh giá mức độ phù hợp:
  36. 43. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế37SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138- Bất đồng chủ yếu do ngôn ngữ- Các chức năng của OrangeHRM về cơ bản được các nhà lãnh đạo công ty đánh giálà cần thiết (Quản trị hiệu xuất – Performance, Tuyển dụng – Recruitment)xongđưa vào sử dụng tạo ra những rườm rà trong quản lý(chức năng nghỉ lễ – Leave).Về cơ bản, OrangeHRM cho phép ẩn đi một vài chức năng bằng tính năngAdminconfiguration (chỉ có từ bản 2.7), nếu tạm thời Công Ty không sử dụng đếncó thể ẩn đi cho gọn nhẹ, và tương lai sẽ phát triển thêm nếu Công Ty có yêu cầu.Các sử dụng tính năng này tham khảo trong phụ lục.- Hiện tại chức năng phù hợp và có thể sử dụng ngay là quản lý thông tin nhân viên -PIM, Quản trị hiệu suất – Performance. Mặc dù quản trị hiệu suất bị cho là khókhăn xong Doanh nghiệp nên mạnh dạn đưa vào triển khai vì nó góp phần làmquen với hệ thống và cách quản lý hiện đại. Để triển khai được Performance đòihỏi doanh nghiệp cần ban hành các quy chuẩn đánh giá hiệu suất công việc, tổchức đánh giá vai trò của các vị trí nhân sự trong doanh nghiệp.- Nền tảng của OrangeHRM tương thích hoàn toàn với phần cứng, cơ sở hạ tầngmạng của doanh nghiệp mà không gây sáo chộn nhiều trong công việc hàng ngày.- Để thuận tiện hơn cho công việc hàng ngày thì OrangeHRM cần được trang bịthêm chức năng chấm công, tính lương.Chỉnh sửa:- Tạm thời để hệ thống đi vào vận hành nhanh chóng việc cần làm đầu tiên là tiếnhành việt hóa, ẩn các chức năng không cần thiết, tạo các mẫu báo cáo cho PIM.- Các chỉnh sửa lớn tiếp theo là thêm chức năng chấm công và tính lương tính lươngsẽ tiến hành song song khi triển khai các giai đoạn 3 và 4.- Các chức năng bị ẩn sẽ tạm ngừng chỉnh sửa cho dến khi Công Ty có nhu cầuGiai đoạn 3: Cài đặt.- Sau khi chỉnh sửa cơ bản tiến hành cài đặt ngay để nhân viên công ty đi vào sửdụng làm quen.
  37. 44. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế38SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138- Trong giai đoạn 3, nhân viên sử dụng hệ thống mới thông tin mới song song vớihệ thống cũ (sử dụng orangeHRM lưu trữ cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử theocách thức mới và trên giấy như cách thức truyền thống).- Trong giai đoạn 3 nếu giai đoạn 2 có thêm chỉnh sửa mới hoàn thiện tiếp tục càiđặt bản chỉnh sửa mới. Tiến hành sao lưu dữ liệu mỗi khi cài đặt mới, nhằm tránhmất mát dữ liệu.- Do triển khai đến giai đoạn này hệ thống vẫn cần nhiều thay đổi nên giai đoạn 3sau khi cài đặt xong các chức năng cơ bản đảm bảo hoạt động có thể chuyển sanggiai đoạn 4. Cài đặt các chức năng nâng cao ở giai đoạn 3 có thể cài đặt khi tiếnhành song song với giai đoạn 4Giai đoạn 4: Vận hành và bảo trì.- Ở giai đoạn này duy trì hệ thống ít thay đổi, việc bảo trì máy móc và hệ thốngmạng có thể do nhà cung cấp thiết bị đảm nhiệm.- Lên các phương án dự phòng an toàn thông tinDo thông tin được lưu trữ bởi máy chủ ngoài được đảm bảo nên về cơ bản giảmthiểu đáng kể được các rủi ro do vận hành máy chủ, do thiên tai, sự cố mất điện gây lỗiCSDL,.. Tuy nhiên vẫn cần phải lưu ý các tình huống sau:Nguy cơ Phương ánTừbêntrong1. Phá hoại có chủ ý (đánh cắp dữ liệu,xóa, sửa đổi trái phép dữ liệu)Xác thực người dùng (email, mậtmã cá nhân)Đào tạo nâng cao ý thức an toàn hệthống cho nhân viên.Sử dụng các phần mềm bảo mật.2. Phá hoại không có chủ ý ( Cập nhậtsai thông tin, chỉnh sửa, xóa nhầmcác thông tin)Tạo các thông báo trước các thaotác nguy hiểmTăng cường trao đổi thông tin tréovà hệ thống khiếu lại thông tin chongười sử dụng
