Tên Con Nguyễn Phú Quang Có Ý Nghĩa Là Gì

--- Bài mới hơn ---

 • Phú Quang Hé Lộ “uẩn Khúc” Sau Bài Hát Nổi Tiếng “em Ơi, Hà Nội Phố”
 • Tên Phạm Thiên Phú Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trần Thiên Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Về thiên cách tên Nguyễn Phú Quang

  Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

  Thiên cách tên Nguyễn Phú Quang là Nguyễn, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Xét về địa cách tên Nguyễn Phú Quang

  Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

  Luận về nhân cách tên Nguyễn Phú Quang

  Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

  Về ngoại cách tên Nguyễn Phú Quang

  Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

  Luận về tổng cách tên Nguyễn Phú Quang

  Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

  Do đó tổng cách tên Nguyễn Phú Quang có tổng số nét là 21 sẽ thuộc vào hành Dương Mộc. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Độc lập quyền uy là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ số vận thủ lĩnh, được người tôn kính, hưởng tận vinh hoa phú quý. Như lầu cao vạn trượng, từ đất mà lên. Nữ giới dùng bất lợi cho nhân duyên, nếu dùng cần phối hợp với bát tự và ngũ hành.

  Quan hệ giữa các cách tên Nguyễn Phú Quang

  Số lý họ tên Nguyễn Phú Quang của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Tính tình thiện lương, giản dị dễ gần, ôn hoà trầm lặng, luôn hiểu biết và thông cảm với người khác, trọng danh dự, chữ tín. Lòng trượng nghĩa khinh tài, song không bao giờ để lộ. Tính xấu là hay lãnh đạm với mọi sự.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Thổ – Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Kim Thổ Thổ: Vận thành công, sự nghiệp phát triển thuận lợi, dễ đạt được mục tiêu, có danh, có lợi, cuộc sống bình yên, hạnh phúc, trường thọ (cát).

  Kết quả đánh giá tên Nguyễn Phú Quang tốt hay xấu

  Như vậy bạn đã biêt tên Nguyễn Phú Quang bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Phạm Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trường Phú Trọng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Phạm Phú Trọng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Đinh Phú Trọng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Phú Thành Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Nguyễn Thiên Phú Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Thiên Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Quỳnh Mai Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Đặt Tên Cho Con Phạm Quỳnh Thy 42,5/100 Điểm Trung Bình
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Nguyễn Phú Quang tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Nguyễn có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Quang có tổng số nét hán tự là 7 thuộc hành Dương Kim. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Nguyễn Phú Quang có tổng số nét là 21 thuộc hành Dương Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Độc lập quyền uy): Số vận thủ lĩnh, được người tôn kính, hưởng tận vinh hoa phú quý. Như lầu cao vạn trượng, từ đất mà lên. Nữ giới dùng bất lợi cho nhân duyên, nếu dùng cần phối hợp với bát tự và ngũ hành.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Tính tình thiện lương, giản dị dễ gần, ôn hoà trầm lặng, luôn hiểu biết và thông cảm với người khác, trọng danh dự, chữ tín. Lòng trượng nghĩa khinh tài, song không bao giờ để lộ. Tính xấu là hay lãnh đạm với mọi sự.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương KimDương Thổ – Dương Thổ” Quẻ này là quẻ : Kim Thổ Thổ.

  Đánh giá tên Nguyễn Phú Quang bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Nguyễn Phú Quang. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Vũ Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lại Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trịnh Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lại Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Vũ Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Thiên Phú Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Thiên Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Lại Phú Quang tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là Lại có tổng số nét là 6 thuộc hành Âm Thổ. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Phú dụ bình an): Nhân tài đỉnh thịnh, gia vận hưng long, số này quá thịnh, thịnh quá thì sẽ suy, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Lại Phú có số nét là 14 thuộc hành Âm Hỏa. Nhân cách thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Phù trầm phá bại): Điềm phá gia, gia duyên rất bạc, có làm không có hưởng, nguy nạn liên miên, chết nơi đất khách, không có lợi khi ra khỏi nhà, điều kiện nhân quả tiên thiên kém tốt.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Quang có tổng số nét hán tự là 7 thuộc hành Dương Kim. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Lại Phú Quang có tổng số nét là 20 thuộc hành Âm Thủy. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Phá diệt suy vong): Trăm sự không thành, tiến thoái lưỡng nan, khó được bình an, có tai họa máu chảy. Cũng là quẻ sướng trước khổ sau, tuyệt đối không thể dùng.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Hỏa” Quẻ này là quẻ Tính nóng ngầm chứa bên trong, bề ngoài bình thường lạnh lẽo, có nhiều nguyện vọng, ước muốn song không dám để lộ. Có tài ăn nói, người nham hiểm không lường. Sức khoẻ kém, hiếm muộn con cái, hôn nhân gia đình bất hạnh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Âm ThổÂm Hỏa – Dương Thổ” Quẻ này là quẻ : Thổ Hỏa Thổ.

  Đánh giá tên Lại Phú Quang bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Lại Phú Quang. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nguyễn Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trịnh Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Phú Trọng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Phú Trọng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Vũ Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Nguyễn Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Thiên Phú Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Thiên Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Quỳnh Mai Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

  Luận giải tên Vũ Phú Quang tốt hay xấu ?

  Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

  Thiên cách tên của bạn là có tổng số nét là 6 thuộc hành Âm Thổ. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Phú dụ bình an): Nhân tài đỉnh thịnh, gia vận hưng long, số này quá thịnh, thịnh quá thì sẽ suy, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm

  Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

  Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

  Nhân cách tên bạn là Vũ Phú có số nét là 14 thuộc hành Âm Hỏa. Nhân cách thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Phù trầm phá bại): Điềm phá gia, gia duyên rất bạc, có làm không có hưởng, nguy nạn liên miên, chết nơi đất khách, không có lợi khi ra khỏi nhà, điều kiện nhân quả tiên thiên kém tốt.

  Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

  Ngoại cách tên của bạn là họ Quang có tổng số nét hán tự là 7 thuộc hành Dương Kim. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

  Tổng cách (tên đầy đủ)

  Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

  Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Vũ Phú Quang có tổng số nét là 20 thuộc hành Âm Thủy. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Phá diệt suy vong): Trăm sự không thành, tiến thoái lưỡng nan, khó được bình an, có tai họa máu chảy. Cũng là quẻ sướng trước khổ sau, tuyệt đối không thể dùng.

  Mối quan hệ giữa các cách

  Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Hỏa” Quẻ này là quẻ Tính nóng ngầm chứa bên trong, bề ngoài bình thường lạnh lẽo, có nhiều nguyện vọng, ước muốn song không dám để lộ. Có tài ăn nói, người nham hiểm không lường. Sức khoẻ kém, hiếm muộn con cái, hôn nhân gia đình bất hạnh.

  Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Âm ThổÂm Hỏa – Dương Thổ” Quẻ này là quẻ : Thổ Hỏa Thổ.

  Đánh giá tên Vũ Phú Quang bạn đặt

  Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Vũ Phú Quang. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Lại Phú Quang Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trịnh Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Phú Trọng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Hé Lộ Chân Dung Tỷ Phú Usd Nguyễn Đăng Quang, “ông Trùm” Hàng Tiêu Dùng Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Khai Sinh Của Bạn Nói Lên Điều Gì ?
 • Tên Con Gái Có Thể Nói Lên Tính Cách
 • Nêu Hoàn Cảnh Ra Đời Và Giải Thích Ý Nghĩa Nhan Đề Truyện Rừng Xà Nu
 • Tóm Tắt Truyện Ngắn Rừng Xà Nu Của Nhà Văn Nguyễn Trung Thành
 • Phân Tích Hình Tượng Cây Xà Nu Trong Truyện Ngắn Rừng Xà Nu Của Nguyễn Trung Thành. Lí Giải Việc Đặt Tên Và Nêu Ra Ý Nghĩa Biểu Tượng Của Tên Truyện Rừng Xà Nu
 • Ngày sinh

  23/08/1963 (56 tuổi)

  Nơi cư trú

  79/12B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

  Trình độ chuyên môn

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, Nga);
  • Tiến sỹ Vật lý hạt nhân (Đại học Vật lý Ứng dụng-Viện Hàn lâm Khoa học Belarus)

  Chức vụ hiện tại

  • Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN)
  • Thành viên HĐQT Cty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH)
  • Thành viên HĐQT cty CP Tài nguyên Masan (MSR)
  • Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
  • Tổng Giám đốc CTCP Masan
  • Chủ tịch HĐTV Cty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo

  Lĩnh vực kinh doanh

  Hàng tiêu dùng, ngân hàng

  Cổ phiếu đang nắm giữ

  • 15 cổ phiếu MSN
  • 30,417 MCH (trị giá 2,2 tỷ vnđ)
  • 9,403,176 TCB (trị giá 236 tỷ vnđ)

  Giá trị tài sản hiện tại

  1,3 tỷ USD (đứng thứ 1717 thế giới)

  Gia đình

  • Mẹ: bà Nguyễn Quý Định (nắm giữ 1,990,896 cp MSN trị giá 152,9 tỷ đồng)
  • Vợ: bà Nguyễn Hoàng Yến (nắm giữ 42,415,234 cp MSN trị giá 3,257.5 tỷ đồng; và 712,995 cp MCH trị giá 52,4 tỷ đồng)

  Hồ sơ Wiki

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Đăng_Quang

  Ông Nguyễn Đăng Quang là ai?

  Nguyễn Đăng Quang (sinh ngày 23/08/1963) quê gốc ở Quảng Trị, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh (tại Nga) và tiến sĩ vật lý hạt nhân (tại Belarus). Ông là doanh nhân thành công trong ngành hàng tiêu dùng ( FMCG), đồng thời là tỷ phú USD tự thân người Việt.

  Ông hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Masan, phó chủ tịch tập HĐQT ngân hàng Techcombank và là 1 trong 5 người có tên trong danh sách tỷ phú USD người Việt Nam của tạp chí Forbes năm 2022.

  Sự nghiệp

  Khởi nghiệp từ mì gói Masan tại Nga

  Hơn 20 năm trước, nếu như tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng khởi nghiệp thành công với mì gói tại Ukraine. Thì tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và các thành viên cũng xây dựng thành công đế chế mì gói của họ tại Nga. Không chỉ dừng lại ở thị trường Nga, ông còn mang thương hiệu mỳ gói về Việt Nam với các tên gọi mì Omachi, mì Tiến Vua Masan được đông đảo người tiêu dùng yêu thích.

  Sau một thời gian cung cấp mì gói cho người Nga, ông Quang đã xây dựng được nhà máy sản xuất với công suất 30 triệu gói mì mỗi tháng. Bên cạnh đó, ông còn mở rộng đầu tư sang đậu nành, cá và tương ớt. Ông được mọi người nhắc đến là “Người dạy cho người Nga ăn mì gói và tương ớt”.

  Giải thích về việc chọn mì gói khởi nghiệp, ông Quang chia sẻ “Có người từng hỏi tôi, này ông Quang, nghe nói nhà nước cho ông học hành dữ dằn, học về vật lý hạt nhân (học vị Tiến sĩ) nhưng sao lại đi buôn mì gói?”

  Câu trả lời là “Vào thời điểm ban đầu, ông không có ý định chọn mì gói nhưng bối cảnh khiến cho ông phải lựa chọn. Hai mươi năm trước, tình hình kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhu cầu “no bụng” người Việt Nam là rất cấp thiết, cách tốt nhất và nhanh nhất mà họ có được là một gói mì.

