Top 19 # Ý Nghĩa Tên Nhật Thành / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Uplusgold.com

Tên Nguyễn Nhật Thành Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu? / 2023

Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

Luận giải tên Nguyễn Nhật Thành tốt hay xấu ?

Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

Thiên cách tên của bạn là Nguyễn có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

Địa cách tên bạn là Nhật Thành có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

Nhân cách tên bạn là Nguyễn Nhật có số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Nhân cách thuộc vào quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

Ngoại cách tên của bạn là họ Thành có tổng số nét hán tự là 8 thuộc hành Âm Kim. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG (Quẻ Kiên nghị khắc kỷ): Nhẫn nại khắc kỷ, tiến thủ tu thân thành đại nghiệp, ngoài cương trong cũng cương, sợ rằng đã thực hiện thì không thể dừng lại. Ý chí kiên cường, chỉ e sợ hiểm họa của trời.

Tổng cách (tên đầy đủ)

Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Nguyễn Nhật Thành có tổng số nét là 17 thuộc hành Âm Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ CÁT (Quẻ Cương kiện bất khuất): Quyền uy cương cường, ý chí kiên định, khuyết thiếu hàm dưỡng, thiếu lòng bao dung, trong cương có nhu, hóa nguy thành an. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

Mối quan hệ giữa các cách

Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Tính thụ động, ưa tĩnh lặng, đơn độc, nhạy cảm, dễ bị kích động. Người sống thiên về cảm tính, có tham vọng lớn về tiền bạc, công danh.

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương Kim – Âm Thủy – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ : Kim Thủy Mộc.

Đánh giá tên Nguyễn Nhật Thành bạn đặt

Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Nguyễn Nhật Thành. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

Tên Con Nguyễn Nhật Thành Có Ý Nghĩa Là Gì / 2023

Về thiên cách tên Nguyễn Nhật Thành

Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

Thiên cách tên Nguyễn Nhật Thành là Nguyễn, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

Xét về địa cách tên Nguyễn Nhật Thành

Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

Địa cách tên Nguyễn Nhật Thành là Nhật Thành, tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Vạn tượng canh tân là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

Luận về nhân cách tên Nguyễn Nhật Thành

Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

Nhân cách tên Nguyễn Nhật Thành là Nguyễn Nhật do đó có số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

Về ngoại cách tên Nguyễn Nhật Thành

Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

Tên Nguyễn Nhật Thành có ngoại cách là Thành nên tổng số nét hán tự là 8 thuộc hành Âm Kim. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Kiên nghị khắc kỷ là quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG. Đây là quẻ dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

Luận về tổng cách tên Nguyễn Nhật Thành

Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

Do đó tổng cách tên Nguyễn Nhật Thành có tổng số nét là 17 sẽ thuộc vào hành Âm Mộc. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Cương kiện bất khuất là quẻ CÁT. Đây là quẻ quyền uy cương cường, ý chí kiên định, khuyết thiếu hàm dưỡng, thiếu lòng bao dung, trong cương có nhu, hóa nguy thành an. Nữ giới dùng số này có chí khí anh hào.

Quan hệ giữa các cách tên Nguyễn Nhật Thành

Số lý họ tên Nguyễn Nhật Thành của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Tính thụ động, ưa tĩnh lặng, đơn độc, nhạy cảm, dễ bị kích động. Người sống thiên về cảm tính, có tham vọng lớn về tiền bạc, công danh.

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương Kim – Âm Thủy – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ Kim Thủy Mộc: Được thừa hưởng ân đức của tổ tiên hoặc được cấp trên giúp đỡ nên sự nghiệp có được thành công bất ngờ, tuy nhiên gia đình bất hạnh hoặc ốm yếu, đoản mệnh (hung).

Kết quả đánh giá tên Nguyễn Nhật Thành tốt hay xấu

Như vậy bạn đã biêt tên Nguyễn Nhật Thành bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

Tên Đỗ Nhật Thành Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu? / 2023

Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

Luận giải tên Đỗ Nhật Thành tốt hay xấu ?

Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

Thiên cách tên của bạn là Đỗ có tổng số nét là 4 thuộc hành Âm Hỏa. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Phá hoại diệt liệt): Phân ly tang vong, rơi vào nghịch cảnh, tiến thoái lưỡng nan, bước vào suy thoái, đã hung càng hung, có điềm phát điên, tàn phế. Nhưng cũng thường sinh ra quái kiệt hoặc dị nhân

Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

Địa cách tên bạn là Nhật Thành có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công.

Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

Nhân cách tên bạn là Đỗ Nhật có số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Nhân cách thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

Ngoại cách tên của bạn là họ Thành có tổng số nét hán tự là 8 thuộc hành Âm Kim. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ BÁN CÁT BÁN HUNG (Quẻ Kiên nghị khắc kỷ): Nhẫn nại khắc kỷ, tiến thủ tu thân thành đại nghiệp, ngoài cương trong cũng cương, sợ rằng đã thực hiện thì không thể dừng lại. Ý chí kiên cường, chỉ e sợ hiểm họa của trời.