  38. 45. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế39SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Từbênngoài1. An toàn bảo mật hệ thống Do đơn vị cung cấp chịu tráchnhiệm đảm bảo2. An toàn cơ sở dữ liệu Tiến hành sao lưu định kỳ trên hệthốngMã hóa cơ sở dữ liệu khi cài đặtBảng 3.3. Phương án dự phòng an toàn thông tin- Chi phí cho giai đoạn này phụ thuộc vào thời gian sử dụng và mức độ sử dụng hệthống của doanh nghiệp. Trong tương lai doanh nghiệp mở rộng kinh doanh đỏihỏi nâng cấp hệ thống vẫn có thể hoàn toàn đáp ứng vì tính mềm dẻo vốn có củanó.3.4. Kiến nghị và đề xuấtNhìn chung OrangeHRM vẫn chưa phải là giải pháp quản lý nhân sự hoàn hảo nhấtvới mọi doanh nghiệp, và càng không thể so sánh với những giải pháp của nhứng doanhnghiệp lớn. Xong cân nhắc những chi phí bỏ ra với nền tảng công nghệ, mô hình, tính mởmà nó có thì OrangHRM là phần mềm thích hợp nhất trong quản lý nhân sự ở các doanhnghiệp vừa và nhỏ hiện nay.Việc nghiên cứu OrangeHRM mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội, cơ hội học hỏicách thức quản lý tiên tiến của nước ngoài, cơ hội làm quen & áp dụng HTTT vào quảnlý, cơ hội để phát triển ứng dụng với các công ty giải pháp phần mềm quản lý. Và cơ hộiđó chúng ta chỉ có thể đón nhận nếu thực sự tin tưởng vào tương lai của OrangeHRM. Vềcơ bản chúng ta sẽ không thấy khác biệt nào về mô hình trong quản lý nhân sự, sự khácbiệt chủ yếu ở đây là cách triển khai, tổ chức nó như thế nào để nó thực sự thành công vàmang lại nhiều lợi ích. Vì vậy nghiên cứu OrangeHRM, không chỉ nghiên cứu về môhình, cách thức sử dụng, mà còn phải nghiên cứu về tính phù hợp, tính mở, quá trình triểnkhai khác nhau với các doanh nghiệp khác nhau về quy mô, đặc thù kinh doanh, … haynói cách khác là phải nghiên cứu nó dưới góc nhìn của nhà Quản trị HTTT.
  39. 47. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế41SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Processor: Intel Xeon ProcessorSpeed supported: E5506 – 2.13HGz, Intel smart Cache: 4MB cacheIntel QpiSpeed: 4.8Gt/sMemory: 2x4GB, type: PC3 – 10600 DDR3-1333, Maximum: 192 GBDDR3RDIMM slots or 48 GB DDR- 3 UMIMMSHard Drive: 300G 2.5in SFF HS 10K 6Gbps SAS/8TBGraphic Memory: 16MBNetwork interface: Integrated 2 sports, plus 2 post optional Gigabit EthernetOperating system supports: Microsoft Windows Server 2008, Red HatEnterpriseLinux, SUSE Linux Enterprise Server anh Vmware ESXi 4.0 embeddedhypervisor, Sun Solaris 10 Hệ thống mạngVới hệ thống mạng đang sử dụng thì đã có thể đảm bảo cho phần mềm hoạtđộnghiệu quả.Tuy nhiên để tăng tính liên kết cho toàn hệ thống thì công ty cần thiết kế kếthợpcác kiểu cấu trúc mạng lại với nhau. Các kiểu cấu trúc có thể sử dụng kết hợp như mạnghình tuyến, mạng hình sao, mạng dạng vòng…
  40. 48. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế42SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138KẾT LUẬNTrong thời đại công nghệ số hiện nay việc tin học hoá công tác quản lý là mộttrongnhững giải pháp và xu thế tất yếu cho sự phát triển và mở rộng của bất cứ tổ chức nàotrong hiện tại và tương lai. Khi doanh nghiệp phát triển với một quy mô nhất định nào đóthì số lượng dữ liệu phát sinh hàng ngày cần ghi nhận và xử lý sẽ vượt quá khả năng thủcông bình thường.Việc tin học hoá công tác quản lý sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp đápứngnhu cầu lưu trữ và xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và giải quyết những bài toán cóquy mô lớn, cũng như độ phức tạp ngày càng tăng. Đồng thời khi thực hiện tin học hoá,các nhà quản lý nhanh chóng có được thông tin phản ánh mọi mặt về tổ chức cũng như cóthể giảm thiểu số lượng nhân công cần thiết để thực hiện công việc lưu trữ và xử lý dữliệu.Đề tài “Triển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRMtại công ty TNHH thƣơng mại & dịch vụ kỹ thuật Tuấn Minh” đã gợi ý cho công tymột giải pháp mã nguồn mở – giải pháp lâu dài, miễn phí (chỉ mất chi phí cài đặt, triểnkhai) cùng với những ưu điểm nổi bật và đưa ra quy trình triển khai và đề xuất hướngphát triển ORANGEHRM với công ty TNHH TM & DVKT Tuấn MinhTừ việc nghiên cứu thực trạng trong công ty TNHH TM & DVKT Tuấn Minh, đềtài đã nêu bật đượcnhững yếu tố tích cực, cũng như những mặt còn hạn chế trong công tácquản lý nhâncủa công ty. Đó là cơ sở để cóthể đưa ra các giải pháp giúp công ty TNHHTM & DVKT Tuấn Minh có những định hướng cho công tác quản lýnhân sự, cũng nhưquy trình triển khai phần mềm quản lý nhân sự của mình.