  Mang thương hiệu Masan về Việt Nam

  Năm 2001, Nguyễn Đăng Quang quay trở về Việt Nam với thương hiệu Masan Food, đánh dấu thương hiệu vào 3 thị trường nước tương, nước mắm và mì ăn liền. Trong vòng 1 năm, các sản phẩm hàng tiêu dùng thương hiệu Masan Food đã có mặt tại Việt Nam. Sản phầm đầu tiên và tồn tại lâu nhất chính là nước tương Chin-su. Kế đến là nước mắm, mì gói ăn liền, hạt nêm….

  Tháng 11/ 2004, Công ty Cổ phần Hàng hải Masan (MSC) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 3.200.000.000 đồng. Tháng 7/2009 MSC được chuyển giao toàn bộ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, tăng vốn từ 32 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;

  Tháng 8/2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Masan (Masan Group) và chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trên thực tế, công ty này là đơn vị quản lý vốn đầu tư và tài sản cho hai doanh nghiệp chính là CTCP Thực phẩm Masan Food và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank.

  Lấn sân sang ngành khai thác mỏ

  Năm 2010, ông Nguyễn Đăng Quang chính thức trở thành Chủ tịch HĐ thành viên Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Khai thác chế biến khoáng sản lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Công ty sở hữu mỏ đa kim Núi pháo có trữ lượng Vonfram lớn nhất thế giới.

  Cũng trong năm 2010, ông Quang thành lập Công ty cổ phần Tài nguyên Masan với mục tiêu thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên thuộc Tập đoàn Masan. Ngày 29/07/2015, Công ty được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

  Cuối năm 2022, công ty Masan ký kết đối tác chiến lược với Singha (Singha Asia Holding Pte Ltd) của Thái Lan kèm theo tuyên bố sẽ mở rộng thị trường kinh doanh thực phẩm và đồ uống ra các nước ASEAN. Ngày 30/10, sản phẩm nước mắm Chin-su Yod Thong chính thức ra mắt thị trường Thái Lan.

  Sau nhiều lần tái cơ cấu, CTCP Tập đoàn Masan hiện đang trực tiếp sở hữu và quản lý 3 công ty con: Masan Consumer Holding (kinh doanh hàng tiêu dùng với thương hiệu chủ chốt của Masan Consumer bao gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, Kachi và Vĩnh Hảo.); Cty TNhh tầm nhìn Masan (kinh doanh lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản Núi Pháo) và CTCP Masan Nutri-Science (hiện nay là Masan Meatlife, chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế biến thịt).

  Nguyễn Đang Quang và Hồ Hùng Anh, cặp đôi mang thành công từ Đông Âu

  Trong bảng công bố 5 tỷ phú USD Việt Nam ngày 5/3/2019 còn có cả ông Hồ Hùng Anh (chủ tịch ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank với tài sản trị giá 1,7 tỷ USD). Điều đáng chú ý là cả 2 người đều đã từng đồng hành với nhau trong việc xây dựng Masan tại Đông Âu và sau đó là Techcombank ở Việt Nam. Họ cùng là những tỷ phú tự thân, làm giàu từ ngành hàng tiêu dùng và ngân hàng.

  Trong thời gian tại Nga, ông Hồ Hùng Anh từng tham gia giúp sức cho ông Quang trong việc điều hành Masan Rus Trading với vai trò Tổng Giám đốc từ năm 1997 đến năm 2004. Song song với đó, ông Hùng Anh cũng bán hóa giữa Việt Nam và Đông Âu.

  Khi ông Hùng Anh trở thành chính thức rời bỏ các vị trí tại Masan để hợp thức hóa vai trò tại Techcombank, ông Quang cũng giữ chức vụ phó chủ tịch của ngân hàng này cho đến hiện tại.

  Cặp đôi Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang là 2 trong số hàng loạt thanh niên được đào tạo xuất sắc và thành công vang dội. Trong đó phải kể đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air), Nguyễn Cảnh Sơn (chủ tịch Eurowindow Holding), Lê Viết Lam (SunGroup)….

  Triết lý kinh doanh của chủ tịch Masan

  Ông Quang tin tưởng vào triết lý: “Doing well by doing good” bằng cách nhấn mạnh:

  “Chúng ta làm việc tốt thì không nhất thiết nó phải vĩ đại. Việc bạn làm sẽ trở nên vĩ đại khi nó tốt cho tất cả mọi người”. Cho đến thời điểm hiện tại, triết lý chung mà Masan theo đuổi vẫn là Keep Going – tiếp tục đi tới.

  Đây là phương cách Masan – Masan Way. Đối với Masan, mục tiêu cốt lõi chính là theo đuổi lý tưởng trở thành niềm tự hào Việt Nam bằng cách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người Việt. Không phải bằng việc trở thành tập đoàn kinh doanh tỉ USD và tranh thủ mọi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.

  Ông còn chia sẻ quan điểm kinh doanh về cách nhận định thị trường:

  “Cách thứ nhất là thị trường luôn luôn đúng, bạn không cãi nhau với thị trường… Cách thứ hai là niềm tin vào ngày mai… Đó là niềm tin và quyết định của nhà đầu tư.” “Nhu cầu sẽ đến không phải từ việc người tiêu dùng nhận thức nhu cầu là như thế nào, mà đến từ cách mình nhận biết, mình tưởng tượng và tìm cách thoả mãn nhu cầu đấy.”

  Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giàu cỡ nào?

  Mặc dù ông Nguyễn Đăng Quang đang sở hữu đế chế Masan hùng mạnh nhưng lại là doanh nhân kín tiếng nên rất khó thống kê chính xác khối tài sản của ông.