Tổng cách (tên đầy đủ)

Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Đỗ Nhật Thành có tổng số nét là 14 thuộc hành Âm Hỏa. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ HUNG (Quẻ Phù trầm phá bại): Điềm phá gia, gia duyên rất bạc, có làm không có hưởng, nguy nạn liên miên, chết nơi đất khách, không có lợi khi ra khỏi nhà, điều kiện nhân quả tiên thiên kém tốt.

Mối quan hệ giữa các cách

Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Kim” Quẻ này là quẻ Ý chí kiên cường, tự ái mạnh, ưa tranh đấu, quả cảm quyết đoán, sống thiếu năng lực đồng hoá. Thích tranh cãi biện luận, dễ có khuynh hướng duy ý chí, có khí phách anh hùng, cuộc đời nhiều thăng trầm.

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Âm Hỏa – Dương Kim – Dương Mộc” Quẻ này là quẻ : Hỏa Kim Mộc.

Đánh giá tên Đỗ Nhật Thành bạn đặt

Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Đỗ Nhật Thành. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

Giám Đốc Kcm Trần Nhật Huy: Muốn Thành Công Trước Tiên Cần Có Kiến Thức / 2023

Giám đốc KCM Trần Nhật Huy: Muốn thành công trước tiên cần có kiến thức

Bài viết của báo Năng lượng Mới, giới thiệu một chân dung lãnh đạo trẻ của Công ty Khí Cà Mau nhân tháng Thanh niên hành động vì đất nước. Xin giới thiệu!

 “Khi còn trẻ, không nên quá quan trọng yếu tố thu nhập hay địa vị xã hội, mà quan trọng nhất là nên chọn một môi trường làm việc thật tốt, nơi có thể học hỏi tối đa…” – chia sẻ của Giám đốc Công ty Khí Cà Mau Trần Nhật Huy với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

PV: Là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2010, doanh nhân trẻ thành đạt, anh có thể chia sẻ về bí quyết thành công của mình?

Giám đốc KCM Trần Nhật Huy: Thực ra cũng không có bí quyết gì to tát. Tôi nghĩ chỉ có 3 yếu tố quan trọng nhất: Một là luôn cố gắng làm việc với tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình với những yêu cầu rất cao để công việc luôn đạt đến mức “hoàn hảo”, chủ động tìm việc để làm, để đề xuất cải tiến mà không chờ lãnh đạo giao mới làm. Hai là dám dấn thân vào những nơi khó khăn, nhận những nhiệm vụ khó khăn để xem khả năng của mình tới đâu với quan niệm “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Ba là tập cho mình óc quan sát, phân tích đánh giá các sự việc, con người mọi nơi, mọi lúc. Từ đó áp dụng hoặc rút ra những bài học để điều chỉnh bản thân và tập thể cho phù hợp. Cá nhân tôi cho rằng, thành công không phải là làm được rất nhiều tiền hay lên được chức vụ gì đó. Thành công với tôi là làm hết sức mình để tạo ra được những sản phẩm thực sự hoàn hảo, thực sự khác biệt, hiếm có và ý nghĩa với cuộc sống.

PV: Cái tên Trần Nhật Huy gắn với biệt danh là “cây sáng kiến”, “Huy nghìn tỷ” anh có thể giải thích về các biệt danh của mình?

Giám đốc KCM Trần Nhật Huy: Trong hơn 12 năm hoạt động trong ngành công nghiệp khí, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau từ Kỹ sư vận hành, Trưởng ca vận hành, Trưởng, Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất,… Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công ty, tôi đã chủ trì hoặc tham gia hơn 20 sáng kiến. Nhiều sáng kiến có ý nghĩa lớn về mặt khoa học kỹ thuật hoặc mang lại hiệu quả kinh tế cao hàng trăm tỷ đồng đã được áp dụng trong thực tiễn. Trong số đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì Hội thi Sáng tạo ngành Dầu khí, 1 giải nhất cuộc thi “Phần mềm sáng tạo” của Đoàn khối doanh nghiệp TW. Tôi nghĩ đó là lý do mọi người gắn cho tôi biệt danh là “cây sáng kiến”.

Còn với biệt danh “Huy nghìn tỷ” gắn với KCM, là doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1.500 – 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận 400 – 600 tỷ đồng. Và công ty luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách cho tỉnh Cà Mau.

PV: Anh đánh giá như thế nào về vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp?

Giám đốc KCM Trần Nhật Huy: Trong bất cứ một doanh nghiệp nào thì tuổi trẻ luôn là thế hệ tương lai, thậm chí một số nơi như KCM họ là cả hiện tại. Nếu thanh niên được đầu tư, chăm lo đúng cách 1 đồng thì họ sẽ đem lại rất nhiều đồng cho doanh nghiệp.