  41. 49. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế43SV: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOCông cụ tìm kiếm:1. Google.com.vnWebsite:1. www.wikimedia.org2. www.giaiphapmo.org3. www.hrlink.vn4. www.ORANGEHRM.com5. www.tailieu.vnBài viết, bài báo:1. “HRM (Human Resource Management) là gì?” , của công ty phần mềm hoàn hảo, Đăngtrên trang chủ của công ty (Perfect.com.vn).2. “Nghiên cứu phần mềm quản lý nhân sự” – hrlink.vn3. “Phát triển phần mềm thời mã nguồn mở” , Nguyễn Cao Tùng (Giám đốc điều hànhCông ty NDEX Technologies Vietnam) , Đăng trên Thời Báo Vi Tính Sài Gòn(tbvtsg.com.vn ), (số 19-07)4. “Giải pháp quản lý nhân sự với ORANGEHRM” – giaiphapmo.orgGiáo trình1. Bài giảng môn Công nghệ phần mềm (2012) – Bộ môn Công nghệ thông tin, trường ĐạiHọc Thương Mại.2. Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý (2012) – Bộ môn Công nghệ thông tin, trườngĐại Học Thương Mại.
  42. 50. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếaSV:Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138PHỤ LỤCPhụlục1:GiaodiệnđăngnhậpOrangeHRMnhậpPhụlục3:Mànhìnhhiểnthịthôngtintừngnhânviên
  43. 51. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếbSV:Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phụlục4:ChứcnăngAdminNationalities
  44. 52. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh TếcSV:Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV: 08D190138Phụlục5:TínhnăngAdminconfiguration(chỉcótừbản2.7)-chophép ẩnđimộtvàichứcnăng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Đỗ Thị Hải Yến Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Lt & C Từ Nhiều Nghĩa
 • Tên Cao Thị Hải Yến Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Bài Văn Thuyết Minh Về Chùa Trấn Quốc Lớp 10, Chi Tiết, Có Dàn Ý
 • #1✅ Tiểu Sử Và Profile Chi Tiết Của 5 Thành Viên Nhóm Nhạc Nu’est * One More Time With Feeling
 • Tên Nguyễn Ngọc Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Yến Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Tuệ Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Mai Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Minh Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Nguyễn Ngọc Yến Nhi tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Nguyễn Ngọc có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Yến Nhi có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Ngọc Yến có số nét là 14 thuộc hành Âm Hỏa. Nhân cách thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Phù trầm phá bại): Điềm phá gia, gia duyên rất bạc, có làm không có hưởng, nguy nạn liên miên, chết nơi đất khách, không có lợi khi ra khỏi nhà, điều kiện nhân quả tiên thiên kém tốt.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Nhi có tổng số nét hán tự là 3 thuộc hành Dương Hỏa. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Danh lợi song thu): Âm dương hòa hợp, cát tường phúc hậu, là số thiên-địa-nhân vạn vật hình thành. Có điềm phát đạt, tài lộc dồi dào, đại lợi con cháu, gia vận.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Nguyễn Ngọc Yến Nhi có tổng số nét là 22 thuộc hành Âm Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Thu thảo phùng sương): Kiếp đào hoa, họa vô đơn chí, tai nạn liên miên. Rơi vào cảnh ngộ bệnh nhược, khốn khổ. Nữ giới dùng tất khắc chồng khắc con.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Hỏa” Quẻ này là quẻ Tính nóng ngầm chứa bên trong, bề ngoài bình thường lạnh lẽo, có nhiều nguyện vọng, ước muốn song không dám để lộ. Có tài ăn nói, người nham hiểm không lường. Sức khoẻ kém, hiếm muộn con cái, hôn nhân gia đình bất hạnh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương MộcÂm Hỏa – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ : Mộc Hỏa Mộc.