  Theo số liệu thống kê thu được, hiện ông Quang chỉ nắm giữ khoảng 15 cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan. Nhưng ông Nguyễn Đăng Quang đang gián tiếp nắm giữ khoảng 252 triệu cổ phiếu MSN tương đương gần 22% cổ phần Masan (thông qua CTCP Masan và Hoa Hướng Dương), trị giá tương đương khoảng 22,6 ngàn tỷ đồng theo vốn hóa của Masan trên sàn.

  Không dừng lại ở đó, công ty Masan của ông Quang hiện cũng đang là chủ sở hữu mỏ quặng quý hiếm hàng đầu thế giới sau khi công ty con mua lại 49% để sở hữu 100% nhà máy chế biến hóa chất vonfram hàng đầu thế giới Núi Pháo.

  Vợ ông Nguyễn Đăng Quang là ai?

  Vợ ông Nguyễn Đăng Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến (sinh ngày 30/07/1963) tốt nghiệp cử nhân Nga Văn. Hiện tại Bà Yến đang nắm giữ khoảng 42,415,234 cổ phiếu của Masan và 300,535 cổ phiếu của công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Tổng giá trị tài sản ước tính đến 3.500 tỷ đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyễn Trần Trung Quân: Nếu Biết ‘tự Tâm’ Thành Công Thế Này Tôi Đã Lên Kế Hoạch Dài Hơi
 • Tiểu Sử Nguyễn Trần Trung Quân: Nam Ca Sĩ, Nhà Sản Xuất Âm Nhạc Tài Năng Khi Tuổi Còn Trẻ
 • Tên Con Nguyễn Quang Minh Nhật Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn Quang Minh Nhật Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Tuấn Phong Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Phú Quang Hé Lộ “uẩn Khúc” Sau Bài Hát Nổi Tiếng “em Ơi, Hà Nội Phố”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Phạm Thiên Phú Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trần Thiên Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Quỳnh Mai Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Giải Mã Ý Nghĩa Tên Quỳnh Mai Được Chọn Đặt Cho Baby
 • Trao đổi với phóng viên Dân trí, giọng nhạc sĩ “Em ơi, Hà Nội phố” nghẹn lại khi nhắc đến sự ra đi của nhà thơ Phan Vũ, tác giả bài thơ “Em ơi, Hà Nội phố”- bài thơ sau này được Phú Quang phổ nhạc và được đông đảo khán giả yêu mến.

  “Từ hôm qua đến giờ, tôi có biết về tình trạng sức khỏe của nhà thơ Phan Vũ. Sáng nay, nghe tin anh Phan Vũ trút hơi thở cuối cùng, tôi buồn lắm! Tôi biết, vòng đời sinh- lão- bệnh- tử là không thể tránh, nhưng khi nghe tin anh đi tôi vẫn buồn. Anh Phan Vũ rất quý tôi.

  Tôi lại càng áy náy khi ước muốn qua nhà ông mua bức tranh về treo trong nhà làm kỷ niệm, sự tri ân mà vì sức khỏe, chưa thực hiện được.

  Sinh nhật tuổi 93 trước đó, anh gọi điện ra cho tôi. Anh nói: ” Anh chẳng mời ai, và chỉ mời mỗi Quang vào Sài Gòn dự sinh nhật cùng anh”. Vì chương trình nghệ thuật còn dang dở, tối đó tôi phải khai mạc chương trình của mình nên không thể bay vào chung vui cùng anh. Tôi có gửi tặng anh món quà, anh gọi điện ra cảm động lắm!”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

  Đánh giá về sự nghiệp nghệ thuật của nhà thơ Phan Vũ, Phú Quang khẳng định: “Anh Phan Vũ là nghệ sĩ tài năng khi vừa là nhà thơ, họa sĩ, đạo diễn… Ở lĩnh vực nào, anh cũng có những thành tựu nhất định.”

  Phan Vũ là tác giả của nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích: tập thơ “Hà Nội – Phố”, kịch “Lửa cháy lên rồi” (giải thưởng Văn học năm 1955), “Thanh gươm và Bà mẹ”, kịch bản phim “Dòng sông âm vang”… Ở lĩnh vực phim ảnh, ông là đạo diễn các phim “Bí mật thành phố cấm”, “Như một huyền thoại” (phim về nữ anh hùng Võ Thị Sáu). Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khi đã ngoài 70 tuổi, ông chú tâm đến với hội họa và đã có 9 cuộc triển lãm tranh ở trong và ngoài nước…

  Được biết, nhà thơ Phan Vũ viết bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố” vào năm 1972, trên một căn gác nhỏ phố Hàng Bún, trong những ngày Hà Nội chìm trong mưa bom B52 xối xả. Hồi đó, ông thân với họa sĩ Bùi Xuân Phái nên hay đi theo. Bùi Xuân Phái vẽ phố, còn ông nghĩ về phố. Cảm xúc, bối cảnh trong thơ đều được ông lọc từ những gì đẹp nhất của người con gái Hà Nội, góc phố rêu phong, mùa đông Hà Nội…

  Hai ngày sau, bài hát “Em ơi, Hà Nội phố” ra đời. Đó là năm 1986, tôi vừa chơi piano vừa hát cho Phan Vũ nghe. Nghe xong, Phan Vũ bảo: “Quang ơi, nhạc của em làm cho thơ anh lấp lánh lên!. Anh không ngờ em làm hay thế! Anh rất cảm ơn em.

  Sau này, anh Phan Vũ cũng chia sẻ lại cảm xúc đó khi xuất hiện trong chương trình của tôi”, Phú Quang tiết lộ.