Bởi vì, tuổi trẻ có rất nhiều ưu điểm như: được đào tạo bài bản và có khả năng tiếp thu kiến thức tốt, dễ cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật mới; dám nghĩ và dám làm (ít sợ rủi ro hơn những người lớn tuổi), tràn trề nhiệt huyết nên tiềm năng sáng tạo cao hơn; chưa vướng bận nhiều nên có thể dành nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp. Chính vì thế nên tôi vẫn ví những thanh niên tốt giống như những hạt giống tốt, chỉ cần được gieo trên những mảnh đất tốt, nghĩa là tạo cho họ một môi trường làm việc tốt, công bằng, cạnh tranh cùng với sự dìu dắt, kèm cặp và sự tin tưởng giao trọng trách của cấp trên thì họ sẽ phát triển rất nhanh.

Tại KCM, trong số 118 cán bộ, công nhân viên hiện tại có tới 78 đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ 66% với tuổi trung bình của cả công ty chỉ là 30,1 tuổi. Trong 31 đảng viên của Đảng bộ thì có tới 17 đảng viên vẫn còn sinh hoạt Đoàn; 6/13 cán bộ chủ chốt của công ty là đoàn viên. 100% (10/10) các vị trí quản lý cấp thấp khối sản xuất (Đốc công, Trưởng ca) đều là đoàn viên, thanh niên. Hầu như tất cả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty trong nhiều năm qua đều do thanh niên thực hiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế mà KCM luôn là đơn vị dẫn đầu Tổng công ty Khí Việt Nam về phong trào thanh niên và phong trào lao động sáng tạo.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên KCM cũng được giao nhiệm vụ triển khai văn hóa doanh nghiệp trong toàn công ty với nhiều giải pháp cụ thể trên nền tảng 4 giá trị “chuyên nghiệp – trách nhiệm – sáng tạo – kết nối” mà lãnh đạo công ty đã đặt ra.

Từ đó, có thể nói rằng tại KCM thanh niên có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hay nói cách khác, thanh niên chính là biểu tượng về sức sống mãnh liệt của KCM nơi cực Nam Tổ quốc.

PV: Theo anh, để có thể thành công trong cuộc sống thanh niên cần chuẩn bị những gì?

Giám đốc KCM Trần Nhật Huy: Theo tôi, để thành công trong cuộc sống điều đầu tiên cần có là kiến thức (bao gồm cả kiến thức chuyên môn và hiểu biết về xã hội, văn hóa) vì phải “có bột mới gột nên hồ”, trong xã hội hiện đại không có kiến thức thì không làm được gì ra hồn cả. Bên cạnh đó, phải dám dấn thân vào những nơi khó khăn về điều kiện sinh hoạt và làm việc miễn là nơi đó có thể phát huy được năng lực của mình, dám đảm nhận những công việc phức tạp, đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật cao, lành nghề,… bởi vì khó khăn chính là nơi có nhiều cơ hội nhất. Ngoài ra, khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, sống chân thành, hòa nhã với mọi người xung quanh là điều rất cần.

PV: Anh có nhắn nhủ gì với lớp trẻ hiện nay trên con đường lập thân, lập nghiệp?

Giám đốc KCM Trần Nhật Huy: Với kinh nghiệm ít ỏi của mình qua hơn 12 năm làm việc, tôi có một số lời khuyên với các bạn trẻ như sau:

Nên thường tự nhìn lại mình, tự đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của bản thân mình (sở trường, sở đoản) để từ đó xác định cái gì phù hợp với mình trong từng giai đoạn và lựa chọn mục tiêu, con đường đi cho phù hợp.

Khi bạn còn trẻ, không nên quá quan trọng yếu tố thu nhập hay địa vị xã hội, mà quan trọng nhất là nên chọn được một môi trường làm việc thật tốt, nơi có thể học hỏi tối đa, phát huy hết khả năng và tố chất của mình. Khi đã tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệm sống, văn hóa và xây dựng được thương hiệu cá nhân thì mọi thứ khác sẽ dần tìm.

Tập khả năng quan sát và chịu khó đọc sách, qua đó phân tích và đánh giá con người, sự việc, cái gì hay thì áp dụng, cái gì xấu, sai lầm của người khác thì cố gắng tránh.

Còn trẻ thì đừng so đo tính toán nhiều, cũng đừng ngại khó, ngại khổ. Không nên tự mãn với những niềm vui, những thành tựu nhỏ bé trước mắt mà lãng quên những giá trị lớn của cả cuộc đời đang chờ ta phía trước.

Cố gắng rèn cho mình những thói quen tốt (thói quen đúng hẹn, đọc sách, giữ lời hứa,…) vì “gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Học cách từ chối và quản lý thời gian để không lãng phí vào những việc không cần thiết. Cố gắng mở rộng giao tiếp, cải thiện kỹ năng sống, khả năng thích nghi trong xã hội hiện đại đầy biến động. Kiến thức xã hội và văn hóa cá nhân cũng quan trọng không kém kiến thức chuyên môn.

PV: Xin cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện thú vị này!

(Petrotimes 26/3, mục PetroVietnam, tác giả Mai Phương)