  Đánh giá tên Nguyễn Ngọc Yến Nhi bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Nguyễn Ngọc Yến Nhi. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Gia Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đặt Tên Cho Con Nguyễn Gia Nhi 80/100 Điểm Cực Tốt
 • Tên Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Bảo Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Thảo Vy Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Giải Đáp Ý Nghĩa Tên Yến Nhi

  --- Bài mới hơn ---

 • Con Gái Tên Nhi Chọn Tên Đệm Nào Ý Nghĩa Nhất
 • Ý Nghĩa Tên Nguyễn Như Ý Thế Nào? Tên Nguyễn Như Ý Tốt Hay Xấu?
 • Đặt Tên Con Gái Sinh Năm 2022 Để Như Ý Cát Tường
 • Tư Vấn 50++ Tên Đệm Cho Con Gái Tên Hương Độc Đáo Và Ý Nghĩa
 • Đặt Tên Con Gái Là Linh Nếu Muốn Số Hưởng Như Hội Hotgirl Này
 • Ý nghĩa tên Yến Nhi là gì?

  Tên Yến Nhi có nghĩa là gì?

  Ý nghĩa tên Yến Nhi được luận giải theo từ điển Hán – Việt có ý nghĩa như sau:

  • Từ ” Yến” ý chỉ loài chim yến nhỏ bé. Nó là loài chim sống trên các mỏm đá ngoài biển khơi bao la. Cái tên Yến thể hiện mong muốn khao khát những hoài bão ước mơ của con được bay cao bay xa đến chân trời biển rộng.
  • Từ ” Nhi” ý chỉ một đứa trẻ, nó còn thể hiện sự tinh nghịch, đáng yêu, trong sáng của người mang cái tên ấy.

  Với cách lý giải ý nghĩa tên Yến Nhi thể hiện sự mong muốn con của mình là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn vui vẻ, yêu đời. Cuộc sống của con sau này gặp nhiều may mắn niềm vui, con luôn được phù trợ khi gặp khó khăn, vất ngã.

  Đặt tên cho con gái là Yến Nhi không chỉ thể hiện mong ước của cha mẹ mà nó còn thể hiện được tính cách và vận mệnh tương lai của cô bé ấy sau này.

  Con gái tên Yến Nhi có tính cách thế nào?

  Tên Yến Nhi có ý nghĩa gì? Những cô bé mang cái tên Yến Nhi thường là người khá lanh lợi, hoạt bát. Sự đáng yêu của cô bé được mọi người yêu quý và tôn trọng. Cô bé này luôn khiến cho những người xung quanh cảm thấy thoải mái bởi tính cách dễ gần và luôn giúp đỡ người khác.

  Cái tên Yến Nhi còn thể hiện cô bé là một người sống tình cảm, có nhiều ước mơ, hoài bão lớn. Cô bé luôn tìm mọi cách để đạt được ước mơ của mình. Thường thì dự định của cô gái này đều thực hiện được.

  Là con gái nên đôi khi bạn cũng sẽ thấy cô gái ấy cũng cảm thấy bẽn lẽn, hay ngại ngùng trước điều gì đó mà cô cảm thấy chưa thực sự quyết định được.