  Cũng theo nhạc sĩ Phú Quang, bài thơ của Phan Vũ gồm 443 câu thơ chia thành 24 đoạn, khá trúc trắc nhưng vị nhạc sĩ “rút lại” còn… 4 câu. Ông kể: “Phan Vũ bảo, em giỏi thật, từ hơn 400 câu mà giờ chỉ còn 4 câu mà vẫn nhận ra là của Phan Vũ. Tôi đùa nói rằng, bởi vì tình yêu. Tình yêu thì chỉ một nụ hôn cũng đủ để sung sướng cả đời…”

  Bài hát này được lên sóng phát thanh năm 1987 qua tiếng hát Lệ Thu. “Thời điểm đó, giọng hát của Lệ Thu đang bị “lãng quên”. Tôi có nói với Lệ Thu rằng cứ yên tâm và đưa cho Lệ Thu bài hát “Em ơi, Hà Nội phố”. Bài hát vừa vặn và hợp với giọng hát cô ấy đến nỗi như tôi “đo ni đóng giầy” cho Thu. Sau khi Thu hát bài này, “Em ơi, Hà Nội phố” trở nên nổi tiếng và tên tuổi Lệ Thu lại “hot” trở lại”, Phú Quang chia sẻ thêm.

  Phú Quang thẳng thắn nhìn nhận, sau này dù có nhiều ca sĩ hát hay và thành công bài “Em ơi, Hà Nội phố” nhưng khán giả vẫn nhớ, vẫn xúc động khi nghe Lệ Thu hát. “Gia tài của tôi có hơn 500 ca khúc. Và “Em ơi, Hà Nội phố” là một trong những bài hát hay nhất của tôi. Đó là bài hát nổi tiếng đầu tiên của tôi và cũng là bài hát đầu tiên để mọi người biết đến tên Phú Quang”, ông khẳng định.

  Tuy nhiên, bài hát “Em ơi, Hà Nội phố” nổi tiếng là thế, được yêu thích là thế nhưng khi ra đời cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng, “viết gì mà như sắp mất Hà Nội thế? Viết phải ca ngợi hoành tráng này nọ”…

  Trải lòng về “uẩn khúc” này, Phú Quang tiết lộ: “Có ông bộ trưởng ý kiến này nọ về bài hát. Tôi nói luôn, yêu không có nghĩa cứ phải ca ngợi, hô khẩu hiệu. Tình yêu đích thức bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất: những con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, từ bờ tường cũ rêu phong, những ngõ nhỏ, những chiếc lá rụng… thì mới yêu Tổ quốc, đất nước này chứ.

  Người ta cứ thích nói những điều to lớn. Nhưng tình yêu bao giờ cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Và tôi viết từ những điều khiến tôi xúc động…”.

  Nguyễn Hằng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Phú Quang Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Phạm Phú Thịnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Trường Phú Trọng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Phạm Phú Trọng Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Đinh Phú Trọng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tên Phú Là Gì? Top 10 Tên Đệm Hay Nhất Cho Tên Phú

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Nguyễn Gia Hào Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Gia Hào Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Cao Gia Hào Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Xem Ý Nghĩa Tên Hồng, Bộ Tên Đệm Cho Tên Hồng Hay Nhất
 • Tên Dương Hồng Anh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Mình xin chào chúng tôi Mình tên Minh Đạt, 28 tuổi. Vợ mình tên là Thanh Thuý 25 tuổi. Hiện tại vợ mình đang mang thai một bé trai gần 9 tháng rồi. Sắp đến ngày ra đời của cu nhà mình mà mình đang phân vân cái tên cho bé. Mình muốn đặt tên bé là Phú. Kênh có thể cho mình biết ý nghĩa tên Phú là gì và tư vấn giúp mình một số cái tên đệm cho tên Phú ạ, xin cảm ơn.

  Chân thành cảm ơn Kênh đã tư vấn nhiệt tình cho tôi về tên Phú có ý nghĩa gì. Tuy nhiên sau khi ông bà nội cháu lên chơi và bàn bạc thì gia đình chúng tôi lại muốn lấy tên Phú trở thành tên đệm và tìm một cái tên hay hơn cho bé. Vậy xin nhờ Kênh tìm giúp tôi mấy cái tên có đệm là Phú để tôi có thể chọn lựa đặt tên cho cu nhà tôi với ạ!!

  Dạ xin chào bạn Minh Đạt, sau lần đầu tiên giải đáp thắc mắc “Ý nghĩa tên Phú là gì” cho bạn chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn cho bạn. Ý kiến của gia đình lấy Phú làm tên đệm cho cháu và tìm một cái tên hay hơn cũng là 1 ý kiến hay. Về yêu cầu của bạn chúng tôi xin đưa ra đây một số cái tên hợp và ý nghĩa nhất cho bé như: Phú Minh, Phú Ngọc, Phú Cường, Phú Quang, Phú Sĩ , Phú Vinh, Phú Hạ, Phú Nam, Phú Hùng, Phú Minh, Phú Ân..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Con Nguyễn Gia Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Nguyễn An Diệp Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Đinh Diệp An Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Nguyễn Diệp An Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lại Diệu An Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tượng Quang Trung

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Trần Hoàng Khánh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Hoàng Khánh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Ý Nghĩa Của Tên Hoàng & Những Tên Đệm Với Hoàng Hay Nhất
 • Kiều Nữ ’50 Sắc Thái’ Còn Lại Gì Sau Loạt Phim Diễm Tình Thảm Họa?
 • Những Câu Nói Hay Trong 50 Sắc Thái Thể Hiện Triết Lý Về Tình Yêu
 • Quang Trung – Nguyễn Huệ là người anh hùng nổi tiếng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt cuộc chiến tranh Nam Bắc triều. Ông cũng chính là người đã chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng trong và Đàng ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ. Những chiến công vang dội, lẫy lừng của ông được lưu danh vào sử sách cho đến tận ngày nay. Ở nhiều nơi, bên cạnh việc xây dựng miếu thờ vua Quang Trung, người ta còn thờ tượng Quang Trung trong nhà với mục đích xua đuổi tà ma, thanh trừng những vận khí xấu cho gia chủ.