  Tuy rằng con gái tên Yến Nhi lúc nào cũng thể hiện sự vui vẻ trên khuôn mặt nhưng có lúc bạn sẽ thấy cô ấy khóc như đứa trẻ chỉ vì một chuyện cỏn con vặt vãnh cũng khiến cô gái ấy bận tâm và lo lắng.

  Chuyện tình cảm con gái Yến Nhi ra sao?

  Luôn thể hiện sự vui vẻ với mọi người, con gái tên Yến Nhi được nhiều chàng trai để ý và yêu quý bởi lúc nào cô gái ấy cũng đem tới niềm vui, hạnh phúc cho người họ yêu.

  Ý nghĩa tên Yến Nhi cho thấy tuy luôn thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng đứng trước người yêu thương mình, cô gái ấy lại trở nên thùy mị nết na. Họ luôn muốn đối phương được vui vẻ hạnh phúc và cũng mong được đáp lại tình cảm như họ đã trao.

  Tuy nhiên, vì tính sở hữu của cô gái ấy quá lớn, luôn muốn người ấy là của riêng mình nên nhiều lúc họ sẽ khiến cho người yêu cảm thấy ngột ngạt bức bối. Nhiều chàng trai không hiểu niềm khao khát của cô gái ấy sẽ tự động mà rời bỏ.

  Tính cách có phần khá trẻ con của cô gái này khi bị phản bội, hoặc chia tay một mối tình nào đó, họ luôn tự cảm thấy dằn vặt trong thời gian dài, không can tâm khi phải chia tay người mình yêu.

  Nhưng mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Bởi theo ý nghĩa của tên Yến Nhi cũng cho thấy tuy gặp khó khăn ban đầu song chuyện tình cảm của cô gái này sẽ có một kết quả viên mãn và hạnh phúc về sau.

  Nghề nào hợp với con gái tên Yến Nhi?

  Sự thông minh và nhạy bén của con trong mọi trường hợp cũng là một điểm cộng để con có thể hoàn thành mọi công việc được giao một cách trọn vẹn nhất.

  Tên Yến Nhi cũng cho thấy, tuy con không quá nổi trội trong một lĩnh vực nào riêng biệt, song nhìn chung thì những thứ con lựa chọn làm theo các kế hoạch mục đích đề ra đều đạt được thành công như mong muốn.

  Đặt tên con gái luôn là điều băn khoăn với các ông bố bà mẹ, bởi vậy khi đã quyết định được một cái tên ưng ý, bạn cần phải hiểu rõ ý nghĩa của cái tên định đặt cho bé. Qua lời giải thích ý nghĩa tên Yến Nhi của chúng mình, hy vọng các ba mẹ đã rõ được nghĩa cái tên đặt cho con, định hướng cho tương lai của bé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Tên Uyên Đẹp Và Hay
 • Chuyện Đặt Tên Cho Con Gái…
 • Ý Nghĩa Tên Khánh An
 • Cách Đặt Tên Lót Chữ Tuệ Cho Con
 • Các Tên Tuệ Đẹp Và Hay
 • Tên Con Trần Yến Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Trần Ngọc Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Bùi Anh Tuấn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Bùi Anh Tuấn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Bùi Tuấn Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Trần Bảo Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Luận giải tên Trần Yến Nhi tốt hay xấu ?

  Về thiên cách tên Trần Yến Nhi

  Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

  Thiên cách tên Trần Yến Nhi là Trần, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Xét về địa cách tên Trần Yến Nhi

  Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

  Địa cách tên Trần Yến Nhi là Yến Nhi, tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Vạn tượng canh tân là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Luận về nhân cách tên Trần Yến Nhi

  Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

  Nhân cách tên Trần Yến Nhi là Trần Yến do đó có số nét là 15 thuộc hành Dương Thổ. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Từ tường hữu đức là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Về ngoại cách tên Trần Yến Nhi

  Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

  Tên Trần Yến Nhi có ngoại cách là Nhi nên tổng số nét hán tự là 3 thuộc hành Dương Hỏa. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Danh lợi song thu là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Luận về tổng cách tên Trần Yến Nhi

  Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

  Do đó tổng cách tên Trần Yến Nhi có tổng số nét là 17 sẽ thuộc vào hành Âm Mộc. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Cương kiện bất khuất là quẻ CÁT. Đây là quẻ quyền uy cương cường, ý chí kiên định, khuyết thiếu hàm dưỡng, thiếu lòng bao dung, trong cương có nhu, hóa nguy thành an. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

  Quan hệ giữa các cách tên Trần Yến Nhi

  Số lý họ tên Trần Yến Nhi của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Tính tình thiện lương, giản dị dễ gần, ôn hoà trầm lặng, luôn hiểu biết và thông cảm với người khác, trọng danh dự, chữ tín. Lòng trượng nghĩa khinh tài, song không bao giờ để lộ. Tính xấu là hay lãnh đạm với mọi sự.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Thổ – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Kim Thổ Mộc: Tuy vận số có thể thành công và sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi đạt được mục đích, nhưng dễ sinh bệnh dạ dày, gia đình bất hòa (nửa cát).

  Kết quả đánh giá tên Trần Yến Nhi tốt hay xấu

  Như vậy bạn đã biêt tên Trần Yến Nhi bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Trần Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Ngọc Bảo Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trần Bảo Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Hà Vi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Xem Tên Cho Con Hay, Ý Nghĩa Và Hợp Tuổi Của Bố Mẹ
 • Tên Trần Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Con Trần Yến Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Trần Ngọc Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Bùi Anh Tuấn Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Bùi Anh Tuấn Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Bùi Tuấn Anh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Trần Yến Nhi tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Trần có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Yến Nhi có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Nhi có tổng số nét hán tự là 3 thuộc hành Dương Hỏa. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Danh lợi song thu): Âm dương hòa hợp, cát tường phúc hậu, là số thiên-địa-nhân vạn vật hình thành. Có điềm phát đạt, tài lộc dồi dào, đại lợi con cháu, gia vận.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Trần Yến Nhi có tổng số nét là 17 thuộc hành Âm Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ CÁT (Quẻ Cương kiện bất khuất): Quyền uy cương cường, ý chí kiên định, khuyết thiếu hàm dưỡng, thiếu lòng bao dung, trong cương có nhu, hóa nguy thành an. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Tính tình thiện lương, giản dị dễ gần, ôn hoà trầm lặng, luôn hiểu biết và thông cảm với người khác, trọng danh dự, chữ tín. Lòng trượng nghĩa khinh tài, song không bao giờ để lộ. Tính xấu là hay lãnh đạm với mọi sự.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Thổ – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ : Kim Thổ Mộc.

  Đánh giá tên Trần Yến Nhi bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Trần Yến Nhi. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Trần Ngọc Bảo Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trần Bảo Nhi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Nguyễn Hà Vi Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Xem Tên Cho Con Hay, Ý Nghĩa Và Hợp Tuổi Của Bố Mẹ
 • Đặt Tên Hay Và Ý Nghĩa Cho Con Sinh Năm 2014 Giáp Ngọ
 • Tên Lê Yến Nhi Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Tên Linh Đan Là Gì, Tính Cách Vận Mệnh Có Tốt Không?
 • 2017 Rồi, Đặt Tên Cho Con Gái Phải Bỏ Chữ Thị, Đặt Tên 4 Chữ Độc Thế Này Mới Hợp Xu Hướng
 • Sinh Con Gái Năm 2022 Đặt Tên Gì Đẹp?
 • Cách Đặt Tên Ở Nhà Cho Con Gái Hợp Với Tuổitân Sửu 2022 Nhất
 • Đặt Tên Con Trai Năm 2022 Hợp Tuổi Bố Mẹ
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Lê Yến Nhi tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là có tổng số nét là 12 thuộc hành Âm Mộc. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Bạc nhược tỏa chiết): Người ngoài phản bội, người thân ly rời, lục thân duyên bạc, vật nuôi sinh sâu bọ, bất túc bất mãn, một mình tác chiến, trầm luân khổ nạn, vãn niên tối kỵ