  Đặt tượng Quang Trung trong nhà với mục đích xua đuổi tà ma, thanh trừng những vận khí xấu cho gia chủ

  Lịch sử Việt Nam vang danh thế giới với những tên tuổi của những người anh hùng đã lập nên nhiều chiến công lớn cho đất nước. Chắc chắn, thời còn đi học, không ai quên được hình ảnh người anh hùng áo vải của dân tộc Việt Nam – vua Quang Trung (Nguyễn Huệ). Sự tích vua Quang Trung – vị vua gần nhất với lịch sử đương đại của đất nước là một kiến thức bổ ích mà ai cũng cần biết đến.

  Nguyễn Huệ (1753 – 1792), còn được biết đến là vua Quang Trung hay Bắc Bình Vương, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn (trị vì từ năm 1788 đến 1792) sau Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc – anh trai của Nguyễn Huệ. Ba anh em Nguyễn Nhạc – Nguyễn Huệ – Nguyễn Lữ nói chung đều là những người anh hùng sáng giá của Đại Việt. Khi đất nước còn bị chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, ba anh em Nguyễn Huệ đã ngày đêm chiêu mộ binh sĩ, quy tụ từng đoàn, luyện tập võ nghệ, thuần phục. Bản thân vua Nguyễn Huệ còn đích thân đi cầu người hiền tài, thông hiểu binh pháp, về giúp sức cùng nghĩa binh.

  Sự tích vua Quang Trung được sử sách ghi chép lại: tóc xoăn, tiếng nói sang chảnh như chông, mắt sáng như chớp, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. Trong cuốn Liệt Truyện có ghi lại, Nguyễn Huệ có sức khoẻ tuyệt trần, lại có mưu trí quyền biến, mưu lược như thần, ông còn có “giọng nói vang như chuông, cái nhìn sắc như chớp”. Ông được phong làm Long Nhương tướng quân khi mới 26 tuổi, dưới thời trị vì của anh trai Nguyễn Nhạc. Với tài thao lược, vua Quang Trung là một trong những lãnh đạo chính trị tài giỏi với nhiều cải cách xây dựng đất nước, quân sự xuất sắc trong lịch sử Việt Nam với những trận đánh Đông dẹp Bắc: dẹp loạn Bắc Hà, đánh đuổi hai mươi vạn quân Thanh… chưa thất bại lần nào. Những chiến công hiển hách, công lao to lớn của Nguyễn Huệ đã được người đời tôn sùng và thờ cúng; tượng Quang Trung được thờ cúng ở nhiều nơi trên cả nước.

  Tượng Quang Trung cũng được trưng bày nhiều trong các khu triển lãm, phòng làm việc

  Ý nghĩa tượng Quang Trung trong phong thủy

  Việc trưng bày tượng Quang Trung thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc. Trải qua biết bao sự hi sinh xương máu của ông cha, con cháu Việt Nam mới được như ngày hôm nay. Với một tinh thần dân tộc lớn lao, người đời luôn nhớ ơn và tưởng niệm công lao của người anh hùng áo vải nói riêng, và các chiến sĩ binh lính nói chung.

  Với những tài năng của mình, việc đặt những mẫu tượng vua Quang Trung bằng đồng cao cấp còn mang lại trí tuệ thông minh, sáng suốt cho con người trong công việc, cuộc sống. Với những người làm ăn, người lãnh đạo, tượng vua Quang Trung giúp tăng cơ hội, vận khí, khả năng lãnh đạo, giải quyết công việc tốt.

  Tượng Quang Trung bằng đồng còn có tác dụng ngăn chặn vận khí xấu ảnh hưởng cho gia đình khi đặt trong phòng khách, vì bức tượng làm bằng đồng, hấp thụ năng lượng phong thủy tốt nên sẽ là vật trưng bày phong thủy lý tưởng cho mọi không gian.

  Giá trị của bức tượng còn mang lại sự sang trọng cho không gian và đẳng cấp, trình độ, vị thế của gia chủ.

  Chính vì những ý nghĩa sâu sắc này, những mẫu tượng vua Quang Trung bằng đồng cao cấp đang là món đồ được nhiều gia chủ lựa chọn nhất là các tín đồ phong thủy.

  Đặt mua tượng Quang Trung bằng đồng ở đâu?

  THÔNG TIN CHI TIẾT:

  Xưởng SX: Làng nghề đúc đồng – Ý Yên – NĐ

  Trụ Sở: Khu CN – TT. Lâm – Ý Yên – Nam Định

  Chi Nhánh Hà Nội: 277 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân

  Chi Nhánh TPHCM: 65 Cộng Hòa – P. 4 – Q. Tân Bình

  Hotline: 0968.966.268

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Trần Quang Trung Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Lê Quang Trung Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Vũ Quỳnh Hương Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Vũ Quỳnh Hương Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Trần Quỳnh Hương Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Ý Nghĩa Tranh Vinh Hoa Phú Quý

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Tranh Vinh Hoa Phú Quý Và Cách Treo Tranh Hợp Lý
 • Ý Nghĩa Tranh Vinh Hoa Phú Quý Có Thực Sự Hợp Phong Thủy?
 • Tên Vũ Xuân Phú Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Xuân Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Hoàng Tú Quỳnh Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tranh Vinh Hoa Phú Quý bằng đồng với nội dung phong phú có đầy đủ hoa lá, chim muông, cuốn thư, lư hương, nậm rượu, đàn tùy bà, chữ Tâm, chữ Phúc,.. thể hiện sự sinh động, sự đầy đủ sung túc đúng với cái tên “Vinh hoa phú quý” của bức tranh. Vậy bức tranh có ý nghĩa như thế nào?

  Ý nghĩa tranh Vinh hoa phú quý

  Tranh đồng Vinh Hoa Phú Quý là một trong những kiệt tác tranh đồng mỹ nghệ với nội dung miêu tả cảnh non nước hữu tình cùng với cảnh cây tùng to lớn, dưới chân cây tùng là đôi chim công, chim hỷ thước cùng với hoa mẫu đơn – hoa mai, thêm vào đó là bức cuốn thư, lư hương, đồng tiền,… đều là những vật quý trong phong thủy, do vậy bức tranh mang ý nghĩa về sự đầy đủ, sung túc, may mắn.

  Tranh Vinh hoa phú quý được vẽ hết sức tỉ mỉ công phu sau đó được gò chạm trên đồng tấm cao cấp, từng đường nét của bức tranh được thể hiện sống động mãn nhãn dưới bàn tay người thợ của Bảo Long. Treo bức tranh đồng Vinh Hoa Phú Quý trong nhà không chỉ mang lại sự sang trọng đẳng cấp cho không gian nội thất gia đình bạn mà còn mang lại nhiều may mắn tài lộc, tâm hồn thảnh thơi như hòa cùng cỏ cây hoa lá chim muông và nhũng thú vui tao nhã như xem sách, ngâm thơ, ngắm hoa đua sắc thắm, thưởng trà, rượu, hương thơm của trầm hương tỏa khói, lắng nghe những thứ âm thanh tao nhã của tiếng đàn, tiếng chim….thật đúng là vinh hoa phú quý.

  Tranh vinh hoa phú quý chạm tay bằng đồng vàng khung gỗ 2m31 x 1m27

  Cách treo tranh đồng vinh hoa phú quý

  Bức tranh là sự lựa chọn tuyệt vời không gian phòng khách, không chỉ mang đến sung túc, giàu sang cho gia chủ mà còn tạo nên sự nghệ thuật, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhà.

  Ngoài ra, người ta thường treo tranh nơi phòng thờ hoặc phòng làm việc, và tranh được sử dụng làm quà tặng vô cùng ý nghĩa gửi gắm lời chúc an lành, hạnh phúc, phát tài phát lộc dành cho dịp lễ tân gia, khai trương giúp người được tặng luôn nhớ tới bạn.

  Đối với bức tranh vinh hoa phú quý này, cách treo tranh không cầu kỳ về hướng treo, chủ yếu là phù hợp với tầm nhìn của mắt người.

  Tranh vinh hoa phú quý khung liền đồng, được chạm tinh xảo từng chi tiết nhỏ

  Quy Cách chế tác Tranh Vinh Hoa Phú Quý Bằng Đồng của Bảo Long:

  -Chất liệu lòng tranh: Đồng vàng dày 8rem nhập Hàn Quốc -Chất liệu khung xương tranh: Inox 304 hoặc gỗ thịt tuyển trọn -Phương thức: chạm tay thủ công 100% cho độ tinh xảo cao nhất -Bề mặt: đánh bóng và phủ 2k trong suốt giúp tranh bóng và bảo quản bề mặt -Mẫu: chế tác độc quyền, luôn cập nhật mẫu mới

  Mua tranh Vinh Hoa Phú Quý ở đâu tốt nhất:

  Hiện tại cơ sở Đúc Đồng Bảo Long có nhiều showroom trưng bày và bán hàng, với uy tín của chúng tôi, hiện này chúng tôi đã được khách hàng trong cả nước cũng như nước ngoài đặt mua rất nhiều sản phẩm qua kênh COD (khách hàng nhận hàng và thanh toán tiền mặt) vì vậy quý khách hàng có nhu cầu sở hữu những bức tranh Vinh Hoa Phú Quý bằng đồng như thế này hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Xin cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Sử Hình Thành Phú Quốc
 • Tên Đinh Phú Quốc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Hoàng Phú Quốc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Bạch Minh Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Tên Con Võ Minh Phú Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Ý Nghĩa Thâm Sâu Của Chữ “Phú”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Theo Phát Âm Nhật Việt Hay Nhất Cho Bé
 • Ý Nghĩa Tên Sam Là Gì Và Những Tên Lót Hay Có Chữ Sam
 • Nguồn Gốc Chữ “Thị” Trong Tên Người Việt
 • Ý Nghĩa Tên Tâm Là Gì Và Các Tên Đệm Ý Nghĩa Nhất Dành Cho Tên Tâm
 • Đặt Tên Ở Nhà Dễ Thương Và Đáng Yêu Cho Bé – Đồ Chơi Trẻ Em – Shop Đồ Chơi Trẻ Em Tphcm
 • Chữ tượng hình là một di sản của văn hóa nhân loại, không chỉ mô tả trực diện sự vật hiện tượng mà còn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn và bài học nhân văn sâu sắc. Ngày xưa, những gia đình truyền thống Nho giáo thường dạy con cháu bài học làm người từ những con chữ tượng hình đã tồn tại hàng nghìn năm trước đó.

  Những bài học làm người đúc kết từ cuộc sống in đậm trong từng con chữ tượng hình một cách bí ẩn mà logic. Những bài học thể hiện sau từng nét chữ sinh động và hấp dẫn hơn hẳn mọi lời giáo điều khô cứng. Vì vậy, văn hóa truyền thống phương Đông và di sản vô giá là chữ tượng hình luôn được gìn giữ bằng sự kính ngưỡng và trân trọng. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người dùng và hiểu chưa đúng về những điển tích văn hóa hay chữ nghĩa thời xưa, dẫn đến những bài học đạo đức mãi luôn cần cho con người bị hiểu sai lệch, thậm chí bị mai một, đó là một mất mát lớn cho con cháu chúng ta và cho nhân loại.