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Yến Nhi có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Lê Yến có số nét là 20 thuộc hành Âm Thủy. Nhân cách thuộc vào quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Phá diệt suy vong): Trăm sự không thành, tiến thoái lưỡng nan, khó được bình an, có tai họa máu chảy. Cũng là quẻ sướng trước khổ sau, tuyệt đối không thể dùng.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Nhi có tổng số nét hán tự là 3 thuộc hành Dương Hỏa. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Danh lợi song thu): Âm dương hòa hợp, cát tường phúc hậu, là số thiên-địa-nhân vạn vật hình thành. Có điềm phát đạt, tài lộc dồi dào, đại lợi con cháu, gia vận.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Lê Yến Nhi có tổng số nét là 22 thuộc hành Âm Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Thu thảo phùng sương): Kiếp đào hoa, họa vô đơn chí, tai nạn liên miên. Rơi vào cảnh ngộ bệnh nhược, khốn khổ. Nữ giới dùng tất khắc chồng khắc con.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Tính thụ động, ưa tĩnh lặng, đơn độc, nhạy cảm, dễ bị kích động. Người sống thiên về cảm tính, có tham vọng lớn về tiền bạc, công danh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Âm MộcÂm Thủy – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ : Mộc Thủy Mộc.

  Đánh giá tên Lê Yến Nhi bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Lê Yến Nhi. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ấn Tượng Với 60 Tên Lót Cho Tên Trúc Hay Và Ý Nghĩa Đặc Biệt
 • Giải Đáp Ý Nghĩa Tên Thanh Trúc, Tên Đẹp Dành Cho Bé Gái
 • Dấu Hiệu Mang Thai Con Gái Đúng Chuẩn Chính Xác Theo Khoa Học
 • Tự Đặt Tên Con Gái Sinh Năm 2022 (Hay, Độc, Không Đụng Hàng), Hợp Phong Thủy
 • Đặt Tên Con Gái Họ Đặng 4 Chữ, Những Tên Hay Nhiều Ý Nghĩa
 • Tên Đỗ Thị Hải Yến Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khóa Luận Tốt Nghiệp Nguyễn Thị Hải Yến
 • Tên Nguyễn Ngọc Thiên Hương Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Lê Nguyễn Nhật Phương Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Trọng Khôi Nguyên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Duy Khôi Nguyên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Đỗ Thị Hải Yến tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Đỗ Thị có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Địa cách tên bạn là Hải Yến có tổng số nét là 19 thuộc hành Dương Thủy. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ HUNG (Quẻ Tỏa bại bất lợi): Quẻ đoản mệnh, bất lợi cho gia vận, tuy có trí tuệ, nhưng thường hay gặp hiểm nguy, rơi vào bệnh yếu, bị tàn phế, cô độc và đoản mệnh. Số này có thể sinh ra quái kiệt, triệu phú hoặc dị nhân.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Thị Hải có số nét là 14 thuộc hành Âm Hỏa. Nhân cách thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Phù trầm phá bại): Điềm phá gia, gia duyên rất bạc, có làm không có hưởng, nguy nạn liên miên, chết nơi đất khách, không có lợi khi ra khỏi nhà, điều kiện nhân quả tiên thiên kém tốt.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Yến có tổng số nét hán tự là 10 thuộc hành Âm Thủy. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Đỗ Thị Hải Yến có tổng số nét là 26 thuộc hành Dương Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ HUNG (Quẻ Ba lan trùng điệt): Quát tháo ầm ĩ, biến quái kỳ dị, khổ nạn triền miên, tuy có lòng hiệp nghĩa, sát thân thành nhân. Quẻ này sinh anh hùng, vĩ nhân hoặc liệt sĩ (người có công oanh liệt). Nữ giới kỵ dùng số này.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Hỏa” Quẻ này là quẻ Tính nóng ngầm chứa bên trong, bề ngoài bình thường lạnh lẽo, có nhiều nguyện vọng, ước muốn song không dám để lộ. Có tài ăn nói, người nham hiểm không lường. Sức khoẻ kém, hiếm muộn con cái, hôn nhân gia đình bất hạnh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimÂm Hỏa – Dương Thủy” Quẻ này là quẻ : Kim Hỏa Thủy.

  Đánh giá tên Đỗ Thị Hải Yến bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Đỗ Thị Hải Yến. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lt & C Từ Nhiều Nghĩa
 • Tên Cao Thị Hải Yến Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Bài Văn Thuyết Minh Về Chùa Trấn Quốc Lớp 10, Chi Tiết, Có Dàn Ý
 • #1✅ Tiểu Sử Và Profile Chi Tiết Của 5 Thành Viên Nhóm Nhạc Nu’est * One More Time With Feeling
 • Cập Nhật Thành Viên Nhóm Nhạc Exo Hàn Quốc 4/2017
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100