  Chữ “Phú” và câu chuyện nhân văn trên từng nét chữ

  Chữ Phú (富 – giàu có) trong chữ tượng hình chính thể bao gồm chữ Phúc (畐- đầy đủ) và chữ Miên (宀 – mái nhà), nghĩa là có một mái nhà để che thân, có những điều kiện đầy đủ để sống tốt thì đó là giàu có. Nhưng thế nào là đầy đủ? Chữ Phúc (畐- đầy đủ) lại gồm chữ Nhất (一 – một, mỗi từng, toàn), chữ Khẩu (口 – cái miệng) và chữ Điền (田 – ruộng vườn). Nghĩa là có ruộng vườn để làm ăn sinh sống (hay có công việc để kiếm miếng cơm manh áo), để mỗi nhân khẩu, miệng ăn, hay toàn bộ gia đình đều đủ ăn đủ mặc, thì đó là đầy đủ, giàu có, là có phúc.

  Như vậy, nghĩa của chữ Phú có thể diễn giải là: có công ăn việc làm để cơm ăn ba bữa, áo mặc ấm thân và một mái nhà để dung thân, như thế là giàu có, phú quý.

  Chữ “Phú” còn có một từ đồng âm có nghĩa là “ban cho”. Sự giàu có cũng là được ban cho xứng với đức hạnh của người nhận, hoặc vì sứ mệnh phải làm lợi cho xã hội mà được ban cho.

  Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần ngày càng phong phú văn minh, quan niệm về sự giàu (phú) không còn đơn giản như xưa. Người ta cho rằng, của cải càng nhiều càng tốt, ăn không chỉ đủ no mà phải ngon, áo không chỉ đủ ấm mà phải đẹp, nhà không chỉ để che nắng che mưa mà phải tiện nghi bề thế… Nhưng, nhu cầu đi liền với dục vọng, nhu cầu càng cao thì dục vọng càng nhiều. Đúc rút từ cuộc sống qua nhiều đời người, cổ nhân đã thấm thía rằng “lợi nhiều thì trí mờ ám, tiền dễ thì thêm mắc lỗi”; Cái gì cũng nên vừa đủ, biết điểm dừng, không tham lam; Cần phải biết san sẻ, bù đắp cho người thiếu hụt, nghèo đói.

  Người giàu thời nay có người quan niệm rằng phải tiêu thì mới được. Thật ra phải là ngược lại: khi được thì phải tiêu vào việc đem lại điều tốt đẹp cho người khác, cho cộng đồng. Có biết dùng chỗ dư thừa để làm lợi cho người, cho xã hội, như thế cái sự đầy đủ mới bền vững, bởi Thiên Địa vốn có đạo bất di bất dịch, hợp với đạo thì được mà ngược lại sẽ mất.

  Quẻ Khiêm trong Chu Dịch có viết: “Đạo trời là rút bớt chỗ dư thừa mà bồi đắp chỗ thiết hụt. Quy luật của đất đai là chỗ cao lồi thì bị xói mòn còn chỗ trũng thấp thì được đắp bồi. Luật quỷ thần thì trừng phạt kẻ ngạo mạn, ban phước cho người khiêm nhường. Đạo làm người thì tự mãn bị ghét bỏ, còn khiêm hạ được thương yêu”. Thế nên, gia sản, bạc vàng, nhiều quá mà không biết dùng cho đúng thì sẽ trở thành cái dư thừa, rồi sẽ đến lúc bị rút bớt đi.

  Người Việt xưa chứng minh khái niệm phù hợp với đạo

  Nguyễn Công Trứ trong “Hàn vi phong vị phú” có viết về gia cảnh nghèo khó của mình, nhưng ông lại cảm thấy thế vẫn là đủ, thậm chí còn làm cho cuộc sống thái bình chẳng phải lo nghĩ.

  “Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,

  Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”.

  Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi cũng từng làm thơ răn con rằng:

  “Áo mặc miễn là cho cật ấm/Cơm ăn chẳng lọ kén mùi ngon”.

  Đó đúng là cái Phú đúng mực, hợp với đạo của người xưa, mọi thứ chỉ cần vừa đủ. Người quân tử đặt chí ở nơi cao xa, không nặng về cái ăn chốn ở, “ăn không cầu ngon, ở chẳng cầu an”. Say sưa với cơm ăn áo mặc thì tâm trí xao lãng, sa đà vào những thú vui phù phiếm, vô bổ, trí tuệ chẳng thể thanh tịnh để nghĩ suy lo việc lớn. Hơn nữa, sống sung sướng quen rồi thì dục vọng tăng lên, những gì quan tâm sẽ chỉ là lợi ích, thỏa mãn nhu cầu của bản thân, lúc đó sẽ chẳng còn khiêm hạ, tự đẩy mình rơi vào cái thế bị rút bớt, tiền bạc gia sản có được từ tranh giành lợi ích sẽ tiêu tán.

  Những bậc trí giả xưa đã nhận thấy rằng dục vọng của con người sẽ không bao giờ giảm đi nếu không có cách gì ngăn cản. Việc tổ hợp chữ Phú từ chữ Phúc (畐- đầy đủ) và chữ Miên (宀 – mái nhà) từ đó đặt ra định nghĩa cho chữ Phú là để giới hạn lòng tham của con người, một tiêu chuẩn của người tử tế, chính là để duy trì đạo đức và sự cân bằng, đảm bảo sự hòa hợp giữa lợi ích của các cá nhân trong xã hội.

  Giàu có, ấy là sự đầy đủ vừa đủ, không phải sự xa hoa, thừa thãi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Và Logo Omo Icolor Branding
 • Đặt Tên Hòa Để Cuộc Sống Tốt Đẹp, Giàu Sang
 • Đặt Tên Con Trai: Hơn 100 Tên Hay Cho Bé Trai – Hào Sảng, Tự Do Và Mạnh Mẽ – Tinh Tinh
 • Ý Nghĩa Tên Hào Là Gì Và Các Tên Hào Hay Nhất
 • Ý Nghĩa Tên Hải Là Gì & Trọn Bộ Tên Lót Hay Cho Tên Hải
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100